En kväll med trollsländor
- 19 mars 201550 personer mötte upp i den vackra vårkvällen när KOF, naturskyddsföreningarna i Örkelljunga, Klippan, Söderåsen, Ängelholm och Bjäre samt Studiefrämjandet kallade till trollsländekväll i Ängelholms stadsbibliotek. Kvällens inbjudna gäster var Magnus Billqvist, författare till boken Svenska trollsländeguiden, och Patric Carlsson.

Magnus började kvällen med att berätta om den atlasinventering av Skånes trollsländor som genomfördes 2009-2014. Målsättningen med projektet var att förbättra kunskapen om den skånska trollsländefaunan, att stimulera intresse för natur och insekter hos allmänheten samt att ge deltagarna fina naturupplevelser.

Av de 34 000 rapporter omfattande 55 olika arter som kom in visade det sig att sjöflickslända är Skånes vanligaste art. Denna är tätt följd av blodröd ängstrollslända, pudrad smaragdtrollslända, brun mosaikslända samt fyrfläckad trollslända.

Inom den närmaste framtiden kan trollsländefaunan komma att ändras radikalt - flera arter är på väg hit och de kommer med stor säkerhet till Skåne först. Exempel på arter som redan ökat starkt är blå kejsartrollslända och mindre rödögonflickslända.

Magnus avslutade med att uppmana alla att, trots att atlasinventeringen är avslutad, fortsätta att rapportera trollsländeobservationer på Artportalen så att vi även i fortsättningen har möjlighet att följa förändringarna i populationerna.


Patric Carlsson fortsatte med att berätta och visa bilder från en av de atlasrutor han har inventerat. Denna är belägen vid Rössjön och hyser 41 olika arter – flest av alla atlasrutor i Skåne.

Den mest artrika delen av rutan ligger alldeles öster om sjön, nere i det före detta grustaget i Lärkeröd. Här finns två grunda dammar där 10 000-tals trollsländor fortplantar sig varje år.

Tack Magnus och Patric för en givande kväll! Många blev riktigt inspirerade inför den trollsländesäsong som snart väntar.

Text och foto: Thomas WallinKontakta KOF