MåndagsexkursionMåndagsexkursion - 27 maj
Måndagsexkursion med utgångspunkt från Höganäs. Exkursionen går till Stureholms våtmark och Ornakärr.
Läs mer här

Ek. Foto Helsingborgs stadInvigning av Naturpunkt Eken - 25 maj
Helsingborgs kommun inbjuder till invigning av den nya Naturpunkt Eken, mitt i Bruces skog. Lördag 25 maj kl 10-12, KOF medverkar.
Se mer här

KOF-resa till Tåkern. Foto Micke JönssonKOFare vid Tåkern
Helgen 17-19 maj åkte sexton förväntansfulla KOFare till fågelsjön Tåkern.
Läs deras reseberättelse här

Gök. Foto Paul OrkMåndagsexkursion till Örby ängar
20 KOFare vandrade på Örby ängar den 20 maj och lyssnade på många nyanlända tropikflyttare.
Läs mer här

Turkduva. Foto Christer StridInventera turkduvor
Under 2019 genomför SkOF en inventering av turkduvan i Skåne. Rapportera om du ser några!
Läs mer här

Måndagsexkursioner 2019Alla vårens måndagsexkursioner
Läs reportage och se bilder från alla vårens måndagsexkursioner.
Klicka här

Fågelskådnings dag, foto Anna-Lena HarmsundFågelskådningens dag
Fågelskådningens dag den 5 maj uppmärksammades med vandringar på Fredriksdal i Helsingborg och längs Rönneå i Ängelholm.
Läs mer här

Fågeltornet vid Klarningen. Foto Jan SkidellMånga vadare och änder vid Klarningen
Ett regnigt Klarningen bjöd på fina fågelupplevelser vid söndagens föreningsexkursion.
Läs mer här

ArtportalenRapportera mer i Artportalen
KOF uppmanar dig som är fågel- och naturintresserad att rapportera allt du ser och hör på Artportalen.
Läs mer här

Vindkraft och fåglarVindkraft och fåglar
Hjälp KOF att öka kunskaperna om hur många fåglar som rör sig inom och i anslutning till vindkraftsparken runt Rögle/Västraby.
Läs mer här
Rapportera här

Skärfläcka. Foto Ronny SvenssonNär kommer fåglarna?
När kommer skärfläckan i år? Fiskgjusen? Följ vårens framfart med vår fenologilista.
Läs mer här

Studiefrämjandet - vårt studieförbund
Kontakta KOF