Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Webbgruppen förbehåller sig rätten att radera eler redigera inlägg som inte har med fåglar eller fågelskådning att göra. Rapporter innehållande personangrepp, kommersiell reklam och sådana som inte undertecknats med fullständigt namn kommer att tas bort.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!Vejbystrand mot St Hult 45 kustsnäppa, 3 roskarl, 2 myrspov, 3 kärrsnäppa, 1drillsnäppa, 5 bläsand.

Sven-Olof Linner
Växjö, - Friday, August 23, 2019 at 20:50:48 (CEST)

Fredag eftermiddag Stora Hult strand kustsnäppa 42 myrspov 8 roskarl 2 juv.. Kenska tärnor 20.
Lars Karlsson
Bjuv, - Friday, August 23, 2019 at 20:27:09 (CEST)

21 augusti om aftonen: en ägretthäger kom sträckande in över Sandön (samma som tidigare i veckan?) men landade aldrig. På revlarna myrspovar, kustpipare, kustsnäppor, 3 unga mindre strandpipare och lika många kärrsnäppor. Dessutom smådopping, stjärtand och kungsfiskare. Skäggmesar och många sädesärlor som gick till nattkvist i vassen. 4 silltrutar på Själrönnen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, August 22, 2019 at 00:15:43 (CEST)

21 augusti. Besökte Krapperup för att lyssna och spana på fladdermöss. Mest högljudda var dock ett par kattugglor, som uppvisade en enorm mångfald av olika ljud. Även en tredje kattuggla sågs, kanske en årsunge? Vad beträffar fladdermössen noterades talrika dvärgpipistreller fr o m niotiden. Tjugo minuter senare sågs de första vattenfladdermössen jaga över guldfiskdammen
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, August 21, 2019 at 22:56:57 (CEST)

Tisd. 20/8. Vid tisdagens kvällsregatta utanför Höganäs rundade 1 storlabb vår båt på nära håll och försvann sedan norrut.
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, August 20, 2019 at 21:36:11 (CEST)

19/8 Kvällens måndagsexkursion till Sandön lockade 53 deltagare, vilket var fantastiskt med tanke på att regnet öste ner strax innan exkursionen. Men regnet upphörde och blev till sol från klar himmel och så gott som alldeles stilla. Det första vi fick syn på när vi kom fram var en Ägretthäger som satt i ett träd. Den flög ner och började födosöka i vasskanten och bjöd på rika tillfällen till fotografering. Ute på revlarna utanför Sandön rastade många vadare. Några Kustpipare, en flock Kustsnäppor, en Sandlöpare, några Kärrsnäppor, några Större strandpipare, två Gluttsnäppor, ca 20 Myrspovar och ca 50 Storspovar. En fiskgjuse flög över oss liksom en Sparvhök. En kungsfiskare pilade fram och tillbaka över bryggan. I vassen hördes och sågs flera Skäggmesar. Stora starflockar drog förbi ca tiotusen sammanlagt. Sammantaget en fin kväll med mycket fågel. Se bilder här.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, August 19, 2019 at 21:55:19 (CEST)

19 augusti, Mistluren Kullaberg. Trots en svag-måttlig SSV vind gick jag ner till Mistluren och blev positivt överraskad! Under ett par timmar sågs bl.a. 45 str Kustpipare, 79 myrspovar, 57 kustsnäppor, 105 silltrutar, 6 havssulor och 4 storlabbar mot söder.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Monday, August 19, 2019 at 20:17:52 (CEST)

19 aug Lite info från Stenbänken. Sporadisk bevakning av höststräcket har så här långt gett: Rovfåglar: fiskgjuse 1, brun kärrhök 3, sparvhök 10, lärkfalk 1 och tornfalk 2. Tornseglarna har sträckt med 2.950 ex. Backsvala är den art som dominerat sträcket bland svalorna. 280 ex har noterats. Även enstaka ladu-och hussvalor har passerat. Men det ser illa ut för hussvalan! Gulärla och trädpiplärka har sträckt ytterst sparsamt. Stare, däremot, ganska bra. 2.280 ex har räknats. Bland övriga arter: Enkelbeckasin 2, strandskata 2, gråhäger 2, skogsduva 9 och hämpling 12.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, August 19, 2019 at 14:19:39 (CEST)

