Bo02 - pilgrimsfalkarna i Helsingborg

Lite bakgrundsfakta
Pilgrimsfalken är vår snabbaste rovfågel som i störtdykningar kan komma upp i hastigheter av drygt 300 km/h.

Arten for illa under 1900-talet av bl.a. kraftig påverkan av miljögifter och var på väg att utrotas. En trend som glädjande nog förändrats och arten har repat sig. Den häckar i klippbranter eller ibland, på "konstgjorda klippor" som vattentorn och brofästen. Pilgrimsfalken är trogen sin hemort och återvänder oftast till samma häckningsplats år efter år.

Häckning
Honan blir könsmogen vid 2 års ålder och hanen som regel vid 3 år. Äggläggning i april, 2-4 ägg. Äggen värps med cirka 2 dygns mellanrum och kullen börjar vanligtvis ruvas först vid 3:e ägget eller när kullen är fullagd. Äggen ruvas ca 28-34 dygn av båda föräldrarna, men mest av honan. Hannen har huvudansvaret för jakten under ruvningsperioden och när ungarna är små. Ungarna blir flygfärdiga efter ca en månad.

Flyttning
Pilgrimsfalken är huvudsakligen en flyttfågel och lämnar Sverige i september. Nära hälften av alla vinteråterfynd har gjorts i västra Frankrike. En viss del av fåglarna från södra Sverige kan övervintra i Sverige och Danmark medan nordliga individer flyttar längre söderut, med Senegal i Västafrika som det mest avlägsna fyndet. 

Bo02 - pilgrimsfalkarna i Helsingborgs hamn 
Övervintrande pilgrimsfalkar i hamnområden på västkusten var inte ovanlighet på 2000-talet. Men när ett falkpar stannade kvar och sågs av och till under hela häckningssäsongen 2001 så började tre fågelskådare i Helsingborg intressera sig lite extra för dessa fåglar. Man kunde snart också konstatera att bägge fåglarna var färgmärkta. Detta blev sedan upprinnelsen till falkprojektet Bo02.

Råger och Kornelia - det första paret


17 mars 2002, Råger på brandstegen vid silon i Sydhamnen (foto: Henrik Ehrenberg).


14 april 2002, Kornelia på brandstegen vid silon i
Sydhamnen (foto: Henrik Ehrenberg).

En mycket god kontakt kunde etableras med Svenska Lantmännen i Helsingborgs hamn och företagets personal engagerade sig med stort intresse. Planer drogs upp för att sätta upp en bolåda samt en webkamera för att kunna bevaka vad som hände hos falkparet. Allt skedde också i samråd med Peter Lindberg (Projekt Pilgrimsfalk).

På vår hemsida kan du följa vad som händer och även se tillbaka till "starten".

Kontakta KOF