När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2002?

Givetvis fortsätter vi med fenelogilistan även detta år. Nedan listas första fynd av vårfåglar år 2002 rapporterade till KOF's virtuella obsbok eller med e-post till KOF. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2001. Inom parentes anges för varje art datum för första obs 1998 t.o.m. 2001.

Rapportera en vårfågelobs till KOF!

Art 1:a obsdag 2:a obsdag 3:e obsdag
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1)
20 jan, 2 ex, Stureholm-Rögle (Bengt Andersson, Göran Paulsson)
22 jan, 3 ex, Viken (str mot Danmark)
(Mats Rellmar)
23 jan, 2 ex, Ornakärr (Lars Lundquist)
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1)
19 jan, 3 str, Rönnen (Seth Nilsson, Björn Herrlund, Patric Carlsson, Rolf Helmersson)

20 jan, 1 ex ("revirbeteende"), Mariastaden, Hbg (Christer Strid, 1 ex Rönnen resp. Farhult (Rolf Helemersson)) 22 jan, ..."en insträckande sånglärka höll på att bli mat åt Pilgrimsfalken Råger. Även Pilgrimsfalken Kornelia visade upp en del flygkonster" (Patrik Söderberg).

Större strandpipare (15/2, 9/1, 13/2, 8/2) 2 feb, 2 ex, Rönnen (Kjell Johansson)
3 feb, 3 ex, Farhult (Thomas Wallin och Peo Tibemo) 10 feb, 7 ex, Rönnen (Mikael Olofsson)
Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2)
12 mars, 1 ex, Domsten (Mårten Müller), 1 ex, Rönnen (Göran Cederwall)
18 mars, 2 ex, Väla södra industriområde, Helsingborg (Lars Halleck), 1 ex Ranarp strand (Martin Gierow) 21 mars, 1 ex, Mariastaden, Helsingborg (Åsa och Christer Strid)
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3)
19 mars, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz)
21 mars, 1 wex, Höghult (Göran Cederwall) 22 mars, 1 ex, Väla motorbana (Lars Helgesson)
2-3 ex, Görarps mölla (Patrik Söderberg)
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3)
8 mars, 1 ex., Rönnen (Ronny Johansson)
9 mars, 3 ex, Farhult och Rönnen (Rolf Helmersson, Henrik Ehrenberg)
10 mars, 6 ex, Farhukt (Patrik Söderberg)
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3)
8 mars, 36 str öst, Ramlösa (Thomas Terne)
10 mars, 19 str norr, Bjuv (Peter Andersson), 1 str Åvarp, Söderåsen (Ulrik Alm)
11 mars, 12 str, Önnarps skjutfält (Henrik Ehrenberg)
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3)
25 mars, 3 honor insträck, Domsten (Thomas Svanberg) 28 mars, 1 hona, Väla motocrossbana (Thomas Svanberg)
29 mars, 1 hane, Dammarna, Hasslarp (Mikael Olofsson och Göran Cederwall),
2 ex Domsten (Thomas Wallin och Per Muhr)
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3)
27 mars, 1 ex, Sydhamnen Helsingborg (Henrik Ehrenberg och Henrik Johansson)
29 mars, 1 ex, Farhult (Henrik Johansson)
30 mars, 2 ex, Åvarp (Bengt Hertzman och Kent Ivarsson)
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3)
25 mars, 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg)
29 mars, 1 ex, Sandön (Nick Gräntz, Thomas Wallin och Per Muhr),
1 ex, Ängelholm (Henrik Johansson)
2 april, 1 ex, Björkeröd (Henrik Johansson)
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4)
3 april, 1 ex, Höganäs reningsverk (Alf Petersson), 1 hane, Höghult (Göran Cederwall) 4 april, 1 hane, Harbäckshult (Patric Carlsson)

