När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2006?

Traditionsenligt kommer här årets fenelogilista. 2006-års upplaga har samma upplägg som tidigare år och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2006 som rapporterats till KOF's virtuella obsbok eller via e-post till KOF. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2005. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2005.

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenoilogi Skåne.

Blanketter för raritetsrapporter kan du hämta direkt Sveriges Ornitologiska Förening. Här får du även hjälp med vilket program som behövs för att ta hem blanketterna.Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2)
Övervintrande:1-28 jan, på flera olika lokaler. De första för året bl.a. 5 ex, Råå hamn (Thomas Svanberg), 4 ex, Torekovs rev (Leif Dehlin), 1 ex, Väla södra, Helsingborg (Christer Strid). 5-12 feb, 1 ex, Strandbaden (Alf Petersson), Vejbystran (Lars Helgesson), Stureholm (Johan Stenlund), Rönnen (Tommy Malmberg), Västraby (Göran Paulsson). 17-19 feb, 2 ex, Ängelholm (Fredrik Andersson), Rönnen (Rolf Helmersson), 1 ex, Stureholm (Rolf Helmersson), 1 ex, Vejbystrand (Thomas Svanberg).
Större strandpipare (15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2) 21 feb, 1 ex, Sandön (Mikael Olofsson och Björn Fredriksson). 25 feb, 2 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg) 26 feb, 1 ex, Strandbaden (Kaj Möller).
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2)
26-28 jan, 1 ex, Domsten (Peter Svensson, Mikael Olofsson, Peder Winding, Göran Fredriksson, Kaj Möller m.fl.) 4-12 feb, 1 ex, Domsten (Oskar Lindberg), hamnen i Båstad (Leif Dehlin, Thomas Lindblad), Selleberga, Bjuv (Bengt Hertzman), Arild (Thomas Svanberg). 19 feb, ca 10-20 ex, Lönhult (Lars Hallbeck, Björn Elmlund).
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3)
23 mars, 3 ex, Farhult (Sara Henningsson o Håkan Karlsson). 24 mars, 7-11 ex, Farhultsviken (Sonja Henningsson o Tommie Nilsson), 2 ex, Rönnen (Sonja Henningsson) respektive Sandön (Sonja Henningsson, Bodil o Stig Forsberg). 25 mars, 4 ex, Farhult (Mikael Jönsson).
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3)
28 mars, 1 hane, Välakärret, Helsingborg (Lars Hallbeck), 1 hona, Sandön resp. Vegeholms slott (Thomas Wallin m.fl), 1 hane, Farhult (Thomas Wallin o Leif Dehlin), 2 hanar o 1 hona, Jonstorps rev (Tommie Nilsson). 30-31 mars, 1 ex, Sandön (Lennart Engman, Henrik Ehrenberg). 31 mars, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson).
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3)
Övervintrande:21 jan, 1 ex sträckte förbi Mjöhult (Patric Carlsson, Björn Herrlund, Tony Svensson). 21 mars, 2 ex instr, Hittarps rev (Bengt Andersson, 1 ex str NO. Billesholm (Steen Christensen). 22 mars, 2 ex spelande vid Anderstorp, Össjö (Henrik Mundt).
Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3)
Övervintrande:1 jan - 26 feb, 1 ex, Höganäs hamn (Alf Petersson, Göran Paulsson, Mikael Jönsson, Kaj Möller m.fl.). 6 jan, 1 ex, Strandbaden (Thomas Svanberg). 8 jan , 1 ex, Torekovs rev (Peder Winding). 24 mars, 2 ex, Svanebäck (Claës Hagenfeldt). 25 mars, 6 ex, Hittarps rev (Peder Winding, Oskar Lindberg, Peter Svensson).
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3)
28 mars, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz). 30 mars, 1 ex, Hittarps rev (Anders Henriksson). 31 mars, 1 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg), Östra Karup (Thomas Svanberg).
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3)
28 mars, 1 ex, Hittarps rev (Anders Henriksson), 1 ex, Danhults lergrav (Thomas Wallin o Leif Dehlin).. 29 mars, 1 ex, Bruces skog, Helsingborg (Lars Hallbeck). 1 april, 1 ex, Ranarpstrand (Henrik Ehrenberg och Henrik Johansson), 2 ex, Vegeholm (Rolf Helmersson), 1 ex, Kullens fyr (Alf Petersson).
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3)
1 april, 2 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg, Bengt Andersson, Mårten Müller, Peder Winding m.fl.), 2 ex, Sandön-Själrönnen (Lars Helgesson, Kaj Möller). 2 april, 1 ex, Rönnen (Mikael Olofsson, Peder Winding). 8 april, 2 ex, Kullens fyr (Alf Petersson).
