KOFs virtuella obsbok

Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!19/8. Fågelcirkeln Studiefrämjandet Helsingborg. Hasslarp: tack för en trevlig ringmärkningsvisning. Många trevliga arter. Efter det åkte vi till Sandön. Grågås 900, Vitkindad gås 250, Strandskata 2, Kustsnäppa 6, Kärrsnäppa 1, Myrspov 9, Storspov 29, Gluttsnäppa 1, Större strandpipare 2, Fiskgjuse 1, Brun kärrhök 1, Fisktärna 7, Kentsk tärna 2, Skäggmes 2. På väg hem sågs 3 Havsörnar och 2 röda glador .

Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 19, 2018 at 18:01:54 (CEST)

19 aug. Morgonens ringmärkningsförevisning vid Hasslarps dammar blev lyckad. Väderprognosen kändes till en början lite osäker med risk för både blåst och regnskvätt men lyckligtvis uteblev nederbörden. De drygt 30-tal besökare som mötte upp fick se och uppleva en fågelrik morgon med en varierad artsammansättning. Absolut mest minnesvärt var de tre göktytor som fångades och märktes. En väldigt trevlig och speciell art att bekanta sig med på så nära håll. Ytterligare 22 arter fångades och visades upp, bl. a. gräshoppsångare, steglits och törnskata. Dagens talrikaste art i näten blev trädpiplärka med 20 märkta följt av lövsångare med 17. Totalt under morgonen ringmärktes 110 fåglar. Några i sällskapet skådade av dammarna och rapporterade bl. a. smådoppingar, grönbenor och brushanar. Den fjällpipare Mårten påpassligt fick korn på då den snabbt drog förbi märkplatsen fick några av oss andra endast en hastig skymt av. Tack till Peder, Klas, Emma och Mårten vars insatser var avgörande för att evenemanget skulle kunna genomföras.
Henrik Johansson
- Sunday, August 19, 2018 at 17:21:44 (CEST)

17 aug Stenbänken Helsingborg 5:30-7:15 Sträckräkning vid Stenbänken ( Landborgen vid Dunkerska sjukhuset ) i relativt stilla och fuktdisigt väder, gav inte en enda sydsträckande fågel i protokollet. Däremot ett antal mer eller mindre stationära eller kringflygande arter. Bl.a större hackspett, nötväcka, ärtsångare och gransångare, samt 1 ad lärkfalk som drog mot NO.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Friday, August 17, 2018 at 13:59:13 (CEST)

16/8 Sandön: Myrspovshonan med de färggranna benen (en flagga, 4 färgringar förutom metallringen), som rastat på ön några dagar och setts av flera, blev ringmärkt den 16 maj 2015 vid Nes på en av de Väst-frisiska öarna i Holland och även rastat där i maj 2017. Den ena St. strandpiparungen har hittills undgått kråkorna och syskonets öde. Sågs idag fm tillsammans med ena föräldern på samma ställe som tidigare.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Thursday, August 16, 2018 at 20:47:52 (CEST)

180816. Vid Kärreberga sågs en vit stork på åkern. Medobsar Paul och Anne-Marie Ork.
Gabriella Ork
Helsingborg, - Thursday, August 16, 2018 at 18:34:01 (CEST)

16/8 på fm. De fjällpipare som Henrik Johansson hade sett vid Åkersholm i Rebbelberga den 14/8 hade Per Gräns också upptäckt i dag. Jag åkte dit o efter en halv timme hittade jag tre st i en flock på ca 50 ljungpipare. Medobs, förutom Gräns, Kaj Möller o Anders Jönsson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, August 16, 2018 at 15:13:31 (CEST)

14 aug. På ett fält nära Åkersholm norr om Rebbelberga vattentorn, mellan Margretetorpsvägen och E6/E20, rastade tre fjällpipare tillsammans med ca 80 ljungpipare. Detta vid kl 18.30-19. Sågs från viadukten över motorvägen, skyltat ”Bang & Bonsomer”. Vid St. Brandsvig sju bruna kärrhökar.
Henrik Johansson
- Tuesday, August 14, 2018 at 20:29:18 (CEST)

14 augusti: fyra kungsfiskare höll till vid Sandön på förmiddagen – ungar från en sommarkull uppe i Vegeå kanske? Dessutom en gammal och en ung pilgrimsfalk, 3 bruna kärrhökar, 10 brushanar, 1 kustpipare, 4 brushanar och tre gråhakedoppingar. Skäggmesar i vassen. Medobsare Christer Strid och Jörgen Ljungquist
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, August 14, 2018 at 13:28:30 (CEST)

