Kommunornitologerna

Välkommen att ta kontakt med kommunornitologen i din kommun.


Bjuv
Lars Karlsson 070-373 74 65 rostsparv46(a)gmail.com
Båstad
Mats Ljunggren 073-065 63 96 mlj(a)bjarenet.com
Helsingborg
Bengt Andersson 073-352 22 31 bambosa(a)telia.com
Höganäs
Karl G Nilsson 072-219 60 84 karl_g_nilsson(a)kof.nu
Åstorp
Håkan Karlsson 070-616 85 52 hlg.karlsson(a)gmail.com
Ängelholm
Henrik Ehrenberg 070-573 53 76 henrik.ehrenberg(a)kof.nu


Kommunornitologer finns i regionens samtliga 33 kommuner och verksamheten samordnas av Skånes Ornitologiska Förening (SkOF). Genom kommunornitologerna erbjuds kommunerna i Skåne en kontaktperson för att stärka arbetet vad det gäller frågor som rör det lokala fågellivet.

Kommunornitologen håller sig ajour med förenings- och fågellivet i den egna kommunen och upprätthåller naturliga, ömsesidiga kontaktvägar mellan SkOF och den egna lokala ornitologiska föreningen.

Det är KOF som utser kommunornitologerna i Nordvästskåne.


Kontakta KOF