När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2003?

Fenologilistan är numera en återkommande punkt på vår hemsida. 2003-års upplaga inget undantag. Nedan listas våra första fynd av vårfåglar år 2003 rapporterade till KOF's virtuella obsbok eller med e-post till KOF. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2002. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2002.

Rapportera en vårfågelobs till KOF!Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1)
(Övervintrande ex) 1 jan, 1-5 ex, Svedberga-Lönhult Ulf Ståhle och Martin Ekenberg, 5 jan, Lönhults gård 48 ex och S Svedberga 35 ex (Björn Elmlund) 18 jan, arten såg på flera olika lokaler inom rapportområdet (Mats Rellmar m.fl.) 26 jan, arten sågs bl.a. på Rönnen och vid Jonstorp (Björn Elmlund och Mikael Olofsson)
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1)
(Övervintrande ex)1 jan, 1 ex, Kulla-Gunnarstorp (Bengt Andersson)  19 jan, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson) 25 jan, 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson), 24 feb,  2 ex, Höganäs (Alf Petersson)
Större strandpipare (15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2) 24 feb, 1 ex, Strandbaden (Alf Petersson)
27 feb, 3 ex, Lervik (Martin Ekenberg) 5 mars, 1 ex, Farhult och 3 ex, Rönnen (Peter Franzén)
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3)
23 feb, 1 ex, Torekov (Johan Hammar)
8 mars, 1 ex, str NO, Sibirien Ängelholm (Nick Gräntz) 11 mars, 10 str, Munka-Ljungby idrottsplats (Merete Carlsson)
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3)
12 mars, 5 ex Sandön, Björn Elmlund
13 mars, 5 ex Sandön-Rösan, Henrik Ehrenberg, Thomas Wallin, Nick Gräntz 14 mars, 5 ex, Farhult (Bengt o Yla Bayard)
Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3)
25 feb, 1 ex, Maria- staden, Helsingborg (Christer Strid) 12 mars, 1 ex, Jonstorp, Björn Elmlund 14 mars, 1 ex, Farhult Bengt o Ylva Bayard)
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3)
(Övervintrande ex) 19 jan, 1 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson m.fl).26 jan, 1 ex, samma lokal (Oskar Lindberg), 13-23 feb, fortfarande kvar (Henrik Ehrenberg, Thomas Svanberg, Björn Elmlund m fl) 15 mars, 2 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.) 23 mars flera ex, Lerhamn (Johan Stenlund)
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3)
15 mars, 1 ex, Vegeholms ishall (Leif Dehlin) 21 mars, 1 hane, Hittarps rev (Thomas Svanberg) 22 mars, 1 hona, Väla södra (Lars Helgesson)
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3)
23 mars, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg, 1 ex, Maria by Helsingborg (Christer Strid) 24 mars, 1 ex, Vegeholm (Kristian Lindhe) 29 mars, 1 ex, Hittarp (Mårten Mûller m.fl., 1 ex, Södra utmarken, Ängelholm (Nick Gräntz och Lars Hallbeck)
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3)
29 mars, 1 ex, Hittarp (Mårten Mûller m.fl. 30 mars, 1 ex, Rönnen (Lars Hallbeck, Nick Gräntz m.fl.) 31 mars, 2 ex, Farhult (Björn Elmlund)
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3)
25 mars, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz), 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson) 27 mars, 1 ex, Vegeholm (Kristian Lindhe) 28 mars, 2 ex, Åvarp (Bengt Hertzman)
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3)
16 april, 1 str, Hasslarp-Strövelstorp (Kristian Lindhe), 2-5 ex, Dammarna, Hasslarp (Mats Rellmar, Henrik Ehrenberg, Kristian Lindhe, Inger o Bengt Lundgren ), 1 ex, Lerhamn (Göran Paulsson), 2 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson, 2 ex, Laröd (Thomas Svanberg)) 17 april, 2 ex, Hittarps rev ( Thomas Svanberg, bengt Andersson, Henrik Ehrenberg, Peter Franzén) 18 april, 10 ex, Dammarna, Hasslarp (Kristian Lindhe o Henrik Ehrenberg), 2-3 ex, Kullen (Alf Petersson, Kaj Möller, teuvo Karjalainen m.fl)
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4)
29 mars, 1 ex, Grytskären (Henrik Johansson) 31 mars, 1 ex, Grytskären (Henrik Ehrenberg) och 1 ex, Höganäs reningsverk (Patrik Söderberg) 13 april, 1 ex, Tommarps Ene (Aina och Jan Persson och 1 ex, Vattenmöllan (Kaj Möller och Alf Petersson)
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4)
20 april, 3 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars Helgesson) 21 april, 6 ex, Dammarna, Hasslarp (Inger o Bengt Lundgren, Ingrid o Björn Ekelund, Åsa o Christer Strid, Henrik Ehrenberg), 4 ex, Hittarps rev (Mårten Müller, Henrik Ehrenberg, Johan Stenlund) 22 april, 20-tal, Dammarna, Hasslarp (Hans Nordius o Björn Elmlund)
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4)
16 april, 1ex, Sandön (Henrik Ehrenberg o Kristian Lindhe) 19 april, 2 ex, Rönnen (Thomas Wallin), 1 ex. Dammarna, Hasslarp (Nick Gräntz) 20 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars Helgesson)
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4)
16 april, 2 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg o Kristian Lindhe) 17 april, 19 str, Hittarp rev (Thomas Svanberg) 18 april, 1 ex Ranarpsstrand (Martin Gierow), 21 ex, Hittarps rev Thomas Svanberg, Mårten Müller, Bengt Andersson, Oscar och Peter Svensson)
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4)
5 april, 1 ex sjungande, Dammarna Hasslarp (Tommy Malmberg och Tommy A) 9 april, 1 ex sj. Mariastaden, Helsingborg (Christer Strid) 15 april, 1 ex, Björkeröd (Göran Cederwall)
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4)
12 april, 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson) 16 april, 3 ex, Dammarna, Hasslarp (Mats Rellmar) 18 april, "några", Farhult (Hans Nordius)
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4)
15 april, 1 ex, Sandön (Martin Ekenberg) 19 april, 1 ex, Rönnen (Thomas Wallin), 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg, Mårten Müller o Mats Rellmar) 20 april, 1 ex, Sandön (Lars Hallbeck o Lars Helgesson)
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4)
16 april, 1 ex, Gyhults gård (Anders Gerge gm Christer Strid) 20 april, 1 ex, Glimminge Plantering (Ulf Ståhle), 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars Helgesson) 21 april, 2 ex, Dammarna Hasslarp (Henrik Ehrenberg), 2 ex, Domsten (Bengt Andersson), 3 ex, Kullen (Alf Petersson, Karl Nilsson, Tevuo Karjalainen)
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4)
21 april, 1 ex, Sandön (Nick Gräntz) 22 april, 1 ex, Laröd (Oskar Lindberg), 2 ex, Farhult (Björn Elmlund), 2 ex, Ängelholm (Nick Gräntz) 23 april, 1 ex, Allergon, Vegeholm (Kristian Lindhe)
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4)
16 april, 1 ex, Ängelholm (Johnny Lindkvist) 17 april, 1 ex, Glimminge Plantering (Ulf Ståhle) 19 april, 1 ex, Mariastaden (Ingrid och Björn Ekelund)
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4)
18 april, 1 ex, Hasslarp (Kristian Lindhe o Henrik Ehrenberg) 19 april, 1 ex, Glimminge Planterin (Ulf Ståhle) 26 april, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson)
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4)
17 april, 2 ex, Björkeröd (Henrik Ehrenberg o Peter Franzén) 17 april, 1 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson, Thomas Svanberg, Henrik Ehrenberg, Peter Franzén) 19 april, 1 ex, Halland Väderö (Annika Olsson o Thomas Wallin)
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4)
22 april, 4 ex, Dammarna, Hasslarp (Hans Nordius) 24 april, 4 ex, Dammarna, Hasslarp (Göran Cederwall, Håkan Dimmer o Nick Gräntz)) 25 april, 3 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid o Björn Ekelund)
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4)
21 april, 1 ex, Förslöv (Kjell-Åke Hall o Kristina Johansson) 22 april, 1 sj, Kronoskogen, Ängelholm (Nick Gräntz) 24 april, 1 ex, Kullen (Patrik Söderberg)
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4)
16 april, 5 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson) 17 april, 10 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson, Henrik Ehrenberg, Peter Franzén, Thomas Svanberg) 18 april, 3 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow), 4 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg o Kristian Lindhe), 12 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg, Mårten Müller, Bengt Andersson, Oscar o Peter Svensson)
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4)
20 april, 1 ex, Krapperup (Christer Strid 21 april, 1 ex, Arild (Kristian Lindhe) 22 april, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz)
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4)
22 april, 1 sj, Munka-Ljungby (Bodil o Stig Forsman) 24 april, 2 ex, Kullen (Patrik Söderberg) 27 april, 1 ex sj, Råå IP (Christer Strid), 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson)
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4)
18 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg, Mårten Müller, Bengt Andersson, Oscar o Peter Svensson) 21 april, 2 ex, Förslöv Kjell-Åke Hall o Kristina Johansson, 1 ex, Maria By, Helsingborg (Christer Strid), 2 ex, Sandön och Klören (Nick Gräntz), 2 ex, Kattvik (Leif Dehlin), flera ex Smårydsskogen (Annika Olsson o Thomas Wallin) 22 april, 3 ex, Sandön (Björn Elmlund)
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4)
16 april, 1ex, Dammarna, Hasslarp (Mats Rellmar) 21 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Ehrenberg) 24 april, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Göran Cederwall)
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4)
23 april, 3 ex Ornakärr (Bodil och Stig Forsberg o Thomas Wallin)) 25 april, 2 ex, Farhult (Rolf Helmersson) 27 april, 1 ex, Välakärret, Helsingborg (Mikael Olofsson)
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4)
19 april, 1 ex Lerhamn (Anders Henriksson) 20 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg, Mårten Müller, Mats Rellmar m.fl. 21 april, 1 ex, Kullen (Alf petersson, Karls Nilsson, Tevuo Karjalainen
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4)
1 maj, Bulls måse (gm Kent Ivarsson) 3-4 maj, 2 ex sj, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson, Paula & Thomas Terne), 1 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg) 5 maj, några ex sj, Sandön (Henrik Ehrenberg, Kristian Lindhe, Paul Fors och Göran Cederwall)
Trädgårdssångare 10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4) 5 maj, 1 ex sj, Väla södra (Björn Ekelund och Christer Strid), 1 ex, Bälteberga (Bengt Hertzman), 1 ex, Råå vattentorn (Thomas Wallin) 8 maj, 1 ex, Heljaröd (Rolf Helmersson), 1 ex sj., Maglaby kärr (Bengt Hertzman) 10 maj, 1 ex, Össjö, Pinnån (Leif Dehlin)
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5)
26 april, 1 ex sj, Väla motorbana ( Mikael Olofsson) 30 april, 1 ex, Kullen (Bengt Andersson) 1 maj, 1 ex sj, stugan, Heljaröd (Kaj Möller)
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5)
29 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Göran Cederwall), även den 30 april, (Henrik Ehrenberg) 1 maj, Bulls måse (gm Kent Ivarsson) 4 maj, 1 ex, Torekovs rev (Ulf Ståhle)
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5)
29 april, 1 ex sj, Dammarna, Hasslarp (Göran Cederwall), även den 30 april och 2 maj, (Henrik Ehrenberg) 4 maj, 2 ex sj, Dammarna, Hasslarp (Patrik Söderberg, Paula & Thomas Terne), 1 sj, Väla södra (Thomas Svanberg) 6 maj, 1 ex, Hasslarp (Thomas Svanberg)
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5)
5 maj, 1 ex, Björkeröd (Mats Peterz, Göran Cederwall), 1 ex, Örby ängar (Thomas Wallin och Annika Olsson) 7 maj, 1 ex, Krapperups borg (Lars Unger), 1 ex, Örby ängar (Patrik Söderberg) 8 maj, 1 ex, Heljaröd (Rolf Helmersson), Kullen (Ulf Ståhle)
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5)
5 maj, 1 ex sj, Örby ängar (Thomas Wallin, Annika Olsson och Karsten Bringmark) 6 maj, 2 ex, Höghult (Göran Cederwall) 8 maj, 2 ex, Heljaröd (Rolf Helmersson), Kullen (Ulf Ståhle)
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5)
5 maj, 1 par, Björkeröd (Mats Peterz), 1 ex, Strandbaden (Alf och Mary Petersson) 8 maj, 1 ex, Björkeröd (Ulf Ståhle) 9 maj. 1 ex, Rönnen (Patrik Söderberg)
Grå flugsnappare (10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5) 3 maj, 1 ex, Åvarp (Ronnie Johansson), 3-6 maj, 1 ex Väla södra (Bengt Andersson, Henrik Ehrenberg, Thomas Svanberg) 5 maj, 1 ex, Björkeröd (Mats Peterz) 8 maj, 1 ex, Kullen (Ulf Ståhle)
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5)
9 maj, 2 ex, Kullen (Mats Peterz) och 1 ex Heljarödsgården (Rolf Helmersson) 11 maj, 2 ex, Kullen (Alf Petersson, Kaj Möller och Karl-Göran Nilsson), 1 e, Långeberga våtmak, S Helsingborg (Mikael Olofsson), 1 ex, Vallåkra (Bengt Hertzman o Eva Kristiansson), 1 ex, Hittarp (Oskar Lindberg) 12 maj, 3 ex, Kullen (Patrik Söderberg)
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5)
2 maj, Maria By, Helsingborg (Christer Strid o Björn Ekelund 5 maj, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg) 6 maj, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg)
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5)
26 april, 1ex sj, Filbornatippen (Mikael Olofsson) 4 maj, sj. Dammarna, Hasslarp (Paula & Thomas Terne) 14 maj, 1 ex sj, Allergon, Vegeholm (Kristian Lindhe)
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5)
3 maj, 1 ex, Kullen (Lars-Göte Nilsson) 22 maj, 1 ex, Kullen (Thomas Svanberg) 24 maj, 3 ex, Kullen (Henrik Johansson)
 

© KOF 2004-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-07 av Christer Strid.