När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2001?

Nedan listas första fynd av vårfåglar år 2001 rapporterade till KOF's virtuella obsbok eller med e-post till KOF. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2000. Inom parentes anges för varje art datum för första obs 1998, 1999 och 2000.

Rapportera en vårfågelobs till KOF!

Art 1:a obsdag 2:a obsdag 3:e obsdag
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1)
11 jan
Stureholm
Bengt Andersson
14 jan Ängelbäcksstrand
Bengt Andersson
18 jan 1 ex Öllövsstrand, Henrik
Ehrenberg och Henrik
Johansson
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2)
Övervintrande ex:
1 jan Ramsjö, Bodil
Kollberg och 4 jan Wrams ängar och
Boserup, Lars Karlsson
21 jan str. ex Raus-Ottarp,
Bengt Hertzman m.fl.
27 jan, 2 ex str Råå
Bengt Lundgren och Christer Strid
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2)
4 ex 8 feb Sandön,
Henrik Johansson
2 ex, 9 feb, Sandön,
Bengt Andersson
3 ex, 10 feb, Farhult,
Mikael Jönsson och
Gun-Britt Linderholm m.fl.
samt 7 ex, 10 feb, Sandön,
Patrik Söderberg

Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2)
2 ex, 10 mars, Sandön
Henrik Johansson
5 ex, 13 mars, Sandön
Rune Johansson och Ulf Ståhle
22 ex, 17 mars,
Sandön
Oskar Lindberg
Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3)
Övervintrande ex:
1 ex av rasen yarrellii
1-2 jan Höganäs
Alf Petersson m.fl.
1 ex, 25 feb, Revet Torekov
Bodil Kollberg
2 ex, 7 mars,
Soptippen Filborna, Helsingborg,
Anders Lorentzon
Trana
(11/3, 6/3, 12/3)
3 ex, 10 mars, Klören
Henrik Johansson och Rolf Helmersson
11 mars, 5 ex, V Täppeshusen
Britta Sandelin
samt 3 ex, N Mjöhult,
Rune och Henrik Johansson
13 mars, 5 ex, Domsten
Thomas Svanberg
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3)
Övervintrande ex? 1 ex 14 jan, Lerhamn
Björn Elmlund

