När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2000?

 

Nedan listas första fynd av vårfåglar år 2000 rapporterade till KOF's virtuella obsbok eller med e-post till KOF. Listan är sorterad efter ankomstdatum. Inom parentes anges för varje art datum för första obs 1998 och 1999.

Rapportera en vårfågelobs till KOF!

Art 1:a obsdag 2:a obsdag 3:e obsdag
Sånglärka
(10/1, 7/1)
6 februari
Bjäre o Rössjöholm
Thomas  Wallin
6 februari
Rössjöholm Patric Carlsson
9 februari
sporadiska ex under de följande dagarna
Tofsvipa
(11/1, 7/1)
29 januari
Rönnen
Henrik Johansson
3 februari
Ornakärr 
Göran Paulsson
11 februari
Höganäs
Kristian Linde
Större strandpipare
(15/2, 9/1)
13 februari
Rönnen
Kjell Johanssson
20 februari
Farhult
Lars Helgesson
22 februari
Sandön
Thomas Svanberg
Sädesärla
(10/3, 28/2)
10 mars
F10-Ängelholm
Henrik Ehrenberg
12 mars
Farhult
Rolf Helmersson
18 mars
Lerberget
Björn Elmlund
Trana
(11/3, 6/3)
12 mars
Domsten
Thomas Svanberg och Johan Stenlund
12 mars
Ornakärr
Aina och Jan
12 mars
Vegeådalen Söderåsen
Kent Ivarsson
Skärfläcka
(15/3, 8/3)
 27 februari
Sandön
Tommy Malmberg och Björn Elmlund
11 mars
Sandön
Henrik Ehrenberg m.fl.
12 mars
Farhult
Mona och Bo Tuvesson m fl
Brun kärrhök
(20/3, 20/3)
24 mars
Väla, Helsingborg Lars Helgesson
27 mars
Domsten Thomas Svanberg
29 mars
Domsten
Thomas Svanberg
Gransångare
(28/3, 8/3)
23 mars
Pålsjö Östra, Helsingborg
Åsa Strid
26 mars
Domsten Thomas Svanberg
29 mars
Domsten
Thomas Svanberg
Fiskgjuse
(30/3, 28/3)
27 mars
Råbocka, Ängelholm
Nick Gräntz
27 mars
Välinge
Marie Gadolin
27 mars
Domsten
Thomas Svahnberg
Kentsk tärna
(31/3, 25/3)
29 mars
Domsten
Thomas Svahnberg
30 mars
Domsten Thomas Svahnberg
8 april
Domsten
Thomas Svahnberg
Stenskvätta
(4/4, 30/3)
31 mars
Väla centrum Harald Persson
3 april
Höganäs
Karl G Nilsson
4 april
Margretheberg, Höganäs
Thomas Svahnberg
Brushane
(5/4, 20/3)
15 april
Hasslarp
Oskar Lindberg
20 april
Hasslarp
Kristian Linde
21 april
Hasslarp
Patrik Söderberg
Svarthätta
(11/4, 16/4)
13 april
Vallåkra
Jens Weibull
18 april
Domsten
Lars Mårtensson
19 april
Bjäre Naturskydds-
förenings slåtteräng, Slottet utanför Förslöv
Thomas Wallin
Trädpiplärka
(12/4, 11/4)
8 april
Domsten
Thomas Svahnberg
9 april
Pålsjö Östra, Helsingborg Åsa och Christer Strid
15 april
Förslöv
Kjell-Åke Hall
Ladusvala
(13/4, 5/4)
8 april
Domsten
Thomas Svahnberg
12 april
Pålstorp, Helsingborg Leif S Olsson
16 april
Hasslarp
Ulf Ståhle
Småtärna
(13/4, 16/4)
15 april
Sandön
Rolf Helmersson
16 april
Sandön
Ulf Ståhle
22 april
Grytskär
Patrik Söderberg
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4)
15 april
Farhult
Oskar Lindberg
16 april
Farhult
Ulf Ståhle
16 april
Hasslarp
Karl G Nilsson
Lövsångare
(14/4, 1/4)
17 april
Björkeröd
Patik Söderberg
18 april
på flera lokaler Rune Johansson m.fl.
19 april
mera allmän, sedd på ett flertal lokaler
Fisktärna
(17/4, 13/4)
16 april
Sandön
Henrik Johansson
17 april
Farhult och Sandön
Karl G Nilsson och Alf Petersson
21 april
Domsten
Thomas Svanberg
Rödstjärt
(21/4, 10/3)
16 april
Björkeröd
Lars Göte Nilsson
17 april
Heliga Korsets Kapell, Ängelholm Nick Gräntz
18 april
Strandbaden
Alf och Mary Petersson
Hussvala
(22/4, 27/3)
16 april
Hasslarp
Ulf Ståhle
16 april
Kullaberg
Boris Olsson m.fl.
17 april
Krapperup
Patrik Söderberg
Backsvala
