Totalsummor i Hasslarp

 

"Topp tre" antalsmässigt genom åren

Kärrsångare, foto: Peder Winding   Rörsångare, foto: Lars Nilsson
Plats 1 - Kärrsångare (foto: Peder Winding)       Plats 2 - Rörsångare (foto: Lars Nilsson)

               Lövångare, foto: Johan Stenlund
               Plats 3 - Lövsångare, 1k och 2k+ (foto: Mårten Müller)

 

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art.

Vill du se fördelningen av märkningarna åren 1995-2018, klicka på denna länk så får du en uppdelning.

   

 

  Summa
År
1995 - 2018
Antal nättimmar 22600 
Kärrsångare 5696 
Rörsångare 5173 
Lövsångare 2340 
Sävsparv 1936 
Törnsångare 1747 
Sävsångare 1377 
Gransångare 1374 
Blåmes 1143 
Talgoxe   930 
Järnsparv 816 
Svarthätta 609 
Trädgårdssångare 482 
Ärtsångare 396 
Rödhake 377 
Grönfink 364 
Rödstjärt 285 
Ladusvala 276 
Trädpiplärka 246 
Näktergal 209 
Koltrast 179 
Gräshoppsångare 174 
Gulärla 135 
Steglits 125 
Härmsångare 108 
Törnskata 95 
Gärdsmyg 77 
Pilfink 72 
Stare 61 
Svartvit flugsnappare 58 
Taltrast 52 
Hämpling 49 
Björktrast 46 
Buskskvätta 40 
Sädesärla 32 
Enkelbeckasin 29 
Gråsparv 22 
Grå flugsnappare 19 
Gråsiska 14 
Pungmes 13 
Bofink   13 
Skogssnäppa   10 
Grönsiska
Gulsparv  
Vattenrall  
Grönsångare
Göktyta  
Backsvala  
Kungsfiskare  
Kungsfågel
Gök
Höksångare  
Trastsångare
Skata  
Svart rödstjärt  
Trädkrypare    3 
Grönbena
Rosenfink  
Ringduva  
Bergfink  
Drillsnäppa
Entita
Nötväcka
Större hackspett  
Vassångare
Ängspiplärka  
Blåhake
Citronärla
Flodsångare
Forsärla
Hornuggla
Hussvala
Småfläckig sumphöna
Sparvhök
Stenknäck
Stenskvätta
Sånglärka
Vattensångare
Rör-/Sävsångare
SUMMA 27154 
Antal Arter 77 

 

Kontakta KOF