1 ex 3 feb, ute på Sandön
Oskar Lindberg

1 ex 18 feb, vid "Kof-holken" Rönnen
Thomas Svanberg
1 ex, 4 mars,
S Domsten
Thomas Svanberg
1 ex, 31 mars, Jordbodalen, Helsingborg Björn Ekelund
och
1 ex, Stenkrossen, Naturskyddsföreningen i Kullabygden
samt
1 ex Kullen, Rune Johansson m.fl.
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3)
1 hona, 17 mars
Domsten, Thomas Svanberg
1 hona, 27 mars, insträckande Domsten, Thomas Svanberg m.fl. 1 hane, 28 mars
Sandön, Peter Muhr
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3)
1 ex, 24 mars Sandön
Thomas Svanberg m.fl.
1 ex, 25 mars, Maglaby kärr,
Anna-Lena Harmsund
1 ex, 28 mars, Kullaberg
Teuvo Karjalainen, Bengt-Ingvar Stefansson
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3)
4 ex, 3 april, Domsten
Bengt Andersson och Mårten Müller
1 ex, 7 april, Domsten
Thomas Svanberg
2 ex, 8 april, Kullen
Alf Petersson m.fl.
och
2 ex, Rönnen
Rolf Helmersson
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3)
1 ex, 2 april,
Vattenmöllan, Alf Petersson
och
2 ex Ugglarps broar, Per Venhagen
1 ex, 4 april, "Jompes" Höganäs,
Alf Petersson
1 par, Grytskär Thomas Wallin, Sonja Hallberg
1 hane, 5 april, Höghult,
Göran Cederwall
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4)
1 ex, 16 april,
Vegeholm, Kristian Linde
1 ex, 17 april, Höghults gård,
Göran Cederwall
Sträckande, 22 april, Hittarps rev
Thomas Svanberg m.fl
1 ex, Kullen,
Alf Petersson m.fl.
samt
1 ex, Heljarödsgården
Rolf Helmersson
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4)
1 ex 2 april, Råå hamn
Ronny Johansson
2 ex, 22 april,
Hittarps rev
Mårten Mûller m.fl.
3 ex, 24 april, Domsten/Gråläge
Thomas Svanberg m.fl.
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4)
Övervintrande ex? 1 hona, 3 febr, Rydebäck
Karsten Bringmark
Sjungande, 21 april, Domsten
Thomas Svanberg
1 hane, 25 april
Bjuv
Anna-Lena Harmsund
Skogssnäppa
(?, ?, ?)
17 mars, Rönnen,
Rolf Helmersson
18 mars, (väg 111) Laröd-Berga, Thomas Svanberg 1 ex, 30 mars
Väla motorbanan, Helsingborg,
Lars Hallbäck
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4)
1 ex, 25 april
Hasslarp
Patrik Söderberg
1 ex 26 april,
Farhult
Henrik och Rune Johansson
1 ex, 30 april,
Hasslarp,
Thomas Terne
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4)
1 ex, 3 april, Dammarna Hasslarp,
gm Mårten Müller, Bengt Andersson
2 ex, 28 april
Rönnen
Alf Petersson
3 ex, 29 april,
Farhult,
Rolf Helmersson
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4)
1 ex, 20 april, Sandön
Göran Paulsson
2 str, 21 april, Domsten
Thomas Svanberg m.fl.
2 ex, 22 april,
Farhult
Rolf Helmersson
Mindre strandpipare
(?, ?, ?)
1 ex, 9 april, Dammarna Hasslarp
Lars Helgesson
4 ex, 16 april,
Dammarna, Hasslarp
Bengt Andersson och Mårten Müller
1 ex, 22 april
Rönnen
Rolf Helmersson
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4)
1 ex, 8 april, Farhult,
Karl G Nilsson
1 ex, 10 april, Farhult,
Patrik Söderberg
1 ex, 19 april
"Jompes" Höganäs
Alf Petersson
Silvertärna
(?, ?, ?)
1 ex, 8 april, Rönnen
Rolf Helmersson
ca 40 ex, 25 april, Sandön,
Patrik Söderberg
Ca 20 ex, 26 april, Sandön
Henrik och Rune Johansson
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4)
3 ex, 8 april, Sandön
Henrik Johansson
5 ex, 9 april, Sandön
Alf Petersson
Några ex, 16 april
Sandön
Kristian Linde och Rolf Helmersson
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4)
1 hane, 11 april,
Gråläge
Lars Mårtensson
1 ex, 26 april,
Strandbaden,
Alf Petersson.
1 hane, 28 april
Rönnen
Thomas Svanberg och
1 hane Kullen,
Patrik Söderberg och Mårten Müller
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4)
Sträckande, 21 april,
Hittarps rev
Thomas Svanberg m.fl,
samt
1 ex, Kullen,
Alf Petersson m.fl.
Sträckande på flera lokaler.
Sandön och Farhult,
Henrik och Rune Johansson,
Hyllinge,
Anna-Lena Harmsund och
Domsten
Patrik Söderberg, Mats Rellmar.
Sträckande, 27 april,
Bälteberga,
Karsten Bringmark
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4)
Str 26 april,
Domsten
Patrik Södereberg, Mats Rellmar.
1 ex, 27 april,
Laröd
Thomas Svanberg
3 ex, 5 maj,
Hasslarp
Åsa och Christer Strid, Inger och Bengt Lundgren
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4)
1 ex, 5 april, Laröd,
Aina Persson
1 ex, 6 april, Pålsjö Östra, Helsingborg
Lars Linderström
1 ex, 8 april,
Pålsjö Östra,
Åsa och
