Ringmärkning 2018 i Hasslarp

Säsongsstart - 16 juni - inte riktigt

De senaste åren har ringmärkningssäsongen börjat allt tidigare och så blir det nog också vad gäller 2018.

Även om vi inte ringmärkte några fåglar idag, påbörjades dock säsongens verksamhet.

Föreberedelser och planering är viktigt. Ska vi kunna använda oss av samma nätplacering som föregående år eller behöver vi göra några förändringar? En del röjningsarbete måste göras i våra gamla nätgator och några nya ställen tillkommer.

Nätgatan röjs upp, foto: Klas Rosenkvist
Nätgatan röjs upp (foto: Klas Rosenkvist).

Henrik med röjsågen i högsta hugg, foto: Klas Rosenkvist
Henrik med röjsågen i högsta hugg (foto: Klas Rosenkvist).

 

24 juni - Säsongsstart för ringmärkningen vid Hasslarps dammar. Otroligt nog för 24:e säsongen i följd. Åren rullar på….

Första märkarten 2018, rörsångare, foto: Christer Strid
Första märkarten 2018, en rörsångare (foto: Christer Strid).

Samling för nätuppsättning kl. 04.00 och fångst fram till omkring kl. 11.00 då näten packades ned. En lite lagom småtrevlig premiär med goda förutsättningar, både vädermässigt och fågelmässigt. Vid sammanställning summerades 127 nymärkningar av 21 olika arter. Talrikast kärrsångare och törnsångare med vardera 21 märkta följt av sävsparv, rörsångare och talgoxe.

Näktergal, 2 år eler äldre (2+), foto: Peder Winding
Näktergal, 2+ (2 år eller äldre) (foto: Peder Winding).

Så här tidigt på säsongen en klar dominans av äldre häckande fåglar men även en hel del ungfåglar har kommit på vingar, bl. a. gransångare, sävsparvar, talgoxar och törnsångare. Ur fångstprotokollet kan även nämnas fem ringmärkta gräshoppsångare, en härmsångare, tre näktergalar och en hämpling.

Gräshoppsångare, foto: Åsa Strid
En av gräshoppsångarna (foto: Åsa Strid).

Gräshoppsångare, foto: Åsa Strid   Gräshoppsångare, foto: Åsa Strid
Gräshoppsångare (foto: Åsa Strid).

Antalet egenkontroller från tidigare säsonger kom upp i 25 st vilket var nytt dagsbästa. De flesta av dessa fåglar var märkta under fjolåret eller sommaren dessförinnan. Tre individer, två kärrsångare och en törnsångare dock under säsongen 2015 och då märkta som gamla fåglar.

Härmsångare, foto: Christer Strid
Härmsångare (fd gulsångare) (foto: Christer Strid).

Sävsparv, foto: Christer Strid
Sävsparv (foto: Christer Strid).

I dammarna rastade och födosökte omkring 15 grönbenor samt några enstaka gluttsnäppor, brushanar, skogssnäppor och mindre strandpipare. Smådopping, gråhakedopping och brunand noterades också. En ad havsörn drog över och uppe i den numera uttorkade och snart igenväxta Bergsdammen gick i vasskanten två halvstora vattenrallungar. Nämnas kan även att två gräshoppsångare sjöng under morgonen och att det fortfarande var full fart på områdets gökar. Dessutom ca 500 starar som lyfte från nattkvist tidigt under morgonen.

Gänget in action, foto: Christer Strid
Ringmärkargänget (Henrik. Peder och Klas) "in action" (foto: Christer Strid).

Dagens personalstyrka bestod av Micke J, Mårten M, Klas R, Peder W samt undertecknad. Besökte märkplatsen gjorde b. a. Henrik E samt Christer och Åsa S.

- Henrik Johansson -

1 juli - Soligt och sommarvarmt men ändå en del fågel.

