Kontroller gjorda under säsongen 2018


Kollage över kontrollerade fåglar, foto Peder Winding Här ett kollage över en del av de arter vi gjort kontroller på (foto: Peder Winding).

 

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under säsongen 2018.

Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

 

DATUM: 24-
jun
01-
jul
08-
jul
14-
jul
21-
jul
28-
jul
30-
jul
02-
aug
11-
aug
18-
aug
SUMMA  
Blåmes                   Blåmes
Gransångare                 Gransångare
Gräshoppsångare                    
Gräshoppsångare
Grönfink                       Grönfink
Järnsparv              
Järnsparv
Koltrast               Koltrast
Kungsfiskare                       Kungsfiskare
Kärrsångare             12 
Kärrsångare
Lövsångare                    
Lövsångare
Näktergal                       Näktergal
Rörsångare   21 
Rörsångare
Steglits                       Steglits
Svarthätta                       Svarthätta
Sävsparv       19 
Sävsparv
Sävsångare                
Sävsångare
Talgoxe           Talgoxe
Trädgårdssångare                       Trädgårdssångare
Törnsångare                   Törnsångare
SUMMA 25  12  12  80  SUMMA

Sammanställning från övriga säsonger hittar du här.

Kontakta KOF