Återfynd och kontroller

På denna sida hittar du information över de återfynd och kontroll som har sitt ursprung i häckningarna hos pilgrimsfalkarna i Helsingborg.

2015 - KONTROLL av Harva - hona född 2012

Harva har iakttagits i södra Skåne. Mer om kontrollen här.

2012 - KONTROLL av Carina - honan från 2010

Ytterligare en av våra honor - Carina - har iakttagits. Mer om kontrollen här.

2011 - ÅTERFYND - Axa

Vår andra hona - Axa - som häckade 2009 och 2010, men sedan försvann i årsskiftet 2010/11, har nu återfunnits. Mer om återfyndet här.

2011 - KONTROLL av Silas - en hane från 2009

Helsingborgsfödd ungen som kontrollerats i Danmark. Mera information hittar du här.

2009/2010 - KONTROLL av Linus - en hane från 2005

Kontroll av ännu en ungen som lämnat Helsingborgsboet. Läs mera om denna intressanta iakttagelse här.

2008 - KONTROLL av Tiffany - vår första unge

Kontroll av första ungen som lämnade Helsingborgsboet. Läs mera om denna intressanta händelse.

2007 - ÅTERFYND - Axel

Under tidig vår 2007 fick vi också vårt första återfynd av en unge - Axel - från Helsingborgsfalkarna. Omständigheten tragisk, eftersom han hittades död vid Öresundsbron i Malmö. Läs mera här om fyndet.

Kontakta KOF