Översikt - vindkraft och fåglar

Rapporter från 2016
Rapporter från 2017
Rapporter från 2018
Rapporter från 2019


 Rapporter 2016

Art Antal Ålder Beteende Datum Tidpunkt Område Ev kommentarer Rapportör
Röd glada


2016-11-12 14:30 Möllorna vid Rögle
Thomas Wallin
Havsörn 1 Adult överflygande 2016-11-12 12:45 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Sparvhök 1 Adult Födosökande 2016-11-12 12:55 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Ormvråk 2
överflygande 2016-11-12 13:50 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Blå kärrhök 1
Födosökande 2016-11-12 14:20 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Röd glada 3
Födosökande 2016-11-12 11:45 Båda områdena
Bengt Andersson
Tornfalk 1
Födosökande 2016-11-13 11:50 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Sparvhök 1
Födosökande 2016-11-13 11:35 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Ormvråk 5
Rastande 2016-11-13 11:30 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Havsörn 1 Subadult överflygande 2016-11-13 14:30 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Havsörn 1 Subadult överflygande 2016-11-16 12:10 Möllorna vid Rögle Flög lågt mellan möllorna Bengt Andersson
Tornfalk 1
Födosökande 2016-11-16 12:30 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Vitkindad gås 60
överflygande 2016-11-16 13:10 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Havsörn 1 Subadult överflygande 2016-11-16 13:45 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Havsörn 1 Subadult överflygande 2016-11-16 09:15 Möllorna vid Västraby Flög strax söder om Västraby i riktning Kattarp Christer Strid
Ormvråk 1
Födosökande 2016-11-16 09:25 Båda områdena I trädridån mellan de bägge områdena Christer Strid
Röd glada 1
Födosökande 2016-11-16 09:36 Båda områdena I trädridån mellan de bägge områdena Christer Strid
Tornfalk 2
Födosökande 2016-11-16 09:50 Båda områdena Födosökande Christer Strid
Sångsvan 24
Rastande 2016-11-16 12:38 Möllorna vid Rögle Strax norr om T-R7 Christer Strid
Kråkfågel

Rastande 2016-11-16 13:12 Möllorna vid Västraby Vid i första hand V-T6 och V-T4 Christer Strid
"Vitfågel" 15-20
överflygande 2016-11-16 09:20 Möllorna vid Västraby Passerade "igenom" möllorna på Västrabysidan mot NO Christer Strid
Gulsparv 10
Rastande 2016-11-17 12:25 Möllorna vid Västraby Under mölla V 4 Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk 1
Födosökande 2016-11-17 12:30 Möllorna vid Västraby Mellan V 4 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1
Födosökande 2016-11-17 12:35 Möllorna vid Rögle Mellan mölla R 3 och R 7 Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Rastande 2016-11-17 12:50 Möllorna vid Västraby Satt på åkern mellan Västraby gård och möllorna. Satt kvar 14:45 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
Rastande 2016-11-17 14:35 Båda områdena Satt i trädridån mellan områdena Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 3
Födosökande 2016-11-17 14:10 Båda områdena
Bengt Andersson
Blå kärrhök 1
Födosökande 2016-11-18 09:45 Båda områdena Flög genom parken från norr till söder på låg höjd Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2
Födosökande 2016-11-18 09:50 Möllorna vid Rögle Drog mot Västraby Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Födosökande 2016-11-18 10:00 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Grågås 5
Sträckande 2016-11-18 10:05 Möllorna vid Rögle Mellan möllorna och järnvägen drog österut Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
Födosökande 2016-11-18 10:20 Möllorna vid Rögle Norra delen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2
Födosökande 2016-11-18 10:30 Möllorna vid Rögle Kom från öster Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1
överflygande 2016-11-18 10:35 Möllorna vid Rögle Drog genom parken mot nordost Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Födosökande 2016-11-18 10:50 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Häger 1
Födosökande 2016-11-18 10:55 Möllorna vid Rögle Landade vid mölla R9 Karl-Erik Söderqvist
Ljungpipare ca 1000
Rastande 2016-11-18 11:55 Båda områdena Befann sig på och över fälten strax väster om möllorna Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Rastande 2016-11-19 11:00 Möllorna vid Västraby 100 m söder om mölla V2 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult överflygande 2016-11-19 11:55 Båda områdena Flög norrut mellan möllorna och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1 Subadult överflygande 2016-11-19 11:55 Möllorna vid Västraby Söder om Västraby verken flög österut Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
överflygande 2016-11-19 12:20 Båda områdena Flög i trädridån västerut mellan möllorna V4 och R9 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2
Födosökande 2016-11-19 12:25 Möllorna vid Rögle östra delen Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult
2016-11-19 14:10 Möllorna vid Västraby Samma som rapporterades 11:00 och på samma plats Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
överflygande 2016-11-19 14:15 Båda områdena Mellan möllorna R 6 och V 3 Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk 1
Födosökande 2016-11-19 14:15 Möllorna vid Rögle Mellan möllorna och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 2 Subadult Födosökande 2016-11-19 10:10 Möllorna vid Rögle Båda satt på marken nära dammen uppvaktade av kråkfågel, tydligen något ätbart Bengt Andersson
Grågås 110
Rastande 2016-11-19 10:15 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Blå kärrhök 1
Födosökande 2016-11-19 11:15 Möllorna vid Rögle Honfärgad Bengt Andersson
Röd glada 1
överflygande 2016-11-19 12:00 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Ljungpipare ca 1000

