KOF-arkivet


Kan det ha varit 1969? På bild Kjell-Åke Hall,
som var (och är) med och bildade föreningen.

Välkommen in i KOF´s arkiv. Vi hoppas du kommer att få glädje av innehållet i arkivet och att du hittar den läsning och information du söker.

Via innehållsförteckning nedan når du de olika delarna av vårt arkiv. Lämpligt är att du först går till hjälp, där du bl.a. hittar information om hur du skall gå tillväga för att läsa det material som ingår.

Arkivdelen innehåller nu inte bara en massa information, utan är även en bit historia om en fågelförening – Kullabygdens Ornitologiska Förening - som bildades för snart 50 år (!) sedan i Nordvästra Skåne.

Över till föreningens historia. Vad vill du ha reda på? Här kommer en enkel innehållsförteckning:

Kullabygdens Ornitologiska förening kom att bildas av ett antal personer - främst med intresse för fåglar och fågelskyddsfrågor - där de flesta hade en bakgrund från olika organisationer/föreningar med målsättning att undersöka, främja och ta vara på natur- och miljöintressen.

En av dessa föreningar var SFU, Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförening (numera Fätbiologerna), som när KOF bildades hade en väldigt livaktig och stor (kanske en av de största i landet?) lokalförening i Ängelholm. Vad föreningen hittade på slutet av 1960-talet och början 1970-talet kan du läsa om här.

Du får gärna använda dig av materialet, men i så fall måste du ange källan.

Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) är en ideell förening som i första hand verkar för att skydda och utforska fåglarna i nordvästskåne samt att ordna exkursioner och sammankomster för att stimulera fågelintresset hos medlemmar och allmänhet.

KOF är även föregångare när det gäller att göra fågelföreningar tillgängliga via Internet och i och med att du redan är här så har du hittat oss på http://www.kof.nu.

Du kan också nå oss via e-post som du lämpligen skickar till: info@kof.nu eller kontakta någon i styrelsen.

Medlemskap:

Årsavgift för ordinarie medlemskap i föreningen är 125 kr för år 2018. Familjeavgift är 10 kr per person. Avgiften sätts lämpligast in på postgirokonto 2 24 39 - 4, Kullabygdens Ornitologiska Förening. Ordinarie medlem erhåller skriftlig medlemsinformation utan extra kostnad. OBS! Vid betalning från utlandet är avgiften 175 SEK för att täcka bankens växlingsavgift.

KOF:s Stadgar.

Fågelrapportering:

KOF har en lång och viktig tradition i att samla in och bearbeta fågelobservationer från det område som föreningen verkar i - d.v.s. de NV-skånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Styrelsen rekommenderar att rapporteringen i första hand sker via det nationella, internetbaserade rapporteringssystemet "Artportalen". Givetvis skall du rapportera dina dagsfärska observationer på vår hemsida i "obsboken".

 

Kontakta KOF