Säsongens andra märktillfälle och precis som föregående helg samling för nätuppsättning kl.04. Under de första morgontimmarna förhållandevis lugnt och det var inte mycket som talade för en ny 100-dag. Fångsten tog sig dock efterhand, i synnerhet på ”korta rundan” närmast märkplatsen.

Dagens resultat landade på 99 nymärkningar fördelade på 22 olika arter vilket var bra med tanke på att solen lyste från en klarblå himmel och att det efterhand blev solblänk i många nät. Mest överraskande i fångsten en ung trädkrypare, den blott tredje vi ringmärkt under alla år. Överlag en annars ganska lik artsammansättning jämfört med för en vecka sedan.

Tolv märkta fåglar från tidigare säsonger kontrollerades. Mest intressant kanske en gräshoppsångare som vi ringmärkte som gammal fågel i mitten av juli ifjol. Egenkontroller av gräshoppsångare har vi tidigare endast fyra stycken av. Nämnas kan även att vardera en järnsparv och sävsparv märkta som ungfåglar säsongen 2014 fångades och avlästes.

Tre gräshoppsångare sjöng fortfarande ihärdigt under morgonen, en lärkfalk jagade och omkring 25 grönbenor rastade.

Tack till Mårten, Mats och Henrik E för gott slit fram till 10-tiden då näten samlades in.

- Henrik Johansson -

8 juli - Skön lugn morgon men snabbt varmt och fågeltomt i näten...

Gräshoppssångare, 10 (född 2018), foto: Peder Winding
Gräshoppssångare, född 2018 (10) (foto: Peder Winding).

Gräshoppssångare, 2 år eller äldre (2+), foto: Perder Winding
Gräshoppssångare, 2 år eller äldre (2+) (foto: Perder Winding).

Tredje märktillfället och samling vid fyrasnåret. Lugn, fin morgon men rätt snabbt varmt och soligt efter åttasnåret=tomt på fågel i näten. Även denna gång skapligt med fågel - ökande antal ungfåglar samtidigt som vi kunde notera en "fullfettad" kärrsångare - redan på väg söderöver! När vi vid tiosnåret summerade hade 127 fåglar märkts av 21 olika arter. Talrikast var kärrsångare (24) följt av sävsparv (18).

Grönfink, född 2018, foto: Peder Winding
Grönfink, ungfågel född 2018 (foto: Peder Winding).

Gulsparv, hane, 2 år eller äldre, foto: Peder Winding
Gulsparv, hane, 2 år eller äldre (foto: Peder Winding).

Rödstjärt ungfågel, foto: Peder Winding
Rödstjärt, ungfågel (foto: Peder Winding).

Sädesärla, ungfågel, foto: Peder Winding
Sädesärla, ungfågel (foto: Peder Winding).

Nämnvärt i fångsten var att vi tog ytterligare en adult gräshoppssångare vilket gör att vi hittills fångat åtta gamla fåglar (fyra par i området?) - därtill också säsongens första ungfågel av arten. För säsongen nya arter var sädesärla, rödhake, steglits, grönfink och gulsparv där sistnämnda är långifrån vanlig i fångsten (även om den fångas nästintill årligen på sistone). Fortsatt rätt gott om kontroller från tidigare år och tolv kontroller registrerades.

Steglits, 2 år eller äldre, foto: Peder Winding
Steglits, 2 år eller äldre (2+) (foto: Peder Winding).

Vid bruket sjöng en svart rödstjärt, minst två gräshoppsångare håller fortfarande revir och en forsärla drog runt i området. Besök av såväl Dan Persson, Per Lif som Patrik S med barn.

- Peder Winding -

14 juli - Helmulen morgon, stilla med fågel

Gänget in action, foto: Klars Rosenklvist
Personalstyrkan idag (foto: Klas Rosenkvist).

Undertecknad, Klas, Mårten och Peter F mötte upp vid fyra under komplett molntäcke - ett täcke som fortsatte så under hela morgonen. Förvånansvärt lugnt i markerna - mycket tystare än förra helgen och de flygga ungfåglar som vi fick i nät då bör nu ha spritt ut sig ordentligt i omgivningarna.

