När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2005?

Fenologilistan återkommer traditionsenligt på vår hemsida. 2005-års upplaga har samma upplägg som föregående år och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2005 som rapporterats till KOF's virtuella obsbok eller via e-post till KOF. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2004. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2004.

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenoilogi Skåne.

Blanketter för raritetsrapporter kan du hämta direkt Sveriges Ornitologiska Förening. Här får du även hjälp med vilket program som behövs för att ta hem blanketterna.Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1)
9-13 jan, enstaka övervintrande ex (?) på bl.a. Rönnen (Rolf Helmersson, Ornakärr (Thomas Terne), Grytskären (Håkan Karlsson) och Brogårda våtmark (Johan Stenlund). 13 feb,1 ex, Nyhamnsläge (Alf Petersson). 19 feb, 1 ex, Stureholm (Björn Ekelund o Christer Strid), 2 ex, Mjöhult (Alf Petersson).
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1)
9-19 jan, enstaka övervintrande ex (?) på bl.a. Rönnen och Stureholm (Thomas Svanberg), dock 1 str, 15 jan, NO Maria By, Helsingborg (Christer Strid). 6-9 feb, str sågs, Hittarps rev (Oskar Lindberg), Farhult (Mikael Olofsson), Höghult (Göran Cederwall), Klören (Nick Gräntz). 11-20 feb, enstaka ex på flera lokaler (Mikael Olofsson, Tommy Malmberg, Karl G Nilsson m.fl), större flockar 25 ex, Lerhamn (Lage Johnson), 22-26 ex Svedberga (Göran Cederwall, Björn Ekelund o Christer Strid).
Större strandpipare (15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2) 6 feb, 1 ex, Svanebäck (Lars Mårtensson). 11-12 feb, 1 ex, Klören-Sandön (Nick Gräntz, Rolf Helmersson och Tommy Malmberg). 12-14 mars, 2 ex Hittarps rev (Thomas Svanberg), 4 ex, Farhult och 1-12 ex Rönnen (Håkan Karlsson, Johan Stenlund, Nick Gräntz).
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3)
19 mars, 26 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.). Dessutom enstaka ex, Jonstorp (Tommie Nilsson), Heljaröd (Rolf Helmersson), Klåveröd (Lars-Bertil Nilsson),Maglaby kärr (Bengt Hertzman) och Munka-Ljungby (Merete Carlsson). 20 mars, 6 ex, Maria by, Helsingborg (Åsa och Christer Strid), 1 ex, Förslöv (Kjell-Åke Hall och Kristina Johansson), 117 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.), 54 ex, Södereåsen (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson), 2 ex. Örby ängar (Erik Forsberg), 12 ex, Hjärnarp (Anders Dahl). 21 mars, 3-10 ex, Ängelholm (Tommy Malmberg, Rolf Helmersson, Kristian Lindhe), 6 ex, Gröthögarna (Leif Dehlin), 117 ex, Hittarps rev (Johan Stenlund), 1-8 ex, Kullaberg (Alf Petersson, Karl G Nilsson).
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3)
16-17 mars, 1 ex, Sandön (Nick Gräntz, Tommy Malmberg, Martin Ekenberg, Lars Nilsson 18-19 mars, 2 ex, Sandön (Sara Henningsson, Håkan Karlsson, Johan Stenlund), 8-9 ex, Farhult-Jonstorp (Göran Paulsson, Tommie Nilsson). 20-21 mars,4-15 ex, Farhult/Sandön (Thomas Wallin, Alf Petersson, Lars Nilsson, Nick Gräntz m.fl.)
Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3)
19 mars, 1 ex, Åvarp (Peter Andersson). 20 mars, 1 ex, Ornakärr (Thomas Wallin m.fl.), 3-5 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, stugan Heljaröd (Thomas Terne), 1 ex, Kullaberg (Karl G Nilsson). 21 mars, 1 ex, Båstad (Ingmar Persson), 3 ex, Höganäs reningsverk (Mikael Jönsson), 1 ex, Sandön (Nick Gräntz), 14 ex, Hittarps rev (Johan Stenlund).
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3)
Övervintrande:15 jan, 1 ex, Rösan (Johan Stenlund), 23 jan, 1 ex, Glimminge plantering (Mats Ljunggren). 24 mars, 1 sj, Rönnekyrka, Ängelholm (Heidi Malmgren), 1 ex, Ören, Strandbaden (Niclas Jonzén). 25 mars, 1 ex, Pålsjö skog (Mikael Olofsson), 1-2 sj, Farhult (Lars Helgesson och Anders Dahl), 1 ex, Väla våtmark(Lars Helgesson), 1 ex, Rydebäck (Patrik Wantzin, 1 ex, Himmelstorp (Karl G Nilsson), 1 ex, Djuramåsa (Johan Stenlund), 5 ex, Kullaberg och 2 ex Lerhamn (Alf Petersson och Kaj Möller), 1 ex, Viken (Mats Peterz), 1 ex, Segelstorp (Örjan Fritz), 3-4 ex, Hittarp (Miakel Olofsson och Thomas Svanberg), 1 ex, Höganäs (Björn Höök), 1 ex, Utvälinge (Nick Gräntz).
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3)
18 mars, 1 hane, Sandön (Johan Stenlund). 21 mars, 1 ad hane, Kropps trafikplats (Kristian Lindhe). 22 mars, 1 ad hane, str S, Maria by, Helsingborg (Christer Strid), 1 hane, Sandön (Henrik Ehrenberg).
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3)
20 mars, 1 str NO, Rydebäck (Patrik Wantzin), 1 ex, Farhult (Håkan Carlsson). 22 mars, 1 str, Hittarps rev (Johan Stenlund), 1 ex, Viken (Mats Peterz). 25 mars, 1 ex str NO, Djuramås (Johan Stenlund), 1 ex str N, Kullaberg (Alf Petersson), 1-4 ex, Utvälinge (Henrik Ehrenberg och Nick Gräntz).
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3)
Övervintrande: 20 feb, 1 ex, våtmarken Allerumsskogen (Sonja Gunnarsson). 20 mars, 1 ex, Ingelsträde våtmark (Thomas Wallin m.fl.) 25 mars, 5 ex, Allerum (Anders Dahl)
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3)
21 mars, 2 ex, Hittarps rev (Johan Stenlund). 25 mars, 1 ex, Ranarpstrand (Martin Gierow). 28 mars, 1 ex, str S Hittarps rev (Thomas Svanberg, Oskar Lindberg och Johan Stenlund).
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4)
4 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Söderberg). 6 april, 1 ex, Stensåns mynning, Båstad (Martin Ekenberg). 10 april, 1 ex, Björkeröd (Göran Cederwall).
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4)
3 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Söderberg, Bengt Andersson, Göran Cederwall, Björn Elmlund och Daniel Einarsson). 17 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars-Erik Jönsson). 23 april, 1 ex, Brogårda våtmark (Martin Ekenberg, Lennart Engman, Linnéa o Anders Henriksson).
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4)
28 mars, 1 ex, Brogårda våtmark (Lars Hallbeck). 12 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Christer Strid). 14 april, 3 ex, Långeberga, Helsingborg (Bengt Andersson).
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4)
25 mars, 1 ex, Ängelsbäck (Sonja Hallberg och Gunilla Abrahamsson, 1 ex, Vasalts strand (Mats Ljunggren). . 28 mars, 1 ex, Grytskärparkeringen (Johan Hammar). 31 mars, 1 ex rast, Lerhamn (Kristian Lindhe).
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4)
3 april, Hittarps rev (Thomas Svanberg,Bengt Andersson, Linnea och Anders Henriksson, Oskar Lindberg och Patrik Söderberg). 4 april, 6 ex, Västhamnen Helsingborg (Lars Brunkman), 1 ex, Hemmeslöv (Martin Ekenberg). 6 april, 7 ex, Hemmeslöv (Leif Dehlin).
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4)
15 april, 1 ex, Gröthögarna (Leif Dehlin). 23 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Anders Dahl). 29 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Oskar Lindberg).
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4)
17 april, 1 ex, Höganäs hamn (Peder Winding och Lars-Erik Jönsson). 23 april, 1 ex, Stenkrossen (Håkan Karlsson), 3 ex, Höganäs (Lars G Nilsson). 25 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Björn Ekelund o Christer Strid).
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4)
2 april, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson och Tommy Malmberg). 5 april, 1 ex, Sandön (Göran Cederwall och Heidi Malmgren 9 april, 1 ex, Farhult (Karl G Nilsson).
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4)
13 april, 1 ex, Brogårda våtmark (Martin Ekenberg). 14 april, 2 ex, Sandön (Göran Paulsson). 15 april, 3 ex, Farhult (Mikael Olofsson), 1 ex, Brogårda våtmark (Stefan Cherrug), 1 ex, Vattenmöllan (Karl G Nilsson).
Svartvit flugsnappare (23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4) 16 april, 1 ex, Björkeröd (Johan Stenlund och Anders Dahl), 1 ex, Kullen (Urban Larsson).. 17 april, 1 ex, Högaborg, helsingborg (Lars Helgesson). 18 april, 1 ex, helsingborg (Frerik Halldén).
Grå flugsnappare (10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5) 4 maj, 1 ex, Välakärret, Helsingborg (Lars Hallbeck). 6 maj, 1 ex Hulrugered (Martin Ekenberg). 7 maj, 1 ex heljarödsgården (Tommy Malmberg och Lars Helmersson) och 2 ex, Mölle Mosse Majvi och Bert Persson).
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4)
22 april, 1 ex, Farhult (Ulf Ståhle, 1 ex, Sandön (Anders Henriksson). 23 april, 1 ex Hittarp (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Sandön (Håkan Karlsson). 24 april, 2 ex, Farhult resp Sandön (Mikael Jönsson), 3 ex, Sandön (Lars Helgesson).
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4)
28 mars, 1 ex, Maria äng Helsingborg (Björn Ekelund). 13 april, 1 ex, Kullens fyr (Mats Rellamr). 16 april, 1 ex, Stensåns mynning, Båstad (Thomas Wallin), 1 ex, Kullen (Johan Stenlund), 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.).
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4)
4 april, 1 ex, Utvälinge (Ann-Louise Tibemo). 15 april, 1 ex, Ramlösadalen (Roland Nilsson), 1 ex, Bulls Mose (Kent Ivarsson), 1ex, Höganäs hamn (Stefan Cherrug). 16 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.), 1-7 ex, Kullaberg (Urban Larsson, Mats Peterz och Karl G Nilsson), 1 ex, Väla kärr (Peter Svensson).
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4)
19 april, 2 ex, Brogårda våtmark (Alf Petersson, Anders Dahl o Martin Ekenberg). 23 april, 1 ex, Brogårda våtmark (Anders Dahl). 27 april, 1 ex, Rögle säteri (Lars Helgesson och 1 ex, Sandön (Henrik Johansson).
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4)
Övervintrande fåglar:14 jan, 1 hona, Nyhamnsläge (Carina Eliasson), 4 feb, 1 hane, Duckersgatan, Helsingborg (Peder Winding). 6 april, 1 hane, Pålsjö Östra, Helsingborg (Lars Linderström). 14 april, 1 ex, Välakärret (Mikael Olofsson).
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4)
15 april, 1 ex, Farhult (gm Mikael Olofsson), 1 ex, Rydebäck (Patrik Wantzin). 16 april, 1 ex, Vasalt (Mats Ljunggren), 1 ex, Christinelund (Göran Paulsson). 17 april, 1 ex, Förslöv (Kjell-Åke Hall).
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4)
17 april, 1ex, Svanebäck (Claes Hagenfeldt). 18 april, 1 ex, Husensjö (Mikael Olofsson). 20 april, 1 ex, Krematoriet, Helsingborg (Peter Svensson).
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4)
4 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Svanberg och Oskar Lindberg). 8 april, 1 ex, Krematoriet, Helsingborg (Åsa och Christer Strid). 20 april, 1 ex, Hassalarp (Göran Cederwall).
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4)
1-12 jan, 1 övervintrande ex, Båstad hamn (Johan Stenlund, Henrik Ehrenberg, Patrik Söderberg m.fl.). 21 april, 1 ex, Kullen (Mats Peterz). 22-24 april, 1-3 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Wantzin, Christer Strid, Björn Ekelund).
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4)
1 maj, 1 ex, Örby ängar (Sonja Gunnarsson). 2 maj, 1 ex, Ripagården (Tommy Malmberg). 3 maj, 1 ex, Farhult (Oskar Lindberg).
