Etiska regler resp miljötänkande

Etiska regler
Miljötänkande


Etiska regler i korthet

För att fågelskådare i sin iver vid fynd av spännande fåglar inte ska orsaka onödig störning för fågellivet eller för kringboende har nedanstående regler ställts upp. Dessa sammanfattar i korthet SOF - Birdlife Sveriges Etiska regler för fågelskådare som du hittar här.

Fåglarnas väl i första hand
Respektera varningsläten och dra dig undan från boplatser.
Stressa inte fåglarna med uppspelade läten eller fotografering vid bon
Passera inte intill kolonier med markhäckande fåglar
Sprid inte information om häckningar av arter med skyddsbehov

Visa omdöme när du hittar en raritet
Kommer fågeln att klara en anstormning av skådare?
Kommer naturen att ta skada?
Finns risk för trafik- eller parkeringsproblem?
Kan det uppstå problem för markägaren eller kringboende?

KOF:s och Club300:s rådgivare vid känsliga fågelfynd i NV Skåne är Thomas Svanberg, tfn 072-706 50 52, epost thomas.svanberg(a)kof.nu.

KOFs miljötänkande

Vid exkursioner som föreningen anordnar väljs samlingsplats så att samåkning underlättas.
Lokalbeskrivningarna på föreningens webbplats visar hur man kan resa kollektivt till olika fågellokaler.
Föreningen uppmuntrar att Forum på hemsidan används till att hitta reskamrater, särskilt vid längre resor.


Se förslag på klimatsmarta exkursioner här.
Kontakta KOF