Ändock en del smått och gott - långtifrån en dålig morgon - och när vi vid tiotiden hade tagit ner näten hade 80 fåglar av 14 arter ringmärkts. En trio om sävsparv, kärr- och rörsångare med lika många (14) märkta vardera. Även denna morgon en fullfettad kärrsångare, i övrigt många adulta fåglar av olika arter igång rejält med ruggning. En hane och en hona hämpling annars det mest nämnvärda i fångsten. Sex kontroller av fåglar vi märkt tidigare år.

Vattenstånden i de olika dammarna blir allt lägre, damm efter damm torkar i stort sett ut. I mellersta Fleningedammen därför en ovanligt rejäl ansamling hägrar som prövade fiskelyckan... I övrigt allt fler rastande tringa-vadare, men även tre nyligen flygga ungar av mindre strandpipare tillsammans med sina föräldrar.

- Peder Winding -

21 juli - "Kärrsångar-morgon"

Skön, klar morgon och direkt märktes att det var bättre fart på fåglarna denna dag än förra helgen - förstarundan riktigt intensiv! Även de påföljande rundorna gav bra med fågel - men framåt niosnåret var solen stark, vinden tilltagande och fågeltillgången kvickt avtagande. Vi kunde då summera 155 nymärkningar av 18 arter, samt sex gamla kontroller.

Gulsparven, foto: Klars Rosenklvist
Gulsparven (foto: Klas Rosenkvist).

Totalt dominerande bland dessa var kärrsångare - ett antal gamla fåglar med ordentligt med fett men framförallt en stor mängd ungfåglar, totalt 55 ex, näst bästa dagssumman för arten i Hasslarp! Även gott om rörsångare (30) varav många ungfåglar samt sex sävsångare, en art som vi hittills fångat endast i låga antal denna säsong. En gulsparv (nummer två för säsongen!) samt två gräshoppsångare är också nämnvärda fångstarter. Morgonens clou var annars den unga gök som ringmärktes - endast den sjätte märkta någonsin i Hasslarp!

Att fågelaktiviteten var annan än förra lördagen märktes också på andra sätt - förra helgen hördes inte en enda gräshoppsångare sjunga - nu var minst tre, troligen fyra igång intensivt. Slutligen noterades sommarens första rastande kärrsnäppa rasta i Fleningedammarna.

Tack Mårten, Klas, Stefan med sonen Hampus, Micke J samt Micke O för gott slit!

- Peder Winding -

28 juli - Fortsatt bra tryck, kontroll på dansk lövsångare

Ytterligare en fin morgon med riktigt bra med fågel. Klas, Henrik J, Mårten och undertecknad mötte upp i den varma gryningen. Inledningsvis svaga vindar från sydost, allt eftersom ökande.

Ungfågel av rödhake, foto: Klars Rosenklvist
Ungfågel av rödhake (foto: Klas Rosenkvist).

Liksom förra gången gott om kärrsångare (51 nymärkningar) framförallt ungfåglar - en del börjar lägga på sig rejält med fett. Även bra fart på rörsångare (29) samt phylloscopus i form av lövsångare (24) och gransångare (19). Hela sex pilfinkar fastnade i näten - nytt dagsrekord för arten i Hasslarp! Vi tog även en främmande kontroll på lövsångare från Danmark vilket utgör första danskmärkta lövsångaren för verksamheten, ska bli spännande att se var den har märkts! Övrigt nämnvärt i fångsten var säsongens första törnskata, ladusvala samt buskskvättor. Under morgonen ringmärktes totalt 186 fåglar av 25 arter (artantalet en rekordtangering!).

Besök på märkplatsen av Patrik S med sitt barn Ellen samt Bengt N.

- Peder Winding -

30 juli - fortsatt bra med fågel.

Klas och Peder på plats för nätuppsättning kl 04 medan undertecknad tog sovmorgon och anslöt först kl 5.30. Otroligt nog första morgonen med något som kan liknas med morgondagg. Vi har under årens lopp aldrig varit med om att det funkar med gympaskor direkt från gryningen. Den långvariga torkan är ju helt unik.

