Styrelsen samlas!

9 februari, 2011 av Thomas Svanberg

Snart dags för vår 10 man (eller 9 hanar och 1 hona) starka styrelse för sista mötet i denna konstellationen.
Agendan idag är inte lång och diger utan det blir nog ett ganska snabbt avkunnat möte.

Vi väntar fortfarande på besked från Länsstyrelsen rörande deras beslut om vindkraftsparken Rögle/Västraby. När fältträffen ägde rum var det utlovat ett svar strax efter Nyår. Nu har det förlöpt 1 1/2 månad sedan dess. Bra eller dåligt? Nja, det beror säkert på frågans natur och att det är komplext. Förmodligen är det den vindkraftspark som Länsstyrelsen i Skåne har fått flest synpunkter kring såväl från boende som intresseorganisationer.

Från föreningens håll hoppas vi att man avstyrker ansökan om att bygga verken. Man kan inte annat än hoppas att man tar hänsyn till närmiljön och dess innehåll och ser till det. Jag tror att man oftare måste se till vart vindparker hamnar och kanske ibland bortse från det stora perspektivet. Skulle beslut tas utifrån hur konsultbolaget framställer det att ”vindparken är inte påverkande på populationen” går det garanterat så småningom helt åt fanders. Klart man kan skriva så varje gång men hur i hela fridens namn vet man när och vilken park som får den berömda droppen att rinna över och verkligen ha en påverkan på populationen?
Hade man den kristallkulan att kika i hade det varit enkelt att vara fågelskådare och förmodligen hade man varit det på heltid för ty den där lottoraden hade varit busenkel att spika…


Trackbacka URI | RSS - Kommentarer

Lämna en kommentar

Namn (required)

Epost (required)

Hemsida

Skicka kommentar