Månadens fotograf

På vår webbplats första sida har vi 2012-14 presenterat några av föreningens duktiga fotografer, en ny varje månad. Här kan du se de fotografer som bjudit på sina bilder.

2012
Mars: Anders Henriksson, kolla här
April: Ronny Svensson, kolla här
Maj: Ulf Ståhle, kolla här
Jun/juli: Fredrik Lindbom, kolla här
Augusti/september: Ronny Svensson, kolla här
Oktober: Ulrik Alm, kolla här
November: Patrik Wantzin, kolla här
December: Lasse Bergendorf, kolla här

2013
Januari: Thomas Wallin, kolla här
Februari: Affe Petersson, kolla här
Mars: Tommi Sandberg, kolla här
April: Lasse Nilsson, kolla här
Maj: Mårten Müller, kolla här
Juni: Mårten Müller, kolla här
Juli/augusti: Ronny Svensson, kolla här
September: Lennart Engman, kolla här
Oktober: Affe Petersson, kolla här
November: Liselotte Andersson, kolla här
December: Curt Leidig, kolla här

2014
Januari: Sara Skidell, kolla här
Februari: Thomas Wallin, kolla här
Mars: Sara Skidell, kolla här
April/maj: Ronny Svensson, kolla här
Juni/juli: Ulrik Alm, kolla här
Mars 2012 - Anders Henriksson

Anders Henriksson - fotograf, medlem i Naturfotograferna, föreläsare och läromedelsförfattare mm från Jonstorp.

Anders webbplats: www.pictanatura.se


Ormvråk


Vinterhämpling


Nötväcka


Storspov


KnölsvanApril 2012 - Ronny Svensson

Ronny Svensson - skådare och fotograf från Stureholm.

Ronnys webbplats: www.stureholmsfoto.se


Aftonfalk


Gräshoppsångare


Större lira


Strandskata


Mindre liraMaj 2012 - Ulf Ståhle

Ulf Ståhle - mångårig KOFmedlem, skådare och fotograf, bor i Lerberget.

Uffes webbplats: www.pbase.com/ulfstahle

Blåmes


Kungsfiskare


Blåhake


Sångsvan


NordsångareJuni/juli 2012 - Fredrik Lindbom
Fredrik Lindbom
Fredrik Lindbom - fotograf och ny KOF-medlem från Höganäs med stort intresse för natur och friluftsliv.

Fredriks webbplats: www.flfoto.se
 
x
Glada

x
Fjällvråk

x
Sparvuggla

x
Större strandpipare

x
ÄngspiplärkapilAugusti/september 2012 - Ronny Svensson
x
Ronny Svensson - skådare och fotograf från Stureholm.

Ronnys webbplats: www.stureholmsfoto.se

 
x
Svart stork

x
Jorduggla

x
Spovsnäppa

x
Svarthalsad dopping

x
FlodsångarexOktober 2012 - Ulrik Alm

Ulrik Alm - fågelskådare och folkbildare från Ingelsträde.


 

Strömstare


Storspov


Stenknäck


Knölsvan


Brun kärrhökxNovember 2012 - Patrik Wantzin

Patrik Wantzin - fågelskådare och fotograf från Rydebäck.


 

Rödstjärt


Gråsparv


Gulsparv


Medelhavstrut


PilfinkxNovember 2012 - Lasse Bergendorf

Lasse Bergendorf - fågelskådare och fotograf från Helsingborg.


 

Tornfalk


Fasan


Gråsparv


Gröngöling


GulsparvxJanuari 2013 - Thomas Wallin

Thomas Wallin - folkbildare och naturnjutare från Ängelholm.


 

Ängspärlemorfjäril


Kråka


Brun kärrhök


Blå jungfruslända (hona)


Silverstreckad pärlemorfjärilxFebruari 2013 - Affe Petersson

Affe Petersson - fotograf och ornitolog från Strandbaden.

Affes webbplats: www.birdsandnature.se/

 

Gök


Ortolansparv


Buskskvätta


Tretåig mås


HämplingxMars 2013 - Tommi Sandberg

Tommi Sandberg - fotograf och resenär från Helsingborg.

