Inventeringar

Varje år genomförs ett gediget arbete av många av föreningens medlemmar. Det kan gälla inventeringsarbete av speciella områden och lokaler eller arter så väl som ringmärkningsverksamhet.

Utöver den information som föreningen producerat har vi också samlat en del externt material - t.ex. om Hallands Väderö - som företrädesvis berör föreningens verksamhetsområde.

OBS! Via menyerna ovan kan du ta del av sammanställningar och resultat.

Ytterligare material som publicerat i annan form än på hemsidan kan du hitta i vårt omfattande arkiv.

Kontakta KOF