Pilgrimsfalken på Kullaberg - Historia

Bakgrund

Pilgrimsfalken är en av vårt lands sällsyntaste häckfåglar. Sammanlagt har vi idag ca 150 par, varav de flesta i norra Sverige. Efter en dramatisk tillbakagång under 1950- och 60-talet p.g.a. miljögifter, förföljelse, äggsamlare och falkenerare, var arten nära att utplånas som svensk häckfågel. Endast ett tiotal par fanns kvar när situationen såg som mörkast ut.

Historik

Kullaberg har sedan mycket länge varit en klassisk häcklokal för pilgrimsfalk. Som mest lär 5-6 par ha häckat under 1800-talet. I början på 1900-talet fanns 2-3 par och 1962 försvann det sista falkparet efter att boet blivit plundrat. När pilgrimsfalken, efter drygt 30 års frånvaro, 1995 åter började häcka på Kullaberg sågs därför detta med mycket positiva ögon bland sväl ornitologer som bland naturintresserad allmänhet. Detta märks inte minst på den stora uppmärksamhet falkarnas återkomst har rönt i bl.a. press, radio och tv.

Nya hot

Idag har ytterligare hot mot falkarna tillkommit, det s.k. rörliga friluftslivet. Kullaberg är vårt lands mest frekventerade naturreservat. Antalet årliga besök har beräknats till ca 400.000 personer. Så många besökare på ett begränsat område kan naturligtvis innebära en konflikt med den natur man vill skydda. Särskilt uppenbart blir detta när många besöker området just för att idka ett aktivt friluftsliv och därmed avlägsnar sig från de normala stråken. Man ger sig t.ex. gärna ut och klättrar i branterna, fiskar från klipporna, dyker längs stränderna eller ligger och solbadar i vikarna.

Återetablering

Redan 1994 uppträdde ett revirhävdande pilgrimsfalkpar på Kullaberg, men av någon anledning skedde ingen häckning. För att garantera Skånes enda pilgrimsfalkpar ostördhet under häckningsperioden belades därför, från och med häckningssäsongen 1995, ett drygt 2 km långt strandområde mellan Valdemarsgrottan och Djupadal, på östra Kullaberg med beträdnadsförbud. Under perioden 1 mars - 15 juli är det förbjudet att uppehålla sig i området som sträcker sig 200 m int från stranden och 50 m ut i havet. Enda undantag är stigen ner till Söftingsgrottan.

Visa hänsyn

Genom att visa hänsyn och vara försiktiga när vi rör oss på Kullaberg bidrar vi till att bevara mångfalden i naturen. Det är trots allt en liten uppoffring att lämna känsliga delar av berget ostörda under en kort tid av året, för att pilgrimsfalken och andra fåglar skall få häcka ifred. Då ger vi oss själva och kommande generationer möjlighet att få njuta av falkens hisnande jakter i luftrummet. En magnifik naturupplevelse av högsta klass!

Mer om pilgrimsfalken på Kullaberg

Fakta om pilgrimsfalkarna på Kullaberg - häckningsresultat och levnadsöden

Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2018
Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2017
Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2016
Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2015
Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2014
Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2013
Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2012
Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2011
Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2010
Dagbok och foto från falkboet 2009
Dagbok och foto från falkboet 2008
Iakttagelser från falkarna på Kullaberg 2007
Bilder från falkreviret på Kullaberg 2006
Bilder från "nya" falkreviret på Kullaberg 2004
Bilder från "gamla" falkreviret på Kullaberg 2004
Bilder från falkboet på Kullaberg 2002
Dagbok och bilder från falkboet på Kullaberg 1999
Dagbok från falkboet på Kullaberg 1998

Andra länkar om pilgrimsfalk

Projekt pilgrimsfalk

Falkarna på Kullaberg bevakas av KOF så att de får möjlighet att häcka ostörda.

Du kan också stödja falkarna - Bli medlem i KOF!

Kontakta KOF