19 aug Fredriksdal Museer o Trädgårdar. Återbesök 11:30-12:30. Sparsamt med fågel, men två jagande sparvhökar (hona och hane) livade upp. Hanen ägnade sig åt småfågeljakt och sågs försvinna in bland träd och buskar. Honan, däremot, hade den "dåliga" smaken att ge sig på en skata ute på ett öppet fält. Hon lyckades inte slå skatan och fick som straff att själv bli jagad av det tilltänkta bytet plus ytterligare två skator och tre kajor. Ett par råkor som också födosökte på fältet, stod bara och tittade på. Hur det slutade vet jag inte. Hela följet försvann in bland träden i skogsbetesmarken.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, August 19, 2019 at 13:50:38 (CEST)

18 aug. Morgontimmar vid Sandön. I åmynningen en ägretthäger och kungsfiskare samt på Klörensidan en utter som framgångsrikt fick tag på en rejäl fisk som den förtärde under rikligt plask. Ute på ön gott om kustsnäppor och en ensam ad sandlöpare. Igår hittade Olof Strand en ung toppskarv på Själrönnen och det finns väl goda skäl att anta att det var samma fågel som sågs även idag. Toppskarv i Helsingborgs kommun är blytungt och det är blott det andra fyndet! Rimligen kommer arten att öka även i inre Skälderviken i takt med häckningsframgångarna på Hallands Väderö.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 18, 2019 at 17:05:15 (CEST)

St Hults strand-Lervik-Grytskären 18/8. Fin blandning vadare, 15 arter. Bl a 40 kustsnäppor, två roskarlar, två skärfläckor och en vardera av kustpipare och myrspov. I övrigt en ung tobisgrissla, en gråhakedopping och ute på yttre Grytskär minst nio toppskarvar. Totalt ca 35 kentska tärnor längs kusten här.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, August 18, 2019 at 16:32:15 (CEST)

17 aug: första rapporten som nyinflyttade: Lena och jag besökte Sandön vid 15-tiden. Fint med vadare, bl.a. ca 65 kustsnäppor, 3 myrspovar, 2 sandlöpare, 1 spovsnäppa, 1 kustpipare. Och så 1 ägretthäger vid åmynningen.
Göran Hansson
Jonstorp, - Saturday, August 17, 2019 at 16:02:29 (CEST)

16 augusti. Var nere på strandängen vid Glimminge plantering främst för att inspektera de kentska tärnorna. Dessvärre var där endast drygt 25 stycken denna afton. Hade hoppats på fler, men en del hördes utifrån viken. Satt en stund vid "lagunen". Några gluttsnäppor noterades, i övrigt rätt magert, men en tidig stenfalk kom förbi.
Mats Ljunggren
- Friday, August 16, 2019 at 21:35:33 (CEST)

16 Augusti: Svart stork passerade över Änglaberga norrut. Ivrigt attackerad av en ormvråk.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Friday, August 16, 2019 at 17:57:39 (CEST)

15 augusti: myrsnäppa och 15 kärrsnäppor, 2 myrspovar och 6 kustpipare, ca 30 kustsnäppor när Studiefrämjandets fågelcirkel betvingade regnet i Farhultsviken på kvällen. Skäggmesar hördes från vassen, 3 busiga vattenrallar kom utrusande och bruna kärrhökarna övningsflög.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Thursday, August 15, 2019 at 23:35:25 (CEST)

Kattuggla 6/8 2019 23:20. Kattuggla 14/8 2019 23:40. Buskeröd, Höganäs
Henrik Johansson
Buskeröd, - Wednesday, August 14, 2019 at 23:47:55 (CEST)

12 aug. Måndagsexk Stureholm. En kvinno- o mansstark skara - knappt så parkeringen kunde härbärgera alla... fick se rovfåglar, vadare och lite annat. Referat kan du läsa här.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, August 13, 2019 at 13:56:15 (CEST)

12 augusti. Skådning efter havsfågel vid spetsen av Kullaberg under förmiddagen. Frisk vind från sydväst. Magert resultat, då endast en kustlabb (ljus morf) och en storlabb passerade på hyfsat nära håll, samt totalt 14 havssulor av varierande ålder. Av vadare sträckte 3 myrspovar, 2 kustpipare, 3 ljunpipare och 2 strandskator förbi. Medobs Lars Göte Nilsson, som tidigare på morgonen haft en storlabb och en misstänkt medelhavstrut förbisträckande.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, August 13, 2019 at 09:41:12 (CEST)

