Välkomna till Bo02 - pilgrimsfalkarna i Helsingborg

1 augusti 2017 - Råger funnen död


Råger funnen död, höger ben märkt A2 (foto: Claes Nilsson)

Rågers försvinnande tidigare i somras var inte helt oväntat. Kanske främst med tanke på de oroligheter som förekommit i reviret i samband med "intrång" av andra falkar, men även hans höga ålder. Men att förklaringen troligen berodde på en olyckshändelse var en mindre väntad lösning.

I dagarna hittade Lantmännens personal resterna av Råger inne i ett rör. Alltid tråkigt då det är en olyckshändelse som ligger bakom. Samtidigt med den erfarenheten som Råger haft av lokalen, så varför skulle just han drabbas? Helt fysisk OK tror jag inte han var, men det kan ju bero på revistrider och även revirstriden i sig kan ju varit orsak till olyckshändelsen.

Närmare "sanningen" lär vi dock inte komma.


Råger´s ring A2 (foto:Claes Nilsson)

- Christer Strid -

4 juli 2017 - presentation


Den nya hanen

Så här ser den nya hanen ut. Är en omärkt individ och som kan vara minst tre år gammal. Jag har gett honom namnet Korn-rad, lite med tanke på värdställets verksamhet.

- Christer Strid -

Nyhet - filmklipp

En del händelser kan vara trevliga att bevara i form av rörliga bilder. Här kommer du i fortsättningen att kunna hitta en del filmklipp.

26 juni 2017 - ny hane i reviret

Kanske inte helt oväntat finns det nu en ny hane i reviret och som redan känner sig väl hemmastadd i bolådan. Det är en gammal fågel - av dräkten att döma - och som är omärkt.


Den nya hanen med en ungfågel av stare i klorna

Jag har haft möjligheten att följa den nya hanen och den gamla honan Linnea under dagen och det tycks vara så att de redan "knutit de äktenskapliga banden". Gemensamma besök i bolådan med inbjudande rörelser och läten, dvs lite frieri.


Den nya parbildningen med Linnea t.v.

Det ska nu bli spännande att se hur det utvecklar sig, om det håller i sig eller kan det tänka sig att ytterligare individer dyker upp i luftrummet för försök att ta sig in i reviret? Med tanke på hur året sett ut hittills kan det inte vara omöjlighet. Vi vet att det passerar en del falkar under "sträckperioderna" och kanske stannar någon till lite extra.

Vad som hänt med den gamle hanen Råger kan vi bara spekulera omkring. Att han skadades på något sätt tidigit under våren kunde vi konstaterat via bilder från webbkameran, men om detta påverkat utgången vet vi inte.

Troligen är han nu dock inte vid livet. Orsakerna kan som sagt vara många, allt från att honan dödat honom, till dödliga skador vid revirstrider med annan falk eller kanske av naturliga ålderskrämpor. Sannolikt får vi aldrig reda på det.

- Christer Strid -

Frågor och kommentarer ...

... om pilgrimsfalkarna och om BO.02-projektet - hänvisas till Christer Strid eller skriv i falkparets gästbok.

Bilder från webbkameran 2017.

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.

Lantmännens personal och ett antal frivilliga bevakar området kontinuerligt för att hjälpa falkarna.

Pilgrimsfalksprojektet döpt till BO.02 är ett samarbetsprojekt mellan Kullabygdens Ornitologiska förening (KOF), Lantmännen och Falkprojektet som ingår i Svenska Naturskyddsföreningens rikstäckande verksamhet.

KOF!!!     Lantmännen

 

Stöd verksamheten för pilgrimsfalkarna!

Bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!

Kontakta KOF