9 april, 3 hanar, Vejbystrand-Grytskären (Nick Gräntz)
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4)
29 mars, 1 ex, KOF-stugan Heljaröd (Mikael Olofsson och Göran Cederwall)
30 mars, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson och Nick Gräntz)
7 april, 1 ex, Utvälinge (Tommy Strandek), 2 ex, Vallåkra (Rolf H Hansson)
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4)
25 mars, 2 ex, Domsten (Thomas Svanberg)
27 mars, 1 ex, Domsten (Johan Stenlund)
1 april, 3 ex, Farhult (Rolf Helmersson)
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4)
8 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Christer Strid)
22 april, 1 ex, Rönnen (Alf Petersson) 24 april, 9 str, Sandön (Göran Paulsson)
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4)
15 april, 1 ex, Svedberga kulle (Kristian Lindhe)
20 april, 1-2 sj, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.) 21 april, 1 ex, Viken (Göran Paulsson)
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4)
19 april, 1 ex, Farhult (Mårten Müller) 20 april, 3 ex Rönnen (Tommy Malmberg m.fl.) 22 april, 8 ex,Farhult (Alf Petersson)
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4)
23 april, ca 30 ex, Skälrönnen (Göran Cederwall) 27 april, 2 ex, Jonstorp-Farhult (Martin Ekenberg), 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg) 28 april, 4 ex, Domsten (Mats Rellmar och Thomas Svanberg)
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4)
13 april, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson) 17 april, 1 ex, Sandön (Utf Ståhle) 20 april, 1 ex, sandön (Tommy Malmberg m.fl.)
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4)
12 april, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Paul Fors), 1 ex Farhult (Mårten Müller m.fl.) 13 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars Helgesson) 14 april, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson)
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4)
20 april, 1 ex hane, Förslöv (Kjell-Åke Hall o Kristina Johansson) 24 april, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz), 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Ekenberg) 25 april, 1 ex, Sandön (Göran Paulsson)
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4)
24 april, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz), minst 5 ex Rådalen (Bälteberga-Ottarp)(Bengt Hertzman) 26 april, "mycket", Björkeröd (Göran Cederwall), "nedfall", Kullen, (Mårten Müller o ch Mats Rellmar) 27 april, "flera" Kullaberg (Patrik Söderberg)
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4)
19 april, 2 ex, Sandön (Mårten Mûller) 27 april, 1 ex, Farhult (Martin Ekenberg),
2 ex, Sandön (Lars Hallbeck)
28 april, Rönnen och Sandön (Per Muhr och Nicken Stenberg)
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4)
Övervintrande
1 ex i trädgård på Husensjö, Helsingborg, åtminstone fram till den 12 jan (Inger och Bengt Lundgren)

2 feb, 1 ex, vid fågelbordet på Alnarpsgatan Helsingborg (Ingrid och Björn Ekelund)