Troligtvis en honfärgad ängshök över åkrarna mellan Tursköp och Västraby. Dåliga bilder finns på Artportalen. /Rasmus
Rasmus Henriksson
Ängelhom, - Monday, August 12, 2019 at 21:31:56 (CEST)

11 augusti: spännande vadarsträck i den starka sydvästvinden vid Rålehamn (på Bjäre mellan Torekov och Hovs hallar). Mellan kl 6.45-11.30 passerade bla 83 strandskator, 21 kustpipare, 23 ljungpipare, 12 småspovar, 3 roskarlar, 26 större strandpipare, 15 kärrsnäppor, 3 kustsnäppor och 1 brushane. Dessutom 1 storlabb och 4 adulta havssulor. På Tjällran rastade en 1K toppskarv bland alla storskarvar. Mycket vadare i tångkanten mellan Stora Hult och Vejbystrand också, här rastade 5 spov-, 10 kärr-, 8 kust- och 2 svartsnäppor samt 40 ljungpipare.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Sunday, August 11, 2019 at 16:02:01 (CEST)

11/8 Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Skälderviken Rönnen: Grågås 1200, Vitkindad gås 800, Gravand 3, Kricka 50, Skedand 4, Knipa 30, Småskrake 20, Storskrak 20, Sparvhök 1, Havsörn 1, Mindre Strandpipare 9, Tofsvipa 30 Mosnäppa 2, Enkelbeckasin 1, Storspov 2, Skogssnäppa 2, Grönbena 3, Drillsnäppa 2, Kentsk tärna 2. Farhult bra med vadare: Strandskata 3, Större strandpipare 16, Kustpipare 1, Kustsnäppa 29, Sandlöpare 3, Småsnäppa 1, Spovsnäppa 4, Kärrsnäppa 15, Storspov 12, Rödbena 4, Gluttsnäppa 2, Grönbena 2, Fisktärna 2. Sandön: Kanadagås 22, Havsörn 2, Fiskgjuse 2, Brun kärrhök 2, Strandskata 11, Större strandpipare 3, Ljungpipare 1, Kustpipare 3, Kärrsnäppa 2, Kustsnäppa 27, Gluttsnäppa 1. Vi hade 19 arter vadare på turen.
Miikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 11, 2019 at 15:46:32 (CEST)

10 augusti: väderomslaget på lördagen förde med sig att antalet vadare på de blottade stränderna vid Farhultsviken blev riktigt många – vadarflockar kom till/sträckte iväg hela förmiddagen. I dessa bla 2 sandlöpare, 3 spov-, 25 kärr-, 30 kust- och 2 svartsnäppor, 1 skärfläcka, 1 myrspov, 2 unga mindre strandpipare, 2 ljung- och 7 kustpipare. Två olika pilgrimsfalkar flög förbi och i vassen hördes skäggmesar. På morgonen 1 skräntärna, 2 snatteränder och 3 skedänder vid Sandön.
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Sunday, August 11, 2019 at 15:39:26 (CEST)

7 augusti: 2 skräntärnor, lika många kungsfiskare, skäggmesar, 10 kustsnäppor och en myrspov vid Sandön på morgonen. I Farhult fina förutsättningar för vadare med blottlagda stränder men få vadare verkade ha fattat det; tre svartsnäppor, två skogssnäppor, tre kärrsnäppor, en skärfläcka och 8 kustsnäppor fanns på plats. Två lärkfalkar jagade frenetiskt bort en (i deras tycke) alltför närgången röd glada. En smalnäbbad simsnäppa och några brushanar i Stureholms våtmark och vid Bräcke mölla norr om Nyhamnsläge var både de rödgula höfjärilarna och en ljusgul höfjäril kvar (har setts på ett lusern- och klöverfält under några dagar). Medobservatörer Jörgen Andersson, Kalle Nilsson och Kjell-Åke Hall.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, August 07, 2019 at 16:58:48 (CEST)

7 Augusti. Stureholms våtmark. 1 st Smalnäbbad Simsnäppa, 1 st Forsärla, 1st Skogssnäppa, flera Grönbenor, Mindre strandpipare, Enkelbeckasiner och Brushanar. Medobservatör Bengt Niklasson.
Kjell Johansson
Munka-Ljungby, - Wednesday, August 07, 2019 at 14:07:31 (CEST)