(26/4, 11/4 )
16 april
Hasslarp
Ulf Ståhle
17 april
Farhult
Karl G Nilsson
18 april
Hasslarp
Thomas Wallin
Grönsångare
(22/4, 25/4)
21 april
Ängelbäcksskog på Bjäre
Kristina, Mary, Kjell-Åke och Alf
23 april
Kullaberg
Thomas Svahnberg
27 april
Maria Park, Helsingborg
Leif Olsson
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4)
18 april
Sibirien, Ängelholm
Tommy Malmberg och Paul Fors
19 april
Hjortstugan, Kullaberg
Patric Carlsson
20 april
Björekröd
Thomas Wallin och Kjell-Åke Hall
Buskskvätta
(23/4, 23/4)
24 april
Björkeröd
Karl G Nilsson
27 april
Bjuv
Anna-Lena Harmsund
30 april
Hasslarp
Christer Strid och Bengt Lundgren
Ärtsångare
(24/4, 23/4)
20 april
Pålsjö Östra, Helsingborg
Åsa Strid
20 april
Danhults dammar
Kjell Åke Hall och Thomas Wallin
21 april
Ängelholm flera ställen
Rune Johansson m fl
Drillsnäppa
(24/4, 20/4)
23 april
Hasslarp
Christer Strid
23 april
Strandbaden
Karl G Nilsson
Slutet av april mera "allmän"
Grönbena
(26/4, 24/4)
14 april
Hasslarp
Patrik Söderberg
15 april
Hasslarpsån, Välinge
Lars Helgesson
16 april
Hasslarp
Ulf Ståhle
Gulärla
(26/4, 24/4)
21 april
Farhult och Rönnen
Henrik Johansson
22 april
Domsten
Thomas Svahnberg
23 april
Pålsjö Östra, Helsingborg och Hasslarp
Christer Strid
Lärkfalk
(26/4, 10/4)
18 april
Domsten
Thomas Svahnberg
23 april
Skäret
Thomas Svahnberg
29 april
"Gubbahyllan", Kullaberg
Kjell-Åke Hall
Sävsångare
(26/4, 1/5)
24 april
Dammarna Hasslarp
Mats Peterz
30 april
Grytskären
Martin Gierow
4 maj
Ornakärr
Alf Petersson
Törnsångare
(27/4, 28/4)
23 april
Hallands Väderö Mona Tuvesson
27 april
Höganäs
Karl G NIlsson
30 april
Hasslarp
Christer Strid och Bengt Lundgren
Näktergal
(28/4, 1/5)
1 maj
Örby ängar Stefan Karjalainen
1 maj
Hallands Väderö KOF-exkursionen
4 maj
Väla Motorbana, Helsingborg
Lars Helgesson
Rörsångare
(30/4, 5/5)
28 april
Farhult
Mårten Müller
30 april
Hasslarp
Christer Strid och Bengt Lundgren
1 maj
Sandön
Karl G Nilsson
Härmsångare
(1/5, 7/5)
29 och 30 april
Traneröds mosse Lars-Bertil Nilsson
6 maj
Kullen
Alf Petersson m.fl.
9 maj
Ängelsbäck
vid exkursion med Bjäre Naturskydds-
förening och Studiefrämjandet
Gök
(2/5, 2/5)
1 maj
Strandbaden
Alf Petersson
1 maj
Örby ängar
Irena och Ingvar Hjalmarsson
1 maj
Råå skjutbana
Stefan och Teuvo Karjalainen
Tornseglare
(9/5, 7/5)
25 april
Hasslarp
Peter Schmidt
28 april
Eskilsminne, Helsingborg
Lina Olsson
11 maj
Hasslarp
Kenneth Emanuelsson m.fl.
Bivråk
(9/5, 9/5)
1 maj
Hallands Väderö KOF-exkusionen
11 maj
Domsten
Thomas Svahnberg
Därefter mera "allmän"
Törnskata
(9/5, 10/5)
3 maj
Vegeholm Kristian Lindhe
5 maj
Röglan
Rune Johansson
15 maj
Vattenmöllan
Alf Petersson
Grå flugsnappare (10/5, 8/5) 7 maj
Sundvik
Bengt Hertzman
8 maj
Maglaby kärr
Anna-Lena Harmlund
9 maj
Ängelsbäck
vid exkursion med Bjäre Naturskydds-
förening och Studiefrämjandet
Trägårdssångare (10/5, 6/5) 2 maj
Vegeholms skog Rune Johansson
7 maj
Sundvik
Bengt Hertzman
8 maj
Maglaby kärr
Anna-Lena Harmsund
Kärrsångare
(11/5, 10/5)
12 maj
Dammarna Hasslarp
Åsa och Christer Strid m.fl.
12 och 15 maj
Höganäs
Karl G Nilsson
17 maj
Hasslarp
Oskar Lindberg
Rosenfink
(13/5, 21/5)
7 maj
Kullen
Kaj Möller och Lasse Mårtensson
19 maj
Kullen
Alf Petersson
20 maj
Kullen
Alf Petersson

© KOF 2004-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-02 av Christer Strid.