För att vara på den säkra sidan användes endast 13 nät men detta till trots kom vi upp i totalt 127 nymärkningar av 21 olika arter. Otroligt nog tredje tillfället denna säsong med just dessa antal. Vad är oddsen på det egentligen!?

I fångsten inget direkt som stack ut. Skulle i så fall vara säsongens första gulärla och tillika trädpiplärka. Fortsatt gott om unga gran-, kärr- och rörsångare men även sävsångarna har kommit igång nu. Sällan vi tar tvåsiffrigt med idag blev det 10 st.

Ytterligare 3 äldre egenkontroller från tidigare säsonger dokumenterades.

I de två Fleningedammarna som fortfarande håller vatten låg totalt 12 ad smådoppingar. Annars inget speciellt värt att nämnas.

- Henrik Johansson -

2 augusti - Ytterligare en svettig morgon!

Mycket fågel i rörelse redan vid kl 04.30 när näten på ”Långa rundan” sattes upp, bl a flera sjungande lövsångare samt en hel del annat smått som flög mellan buskagen. Vi begränsade antalet nät till 16 eftersom det bara var Klas, Mats och undertecknad som plockade och märkte. Otroligt nog full fart under hela morgonen fram till kl 11 då näten plockades ihop. Först då fick vi tid att dricka kaffe och äta matsäck!

Ungfågel kärrsångare, foto: Klars Rosenklvist
Ungfågel av kärrsångare (foto: Klas Rosenkvist).

Gräshoppsångare, ungfågel, foto: Klars Rosenklvist
Gräshoppsångare, ungfågel (1k) (foto: Klas Rosenkvist).

Resultatet slutade på 178 nymärkningar av 23 olika arter och dominerade gjorde inte oväntat kärr- och lövsångare men även gott om rörsångare och törnsångare. För sistnämnda art blev det nytt dagsrekord med 24 märkta. Säsongens 11:e och 12:e gräshoppsångare fångades och märktes, en gammal sliten ruggande fågel och en icke fullt utvecklad ungfågel. Nämnas kan även att vi tog en inte helt fullvuxen kärrsångare vilket visar att en del häckningar fortfarande inte är helt avslutade. Därutöver inget direkt anmärkningsvärt. Kul också med säsongens andra unga törnskata , en främmande svenskmärkt rörsångare samt ytterligare tre egenkontroller av fåglar märkta i Hasslarp tidigare säsonger.

Gammal fågel av ladusvala, foto: Klars Rosenklvist
Ladusvala, en gammal fågel (2k+) (foto: Klas Rosenkvist).

Gammal rörsångare, foto: Klars Rosenklvist
Rörsångare, gammal fågel (2k+) (foto: Klas Rosenkvist).

Sädesärla, gammal fågel, foto: Klars Rosenklvist
Sädesärla, gammal fågel (2k+) (foto: Klas Rosenkvist).

Från den 21 juli kan för övrigt redovisas en kontroll av en kärrsångare som märktes som gammal fågel vid Bingsmarken augusti -15. Fågeln fångades och kontrollerades för övrigt i Hasslarp även i juli ifjol.

- Henrik Johansson -

4 augusti - Skaplig fångst men många fåglar redan märkta.

Gänget, foto: Klars Rosenklvist
Gänget samlat runt ringmärkningsbordet (foto: Klas Rosenkvist).

Fjärde märktillfället senaste sju dagarna. Gäller att passa på när fågeltillgången är på topp! För övrigt första gången med maximalt antal nät uppe – 25 st väl spridda i området. Det är egentligen endast i de östra delarna runt Hyllingedammarna som vi inte har nät uppsatta.

Fortfarande en hel del fågel i området men många av de som fångades var märkta under den senaste veckan. Totalt blev det ändå godkända 138 nymärkningar av 20 olika arter, bl a vardera tre buskskvättor och gräshoppsångare. Dessutom fortsatt bra med både kärrsångare (36) och lövsångare (30).