27 mars, 1 hona, Ramlösa (Sonja Gunnarsson)
20 april, 1 ex sjunagnde, Förslöv (Kjell-Åke Hall o Kristina Johansson) 22 april, 1 ex sjungande, Mölle (Bert o Majvi Persson)
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4)
19 april, 2 ex, Rönnen (Mårten Mûller) 25 april, 1 ex, Viken (Göran Cederwall) 27 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Lars Hallbeck)
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4)
24 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Göran Paulsson) 27 april, 1 ex, Jonstorp-Farhult (Henrik Johansson) 1 maj, 4 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Söderberg)
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4)
23 april, 1 hane, Mölle (Bert Persson) 24 april, 1 ex Ranarpsstrand (Martin Ekenberg) 27 april, 1 sjungande, Sandön (Henrik Johansson)
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4)
20 april, 2 ex, Dammarna Hasslarp (Martin Ekenberg) 23 april, 2 ex, Vegeholm (Kristian Lindhe) 27 april, 3 ex, Dammarna Hasslarp (Lars Hallbeck)
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4)
23 april, 1 ex, Mölle Fälad (Göran Paulsson) 24 april, 1 ex, Björkeröd (Göran Cederwall) 26 april, 1 ex, Pyttebron, Ängelholm (Nick Gräntz)
1 ex, Björkeröd (Göran Cederwall), Kullen "flera"(Mårten Müller och Mats Rellamar
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4)
30 april, 2 ex, Rönnen, 1 ex Dammarna Hasslarp (Thomas Terne) 1 maj, 1 ex, Sydhamnen, Helsingborg (Christer Strid),
2 ex, Dammarna Hasslarp (Göran Cederwall)
4 maj, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson)
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4)
21 april, 1 insträckande (rasen flava), Hittarps rev (Thomas Svanberg) 27 april, 2 ex Jonstorp-Farhult (Henrik Johansson)
3 maj, en flock, Rönnen (Hans Nordius)
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4)
30 april, 1 ex, Stenkrossen (Thomas Terne)
1 maj, Sandön (Henrik Johansson)
4 maj, Farhult (Rolf Helmersson)
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4)
21 april, 1 ex, Tåstarp (Kjell-Åke Hall o Kristina Johansson) 22 april, 1 ex, Björkeröd (Alf Petersson) 25 april, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz)
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4)
1 maj, 1 ex, Väla motorgård (Mikael Olofsson)
2 maj, 2 ex, Björkeröd (Göran Cederwall)
3 maj, 3 ex, Höghult (Göran Cederwall)
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4)
1 maj, 1 ex, Laröd (Oskar Lindberg)
4 maj, 1 ex, Traneröds mosse (Bengt Hertzman)
8 maj, 1 ex, Maria By, Helsingborg (Åsa Strid)
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4)
26 apri, 1 hane, Björkeröd (Göran Cederwall),
1 hona, Kullen (Mårten Müller och Mats Rellmar)
29 april, 8 ex, Björkeröd (Thomas Svanberg) 30 april, 1 ex, Björekröd, Patrik Söderberg)
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4)
1 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Söderberg), Sandön (Henrik Johansson)
5 maj, 1 ex, Ängarna, Skälderviken (Nick Gräntz)
11 maj, 3 ex, Dammarna, Hasslarp (Nick Gräntz)
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5)
20 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.) 27 april, 2 insträckande (ev ytterligare ex), Hittarp/Domsten (Thomas Svanberg)
1 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Göran Cederwall)
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5)
1 maj, 1 ex, Lervik (Martin Ekenberg), 1 ex, Utvälinge (Göran Cederwall)
2 maj, 1 ex, Mölle fälad (Lars Bergendorf),
1 ex, Arild (Ylva och Bengt Bayard)
6 maj, 1 ex, Vegeån Bjuv (Anna-Lena Harmsund)
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5)
3 maj, 1 ex Arild (Ylva och Bengt Bayard)
4 maj, 1 ex Flygfältet Höganäs ( Claes Hagenfeldt)
5 maj, 2ex, Höghult (Göran Cederwall), Örby ängar (Annika Olsson)
Trädgårdssångare 10/5, 6/5, 2/5, 2/5) 30 april, 1 ex, Svedberga kulle (Thomas Terne)


Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5)
8 maj, 1 ex, Kullen (Bengt Andersson)
9 maj, Kullen (Henrik Johansson)
10 maj, 1 ex Mölle fälad (Bengt Bengtsson)
Grå flugsnappare (10/5, 8/5, 7/5, 4/5) 8 maj, 1 ex, Kullen (Bengt Andersson)
9 maj, Kullen (Henrik Johansson)
10 maj, 3-5 ex, Mäsinge (Christer Strid och Björn Ekelund)
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5)
8 maj, 1 ex, Magnarp (Thomas Wallin)
9 maj, 3 ex, Kullen (Alf petersson m.fl.)
10 maj, 1 ex, Sibirien, Ängelholm (Nick Gräntz)
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5)
9 maj, 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg)
10 maj, 2 ex, Domsten (Thomas Svanberg
14 maj, 18 ex, Sandön (Mats Rellmar)
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5)
12 maj, 1 ex, Kullen (Mats Rellmar, Thomas Svanberg och Mårten Müller)
13 maj, 2 ex, Dammarna Hasslarp (Rolf Helmersson)
15 maj, 3 ex, Dammarna Hasslarp (Nick Gräntz och Thomas Terne)
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5)
12 maj, 2-3 ex, Kullen (Mats Rellmar, Thomas Svanberg och Mårten Müller)
19 maj, 1 ex, Himmelstorp (Karl Göran Nilsson)

 

© KOF 2004-2019
Ansvarig för denna sida är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-07 av Christer Strid.