Hasslarpsnytt!

15 augusti, 2013 av Thomas Svanberg

Ringmärkningen vid Hasslarps dammar tog sin början 1995. På ganska få märktillfällen fångades en trastsångare liksom en rosenfink. Detta gav blodad tand hos entusiasterna och sedan dess har nättimmarna ökat i omfång. Henrik, Mårten med flera är flitiga och det är mycket tid som åtgår. KOF bidrar finansiellt med hjälp till nät och nätpinnar. Genom åren har en hel del rariteter fastnat i näten såsom vattensångaren 1996. Även vassångare och fler trastsångare har ringmärkts. Göktyta, rosenfink och blåhake likaså. Dominerar i fångsten gör kärr- och rörsångare.
I lördags var det dags för en ny märkart liksom för lokalen, nämligen en flodsångare!

1k flodsångare/svanbild

1k flodsångare/svanbild

Förutom ringmärkta fåglar är listan diger över arter. Vadare såsom, tereksnäppa, prärielöpare, dammsnäppa och tuvsnäppa är observerade. För att göra listan längre kan läggas till biätare, alpseglare, rostgumpsvala mm.
Just nu ser området riktigt fint ut för vadare då den varma sommaren har torkat ut de södra dammarna rejält och fina dybankar har skapats. Vågar vi hoppas på en ny art igen?


RSS - Kommentarer

Lämna en kommentar

Namn (required)

Epost (required)

Hemsida

Skicka kommentar