Fångstplats för kentska tärnor

Vassmärkningen
Årssummering av märkningar vid Vegeåns
mynning 2006-2014

Vy över ringmärkningsområdet vid Vegeåns mynning, foto: Johan Stenlund
Ett flygfoto över ringmärkningsområdet vid Vegeåns mynning (foto: Johan Stenlund)

Årssummeringar och totalsumma för ringmärkta fåglar vid Vegeånsmynning/Sandön samt totalsumma för återfunna fåglar från verksamheten, åren 2006-2013.

Celler med svagt gul bakgrundsfärg avser fåglar fångade vid vassmärkningen övriga avser fåglar fångade i sambande med tärnfångsten.

Vill du ha mera information om respektive delområde hittar du detta via menyraden till vänster.

Frågor och kommentarer ...

... om märkningen vid Vegeåns mynning - både vad gäller vassmärkningen och projekt kentska tärnor - hänvisas i första hand till Henrik Ehrenberg.

Art 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Summa Återfynd Främmande kontroller Egenkontroller
Ladusvala 146 27 18 532 60 0 0 0   783   1  
Rörsångare 8 0 0 233 334 0 0 0   572 6 1 10
Kentsk tärna 29 44 26 21 35 12 5 2 7 181 34 50 2
Kärrsångare 0 0 0 47 71 0 0 0   118      
Fisktärna 7 3 12 8 27 11 12 2 14 96   2  
Skäggmes 2 0 0 16 32 0 0 37   87   4 20
Sävsångare 2 0 0 46 32 0 0 0   80 1   1
Sädesärla 4 0 0 62 4 0 0 0   70      
Kustsnäppa 9 5 23 5 3 12 11 0   68      
Backsvala 4 3 5 42 13 0 0 0   67      
Kärrsnäppa 9 2 24 7 4 15 2 1   64   1  
Sävsparv 2 0 0 21 25 0 0 1   49 1   1
Drillsnäppa 0 2 12 11 10 5 3 1 2 46      
Rödbena 1 7 9 5 3 5 1 0   31 1    
Blåmes 0 0 0 8 9 0 0 13   30     4
Lövsångare 0 0 0 8 19 0 0 0   27      
Gluttsnäppa 0 4 1 3 1 5 5 0   19      
Brushane 1 5 4 0 4 2 2 0   18      
Törnsångare 0 0 0 1 15 0 0 0   16      
Gulärla 2 0 0 10 1 0 0 0   13      
Skrattmås 0 2 0 0 1 8 1 0   12      
Trastsångare 1 0 0 9 0 0 0 0   10   1 1
Gransångare 0 0 0 1 7 0 0 0   8      
Roskarl 0 0 7 0 0 0 1 0   8      
Stenskvätta 0 2 3 0 0 0 0 0   5      
Större strandpipare 0 0 1 0 2 1 0 0   4      
Myrspov 0 1 1 1 0 1 0 0   4      
Svarttärna 0 0 1 0 1 2 0 0   4      
Grönbena 0 0 1 0 1 1 0 1   4      
Storspov 1 1 0 0 1 0 0 0   3 1    
Mindre strandpipare 0 0 0 1 2 0 0 0   3      
Spovsnäppa 0 0 1 1 0 1 0 0   3      
Rödhake 0 0 0 0 1/2* 0 0 0   3      
Strandskata 0 1 1 0 0 0 1 0   3      
Gärdsmyg 0 0 0 2 0 0 0 0   2      
Kricka 0 0 1 1 0 0 0 0   2      
Smådopping 0 0 0 2 0 0 0 0   2      
Stormsvala 0 0 1 0 1 0 0 0   2      
Grönfink 0 0 0 0 2 0 0 0   2      
Småtärna 0 0 0 0 1 0 1 0   2      
Vattenrall 0 0 0 0 0 0 1 1   2      
Skogssnäppa 0 0 0 1 0 0 0 0   1      
Skärfläcka 0 0 1 0 0 0 0 0   1      
Sandlöpare 0 0 1 0 0 0 0 0   1      
Silvertärna 0 0 0 0 1 0 0 0   1      
Myrsnäppa 0 0 1 0 0 0 0 0   1      
Gravand 1 0 0 0 0 0 0 0   1      
Gråtrut 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1      
Ljungpipare 0 0 1 0 0 0 0 0   1      
Fiskmås 0 1 0 0 0 0 0 0   1      
Småsnäppa 0 0 0 0 0 1 0 0   1      
Sparvhök 0 0 0 1 0 0 0 0   1      
Kungsfiskare 0 0 0 1 0 0 0 0   1      
Gräshoppsångare 0 0 0 0 1 0 0 0   1     1
Småfläckig sumphöna 0 0 0 0 1 0 0 0   1      
Årssummering 229 110 156 1107 724 82 48 59 23 2538 42 61 34
varav vassmärkning       1040 624 0 0 52   1715      
Antal arter 17 16 24 30 34 15 13 9 4 55 6 8 8

*/ fångade både i vassarna och på Sandön


© KOF 2009-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-01-02 av Christer Strid.