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3)
Övervintrande:1-21 jan, 1-2 ex, Ören, Strandbaden (Alf Petersson, Peder Winding, Göran Paulsson m.fl.), 15 jan, 1 ex, Sandön (Oskar Lindberg). 29 mars, 1 ex, Hemmeslöv (Martin Ekenberg), 1 ex, Rögle (Henrik Johansson), Hallands Väderö (Mikael Haraldsson). 1 april, 1 ex, Hittarps rev (Christer Strid, Björn Ekelund, Peder Winding), Backagården, Hjärnarp (Sonja Henningsson), Rögle säteri (Lars Helgesson), Utvälinge (Tommy Malmberg), Lerhamn och Krapperup (Kaj Möller), Svedberga gård (Göran Paulsson), Hittarp (Thomas Svanberg).
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3)
1 april, 1 ex, Ranarpsstrand (Henrik Ehrenberg och Henrik Johansson). 2 april, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson, Tommy Malmberg)), Öllövs strand (Mats Ljunggren). 8 april, 2 ex, Ängelbäcksstrand (Sara Henningsson och Håkan Karlsson.
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3)
3 april, 1ex, City Gross, Hyllinge (Mikael Jönsson). 14 april, 2 ex, Brogårda våtmark (Thomas Svanberg). 15 april, 1 ex, Lärkeröd Rössjön (Sara Henningsson). 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4)
14 april, 1 ex, Stenkrossen (Mikael Olofsson). 16 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg). 17 april, 1 ex, Sandön (Owe Haougström), Hittarps rev (Thomas Svanberg).
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4)
15 april, 1 ex, Rönneås dalgång, Tranarp (Henrik Ehrenberg och Henrik Johansson). 24 april, 1 ex, Höja (Henrik Ehrenberg). 25 april, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall). (
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4)
15 april, 1 ex, Sandön (Ulf Ståhle, Henrik Ehrenberg, Patrik Söderberg), 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg). 16 april, 1 ex, Grytskären (Kristian Lindhe), 1 ex, Sandön (Anders Dahl, Göran Cederwall) och 10 ex, Hittarp (Thomas Svanberg m.fl.). 17 april, 1 ex, Sandön (Lars Helgesson, Kjell Högström), Stenkrossen (Mikael Olofsson), Rönnen (Göran Fredriksson), 8 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg).
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4)
12 april, 1 ex, Bjuv (Lars Karlsson). 15 april, 2 ex, Rönneås dalgång, Höja-Starby (Henrik Ehreneberg och Henrik Johansson). 16 april, 1 ex, Glimming plantering (Lennart Engman, Mikael Olofsson och Henrik Ehrenberg) och 3 ex, Hittarops rev (Thomas Svanberg m.fl.).
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4)
18 april, 1 ex, Mölle (Kristian Lindhe). 20 april, 2 ex, Björkeröd (Göran Cederwall), 1 ex, Pålsjö skog (Peder Winding), 1 ex, Jordbodalen (Lars Helgesson). 21 april, 1 ex, Hittarp (Peter Svensson).
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4)
17-20 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Lars Helgesson, Kjell Högström, Göran Paulsson, Peder Winding, Ulf Ståhle m.fl.). 19 april, 1 ex, Utvälinge (Henrik Ehrenberg). 21 april, 2 ex, Sandön (Leif Ekholm).
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4)
4 april, 1 ex, Båstad (Susanna Söderhielm). 20 april, 1 ex, Jordbodalen (Lars Helgesson). 21 april1 ex, Jonstorp, (Anders Henriksson).
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4)
11-13 april, 2 ex, Sandön (Rolf Helmersson, Paul Fors, Lars Helgesson, Oskar Lindberg). 15-16 april, 4 ex, Rönneås dalgång, Höja-Starby (Henrik Ehrenberg och Henrik Johansson). 16 april, 1 ex Ugglarps broar, Rönne å ( Lennart Engman, Mikael Olofsson och Henrik Ehrenberg) och 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.).
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4)
15 april, 1 ex, Brogårda våtmark (Ulf Ståhle). 17 april, 1 ex, Rönnen (Mikael Olofsson, Göran Fredriksson), 3 ex, Kullaberg (Oskar Lindberg).. 19 april, 1 ex, Jonstorp (Anders Henriksson).
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4)
18-19 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Ulf Ståhle och Oskar Lindberg). 21 april, 1 ex, Sandön (Leif Ekholm, Henrik Ehrenberg). 22 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Christer Strid), Kullen (Mikael Olofsson, Anders Dahl.
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4)
16 april, 1ex, Torekovs camping (Lennart Engman, Mikael Olofsson och Henrik Ehrenberg) och Höganäs (Göran Paulsson). 17 april, 1-2ex, Björkerödsdammen (Göran Cederwall, Lars Helgesson och Kjell Högström). 21 april, 1 ex, Ängelhom (Henrik Johansson).
