Första domen klar!

8 februari, 2012 av Thomas Svanberg

Då var första domen avkunnad i det segdragna ärendet med vindkraftsverken vid Rögle och Västraby. Domen som anlände igår gäller verken närmast Rögle. Domen var på inte mindre än 26 sidor och tog en stund att läsa igenom. Men Mark & Miljödomsten beslutar att samtliga verk utom ett får uppföras. Det som stryks är det som var tänkt att placeras närmast våtmarken vid Stureholm. Avståndet var ganska exakt 750 meter mellan verket och våtmarken.

I övrigt är det ingen skillnad mellan Länsstyrelsens dom och Mark & Miljödomstolens. Alla de argument vi inkommit med skriftligen och för den delen även muntligen i samband med förhandlingarna i Helsingborg viftas bort.

Varför inte domen för Västraby kommit har vi ingen aning om men uppgifter talar om att den kommer inom 10 dagar.

Var jag en smula optimistisk efter förhandlingarna är det nattsvart nu. Jag tror att utfallet för Västraby kommer att bli i stort sett likalydande som Rögle. Om inte de argument vi framfört kan ändra läget känns det kört dessvärre.

Det tål att upprepas igen – KOF är absolut för vindkraft och förespråkar inte fossila bränslen. Däremot vill vi se vindkraftsverken placerade i sådan miljö där hänsyn tas till fågelfaunan.

Passa på och upplev vår ”örnrunda” i den beskaffenhet den nu har – inom något år lär den vara förändrad…

Mer från Rätten!

20 november, 2011 av Thomas Svanberg

Lite kompletterande information kring min slutkläm på förra inlägget där jag skrev att nya fakta tillkommit sedan Länsstyrelsen tog sitt beslut i våras.

– Den av vindkraftsbolagen anlitade fågelexperten/fågelkonsulten har tidigare i skrivelser dömt ut området som häckplats för örnar. Idag vet vi bättre att området defintivt är attraktivt för dessa arter.

– Helsingborgs kommun ville inför den kommungemensamma översiktsplanen för vindkraft göra en koll på hur mycket gäss och svan som finns i området vintertid. De anlitade fågelkonsulten som i sin tid hittade en lokal förmåga som inventerade under 3 månader. Denna rapport tar fågelkonsulten upp i sitt svar om områdets attraktionskraft för gäss och svanar. Bra kommersiellt agerat av fågelkonsulten. Först tar man uppdrag från kommunen och sedan använder man materielet i sitt agerande som fågelkonsult. Betalt 2 gånger således. Dessvärre sågar vi ideella denna rapport, inte för att materialet i sig är kass men att bygga argumentation om förekomsten i området utifrån en vintersäsong lämnar mycket att önska. Självklart att grödan bönderna odlar spelar in i förekomsten och inte minst väderleken med temperaturen.

– Paret Brunnström på Stureholm har tillsammans med Länsstyrelsen låtit anlägga den våtmark vi skådare benämner som Stureholms våtmark. Den är belägen ganska exakt 750 meter ifrån närmsta vindkraftverk. På direkt fråga om hur man vägt in våtmarken i sitt svar blev Länsstyrelsen representanter tagna på sängen och fick erkänna att man inte visste om våtmarken. Inte heller någon av vindkraftsföretagen hade koll på våtmarken. Vi (läs: skådare) vet att våtmarken är oerhört attraktiv för bl a änder och dessa är som bekant något som ffa havsörnarna jagar.

– Ganska exakt en vecka innan förhandlingarna ägde rum kom rapporten ”Vindval”. En mycket bra rapport som även pekar ut områden som absolut inte hur fågelperspektiv är lämpliga för vindkraft. Tittar man på kartbilden över Nordvästra Skåne och dess inland är det ffa ett område som pekas ut som mest illa att placera vindmöllor i. Vart är då detta? Jo, exakt i det område där de 17 st vindkraftsverken nu planeras.

– I Miljökonsekvensbeskrivningar ingår att även göra en inventering av fladdermöss. Så kan konstateras att det inte har gjorts i detta ärende.