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4)
17 april, 1 ex, Maglaby kärr (Bengt Hetzman m.fl.) 18 april, 1 ex, Björkeröd, Kullen (Alf Petersson). 23 april, 1 ex, Munak-Ljungby (Leif Dehlin).
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4)
23 april, 1 ex, Väla våtmark (Lars Helgesson). 28 april, 1 ex Gäsaghalsen, Skälderviken (Thomas Wallin). 29 april, 3 ex, Kullen (Mats Peterz) och 1 ex, Heljaröd (Henrik Johansson).
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4)
16 april, 1 str, Hittarp rev (Johan Stenlund och Thomas Svanberg). 24 april, 3 ex str, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.). 1 maj, 1 ex, Hittarp (Oskar Lindberg).
Trädgårdssångare 10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4) 23 april, 1 ex, Birkagatan, Helsingborg (Thomas Terne). 3 maj, 1 ex, Jordbodalen, helsingborg (Lars Helgesson). 5 maj, 1 ex, Mariastaden, Helsingborg (Christer Strid).
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4)
26 april, 1 ex, N HUnnetorp, Helsingborg (Lars Helgesson). 4 maj, 1 ex, Örby ängar (Bengt Herzman och Eva Kristiansson). 5 maj, 3 ex, Hallands Väderö (Thomas Wallin m.fl.), 6 ex, Lerhamn-Mölle fälad (Bengt Herzman m.fl.).
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4)
1 maj, 1 ex Örby ängar (Patrik Wantzin). 2 maj, 2-3 ex Farhult (Göran Cederwall, Anders Dahl m.fl.), 1 ex, Dammarna Hasslarp (Mats Rellmar). 4 maj, 1 ex, Farhult (Tommie Nilsson), 1 ex, Örby ängar (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson).
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4)
2 maj, 1 ex, Farhult (Göran Cederwall). 3 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Ehrenberg, Martin Ekenberg m.fl.). 4 maj, 1 ex, Farhult (Tommie Nilsson).
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4)
30 april, 1 ex Västersjön (Kristian Lindhe). 2 maj, 1 ex, Farhult (Göran Cederwall). 3 maj, 1 ex, Ugglarp och 1 ex, Skillinge säteri (Tommy och Peter Malmberg).
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5)
15 maj, 1 ex, Örby ängar (Roland Nilsson). 20 maj, 1 ex, Margreteberg, Höganäs (Karl G Nilsson). 21 maj, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson), Väla våtmark (Lars Helgesson).
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5)
1 maj, 1 ex, Fredriksdahl, Helsingborg (Kjell D Högström). 5 maj, 1 ex, Ornakärr (Thomas Terne) och 1 ex, Maria by, Helsingborg (Christer Strid), 1 ex, Utvälinge (Martin Ekenberg). 6 maj, 2 ex, Maria by, Helsingborg (Åsa och Christer Strid).
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5)
5 maj, 1 ex, Danjults dammar (Göran Cederwall). 7 maj, 1 ex, Stenkrossen, Mikael Olofsson). 8 maj, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson).
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5)
11 maj, 1 ex, Dammen N Hunnetorpsv, Helsingborg (Lars Helgesson), 1 ex, Vikingsbergsparken, Helsingborg (Bengt Hertzman). 12 maj, 1 ex, Hallands Väderö (Örjan Fritz). 14 maj, 1 ex, Kullaberg (Alf petersson, Kaj Möller, Karl G Nilsson m.fl.), 1 ex, Viken (Johan Stenlund), 1 ex, N Heljaröd (Lars Hallbeck).
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5)
14 maj, 1 ex, Björkeröd, (Daniel Enarsson), 1 ex, Ängelholm (Per Muhr och Thomas Wallin). 15 maj, 1 ex, Lya (Martine Ekenberg), 1 ex, Farhult (Göran Cederwall), 1 ex, Harbäckshult (Patric Carlsson), 2 ex, Björkeröd (Göran Paulsson, Karl G Nilsson, Mats Peterz och Lars-Göte Nilsson). 18 maj, 1 ex, Nellåkra (Thomas Svanberg).
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5)
5 maj, 1 ex, Ransvik (Karl G Nilsson). 14 maj, 1 ex, Kullen (Lennart Engman). 15 maj, 1 ex, Torekov (Dan Hammarlund).
 
© KOF 2005-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-07 av Christer Strid.