Totalsummor i Hasslarp

 

"Topp tre" antalsmässigt genom åren

Kärrsångare, foto: Peder Winding   Rörsångare, foto: Lars Nilsson
Plats 1 - Kärrsångare (foto: Peder Winding)       Plats 2 - Rörsångare (foto: Lars Nilsson)

               Lövångare, foto: Johan Stenlund
               Plats 3 - Lövsångare, 1k och 2k+ (foto: Mårten Müller)

 

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art.

Vill du se fördelningen av märkningarna åren 1995-2018, klicka på denna länk så får du en uppdelning.

   

 

  Summa
År
1995 - 2019
Antal nättimmar 24550 
Kärrsångare 5716 
Rörsångare 5262 
Lövsångare 2421 
Sävsparv 1989 
Törnsångare 1771 
Gransångare 1440 
Sävsångare 1390 
Blåmes 1221 
Talgoxe   950 
Järnsparv 929 
Svarthätta 654 
Trädgårdssångare 497 
Rödhake   416 
Ärtsångare 403 
Grönfink 368 
Rödstjärt 291 
Ladusvala 285 
Trädpiplärka 252 
Näktergal 209 
Koltrast 181 
Gräshoppsångare 179 
Gulärla 140 
Steglits 140 
Gärdsmyg 108 
Härmsångare 108 
Törnskata 98 
Pilfink 75 
Taltrast 67 
Stare 61 
Svartvit flugsnappare 59 
Hämpling 49 
Björktrast 46 
Buskskvätta 42 
Sädesärla 33 
Enkelbeckasin   31 
Gråsparv 22 
Grå flugsnappare 19 
Bofink   17 
Gråsiska 14 
Gulsparv 13 
Pungmes 13 
Grönsiska   12 
Kungsfågel   11 
Skogssnäppa   10 
Göktyta  
Vattenrall  
Skäggmes
Kungsfiskare  
Grönsångare
Backsvala  
Gök
Höksångare  
Trastsångare
Skata  
Svart rödstjärt  
Ängspiplärka  
Trädkrypare
Grönbena
Rosenfink  
Ringduva  
Större hackspett  
Bergfink  
Drillsnäppa
Entita
Nötväcka
Vassångare
Hussvala
Blåhake
Citronärla
Dvärgbeckasin
Flodsångare
Forsärla
Hornuggla
Småfläckig sumphöna
Sparvhök
Stenknäck
Stenskvätta
Sånglärka
Vattensångare
Rör-/Sävsångare
SUMMA 27821 
Antal Arter 79 

 

Kontakta KOF