 

Antipodes albatross


Catham albatross


Gulnackad albatross


Svartfotad albatross


Sydlig kungsalbatrossxApril 2013 - Lasse Nilsson

Lasse Nilsson - skådare och fotograf från Hunseröd utanför Munka Ljungby.

 

Enkelbeckasin


Rödhalsad- och vitkindade gäss


Brednäbbad simsnäppa


Myrspov


StorskrakexMaj 2013 - Mårten Müller

Mårten Müller - skådare och fotograf från Helsingborg.

 

Lappsparv


Ejder


Strömstare


Rödhake


Den vita ormvråken i ÄngelsbäckxJuni 2013 - Mårten Müller

Mårten Müller - skådare och fotograf från Helsingborg.

 

Sädesärla


Storlom


Vitnäbbad islom


Mindre flugsnappare


OrtolansparvpilJuli/augusti 2013 - Ronny Svensson
x
Ronny Svensson - skådare och fotograf från Stureholm.

Ronnys webbplats: www.stureholmsfoto.se

 
x
Flodsångare

x
Myrspov

x
Svarttärna

x
Busksångare

x
Brun gladapilSeptember 2013 - Lennart Engman
x
Lennart Engman - fågel- och fjärilskådare från Jonstorp. 
x
Busksnabbvinge

x
Dvärg-, fisk och skrattmås

x
Svarthakedopping

x
Apollofjäril

x
TörnskataxOktober 2013 - Affe Petersson

Affe Petersson - fotograf och ornitolog från Strandbaden.

Affes webbplats: www.birdsandnature.se/

 

Ejder


Snösparv


Jättehavsörn


Tofslunne


TörnskataxNovember 2013 - Liselotte Andersson

Liselotte Andersson - ornitolog och resenär från Helsingborg. Liselotte är även aktiv i Rapphönan - det nationella nätverket för tjejer som skådar fågel.


 

Lappuggla


Grön kungsfiskare


Tjäder


Schackbräde


Tumlare, havstrut och bredstjärtad labbxDecember 2013 - Curt Leidig

Curt Leidig - bor i Ödåkra, naturfotograf på hobbynivå, med stort naturintresse. Favoritmotiv är landskap och fåglar. Aktiv medlem i BioFoto.


 

Gråhakedopping


Skärfläcka


Sångsvan


Röd glada


Svarthalsad dopping
xJanuari 2014 - Sara Skidell

Sara Skidell - fågelskådare, fotograf och resenär från Båstad. Sara är även aktiv i Rapphönan - det nationella nätverket för tjejer som skådar fågel.


 

Fisktärna


Hökuggla


Sparvuggla


Mindre korsnäbb


EjderxFebruari 2014 - Thomas Wallin

Thomas Wallin - folkbildare och naturnjutare från Ängelholm.


 

Grönbenor


Svarta storkar


Tofslärka


Minervauggla


Tistelfjäril
xMars 2014 - Sara Skidell

Sara Skidell - fågelskådare, fotograf och resenär från Båstad. Sara är även aktiv i Rapphönan - det nationella nätverket för tjejer som skådar fågel. Den här månaden bjuder Sara på bilder från en resa till Uganda.


 

Träskonäbb - Uganda 2014


Black and white Casqued Hornbill- Uganda 2014


Gråfiskare - Uganda 2014


Striated Heron - Uganda 2014


Red-throated Bee-eater - Uganda 2014pilApril 2014 - Ronny Svensson
x
Ronny Svensson - skådare och fotograf från Stureholm.

Ronnys webbplats: www.stureholmsfoto.se

 
x
Havsörn

x
Koltrast

x
Ejder

x
Smådopping

x
Blå kärrhökxJuni/juli 2014 - Ulrik Alm

Ulrik Alm - fågelskådare och folkbildare från Ingelsträde.


 

Råka


Skata


Kråka


Kaja


Törnskata
x


Kontakta KOF