Exkursion till Rönnen
9 september 2018

KOFare vid Rönnen. Foto: Totta Sandberg

Vi var tolv deltagare i dagens KOF-exkursion till Rönnen som redan vid starten fick se två adulta havsörnar sitta och äta gås ute på Rönnen. Örnarna satt sen kvar på Rönnen under hela exkursionen.

Vi fick även se fiskgjuse, pilgrimsfalk och sparvhök.

KOFare vid Rönnen. Foto: Totta Sandberg

I vadarväg var det emellertid magert, men vi såg i alla fall några storspovar, tio kärrsnäppor, två större strandpipare, ca tjugo tofsvipor, fyra enkelbeckasiner och en gluttsnäppa.


Text: Lars Hallbeck
Foto: Totta Sandberg
Kontakta KOF