Nu är den klar!
Kullabergsinventeringen 1974-2014Efter knappt 2 300 tim i fält och minst lika många timmar med förberedelser, ifyllande av inventeringsprotokoll och utvärderingar är nu äntligen den femte Kullabergsinventeringen klar.

Tack alla ni 53 inventerare som under era strapatser bestigit Mount Everest minst fem gångar och vandrat hundratals mil över bergets fästingfyllda sluttningar, ogenomträngliga björnbärssnår och stormskadade skogar. Ni har noterat uppgångar och fall, förhoppningar om nya arter och krossade drömmar. Ni har konstaterat att cirka 120 arter har häckat eller misstänkts häcka under dessa 40 år.

Hämta resultatet i pdf-format här (2,5 Mb)

Och du, första anmälningen till 2024 års inventering fick vi redan 2014!

Karl G Nilsson och Mats Peterz

Kontakta KOF