Välkomna till Bo02 - pilgrimsfalkarna i Helsingborg


Se större bild

11 juli - förbättrad bild

Nu har vi fått bättre bild igen, linsen på kameran har fått en rengöring.

För ett par dagar sedan satt även en av våra ungfåglar i bolådan. Kanske var det hanen, Emmert.


En av våra ungar, troligen hanen, Emmert.

Mera regelbundet kommer de gamla fåglarna till bolådan. Dom tycks ha väldig fokus på omgivningen så man kan ju tänka att det är ungfåglarna som får deras uppmärksamhet.

- Christer Strid -

Frågor och kommentarer ...

... om pilgrimsfalkarna och om BO.02-projektet - hänvisas till Christer Strid eller skriv i Råger och Kornelias gästbok.

Bilder från webbkameran 2015.

Bilder och information från tidigare häckningssäsonger.

Lantmännens personal och ett antal frivilliga bevakar området kontinuerligt för att hjälpa falkarna.

Pilgrimsfalksprojektet döpt till BO.02 är ett samarbetsprojekt mellan Kullabygdens Ornitologiska förening (KOF), Lantmännen och Falkprojektet som ingår i Svenska Naturskyddsföreningens rikstäckande verksamhet.

KOF!!!     Lantmännen

 

Stöd verksamheten för pilgrimsfalkarna!

Bli medlem i Kullabygdens Ornitologiska Förening!

Kontakta KOF