Exkursion till Falsterbo
7 oktober 2018

Falsterbo. Foto: Totta Sandberg

Vi samlades på Olympiaskolan klockan 06.00 i regn. Väl framme i Falsterbo slutade regnet, och en hel del fågel var i rörelse.

Vi gick ut till Nabben och såg gott om sparvhök, även ormvråkar, en brun kärrhök och en blå kärrhök. Bra med änder; stjärtand, skedand, snatterand m.m. Vadare, lite udda, 45 skärfläckor - sent på året för arten. Även en hel del ringduvor med inslag av skogsduvor och en del småfågel.

På väg tillbaka gick vi in om fyren och sedan till Kolabacken. Smakprov av obsar: en ung stäpphök, röd glada, fjällvråk, havsörn, tre nötkråkor och två ladusvalor. Gott om småfågel i buskarna med närobsar av svartmes och hornuggla.

Ormvråkar i Falsterbo, foto Nellie Gustavsson

Falsterbo. Foto: Totta Sandberg

Sista stopp var Ljungen där det sträckte en del ormvråkar m.m.

Totalt såg vi 72 arter och var 8 deltagare.

Ormvråkar i Falsterbo, foto Nellie Gustavsson

Bläsänder, brunand, vigg - varfågel, foto Nellie Gustavsson


Text: Micke Jönsson
Foto: Nellie Gustavsson och Totta Sandberg (håll pekaren över resp bild)
Kontakta KOF