2016-11-19 13:30
Drog runt i utkanten av möllorna vid Västraby Bengt Andersson
Ljungpipare ca 600
Födosökande 2016-11-20 10:05 Båda områdena På och över fältet väster om parken Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 2
Födosökande 2016-11-20 10:15 Möllorna vid Västraby
Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
överflygande 2016-11-20 10:15 Möllorna vid Västraby Flög österut mellan Västraby gård och möllorna Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Födosökande 2016-11-20 10:25 Möllorna vid Västraby Satt på fältet mellan V 2 och kraftledningen (samma område som tidigare rapporter). Verkar stationär. Karl-Erik Söderqvist
Korp 2
överflygande 2016-11-20 10:45 Båda områdena Flög österut i trädridån Karl-Erik Söderqvist
Gäss 230
överflygande 2016-11-20 11:20 Möllorna vid Rögle Flög norrut mellan möllorna och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk 2 Adult Födosökande 2016-11-20 11:25 Möllorna vid Rögle En i den södra delen och en i den norra. Födosökte mellan möllorna och järnvägen. Karl-Erik Söderqvist
Gäss 22
överflygande 2016-11-20 14:00 Möllorna vid Rögle Drog genom parken söderut Karl-Erik Söderqvist
Gäss 130
Födosökande 2016-11-20 14:10 Möllorna vid Västraby På fältet söder om möllorna och vägen Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Rastande 2016-11-19 10:10 Möllorna vid Rögle På brunnslock nordväst T-korsning Stureholmsvägen och Röglevägen. Erik Svensson
Röd glada 3
Födosökande 2016-11-21 15:00 Möllorna vid Västraby
Ronny Johansson
Röd glada 3 Adult Födosökande 2016-11-17 11:00 Möllorna vid Västraby
Lennart Engman
Blå kärrhök
Adult Födosökande 2016-11-23 12:45 Möllorna vid Västraby Hane, flög söderut ca 100 m väster om verk V6 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
Rastande 2016-11-23 13:05 Möllorna vid Rögle Satt i träd vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
Rastande 2016-11-23 13:20 Möllorna vid Västraby Satt i träd vid märgelgrav mellan Verk V3 och V4. Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk 2
Födosökande 2016-11-23 13:50 Möllorna vid Västraby En på kraftledningsstolpe och en flygande norrut mellan verk V3 och V4 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil överflygande 2016-11-23 13:55 Båda områdena Drog västerut mellan verk V3 och V4 Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Juvenil överflygande 2016-11-23 14:10 Möllorna vid Rögle Samma som 13:55. Flög på kollisionsnivå mellan verk R6 och R9 sedan väster om R8 och R9, vidare norrut. Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 2
Födosökande 2016-11-23 14:40 Möllorna vid Rögle På fältet mellan Stureholmsvägen och verken. Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
Rastande 2016-11-23 15:20 Möllorna vid Rögle Satt i träd vid dammen. Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1
Födosökande 2016-11-23 15:25 Möllorna vid Rögle Satt på fältet mellan järnvägen och R4. Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Födosökande 2016-11-24 10:15 Möllorna vid Rögle På brunnslock norr om Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Kungsörn 1 Juvenil Födosökande 2016-11-24 11:25 Möllorna vid Rögle Satt i träd vid dammarna. Skrämd flög norrut mot Stureholms gård. Karl-Erik Söderqvist
Pilfink 10
Födosökande 2016-11-24 12:00 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Gärdsmyg 2
Födosökande 2016-11-24 12:00 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Gulsparv 8
Födosökande 2016-11-24 12:00 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Gräsand 250
Födosökande 2016-11-24 12:00 Möllorna vid Rögle Farmade änder i dammarna Karl-Erik Söderqvist
Storskarv 1
Födosökande 2016-11-24 12:00 Möllorna vid Rögle Vid dammarna Karl-Erik Söderqvist
Sothöna 1
Födosökande 2016-11-24 12:00 Möllorna vid Rögle I norra dammen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Födosökande 2016-11-24 12:35 Båda områdena Mellan verk V 1 och dammarna. Karl-Erik Söderqvist
Gulsparv 5
Födosökande 2016-11-24 12:45 Möllorna vid Rögle Vid märgelgrav mellan verk R 9 och R 6 Karl-Erik Söderqvist
Blåmes 1
Födosökande 2016-11-24 12:45 Möllorna vid Rögle Vid märgelgrav mellan verken R 9 och R 6 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
överflygande 2016-11-24 12:55 Båda områdena Drog österut i trädridån mellan Rögle - Västraby Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 12
Födosökande 2016-11-24 14:00 Möllorna vid Rögle Mellan Stureholmsvägen och möllorna Karl-Erik Söderqvist
Grågås 80
överflygande 2016-11-25 11:20 Båda områdena Flög mellan möllorna söderut Karl-Erik Söderqvist
Vitkindad gås 40
överflygande 2016-11-25 11:20 Båda områdena Flög mellan möllorna söderut Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 60
Födosökande 2016-11-25 16:00 Möllorna vid Rögle På fältet mellan Stureholmsvägen och möllorna Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1
Rastande 2016-11-22 12:00 Möllorna vid Rögle
Lars Hallbeck
Ormvråk 1
Födosökande 2016-11-22 12:00 Möllorna vid Rögle
Lars Hallbeck
Sparvhök 1
överflygande 2016-11-22 12:15 Möllorna vid Rögle
Lars Hallbeck
Bläsgås 4
överflygande 2016-11-23 11:18 Båda områdena Förbiflygande strax öster om Christer Strid
Tornfalk 1
Födosökande 2016-11-23 10:18 Möllorna vid Västraby v4 Christer Strid
Gulsparv ca 10
Födosökande 2016-11-23 11:20 Möllorna vid Rögle Födosökande i området under möllorna Christer Strid
"Vitfågel" 10-15
överflygande 2016-11-23 10:25 Båda områdena Flög västerut V9-R4 Christer Strid
Röd glada 2
Födosökande 2016-11-23 11:50 Möllorna vid Rögle Flög igenom möllan R9. Dom kom med en minuts mellanrum i samma riktning Christer Strid
Sångsvan 5 Adult överflygande 2016-11-23 13:20 Möllorna vid Rögle R3 R7 Christer Strid
Pilgrimsfalk 1 Adult Rastande 2016-11-28 10:30 Möllorna vid Västraby
Kjell-åke Hall
Fjällvråk 1
Rastande 2016-11-29 11:30 Möllorna vid Rögle
Kjell-åke Hall
Korp 4
överflygande 2016-11-30 8:55 Båda områdena Flög genom området norrut Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult överflygande 2016-11-30 9:00 Möllorna vid Västraby Flög västerut söder om vägen som går mellan Västraby och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Födosökande 2016-11-30 9:10 Möllorna vid Västraby Strax söder om V6 Karl-Erik Söderqvist
Gäss 250
Födosökande 2016-11-30 9:15 Möllorna vid Västraby På fältet mellan V3, V4 och kraftledningen. Kanadagäss och grågäss. Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Födosökande 2016-11-30 9:15 Möllorna vid Västraby Flög mellan V3 och V4 Karl-Erik Söderqvist
Grågås 200
Födosökande 2016-11-30 9:25 Möllorna vid Västraby Ny flock gäss anlände. Ca 200 m söder om V4 Karl-Erik Söderqvist
Gulsparv 8
Födosökande 2016-11-30 9:25 Möllorna vid Västraby Vid V4 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Födosökande 2016-11-30 9:40 Möllorna vid Västraby 100 m väster om V6 Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Rastande 2016-11-30 12:30 Möllorna vid Rögle
Kjell-åke Hall
Fjällvråk 1
Födosökande 2016-11-30 9:40 Båda områdena I trädridån gränsen Rögle och Västraby Karl-Erik Söderqvist
Kråka 80
Födosökande 2016-11-30 10:20 Möllorna vid Rögle
Karl-Erik Söderqvist
Havsörn 1 Adult Födosökande 2016-11-30 11:35 Möllorna vid Västraby Drar runt sydost om Västraby gård där ett tusental gäss betar. Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
Födosökande 2016-11-30 14:55 Möllorna vid Rögle På fältet mellan R4 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Rastande 2016-11-30 15:00 Båda områdena Satt i träd i gränsen mellan Rögle och Västraby. Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1
Rastande 2016-11-30 15:00 Båda områdena Satt i träd i gränsen mellan Rögle och Västraby. Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Rastande 2016-12-01 13:30 Möllorna vid Västraby
Thomas Wallin
Ormvråk 2 Adult Födosökande 2016-12-01 14:00 Möllorna vid Rögle Letade mask på marken nära möllorna Thomas Wallin
Havsörn 1 Subadult överflygande 2016-12-02 13:00 Möllorna vid Västraby Flög NV mellan Turköpsskogen och Svedberga kulle alltså utanför området Christer Strid
Röd glada 1
Födosökande 2016-12-02 13:50 Båda områdena R9 V4 Christer Strid
Sparvhök 1 Subadult överflygande 2016-12-02 14:00 Båda områdena R9 V4 Christer Strid
Röd glada 1
Födosökande 2016-12-02 14:02 Möllorna vid Rögle R9 Christer Strid
Tornfalk 1
Födosökande 2016-12-04 13:20 Möllorna vid Rögle Vid mölla R9 Karl-Erik Söderqvist
Grågås 105
Födosökande 2016-12-04 13:40 Möllorna vid Västraby På fältet mellan V3 och kraftledningen Karl-Erik Söderqvist
Vitkindad gås 16
Födosökande 2016-12-04 13:40 Möllorna vid Västraby Mellan V3 och kraftledningen Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1
överflygande 2016-12-05 12:20 Båda områdena Flög mellan V3 och V4 norrut mellan R9 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist / Ronny Svensson
Tornfalk 1
Födosökande 2016-12-11 14:00 Möllorna vid Rögle Mellan R4 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Fjällvråk 1
överflygande 2016-12-11 14:30 Båda områdena Flög från Rögle området söderut mellan V3 och V4 Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 2
Födosökande 2016-12-12 10:30 Möllorna vid Rögle
Bengt Andersson
Sångsvan 10
överflygande 2016-12-12 10:38 Möllorna vid Västraby
Bengt Andersson
Kungsörn 1 Subadult överflygande 2016-12-13 9:45 Möllorna vid Västraby Flög österut mellan Västrabymöllorna och kraftledningen Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
överflygande 2016-12-13 9:40 Möllorna vid Västraby Flög västerut längs kraftledningen vek av söderut över Västraby gård Karl-Erik Söderqvist
Grågås 11
Födosökande 2016-12-13 9:55 Möllorna vid Västraby Mellan V4 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Födosökande 2016-12-13 10:10 Möllorna vid Rögle Mellan Stureholmsvägen och möllorna Karl-Erik Söderqvist
Kanadagås 11
överflygande 2016-12-14 10:45 Möllorna vid Rögle Drog runt på låg höjd mellan möllorna Bengt Andersson
Sångsvan 5
överflygande 2016-12-14 10:45 Möllorna vid Rögle På låg höjd Bengt Andersson
Blå kärrhök 1 Adult Födosökande 2016-12-18 11:15 Möllorna vid Västraby Adult hane som sågs vid 90 graderskurvan söder om Stureholm. Drog iväg i riktning mot Stenladan Erik Svensson
Pilgrimsfalk 1 Adult Rastande 2016-12-18 11:15 Möllorna vid Västraby Satt på brunnslock på fältet söder om Stureholms station. Erik Svensson
Röd glada 1 Subadult Födosökande 2016-12-18 11:30 Möllorna vid Västraby Inne och rundade Västraby 6 på låg höjd. Drog sedan bort mot Stenladan och Svedberga. Erik Svensson
Sångsvan 56
Födosökande 2016-12-21 14:45 Möllorna vid Rögle Mellan Stureholmsvägen och R3. Av de 56 var 24 juvenila. Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
överflygande 2016-12-23 13:15 Möllorna vid Rögle
Thomas Wallin
Tornfalk 1
Födosökande 2016-12-24 12:00 Möllorna vid Rögle På brunnslock mellan R4 och järnvägen Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 85
Födosökande 2016-12-24 12:10 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Kanadagås 40
Födosökande 2016-12-24 12:10 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Grågås 15
Födosökande 2016-12-24 12:10 Möllorna vid Rögle Mellan R3 0ch Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Röd glada 1
Födosökande 2016-12-24 13:25 Möllorna vid Västraby Drog runt vid V4 flög sedan mot Västraby gård Karl-Erik Söderqvist
Grågås 8
överflygande 2016-12-26 10:40 Möllorna vid Västraby Flög västerut mellan V2 och V3 Karl-Erik Söderqvist
Duvhök 1
överflygande 2016-12-26 10:45 Båda områdena Flög västerut i gränsen mellan Rögle- och Västraby möllorna över dammarna. Karl-Erik Söderqvist
Tornfalk 1
Födosökande 2016-12-26 11:00 Möllorna vid Västraby Mellan V4 och vägen mellan Västraby och järnvägen. Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 150
Födosökande 2016-12-26 11:20 Möllorna vid Rögle Mellan Stureholmsvägen och R3 Karl-Erik Söderqvist
Kanadagås 380
Födosökande 2016-12-26 11:20 Möllorna vid Rögle Mellan Stureholmsvägen och R3 Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1 Adult Rastande 2016-12-27 13:00 Möllorna vid Västraby Satt på åkern sv om vindkraftsparken Bengt Andersson
Havsörn 1 Adult Födosökande 2016-12-27 10:55 Möllorna vid Rögle I närområdet. Satt på fältet mellan Stureholmsvägen och Bjärbolund Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 150
Födosökande 2016-12-27 11:10 Möllorna vid Rögle Mellan Stureholmsvägen och R3 Karl-Erik Söderqvist
Kanadagås 300
Födosökande 2016-12-27 11:00 Möllorna vid Rögle Mellan Stureholmsvägen och R3 Karl-Erik Söderqvist
Pilgrimsfalk 1
överflygande 2016-12-29 11:30 Möllorna vid Rögle
Kjell-åke Hall
Röd glada 2
överflygande 2016-12-30 13:30 Möllorna vid Rögle
Thomas Wallin
Blå kärrhök 1
Födosökande 2016-12-30 14:00 Möllorna vid Västraby Honfärgad Thomas Wallin
Havsörn 1 Adult överflygande 2016-12-31 11:30 Möllorna vid Rögle Flög rakt igenom Rögle parken från öster och västerut vek av norrut vid Stureholm Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 125 Adult Födosökande 2016-12-31 11:15 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Sångsvan 50 Juvenil Födosökande 2016-12-31 11:15 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Grågås 130
Födosökande 2016-12-31 11:15 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Kanadagås 50
Födosökande 2016-12-31 11:15 Möllorna vid Rögle Mellan R3 och Stureholmsvägen Karl-Erik Söderqvist
Ormvråk 1
Födosökande 2016-12-31 13:00 Möllorna vid Rögle Strax öster om R4. Karl-Erik Söderqvist

 


Övriga årssammanställningar:

Rapporter från 2017
Rapporter från 2018
Rapporter från 2019