I sina svar har företrädarna för vindkraftsföretagen ofta angett att ”vindkraftsetableringen inte har någon påverkan på diverse arters population”. Vi har försökt tolka vilken population man avser. Rör det den kommunala, Skånes, Sveriges eller EU:s? Nu fick vi svaret och det utgår från Sveriges population. Tacka tusan att de kommer undan med det! Tycker det är ett cyniskt sätt att resonera. Så länge man använder den nationella populationen kommer aldrig några vindkraftsverk att stoppas. Nog måste man väl titta i ett mer lokalt perspektiv än så?!

I en av pauserna sökte vi upp Länsstyrelsens representanter och frågade hur de gör då de får in ansökningar om vindkraft. Jag har hela tiden hävdat att Länsstyrelsen är den instans som måste ha helikopterperspektivet vid ansökningar. Ingen annan kan ha det och heller inte det som beslutsunderlag. Jag skulle vilja se att de vid varje ansökan hade en kartbild/fotografi framför sig med varje vindkraftsverk inplottrat. Ser man Kullahalvön ur en insträckande bivråks ögon finns snart ingen fri passage för dem. Förutom detta projekt ligger det ansökningar om 5 vindverk vid Allerum/Ödåkra och ytterligare verk vid Nyhamnsläge.
På min fråga fick jag inget entydigt svar hur man går tillväga. Vi skall tillsammans med SkOF försöka få till detta som en diskussionspunkt i de återkommande möten som SkOF har med Länsstyrelsen. Låt vara att det var Miljöprövningen inom Länsstyrelsen som var på förhandlingen men vi måste försöka få till ett annat perspektiv.

Rapport från Rätten!

19 november, 2011 av Thomas Svanberg

Vår laguppställning i onsdags inkluderade skribenten av dessa rader liksom Henrik Ehrenberg och vår lagkapten Staffan Åkeby. Tillsammans tog vi fåglarnas parti och beskrev de farhågor och risker som 17 st 150 meter höga vindkraftsverk innebär i området. Byalaget, Tegelbyarna också på plats och gjorde ett utmärkt anförande och gick stundtals hårt åt företrädarna för vindkraftsbolagen och representanterna för Länsstyrelsen.  Från vindbolagen fanns inte mindre än 7 jurister/företrädare/chefer närvarande samt inte minst deras anlitade fågelexpert…

Förhandlingarna höll på i några timmar och fortsatte under eftermiddagen ute i fält på aktuell plats.

Konstaterande från dagen:
– Fågelexperten fick gå upp och erkänna fel i sina remissvar
– Representanterna från Länsstyrelsen ingav inget större förtroende och hade svårt att svara upp
– Båda vindkraftsbolagen har bytt ägare sedan i våras…
– Staffan Åkeby höll en slutplädering som hade gjort Leif Silbersky avundsjuk
– Några lyfter dyra arvoden för att närvara medan andra stämplar ut surt förvärvade komptimmar
– Flera nya fakta har tillkommit sedan Länsstyrelsen tog beslut att godkänna de båda projekten i mars

Domstolen hoppas ha ett svar klart innan Jul och faktiskt har jag en liten, liten vibb av att sista ordet inte är sagt i detta!

Stryk även i vindrunda III

31 mars, 2011 av Thomas Svanberg

Tungt igår då besked kom från Länsstyrelsen att man verkställer sitt förslag till beslut om vindverken vid Rögle/Västraby. 14 verk får lov att sättas upp och man har därmed plockat bort 3 verk från ursprungsplanen.

Varför plockar man bort 3 verk då? Jo, dessa bedömmer Länsstyrelsen att de står illa till utifrån hur örnarna rör sig i området. Dessa 3 verk var placerade närmast Svedberga kulle. Undrar vilka studier som ligger bakom detta. De örnar jag själv sett ffa den gångna vintern har oftast rört sig mellan Rögle säteri bort mot Västraby eller Stureholm.
Vidare håller Lst fast vid att det skall anläggas åtlar i området i syfte att hålla borta örnarna från vindparksområdet. Hur tänker man här? Rimligen drar åtlar TILL sig rovfåglar och inte tvärtom. I NO Skåne där det under många år pågått verksamhet med åtlar har man markerat dessa marker som olämpliga för vindkraftverk men hänsyn till utfodringsplatser och rikedomen på örnar.