5 augusti: de drygt 30 KOFare som kommit till måndagsexkursionen i Hasslarp fick bla njuta av mosnäppa, grönbenor och skogssnäppor, små- och gråhakedoppingar med ungar samt sjungande rör- och gräshoppsångare. Läs mer och se bilder här.
Programgruppen
KOF, - Tuesday, August 06, 2019 at 22:00:05 (CEST)

5 augusti, klockan ca 21.00 En flock på 25-30 Vita storkar drog in över Mölle by ikväll. Cirklade runt för att sedan segla österut. Ett antal landade på taknocken till ett hus på Gylleröd och satt på linje för övernattning, vid mörkrets inbrott.
Lars Unger
Mölle, - Monday, August 05, 2019 at 23:59:53 (CEST)

Må 5 aug, Ingelsträde våtmark. Ormvråk 1, två rastande tranor, häger 4, flockar av vipor och stare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, August 05, 2019 at 22:27:05 (CEST)

3-4 aug. Skådning och ringmärkning vid Hasslarps dammar under helgen. Väldigt mycket småfågel i området så här års, både art- och antalsmässigt. Totalt över 350 märkta av 25 arter, bl a trevliga arter såsom göktyta, svart rödstjärt och gräshoppsångare. Talrikaste art kärrsångare med över 100 märkta! Intressant och kanske lite oväntat att flera arter fortfarande är fullt igång med andra- och tredjekullar. Mer om märkningen finns på ringmärkningssidan.
Henrik Johansson
- Monday, August 05, 2019 at 15:19:17 (CEST)

Fre 2 aug. Christinelund: 3-4 lärkfalkar, minst två ungfåglar, tumlade runt i luften runt backarna.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 02, 2019 at 18:21:15 (CEST)

2 augusti: ganska mycke vadare (dessutom på behagligt avstånd) vid Stureholm även på eftermiddagen: fyra mosnäppor, två mindre strandpipare, tre brushanar, två skogssnäppor, grönbenor, gluttsnäppor och enkelbeckasiner. En lärkfalk och en brun kärrhökshona passerade över. En av ekarna vid parkeringen savade och hade lockat till sig massor av amiraler och bland dem två sälgskimmerfjärilar, en sorgmantel och tre eksnabbvingar. Tidigare, vid lunchtid: tre skräntärnor, en svartsnäppa och fyra brushanar vid Sandön.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, August 02, 2019 at 18:07:18 (CEST)

2/8 Rönnen: Grågås 1200, Vitkindad gås 130, Knipa 12, Kustpipare 1, Mindre Strandpipare 2, Storspov 6, Grönbena 7, Gluttsnäppa 2, Enkelbeckasin 3, Stare 500. Mycket småfågel i buskarna vid promenaden från parkeringen vid gården: Törnsångare, Ärtsångare, Härmsångare, Lövsångare, Gransångare, Rödstjärt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, August 02, 2019 at 12:03:49 (CEST)

1/8.Morgonskådning, Stureholms våtmark: Knölsvan 1par 3juv, Grågås 2, Skedand 1, Kricka 9, Gräsand 16, Mindre Strandpipare 1, Grönbena 16, Skogssnäppa 2, Drillsnäppa 1, Tofsvipa 45, Enkelbeckasin 6, Nötskrika 2, Större hackspett 1, Korp 4, Tornseglare 7, Hussvala 15, Sädesärla 15, Gransångare 2, Steglits 3, Gulsparv 4, Stenknäck 1. Hasslarps dammar: Brunand 1, Skedand 1, Smådopping 1, Sothöna 45, Grönbena 12, Tornseglare 18.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, August 01, 2019 at 18:26:24 (CEST)

1/8 Morgon o förmiddag i behaglig temperatur. Kollade fågel vid Rönnen. Dessa jävla hundägare som inte kan ta upp efter sina hundar. Trampade i en hundskit. Trots detta en bra dag. Vid lilla viken bla flera grönbenor, 2 myrsnäppor, 2 småsnäppor, 2 mosnäppor. Ett flertal kärrsnäppor, 2-3 mindre strandpipare. Utanför piren på Rönnen 1 ung tobisgrissla. En gök flög över. Trevlig dag med flera medobsare ffa Kalle Nilsson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, August 01, 2019 at 14:47:33 (CEST)

1 augusti: två duellerande skogsduvor hörs på sydsidan av Söderåsen mot Jordberga.
Martin Persson
Jordberga, Billesholm, - Thursday, August 01, 2019 at 09:32:44 (CEST)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF