Hittarp!

13 juni, 2010 av Thomas Svanberg

Iförd långkalsonger och handskar blev det en timmes span vid Hittarp på förmiddagen. Inga större förväntningar och det infriades kan man väl konstatera. En smålom mot söder och lite rörelse på tornseglare var väl egentligen det enda som hände. Bestående minnet var dock att det var ruskigt kallt och att långkalingarna gjorde nytta.

DMI visar bättre väder till avslutningen av veckan och vi får hoppas att det blir så också. Längtan efter lite sol och värme är stor.

Imorgon är det dags för styrelsemöte i föreningen. Nu har vi flyttat ut från Kullen och kör som brukligt vid holken i Norra Heljaröd. Inget specifikt står på agendan men vi lär väl ägna en stund åt vindkraftverken som nu verkar bli en verklighet vid Rögle/Västraby. Förmodligen blir det minst 17 st 140 meter höga vindkraftverk i området.
Från föreningen har vi gjort skrivelse där vi motsätter oss verken men som sagt – det blir förmodligen byggnation likväl. Föreningen förespråkar inte fossila bränslen men här känner vi att vindkraftverken hamnar på fel plats.


13 kommentarer to “Hittarp!”

 1. Peter Bjurenstål on 14 juni, 2010 21:27

  Vad gör man inte för miljön. Jag tycker det är lite fjuttigt med bara 17 kraftverk. Området är ju gigantiskt, det får ju plats med hur många kraftverk som helst. Go for it alla miljökämpar.

 2. Thomas Svanberg on 15 juni, 2010 9:01

  En viss ironi i dina rader Peter:-)?

 3. Peter Bjurenstål on 15 juni, 2010 11:22

  Ja Thomas, det var tänkt som ironi. Jag blir så bedrövad när det så kallade miljötänket får så sjuka proportioner. Vad är miljö? Är det att bara skaffa fram förnyelsebar energi som skall lämnas över till spotmarknaden för att senare köpas tillbaka för dyra pengar? Eller är det som jag tycker, att det är viktigt att ha en natur att vistas i utan att se vindkraftverk som kommer att synas över hela Kulla bygden. Jag kan fördra att det byggs kraftverksparker långt ut till havs,men där människor lever och vistas är det rent bedrövligt.

 4. Lars Unger on 15 juni, 2010 16:21

  En ganska tråkig ironi också tycker jag.
  Vattenkraftverk, kärnkraftverk, oljekraftverk, kolkraftverk you name it.
  Alla finns dom på eller i mycket nära anslutning till där människor lever. Energin vill vi ha för egen privat konsumtion och för att upprätthålla våra industrier för våra jobbs skull. Detta ser vi som en nödvändighet i dagens samhälle. S.k. alternativ förnyelsebar energiframställning borde bejakas betydligt mer högljutt av oss med intresse för fåglar och natur än vad det gör.

  Jag blir alltid lite bekymrad när ”vi” inte ställer upp mera klart och tydligt på de alternativ som har att göra med vår egen och våra fåglars och framtida överlevnad på denna planet. Ur vårt tänk ur ett fågelperspektiv, finns det självklart bättre och sämre platser att uppföra vindverken på, men för övrigt borde det vara applåder som gäller.
  De nu planerade verken vid Rögle/Västraby är väl inte så lämpligt placerade ur vårt sätt att se på saken. Finns säkert betydligt bättre placeringsmöjligheter om man ser till störningsbilden för fåglarna. Men ett allmänt gnäll om att man inte tål att se och ha verk i sitt närområde som människa blir lite ”to much” för mig. Gamla väderkvarnar restaureras både här och där och för inte så långt tillbaka fanns de överallt, utspridda i bygden. Undrar om det gnälldes lika mycket om deras placering då? Nu bejakas de alltid, när någon får för sig att restaurera en dylik. Nu är de bara skådebröd, men förr hade de en viktig funktion i den tidens samhälle. Det är just det som vindkraftverk har i dagens samhälle. En viktig funktion att skapa energi på ett rent och skonsamt sätt för människor, djur och natur.
  Ta istället tag i ditt spotmarknadstänk Peter. Där finns det mycket övrigt att önska för oss medborgare och förbrukare av elektricitet 🙂
  Vindkraft byggs också (långt) ut till havs, men är självklart dyrare att uppföra, än de på land. Det är många som ondgör sig över havsbaserad vindkraft, då de tycker att tydliga horisontlinjer förstörs av de snurrande vingarna. Byggnation till havs är ju också stora ingrepp som vid problem är svåra och dyra att reparera och komma till rätta med. BPs oljerigg i mexikanska gulfen talar väl idag sitt tydliga språk på hur lätt en oersättlig natur kan förstöras, inte minst då vid havsbaserad oljeutvinning.
  Liknande problem finns vid landbaserad oljeutvinning i t.ex. Afrika (googla gärna och njut). Konsekvenserna av detta har vi ännu inte sett vidden av på långt när.

  Jag är övertygad om att en omställning till framställning av s.k. ren energi, är en nödvändighet för oss som tror på möjligheten för framtida generationers överlevnadsmöjligheter på denna jord. Både människor och övriga levande varelsers överlevnad beror till viss del på att detta får genomsyra tänket hos de som beslutar.
  Ditt m.fl. ”alla vill ha, men inte där jag bor” tänk håller inte Peter.

 5. Thomas Svanberg on 15 juni, 2010 20:53

  Utan att blanda in min privata syn på vindkraft kontra andra energikällor så får konstateras att föreningen alltid vid besvarande av vindkraftärenden utgår från fåglarna. Finns det någon skyddsvärd art i området? Finns det någon specifik population i området? Viktigt genomstråk? Viktig övervintringsplats etc är frågeställningar vi utgår ifrån. Den planerade vindkraftsbyggnationen vid Rögle/Västraby är den första som föreningen motsätter sig. Övriga planerade verk som hamnat på vårt bord har vi lämnat utan åtgärd. Oerhört viktigt att agera konsekvent och inte blanda in några andra aspekter.
  SkOF har nu fått klart sin vindkraftspolicy som för övrigt finns att spana in på http://www.skof.nu
  Denna policy kommer framöver att bli ett viktigt dokument även för oss. Absoluta majoriteten av de skrivelser som in respektive utgår från SkOF handlar om just vindkraft. Jag är oerhört glad för det arbete som Skof gör och det ligger mycket arbete bakom de skrivelser som lämnar dem. Har skall vi komma ihåg att Skof har avstyrt flera verk som planerats i absolut närhet av de få Skånska örnparen. Vindkraftsbolagen har i sin egen konsekvensbeskrivning i några fall totalt bortsett från häckande örnar trots en rimlig vetskap om dess närvaro. Därav mycket viktigt att instanser som Naturskyddsföreningar och ornitologiska föreningar får möjlighet att tycka till. Dessvärre kommer våra möjligheter framöver att begränsas i möjligheten att överklaga.

  Vi möts även av rapporter bl a, från USA som säger att vindkraften inte är en optimal energikälla samt att det finns ett mycket stort mörkertal i antalet fåglar som mister livet i kollisioner med verken.

  Men utgångspunkten för KOF:s ställningstagande just nu är som jag beskrev ovan.

 6. Peter Bjurenstål on 16 juni, 2010 7:50

  Lars,jag respekterar dina äsikter,men håller inte med dig

 7. Lars Unger on 16 juni, 2010 9:48

  Har läst Skofs vindkraftspolicy och har absolut bara positiva tankar kring deras sätt att påvisa vindkraftens problematik gentemot fågellivet. Jag är också oerhört glad över det arbete som Skof har lagt ner, för att få fram en väl underbyggd policy, till gagn för fågellivets bästa. Självklart skall fågelföreningarna följa upp var/när nya verk planeras och vara en remissinstans till Länsstyrelse och Kommuner på planeringsstadiet. Det ingår så att säga i deras uppgift, som förening för skyddande av det skånska fågellivet.
  Jag är också mycket nöjd med att KOF på ett seriöst och proffsigt sätt, har tyckt till kring den planerade utbyggnaden av vindkraftsverk i Rögle/Västraby-området.
  Det är inte det som mitt långa inlägg här på din blogg handlar om.
  Det är mera Peters negativa sätt att ironisera över ett av de klart bästa sätt vi har att skapa ren el till vårt samhälle. Att ta tillvara vindenergi och omvandla den till ren elenergi. Helt absurt att detta inte gjorts långt tidigare, men det har väl sina randiga och rutiga skäl 🙂

  ”Vi möts även av rapporter bl a, från USA som säger att vindkraften inte är en optimal energikälla”, säger du. Ja visst gör vi det. Vi möts hela tiden också av rapporter som säger att vi inte har någon global uppvärmning, som orsakas av mänsklig påverkan. Det är bara att välja och vraka i tänket och tycket 🙂
  Såg ett naturprogram igår kring försurningen av våra hav, som går hand i hand med den globala uppvärmningen. Minst lika skrämmande framtidsscenario när det gällde haven och deras invånares överlevnadsmöjligheter. Försurningen ökade i rasande takt och perspektivet 30-50 år togs fram som en trolig milstolpe där framförallt djur med kalkrika skelett typ musslor, snäckor, sjöstjärnor, sjöborrar m.m. slogs ut mer eller mindre helt och hållet. Sedan följer ju de djur som lever på dessa arter med av bara farten. I dagsläget var det de enormt vackra och viktiga korallreven som visade på de största skadorna. Man räknade med att om ingenting gjordes för att radikalt stoppa försurningen, så var dessa havets skönheter borta inom ovan nämnda tidsperspektiv. Känns det hoppfullt??

  Även om nu inte vindkraftverken skulle vara den optimala energikällan, så är det en energikälla som inte bör negligeras och det är en absolut ren sådan, vilket borde vara nog så gott för oss medborgare att ta åt oss i vår nedsmutsade värld. Detta bör konstant vägas in vid för/nackdelsanalyser. Nu forskas det på och utprovas verk där vingarna skall röra sig på annat vis. Kanske kan bli lite mer skonsamt för våra vänner fåglarna, vad vet jag.

  Som sagt- Inga direkta skillnader i mitt tänk gentemot den policy som Skof och SOF och lokala föreningar för fågelskyddets bästa tagit fram.

  Men- Särskilt Peter Bs andra inlägg blir bara för mycket att låta stå helt oemotsagt. Finns egentligen inget i detta som jag instämmer i, bortsett från att han ondgör sig lite över spotmarknadspriserna på el. Allt annat i hans tänk blir alldeles för lättsamt,populistiskt vindkraftsmotståndarsnack och icke underbyggt med fakta. Personlig känsla är helt ok att påvisa, men det räcker oftast inte så långt i de juridiska prövningarna. Jag upplever det bara som ”too much”

  Du skriver Thomas- ”Naturskyddsföreningar och ornitologiska föreningar får möjlighet att tycka till. Dessvärre kommer våra möjligheter framöver att begränsas i möjligheten att överklaga”.
  Här har vi en sak som måste lyftas upp till rätt forum för ordentlig diskussion. Det är ett måste, att kommuner och länsstyrelser tar kontakt med de lokala naturvårdande föreningarna när man planerar för vindkraft eller andra stora byggnationer. Allt annat är helt otänkbart och helt oacceptabelt anser jag. En fråga om demokrati och närbestämmande. Som föreningarna KOF och Skof m.fl. bör skrivelser inlämnas till kommuner och länsstyrelser, som klart påvisar vårt missnöje med tankegångar som du ovan beskriver. Inte godtagbart alls.
  Bl.a i min hemkommun har vi ju i ena änden godkänt skrivelser och program för att bevara den biologiska mångfalden och i andra änden vill man minska ner möjligheterna till att bevara. Man tar sig för pannan.

 8. Thomas Svanberg on 16 juni, 2010 10:47

  Lars – jag var helt klar över att dina rader inte var ämnade som negativ återkoppling på föreningens agerande. Jag tog helt enkelt tillfället i akt att lyfta fram de aspekter som vi utgår ifrån. Utan att överdriva har jag minst 5 samtal i månaden från såväl medlemmar som icke sådana som vill att KOF agerar i dylika fall. Det kan handla om allt från uppförande av lekplats, nya husområde, nya gator, vindkraftverk och andra saker som skall uppföras. Har säkert gjort många besvikna då jag meddelat att KOF inte har för avsikt att agera. Därav att jag kände det var ett tillfälle att lyfta fram vad vi agerar utifrån. Har har vi inte varit tydliga tillräckligt utåt.

  Som jag skrev tidigare kommer intresseorganisationernas möjlighet att överklaga dylika beslut att minska. Men detta till trots får vi absolut inte bli passiva utan här måste vi hitta andra sätt att vara med. Ett sådant är tex att genom bra dialog på ett tidigt stadium vara med och tycka till. Här tycker jag absolut att vi hittat rätt med tex Helsingborgs kommun men det finns mer att göra. Lite osynliga har vi varit i relationen med Höganäs och Ängelholm. Men det kan bara bli bättre:-)

 9. Lars Unger on 16 juni, 2010 20:00

  Thomas- Låter mycket bra och jag känner mig trygg och nöjd med hur ni sköter fågelskydd m.m. i vår fina förening.
  Over and out från Mölle.

 10. Peter Bjurenstål on 17 juni, 2010 11:13

  Läste i dagbladet nu på morgonen att man tänker bygga vindkraftverk vid Filborna. Här har man valt ett perfekt område för sådan verksamhet. Längs med motorvägar och soptippar är ju skadan redan skedd vad gäller miljön, så där är kraftverken uthärdliga enligt min mening.

 11. Thomas Svanberg on 17 juni, 2010 12:29

  Håller med dig Peter att det känns som ett av de mer rimliga ställena att smälla upp en flock vindkraftverk på. Förvisso är jag lite försiktigt med att utlysa området som kanon då vi kanske har någon skyddsvärd art på närhåll samt att jag kan se problem i att det finns en större våtmark i områdets närhet och därmed risk för kollisioner. I övrigt känns det som ett bra ställe.

  Dessa verk har Skof på sitt bord och vi har god kontakt med dem och bra insyn. Således gott teamwork!

 12. Peter Bjurenstål on 17 juni, 2010 14:26

  Tänkte inte på det! För att travestera Lorrygänget

 13. Lars Unger on 17 juni, 2010 18:29

  Ja så koppla man upp sig igen på tråden ”Hittarp”.

  Nu börjar Peter repa sina tidigare misstag lite tycker jag :-).
  Lite i takt med den numera rikskände BP-Svanbergs uttalande på vita husets gräsmatta 🙂 (är ni förresten släkt Thomas?)

  Peter- Härmed tar jag tillbaka mycket av den kritik som jag belastat dig med under dessa blogginlägg.
  Jag delar din åsikt fullt ut. Varför bygger man inte på mark som redan är så att säga högexploaterad? Borde vara givna platser att klä in med vindkraftverk i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Se längs motorvägen genom Halland, där verken kan stå i långa rader, alldeles upp till vägen.
  Hur/var man än bygger dem så kommer det att finnas kritik. Ofrånkomligt. Hur långt ifrån det ena eller andra man kan bygga, får utredare och remissinstanser gemensamt besluta om. Men redan förstörd mark ur ett naturperspektiv, borde finnas med i byggplaner i betydligt högre grad tycker jag också.

  Jag växte upp på fyrplatser längs med Sveriges kuster. Fyrar har alltid varit ett problem för nattflyttande fåglar. Vissa tider kunde det ligga mängder av döda flyttfåglar på marken under fyrtornet på morgonen och det var självklart mycket tragiskt.Hörde aldrig att det ropades om totalförbud för att tända fyrarna om natten. Detta var/är då som nu, mer eller mindre omöjligt att helgardera sig från, vad jag förstår. Något liknande är problemet med vindkraftverk. Hoppas forskningen med vingar som inte snurrar runt, leder fram till att framtida verk kanske blir mer skonsamma för fågellivet.

Trackbacka URI | RSS - Kommentarer

Lämna en kommentar

Namn (required)

Epost (required)

Hemsida

Skicka kommentar