Christer Strid
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4)
1 hane, 25 april
Sibirien, Ängelholm
Rune Johansson
3 hanar, 28 april,
Kullen och 1 ex, Björkeröd
Patrik Söderberg, Mårten Müller och Alf Petersson
Fredriksdal,
Inger och Bengt Lundgren
29 april,
Åvarp,
Claes Hagenfeldt m.fl.
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4)
1 maj, 1 ex,
Vegeholm,
Alf Petersson
respektive
1 ex, Rössjöholm,
Patric Carlsson
1 ex, 5 maj,
Domsten
Thomas Svanberg m.fl.
2 ex, 7 maj,
Kullen
Alf Petersson
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4)
1 ex, 26 april
Farhult,
Henrik och Rune Johansson
27 april sedd på flera lokaler,
Rydebäck
Karsten Bringmark,
Strandbaden,
Alf Petersson och
Rönnen
Mårten Mûller
28 april, iakttagen på
Raus södra
Leif Olsson,
Kullen, Mårten Müller
samt
Billesholmsgatan, Hbg,
Inger och Bengt Lundgren
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4)
1 ex, 28 april
Domsten
Thomas Svanberg
1 ex, 28 april,
Ängelholm,
Rolf Helmersson
1 ex, 29 april,
Åvarp,
Claes Hagenfeldt m.fl.
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4)
2 ex, 27 april
Rönnen
Mårten Müller och Thomas Svanberg
ca 50 ex, 30 april, Rönnen
Patric Carlsson
2 ex, 1 maj,
Sandön,
Björn Elmlund
och 3-4 ex, Hasslarp
Christer Strid
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4)
1 ex, 26 april
Hasslarp,
Henrik och Rune Johansson
samt
3 ex, "Jompes", Höganäs, Alf Petersson.
3-4 par, 1 maj,
Rössjön
Patric Carlsson
och 1 ex, Hasslarp,
Christer Strid
1 ex, 2 maj,
Revet, Jonstorp,
Kristian Linde
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4)
1 ex, 28 april
Rönnen
Oskar Lindberg
1 ex, 2 maj,
Björkeröd,
Ulf Ståhle
1 ex, 5 maj,
Pålsjö Östra, Helsingborg,
Christer Strid
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4)
Iakttagen 30 april,
Kullen,
Patrik Söderberg, Alf Petersson,
Harbäckshult, Paric Carlsson
3 ex, 5 maj,
Rönnen,
Åsa och Christer Strid, Inger och Bengt Lundgren
1 ex, 7 maj,
Kullen,
Alf Petersson
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4)
2 ex, 30 april,
Hasslarp,
Patric Carlsson
1 ex, 3 maj,
Hasslarp,
Patrik Söderberg och Ulf Ståhle
1 ex, 3 maj,
Sandön,
Göran Paulsson
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4)
1 ex, 29 april,
Hasslarp,
Johan Hammar
1 ex, 6 maj
Björkeröd,
Karl Göran Nilsson
1 ex, 10 maj,
Domsten
Thomas Svanberg
och 1 ex, Käglenäs, Ängeholm, Kristian Linde
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4)
1 ex, 27 april,
Hasslarp
Mårten Müller
Minst 3 ex, 30 april,
Hasslarp,
Patric Carlsson
1 ex, 1 maj,
Hasslarp
Christer Strid
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4)
1 ex, 6 maj,
Söderåsen,
Bengt Hertzman m.fl.
2-3 ex, 12 maj
Kullen,
Alf Petersson
13 maj, 3 ex,
Kullen,
Alf Petersson
och
1 ex, Hallavara dal,
Thomas Wallin m.fl.
Gök
(2/5, 2/5, 1/5)
1 ex maj,
Zackows mosse, Bräcke mölla,
Göran Paulsson
1 ex, 7 maj,
Örby ängar,
Erland Rosberg
1 ex, 9 maj,
Hasslarp
Henrik Johansson
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5)
1 ex, 8 maj,
Domsten,
Thomas Svanberg m.fl.
12 maj,1 ex,
Allerum,
Oskar Lindberg
18 ex, Hittarps rev
Thomas Svanberg
1 ex, 13 maj,
Rydeböck,
Karsten Bringmark
Trädgårdssångare 10/5, 6/5, 2/5) 1 ex, 2 maj,
Munka-Ljungby
Stig och Bodil Forsberg
1 ex, 13 maj,
Hallavara dal,
Thomas Wallin m.fl.
1 ex, 18 maj,
Pålsjö Östra,
Åsa aoch Christer Strid
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5)
1 par, 3 maj,
Vegeholm
Kristian Linde
1 ex, 4 maj,
Vegeån, Bjuv,
Anna-Lena Harmsund
1 ex, 5 maj,
Björkeröd,
Göran Paulsson
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5)
1 ex, 1 maj,
Skälderviken
Henrik Ehrenberg
5 ex, 2 maj,
Höghult,
Göran Cederwall
1 ex, 3 maj,
Danhult,
Göran Paulsson
Grå flugsnappare (10/5, 8/5, 7/5) 2 ex, 4 maj,
Hasslarp,
Henrik Johansson
1 ex, 6 maj,
Björkeröd,
Karl-Göran Nilsson
2-3 ex, 7 maj,
Kullen
Alf Petersson
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5)
2 sj, 12 maj,
Kullen
Henrik och Rune Johansson m.fl.
2 ex, 14 maj,
Kullen,
Alf Petersson m.fl.
1 utf hane, 20 maj,
Kattvik,
Martin Gierow m.fl.
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5)
1 ex, 9 maj,
Hasslarp
Henrik Johansson
1 ex, 11 maj,
Hasslarp,
Annika och Patrik Söderberg
2 ex, 15 maj
Hasslarp
Patrik Söderberg
 

© KOF 2004-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-02 av Christer Strid.