I Fleningedammarna en 1k kaspisk trut, 10 smådoppingar samt svartsnäppa, brushane och gluttsnäppa. Fortfarande åtminstone en tiggande gökunge i området.

Som vanligt god arbetsinsats av Mårten, Peder och Klas samt idag även god hjälp av Bengt A som föredömligt ansvarade för den skriftliga dokumentationen. Besökte märkplatsen gjorde Inger Persson med barnbarnen Nils, Lovisa och Selma.

- Henrik Johansson -

11 augusti - Fortsatt skaplig fångst.

Nellie och Henrik med två törnskator, foto: Klars Rosenklvist
Törnskator ska handskas med en fast hand. Här Nellie och Henrik med dagens fångst (foto: Klas Rosenkvist).

Första riktiga höstmorgonen med lite kylig frisk luft. Länge sedan man upplevde en gryning med endast 12 grader.

Micke, Mårten och Klas på plats för nätuppsättning kl 4.30. Tyvärr fick vi begränsa antalet nät något, bl a på grund av att nötboskapen nu tuggar i sig kaveldun och trampar ner vassområdet i sydvästra Fleningedammen. Platsen har under de senaste veckorna tagit en hel del fågel.

Vid 10-tiden dags att plocka ihop eftersom sydvinden då ökat ordentligt. Totalt idag 123 nymärkningar av 18 olika arter, bl a två unga törnskator. En alltid lika trevlig märkart!

Besök av Ann-Marie med dotter Nellie, samt för andra morgonen i rad Bengt A. I Fleningedammarna hela 19 smådoppingar och uppe på kraftledningsstolparna satt en pilgrimsfalk.

- Henrik Johansson -

18 augusti - Första morgonen med fler rör- än kärrsångare.

Precis som förra helgen kyligt vid nätuppsättning - idag blott elva grader. Lugnt och närmast vindstilla i gryningen, men rätt snabbt ökande vind.

Rätt okej fart på fåglarna i början av dagen men ökande vind och gassande sol gjorde att fågeltillgången avtog rätt snabbt. När vi vid halv elva-tiden hade dragit ihop näten kunde vi summera 119 nymärkningar av 16 arter, därtill en gammal kontroll.

För första gången denna säsong fångade vi fler rör- än kärrsångare, 25 mot 24 - högst förväntat men en föraning om vad som komma skall. Skapligt tryck på sylvior i näten - åtta vardera av ärtsångare (näst bästa dagssumman), svarthätta och trädgårdssångare samt 16 törnsångare. Nämnvärt i fångsten i övrigt en pilfink, en steglits och en törnskata.

Slit under morgonen av Henrik J, Klas, Mårten samt undertecknad.

- Peder Winding -

19 augusti - KOF-exkursion med göktytor i näten.

Morgonens ringmärkningsförevisning vid Hasslarps dammar blev lyckad. Väderprognosen kändes till en början lite osäker med risk för både blåst och regnskvätt men lyckligtvis uteblev nederbörden.

De drygt 30-tal besökare som mötte upp fick se och uppleva en fågelrik morgon med en varierad artsammansättning.

Absolut mest minnesvärt var de tre göktytor som fångades och märktes. En väldigt trevlig och speciell art att bekanta sig med på så nära håll.

Ytterligare 22 arter fångades och visades upp, bl. a. gräshoppsångare, steglits och törnskata. Dagens talrikaste art i näten blev trädpiplärka med 20 märkta följt av lövsångare med 17. Totalt under morgonen ringmärktes 110 fåglar.

Några i sällskapet skådade av dammarna och rapporterade bl. a. smådoppingar, grönbenor och brushanar. Den fjällpipare Mårten påpassligt fick korn på då den snabbt drog förbi märkplatsen fick några av oss andra endast en hastig skymt av.

Tack till Peder, Klas, Emma och Mårten vars insatser var avgörande för att evenemanget skulle kunna genomföras.