13 aug: Höghult - Brun kärrhök hane lågsniffade över fältet. Stureholms våtmark - gluttsnäppa, grönbena, rödbena, brushane, skogssnäppa, drillsnäppa, 5 gråhäger, 200 starar, ljus ormvråk på en stolpe och två födosökande röda glador, en ad och en 1K. Nellåkra våtmark - ad havsörn flög mellan trädtopparna.
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, August 13, 2018 at 18:44:14 (CEST)

12 aug. En snabb västanfläkt gav möjligheter till lite havsfågelskådning på Kullen. Bl a passerade, grålira 1, storlabb 5, havssula 27, silltrut 50 samt ett hyfsat vadarsträck med topp i kustpipare med strax under hundra sträckare. En toppskarv kom inifrån Skälderviken och fällde utanför spetsen där den genast satte igång med födosök. Medobsare var, Mårten, Henrik J och Klas.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, August 13, 2018 at 12:59:43 (CEST)

Söndag 12 augusti. Sandön väster om bron, ett 40 tal födosökande storspovar.
Bo Hansson
Mölle, - Sunday, August 12, 2018 at 16:06:50 (CEST)

11 augusti, Vattenmöllan. Jagande adult pilgrimsfalk.
Bo Hansson
Mölle, - Saturday, August 11, 2018 at 14:04:27 (CEST)

Lö 10 augusti. Stureholm. Kvällstur vid krympande våtmarken. En ung havsörn satt på vallen, ett tiotal hägrar utspridda. Övrigt, Knipa, Gräsand m ungkull, Gluttsnäppor, Svartsnäppor, Brushane, Drillsnäppa, Skogsnäppa, Tofsvipor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 10, 2018 at 21:48:55 (CEST)

8 aug. En ung svarttärna rastade på Sandön under kvällen. Fågeln var individmärkt men avståndet var för långt för att avgöra färger på ringarna samt eventuellt även någon nummer- eller sifferkombination. I övrigt ett stort antal starar, sädesärlor och svalor som tog nattkvist i vassen.
Henrik Johansson
- Thursday, August 09, 2018 at 07:12:32 (CEST)

6/8 Örby ängar. Vid Landskronavägen, gamla Nisses golf, ca 100 st vita storkar.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, August 06, 2018 at 19:00:08 (CEST)

6 augusti: helgens blåsväder hade fyllt sandstranden vid Farhultsviken med tång och därmed goda möjligheter för rastande vadare att hitta föda. När vi började skåda hittade vi bl a 2 unga roskarlar, 3 spov-, 14 kust- och ca 30 kärrsnäppor, 1 sandlöpare, 14 kustpipare, 13 myrspovar, 7 skärfläckor och 19 gluttsnäppor – sen kom en ung pilgrimsfalk lågsniffande in över stranden och de flesta vadarna drog över mot Jonstorpssidan. En vattenrall sprang i vasskanten och en fiskgjuse vilade på en sten ute i viken.
Studiefrämjandets vadarcirkel
- Monday, August 06, 2018 at 17:08:57 (CEST)

5 augusti: behaglig sommarskådning med vadarsträck vid Rålehamn 7.15-10.45 blev när vi summerade 274 kärr-, 13 kust- och 4 spovsnäppor, 10 sandlöpare, 14 kust- och 2 ljungpipare, 35 strandskator, 17 större strandpipare, 3 brushanar, 1 myrspov, 4 rödbenor och 1 gluttsnäppa. Ett 100-tal fisk/silvertärnor också mot sydväst, 1 tobisgrissla och några sjöorrar mer stationära.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Sunday, August 05, 2018 at 17:49:00 (CEST)

3 aug. Den unga rödspov som setts av olika observatörer vid Sandön och vid Stureholms våtmark sedan åtminstone 29 juli kvar vid Stureholm idag på eftermiddagen. I övrigt ganska lugnt, några skogssnäppor, gluttsnäppa och drillsnäppa. Gröngöling hördes.
Henrik Johansson
- Friday, August 03, 2018 at 21:32:59 (CEST)

Ängelsbäck 2:e Augusti. Otroligt nog är den vita ormvråken kvar i sitt revir. Det börjar nog närma sig 25 års ålder för denna fågel! I närheten två adulta lärkfalkar på vad som rimligen är en häckplats.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Friday, August 03, 2018 at 16:47:22 (CEST)

2 augusti: 1 spov-, 14 kust- och 3 kärrsnäppor, 3 grönbenor, 18 gluttsnäppor, 2 myrspovar, 8 ljung- och 4 kustpipare samt 6 brushanar när Studiefrämjandets vadarcirkel skådade på Sandön ikväll. I åmynningen en vattenrall, 1 ung brunhök och en snabbt passerande kungsfiskare. Åtskilliga tusen starar gick på nattkvist i vassen.
Thomas Wallin o många fler
- Friday, August 03, 2018 at 00:15:25 (CEST)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF