När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2004?

Fenologilistan återkommer traditionsenligt på vår hemsida. 2004-års upplaga inget undantag. Nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2004 som rapporterats till KOF's virtuella obsbok eller med e-post till KOF. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2003. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2003.Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1)
1-5 jan, upp till 15 övervintrande ex av arten på flera olika lokaler (Björn Elmlund, Kjell-Åke Hall, Thomas Wallin, Leif Dehlin, Johan Stenlund m.fl.). 25 jan, arten iakttagen på flera lokaler (Rolf Helmersson, Bodil och Stig Forberg, Mats Peterz m.fl.) 1 feb. 5 ex, Ripagården (Thomas Svanberg) 5-6 feb. sågs arten bl.a. Ripagården, Grevie, Ornakärr, Heljaröd, Rönnen och Stenkrossen (Bengt Andersson, Leif Dehlin, Bengt Andersson Ronny Svensson, Martin Ekenberg, Patrik Söderberg m.fl.)
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1)
14 jan, 1 ex, Jonstorp (Anders Henriksson) 4 feb. 2 ex, Ornakärr (Mats Peterz) 6 feb. 33 ex Ornakärr, 5 ex, Hasslarp (Patrik Söderberg)
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2)
13 mars, 2 ex str Ö Farhult (Rolf Helmersson) 14 mars, mindre flockar eller enstaka ex på flera olika lokaler, bl.a.Sandön, Hittarp, Laröd och Djurholma (Thomas Svanberg, Ulrik Alm, Lars Helgesson , Kjll D Högström m.fl.) 15 mars, 5 str Rönnen (Alf Petersson)
Större strandpipare (15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2) 6 feb. 1 ex, Jonstorp (Lars Hallbeck) 7 feb. 3 ex, Rönnen (Bengt Andersson) 8 feb. 3 ex, Sandön (Rolf Helmersson och Ulf Ståhle)
Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2)
1 jan-14 feb, 1- 2 övervintrande ex, Båstad hamn (Alf Petersson, Martin Ekenberg, Peter Schmidt, Björn Elmlund, Patrik Söderberg m.fl.) 16 mars, 2 ex, Väla södra, Helsingborg (Kjell D Högström) 17 mars, 2-6 ex, Hittarp och 1 ex, Kullen (Johan Stenlund, Thomas Svanberg, Patrik Söderberg)
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3)
14 mars, 2-6 ex, Sandön (Linnéa och Anders Henriksson, Tommy Malmberg, Henrik Johansson, Patrik Söderberg m.fl.)
1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg)
15 mars, 9 ex, Farhult och 2 ex, Sandön (Alf Petersson). 20 mars, ca 30 ex, Farhult (Anders Henriksson)
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3)
25 mars, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz)) 26 mars, 1 ex, Billesholm (Kenneth Emanuelsson) 28 mars, 1 ex Hittarp (Thomas Svanberg, Peter Svensson, Bengt Andersson m.fl.), 1 ex, Thalassa, Helsingborg (Björn Ekelund)
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3)
14 mars, 1 hane, Hittarps rev (Thomas Svanberg och Peter Svensson) 20 mars, 1 hane, Hittarps rev (Bengt Andersson, Oskar Lindberg m.fl.) 25 mars, 1 hona, Välakärret, Helsingborg (Kjell D Högström)
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3)
25 mars, 1 ex, Hittarp (Mårten Müller o Patrik Söderberg 26 mars, 1 ex, Hittarp (Mårten Müller, Patrik Söderberg och Mats Rellmar) 28 mars, 2 ex, Sibirien, Ängelholm (Henrik Johansson)
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3)
28 mars, 1 ex, Allerums mosse (Thomas Svanberg), 1 ex, Åvarp (Ulrik Alm) 3 april, 2 ex, Domsten (Oskar Lindberg m.fl.), 2 ex, Farhult (Rolf Helmersson), 3 ex, Sandön (Henrik Johansson) 4 april, 1 ex, Brogårda våtmark (Mats Rellmar), 1 ex, Åvarp Ulrik Alm), 2 ex, Kullaberg (Kaj Möller m.fl.), 1 ex, Djurholmen (KOF- exkursionen), 3 ex, Rönnen och 4 ex, Sandön (Rolf Helmersson)
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3)
31 mars, 1 ex, Sandön (Kristian Lindhe) 7 april, 2 ex Stensåns mynning, Båstad (Leif Dehlin) 9 april, 1 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg och Nick Gräntz), 2 ex, Hittarp (Thomas Svanberg), 1 ex, Ranarpsstranden (Martin Gierow)
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3)
4 april, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson) 6-7 april, 1 par, Revet Torekov (Henrik Ehrenberg, Martin Ekenberg och Henrik Johansson) 8 april, 1 ex, Lerberget (Mats Peterz)
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4)
16 april, 1 ex, Munka-Ljungby (Leif Dehlin) och 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz) 18 april, 2 ex, Åvarp (Mikael Jönsson), 1 ex, Förslöv (Kjell-Åke Hall), 2 ex, Ängelholm (Nick Gräntz) 19 april, 3 ex, Höganäs reningsverk (Mikael Jönsson)
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4)
11 april, 2 ex, Tranarp (Henrik Ehrenberg, Kristian Lindhe), 1 ex, Brogårda våtmark (Patrik Söderberg) 12 april, 1 ex, Starby (Martin Ekenberg) 14 april, 3 ex, Sandön (Lars Hallbäeck och Björn Elmlund)
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4)
1 april, 1 ex Kullaberg (Mats Peterz) 4 april, 1 ex, Sandön (Patrik Söderberg, Johan Stenlund och Kristian Lindhe) 15 april, 1 ex, Hittarp (Patrik Wantzin)
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4)
4-18 april, 1 ex, Brogårda våtmark (Bengt Andersson, Lars Hallbeck, Ulf Ståhle och Patrik Söderberg m.fl.) 17 april, 3 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg och Mårten Müller), 1 ex, Ingelsträde (Göran Paulsson) 19 april, 2 ex, V Kungshult, Helsingborg (Björn Ekelund och Christer Strid)
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4)
5 april, 1 ex, Sandön (Anders Dahl) 8 april, 1 ex, Glimminge plantering (Ulf Ståhle) 9 april, 1-2 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg och Nick Gräntz), 2 ex, Ranarpsstranden (Martin Gierow)
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4)
15 april, 1 ex, Rönnen (Patrik Söderberg) 17 april, 1 ex, Vejbystrand (Peter Hector), 1 ex, Farhult (Mats Peterz)2 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg, Nick Gräntz) 18 april, arten iakttagen vid bl.a. Hittarp och Sandön Björn Elmlund, Rolf Helmersson, Tommy Malmberg, Thomas Svanberg m.fl.)
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4)
18 april, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson och Tommy Malmberg), 1 ex, Kullen (Alf Petersson, Mats Peterz m.fl.), 2 ex, Hittarp (Thomas Svanberg m.fl.) 19 april, 1 ex, Björkeröd (Henrik Ehrenberg) 23 april, 1 ex, Björkeröd (Göran Cederwall)
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4)
1 jan, 1 övervintrande hane, Viken (Göran Paulson), 15 jan, 1 hane Domsten (Lennart Nilsson). Kan det vara samma fågel?
-17 jan, 1 hona, Mölle (Bert och Maivi Persson)
17 april, 1 hona, Örby ängar (Mikael Jönsson), 1 ex, Helsingborg (Peder Winding) 18 april, 1 e, Åvarp (Mikael Jönsson), 1 ex, Kullaberg (Mats Peterz), 1 ex, Mölle (Bert Persson),1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz)
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4)
9 april, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg) 15 april, 1 ex, Domsten (Bengt Andersson) 17 april, 6 ex, Hittarp (Thomas Svanberg och Mårten Müller)
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4)
16 april, 1 ex, Brogårda våtmark (Rolf H Hansson) 18 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Peder Winding), 1 ex, Sandön (Björn Elmlund) 22 april, 2 ex, Dammarna Hasslarp (Björn Elmlund, Patrik Söderberg och Bengt Andersson)
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4)
17 april, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg och Mårten Müller) 18 april, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson och Tommy Malmberg), 1 ex, Hasslarp (Peder Winding), 1 ex, Kullen (Mats Peterz) 19 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Kristian Lindhe och Lars Hallbäck)
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4)
24 april, 1 ex, Grevie backar (Börje) 25 april, 1 ex, Varalöv (Martin Ekenberg) 27 april, 1 ex, Ängelholm (Kristian Lindhe)
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4)
15 april, 1 ex, Kullen (Henrik Ehrenberg och Mats Peterz) 16 april, 2 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg); 17 april, 1 ex Harlyckan, Helsingborg, 1 ex Maria äng (Christer Strid och Björn Ekelund)
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4)
7 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Peder Winding) 8 april, 1 ex, Sandön (Bengt Andersson) 11 april, 2 ex, Tranarp oxh 1 ex, Brogårda våtmark (Henrik Ehrenberg och Kristian Lindhe)
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4)
3 april, 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson), e x, Sandön (Henrik Johansson) 4 april, 2 ex, Brogårda våtmark (Mats Rellmar), 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg) 15 april, 2 ex, Ranarpsstrand (Martin Ekenberg)
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4)
14 april, 1 ex, Råå (Peder Winding) 21 april, 1 ex, Lerberget (Göran Paulsson) 22 april, 4 ex, Björkeröd, Ulf Ståhle och Ingar Olsson)
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4)
17 april, 1 ex, Björkeröd (Bengt Andersson) 18 april, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson, Tommy Malmberg, Henrik Ehrenberg) 19 april, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz)
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4)
22 april, 1 ex, Björkeröd (Ulf Ståhle och Ingar Olsson) 24 april, 1 ex, Mölle (Bert Persson) och 1 ex, Allerums mosse (Bengt Hertzman) 25 april, 2 ex, Kronoskogen, Ängelholm (Nick Gräntz)
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4)
19-21 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Kristian Lindhe, Lars Hallbäck, Peter Svensson Ult Ståhle och Mikael Olofsson) 20 april, 1 ex, Ingelsträde våtmark (Henrik Ehrenberg) 22 april, 6 ex, Dammarna Hasslarp (Björn Elmlund, Patrik Söderberg och Bengt Andersson)
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4)
17 april, 1 ex, Helsingborg (Peder Winding), 1 ex, Västraby (Mats Peterz), e x, Pålsjö Östra, Helsingborg (Peter Svensson) 18 april, 1 ex, Gråläge (Thomas Svanberg) 19 april, 1 ex, Kullaberg (Henrik Ehrenberg), 1 ex, Höganäs reningsverk (Mikael Jönsson)
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4)
22 april, 1 ex, Björkeröd (Ulf Ståhle och Patrik Söderberg) 26 april, 1 ex, Bälteberga (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson) 27 april, 1 ex, Björkeröd (Mats Peterz)
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4)
26 april, 1 ex, Björkeröd (Lars Hallbeck) 2 maj, 1 ex, Rönnen (Mikael Olofsson), Björkeröd (Majvi och Bert Persson), dessutom i Hasslarp, Hittarp m.fl. lokaler. 4 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Wantzin); Kullaberg (Mats Peterz)
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4)
1 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Timmy Malmberg) 2 maj, 1 ex, Väla våtmark (Lars Helgesson)  
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4)
30 april, 1 ex, Vikingsberg, Helsingborg (Peder Winding) 1 maj, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Björkeröd (Göran Cedewall och Heidi Malmberg) 4 maj, 1 ex, Kullaberg (Mats Peterz, Maivi Persson)
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4)
21 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Mikael Olofsson) 2 maj, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson och Göran Paulsson), Hasslarp (Kristian Lindhe). 4 maj, 2 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Söderberg).
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5)
26 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Terne) 1 maj, 1 ex, Vattenmöllan ( Kaj Möller) 2 maj, 1 ex, Skälderviken (Thomas Wallin)
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5)
2 maj, 1 ex, Björkeröd (Lars Helgesson). 6 maj, Hasslarp och Viken (Bengt Andersson och Mats Peterz) 7 maj, 1 ex, Björkeröd (Ulf Ståhle och Ingar Olsson)
Grå flugsnappare (10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5) 14 april, 1 ex, Råå (Peder Winding) 2 maj, 1 ex, Margretetorp (Kristian Lindhe) 6 maj, 1 ex Kullens fyr och Vasatorp (Mats Peterz och Bengt Andersson)
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5)
10 maj, 1 ex, Mölle (Bert Persson och Lennart Engman)    
Trädgårdssångare 10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5) 25 april, 1 ex, Birkagatan, Helsingborg (Thomas Terne) 1 maj, 1 ex, Västra Karup (Björn Ekelund) 8 maj, 1 ex, Kullen (Björn Elmlund)
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5)
30 april, 1 ex, Mölle (Bert Persson) 1 maj, 1 ex, Västersjön (Sonja Hallberg). 3 maj, 1 ex, Sandön (Patrik Söderberg).
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5)
2 maj, hörd på ett flertal lokaler) 3 maj, 1 ex Zakows mosse (Patrik Söderberg). 4-5 maj, finns på ett fleratl olika lokaler.
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5)
4 maj, 1 ex, Grytskärsparkeringen (Martin Ekenberg och Kristian Lindhe) 8 maj, 1 ex, Hallandsåsen (Björn Fredriksson och Tora Williamsson) 9 maj, 1 ex, Kullen, Björkeröd, Rönnen och Hasslarp (Alf Petersson, Mats Peterz, Kaj Möller, Ulf Ståhle m.fl.)
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5)
2-4 maj, 1 ex, Kullen (Mats Peterz, Kaj Möller och KarlGöran Nilsson m.fl.). 9 maj, 1 ex, Kullen (Alf petersson, Kaj Möller och Mats Peterz) 10 maj, 1 ex, Raus kyrka (Peter Svensson)
 
© KOF 2004-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-07 av Christer Strid.