- Henrik Johansson -

 

DATUM:  24-
jun
01-
jul
08-
jul
14-
jul
21-
jul
28-
jul
30-
jul
02-
aug
04-
aug
11-
aug
18-
aug
19-
aug
SUMMA  
Tid 04.30-
11.00
04.30-
10.30
04.30-
10.00
04.30-
10.00
05.30-
09.30
04.30-
09.00
04.30-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.00
05.00-
10.00
05.30-
10.30
05.00-
11.00
   

                       
Backsvala                            Backsvala
Bergfink                            Bergfink
Björktrast                    
Björktrast
Blåhake                           Blåhake
Blåmes     35 
Blåmes
Bofink                           Bofink
Buskskvätta               3      
Buskskvätta
Citronärla                           Citronärla
Drillsnäppa                           Drillsnäppa
Enkelbeckasin                           Enkelbeckasin
Entita                           Entita
Flodsångare                           Flodsångare
Forsärla                           Forsärla
Gransångare 11  11  16  19  14  11  15  10    131 
Gransångare
Grå flugsnappare                          Grå flugsnappare
Gråsiska                            Gråsiska
Gråsparv                           Gråsparv
Gräshoppsångare             15 
Gräshoppsångare
Grönbena                           Grönbena
Grönfink                 Grönfink
Grönsiska                           Grönsiska
Grönsångare                           Grönsångare
Gulsparv                   Gulsparv
Gulärla                  
Gulärla
Gärdsmyg              
Gärdsmyg
Gök                      
Gök
Göktyta                       Göktyta
Hornuggla                            Hornuggla
Hussvala                            Hussvala
Hämpling                  
Hämpling
Härmsångare             12 
Härmsångare
Hökångare                           Höksångare
Järnsparv 11        35 
Järnsparv
Koltrast           12  Koltrast
Kungsfiskare                         Kungsfiskare
Kungsfågel                            Kungsfågel
Kärrsångare 21  12  24  14  55  51  28  39  36  28  24  340 
Kärrsångare
Ladusvala                  
Ladusvala
Lövsångare 10  24  38  30  14  14  17  182 
Lövsångare
Näktergal                  
Näktergal
Nötväcka                           Nötväcka
Pilfink             21 
Pilfink
Pungmes                            Pungmes
Ringduva                            Ringduva
Rosenfink                           Rosenfink
Rödhake                     Rödhake
Rödstjärt       20 
Rödstjärt
Rörsångare 14  14  30  29  22  29  15  22  25  225 
Rörsångare
Skata                           Skata
Skogssnäppa                           Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                           Småfläckig sumphöna
Sparvhök                            Sparvhök
Stare                   10 
Stare
Steglits                 Steglits
Stenknäck                           Stenknäck
Stenskvätta                           Stenskvätta
Större hackspett                          Större hackspett
Svarthätta   40 
Svarthätta
Svart rödstjärt                           Svart rödstjärt
Svartvit flugsnappare                         Svartvit flugsnappare
Sånglärka                           Sånglärka
Sädesärla                 Sädesärla
Sävsparv 15  14  18  14  15  13  12  122 
Sävsparv
Sävsångare     10    41 
Sävsångare
Talgoxe 13  51 
Talgoxe
Taltrast                     Taltrast
Trastsångare                            Trastsångare
Trädgårdssångare     31 
Trädgårdssångare
Trädkrypare                        
Trädkrypare
Trädpiplärka                   20    22 
Trädpiplärka
Törnskata               Törnskata
Törnsångare 21  11  24  12  10  16  124 
Törnsångare
Vassångare                           Vassångare
Vattenrall                           Vattenrall
Vattensångare                            Vattensångare
Ängspiplärka                           Ängspiplärka
Ärtsångare       23  Ärtsångare
Rör-/Sävsångare                            Rör-/Sävsångare
SUMMA 127  99  127  80  155  186  127  178  138  123  119  110  1569 
SUMMA
 
Kontakta KOF