Man fäster åter stor vikt vid vad den av det ena vindbolaget anlitade fågelkonsulten gör för utlåtande. Fågelkonsulten har viftat bort de synpunkter vi som lokal förening har framfört. Trist och kanske skamligt att man inte tar den lokala sakkunskapen på mer allvar än vad som sker.

Stryk i vindrunda II

23 februari, 2011 av Thomas Svanberg

Så kom då beskedet från Länsstyrelsen rörande vindkraftsparken vid Rögle/Västraby. Länsstyrelsen stryker 3 verk så nu är vi nere på 14 st 150 meter höga verk.

Har lite svårt att samlat ge en bild av hur jag känner men efter att ha läst svaret från dels Länsstyrelsen samt från advokatfirman som ena bolaget anlitat tycker jag fortfarande att man tar väldigt lätt på saken.

Man har anlitat en som man uttrycker det ”fågelexpert” vars ord man starkt tar fasta på. Fågelexpertens konklusion är att allt vi har beskrivit är en stor överdrift och att det handlar om etiska värde. Fågelexperten pekar på egna studier i området samt studier av övervintrande gäss och svanar som lokala ornitologer gjort. Studierna har pågått under en vintersäsong vilket jag anser vara allt för kort tid för att dra en slutsats ifrån. Här spelar faktorer som väderlek och vilken typ av gröda som odlats en väldigt stor roll.

I svaret står också att vindkraftsbolagen skall bedriva åtlar under vintersäsongen för rovfåglar. Har fattar jag inte hur man resonerar överhuvudtaget. Å ena sidan är man införstådd med att vindkraftsverken krymper mängden yta som rovfåglarna kan söka föda på. Men sedan tycker man att man som motprestation skall mata dem på samma yta som kompensation – men kollisionsrisken då? Skall vi locka örnarna att vistas runt vindkraftsverken? I förra rundan hette det att vindkraftsbolagen tillsammans med den lokala ornitologiska föreningen (läs:KOF) skulle störa bort örnarna från områdena runt vindverken för att undvika kollisioner.

Vi har nu en svarsfrist till och med 15 mars att inkomma med svar. Klart att vi skall skriva svar men vad skall vi argumentera med? Vi har redan angett argument i flera skrivelser men tydligen räcker det inte. Ty en så kallad fågelexperts ord verkar vara behäftad med större tyngd än vad vi som förening för fram…och – när f-n blir man fågelexpert?

Hittarp!

13 juni, 2010 av Thomas Svanberg

Iförd långkalsonger och handskar blev det en timmes span vid Hittarp på förmiddagen. Inga större förväntningar och det infriades kan man väl konstatera. En smålom mot söder och lite rörelse på tornseglare var väl egentligen det enda som hände. Bestående minnet var dock att det var ruskigt kallt och att långkalingarna gjorde nytta.

DMI visar bättre väder till avslutningen av veckan och vi får hoppas att det blir så också. Längtan efter lite sol och värme är stor.

Imorgon är det dags för styrelsemöte i föreningen. Nu har vi flyttat ut från Kullen och kör som brukligt vid holken i Norra Heljaröd. Inget specifikt står på agendan men vi lär väl ägna en stund åt vindkraftverken som nu verkar bli en verklighet vid Rögle/Västraby. Förmodligen blir det minst 17 st 140 meter höga vindkraftverk i området.
Från föreningen har vi gjort skrivelse där vi motsätter oss verken men som sagt – det blir förmodligen byggnation likväl. Föreningen förespråkar inte fossila bränslen men här känner vi att vindkraftverken hamnar på fel plats.

Vandring i Pålsjö!

5 juni, 2010 av Thomas Svanberg

Samling under förmiddagen i Pålsjö skog där evenemanget, Världsmiljödagen, började med att Helsingborgs stads miljöpris delades ut. Lyckliga pristagare var ett dagis i Gantofta som heter Eko kids. De var väl värda priset och äran. All mat som serveras barnen är när och ekologiskt odlat, merparten av matavfallet tas om hand och används i den egna komposten. Givetvis koll på att alla kemikalier som används är bästa tänkbara innehåll och märkning. Allt präglar verksamhet och jag tycker det är mycket hedersamt av dem. Kan man få ungarna att anamma ”tänket” är det guldvärt för framtida generationer!

