Dagfjärilar med Lars PetterssonMånga naturnjutare som börjat som fågelskådare har under de senaste åren även börjat intressera sig för fjärilar och/eller trollsländor. Ca 60 av dessa mötte upp på stadsbiblioteket i Ängelholm den 25 mars när Lars Pettersson från Lund på ett initierat och medryckande sätt informerade om fjärilar och fjärilsövervakning. Arrangemanget var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningarna i Ängelholm, Klippan, Bjäre och Söderåsen samt Studiefrämjandet och KOF.

Lars är till vardags forskare på Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Sedan 2010 är han samordnare i ett rikstäckande projekt om dagfjärilar, Svensk Dagfjärilsövervakning. Projektet är en långsiktig satsning som utgör en del av Naturvårdsverkets program för miljöövervakning. Resultaten används både inom naturvården och i vetenskapliga sammanhang.

Lars berättade att syftet med fjärilsövervakningen är att inventera ett stort antal platser år efter år för att få en bild av eventuella förändringar i fjärilsfaunan. 2013 noterades hela 65 800 fjärilar av ett drygt åttiotal arter. Han visade också på att en del arter klarar sig bra och ökar i numerär, tex slåttergräsfjärilen, men att den allmänna trenden för de gräsberoende arterna är nedåtgående.Vem som helst kan vara med i dagfjärilsinteringen. I nordvästra Skåne finns många olika miljöer där fjärilar trivs och även många olika fjärilsarter men det väldigt få personer är med och övervakar. Det som krävs är intresse, en bra fjärilsbok och lite tid…

Du väljer antingen att inventera en punkt eller en slinga. En punkt kan tex förläggas i trädgården, en blomrik glänta i närheten av hemmet etc och har en radie på 25 meter . Du räknar 15 min 3-7 gånger per år. En slinga är 1-3 km lång och räknas på samma sätt som en punkt.

Du kan läsa mer på www.dagfjarilar.lu.se och där kan du även anmäla om du vill ta en punkt eller slinga.

Tack Lars för en trevlig och entusiasmerande kväll!

Text: Carina Palm och Thomas Wallin
Mobilfoto: Thomas WallinKontakta KOF