Lite tristare då att det inte var så mycket folk som dök upp. Så vad göra? Jo, vi slog ihop våra olika vandringar till en gemensam och det gick kanon. Själv fick jag lära mig historiken bakom Pålsjö skog och varför det egentligen ser ut som det gör på platsen. Ulrik på sitt sedvanliga pedagogiska sätt gav oss inblick i Linné och annat lärande. Men Ulrik, frågan om vad fästingarna tillför väntar vi svaret på:-)

Kul också att vi knöt kontakt med Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Vi har nu kamperat ihop vid fler tillfällen under våren än vi någonsin gjort tidigare. Det är ju defintivt inte fel att vi intresseföreningar och organisationer träffas och utbyter erfarenheter.

Vi har en hel del förfrågningar från olika håll där det önskas medverkan från KOF. Dessvärre har vi tvingats säga nej till en del då vi helt enkelt inte kunnat skaka fram ledare. Därför vill jag återigen ta tillfället i akt och väjda till alla att var gärna med och ställ upp en dag vilket oftast rör sig om några timmar. Vi är över 500 medlemmar i föreningen och skulle var och en avsätta 2 timmar om året i föreningen skulle vi få en massa gjort. Naturligtvis inte realistiskt men tänkvärt. Det får aldrig bli synonymt att tackar du ja till att sitta med i styrelsen innebär det också att du per automatik har förbundit dig till att leda 2 exkursioner om året…

Söndagen tillbringas förmodligen på Kullen eller möjligen Hittarps rev. Sommarstiltje råder men man vet aldrig vad som kan dyka upp!

Fel på det!

17 januari, 2010 av Thomas Svanberg

Jag var helt fel på det då jag förutspåde att antalet gräsänder skulle nå högsta summan under mina sjöfågelräkningar. Mellan Hittarp och Domsten fick jag ihop strax över 700 ex vilket är ca 1300 färre än rekordnoteringen. Man kan väl anta att änderna har dragit längre söderut. Däremot var antalet bläsänder och sothöns nog det högsta jag noterat.

Men bästa obsen får nog sägas utgöras av en kaspisk trut som sågs vid Hittarps rev. Har aldrig sett en kaspisk här tidigare trots idogt spanande. Mycket trut, säkert fler än 500 ex, fanns på plats.

Under kvällen har vår startsida smyckats med tips om klimatsmart skådning. Tänker själv försöka ge mig på detta. Oftast tar man bilen ut och går en kuststräcka men nackdelen är att det blir samma sträcka tillbaks. Roligare då att kunna gå ytterligare en bit istället för att knalla på redan avverkad mark tillbaks.
Tack alla som varit inblandade i arbetet med lanseringen!

Dax för årets sista möte

8 december, 2009 av Thomas Svanberg

I morgon, onsdag, kör vi årets sista styrelsemöte inom KOF. På agendan står de sedvanliga uppgifterna men budgeten för 2010 skall klubbas och på agendan finns även med en revision av de miljösteg som utformades tidigare. Nu kanske vi inte når hela vägen under morgondagen med miljöstegen men en bra diskussion är absolut något vi skall ha. Sitter du på något bra förslag är jag mer än tacksam för att ta del av detta. Lägg en kommentar här eller kontakta mig alternativt någon annan i styrelsen.

Det har väl inte undgått någon om aktiviteterna som pågår i Köpenhamn. Förhoppningsvis kan Kyotoavtalen spetsas och att det blir fart på alla löften som avgivits tidigare. Tycker Margot Wallström hade en skön line om alla löften när hon sa ”Dags att gå från ord till handling”. Kan väl egentligen inte sammanfattas bättre?!

Dagens titt på vädret gör ingen glad. Rent ut sagt ser det ut som skitväder både lördag och söndag. Ingen sol i sikte här inte!
Men fåglarna finns där ute. I veckan upptäcktes en isabellastenskvätta i Uppland så visst finns fortfarande chansen att fynda. Detta kryddat med stäppörn, citronärla och brednäbbad simsnäppa i Skåne gör att det ändå spritter i skådartarmen att komma ut.

Ikväll vid hemkomst efter jobbet hördes rödvingetrastar i mörkret. Tittar man på rapporterna på Svalan verkar större björktrast flockar vara på väg söderut så sakta. Såg en rapport om 3000 ex i helgen så visst finns det fågel att titta på!