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4)
22 april, 1 ex, Dynget Stary (Henrik Ehrenberg, Anders Dahl, Mikael Olofsson). 23 april, 1 ex, Hittarp (Oskar Lindberg m.fl.). 25 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Lars Helgesson).
Svartvit flugsnappare (23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4) 16 april, 1 ex, Åvarp (Kent Ivarsson och Bengt Hertzman). 23 april, 1 ex, Björkeröd Kullaberg (Lars Lundquist, Peder Winding, Göran Fredriksson m.fl.).  24 april, 1 ex, Maria Park Helsingborg (Åsa och Christer Strid).
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4)
20 april, 1 ex, Stenkrossen (Lars Helgesson). 23 april, 1 ex, Dynget Starby (Henrik Ehrenberg), Sandön (Anders Dahl, Thomas Wallin, Leif Dehlin, Sonja Hallberg). 25 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Patrik Wantzin, Lars Helgesson).
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4)
22 april, 1 ex, Pomona, Ängelholm (Lars Hallbeck). 23 april, 1 ex, Fyrparkeringen, Kullen (Björn Elmlund). 24 april, 1 ex, Mölle (Kristian Lindhe).
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4)
25 april, 1 ex, Tomarps Ene (Lars Helgesson), Axelstorp (Martin Ekenberg), Kulla-Gunnarstorp (Bengt Andersson). 26 april, 1ex, Utvälinge (Göran Cederwall). 27 april, 1ex, Väla skog (Peter Svensson), Norra Hunnetorp, Helsingborg (Peder Winding).
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4)
21 april, 1 ex, Farhult (Leif Ekholm). 22 april, 1 ex, Dynget Starby (Thomas Wallin, Leif Dehlin). 23 april, 1 ex, Vegeåns mynning (Peder Winding).
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4)
17-20 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Göran Paulsson, Henrik Ehrenberg, Lars Helgesson). 22 april, 1 ex, Hittaps rev (Peder Winding), Sandön (Henrik Johansson). 24 april, 1 ex, Höja (Henrik Ehrenberg).
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4)
18 april, 1 ex, Farhult (Per Rydberg, Magnus Hallgren).  19 april, 1ex, Farhult resp. 2 ex, Sandön (Ulf Ståhle och Hardy Gräntz).  20 april, 2 ex, Sandön (Lars Helgesson).
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4)
24 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Anders Jönsson).  25 april, 2 ex, Djurholmem (Lars Helgesson), Björkeröd (Ulf Ståhle, Peter Svensson, Bengt Andersson). 28 april, 1 ex, Farhult (Mikael Olofsson, Djurholmen ( Göran Paulsson).
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4)
25 april, 1 ex, ICA Maxi, Helsingborg (Thomas Terne). 1 maj, 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg), Ripagården (Mikael Olofsson), Väla våtmark (Lars Helgesson), Hovs hallar (Lars Hallbeck). 3 maj, 1 ex, Laröd (Oskar Lindberg).
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4)
29 april, 1 ex, Utvälinge (Rolf Helmersson). 4 maj, 2 ex, Örby ängar (Patrik Wantzin). 5 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Leif Ekholm).
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5)
29-30 april, 1 ex, Farhult (Mikael Olofsson, Rolf Helmersson) 1 maj, 1 ex, Väla kärr (Thomas Terne), Farhult (Anders Dahl, Henrik Ehrenberg, Anders och Linnea Henriksson, Henrik Johansson). 4 ex, 7 maj, Dammarna Hasslarp (Mikael Jönsson).
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5)
28 april, 1 ex, Vegeåns mynning (Per Knutsson). 29 april, 1 ex, Farhult (Anders Dahl). 1 maj, 1 ex, Danhults dammar (Göran Paulsson), Hasslarps dammar (Lars Helgesson).
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5)
3 maj, ca 40 str, Haradal, Ängelholm (Hans Nordius)  6 maj, 1 ex, Grytskären (Lars Hallbeck), 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.).  
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5)
3 maj, 1 ex, Kullen (Peter Svensson), ca 10 str, Haradal, Ängelholm (Hans Nordius).. 4 maj, 3 ex, Miatorp, Helsingborg (Erik Persson). 5 maj, några ex, Hittarps rev (Lennart Engman), 2 ex, Dammarna Hasslarp (Leif Ekholm).
Trädgårdssångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5)
23 april, 1 ex, Kullaberg (Johan Wiström, Karin Fessé). 4 maj1 ex, Allerums mosse (Bengt Andersson). 7 maj, 1 ex, Vallåkradalen (Bengt Hertzman, Leif Olsson och Birgitta Kristiansson)
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5)
6 maj, 2 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson). 9 maj, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz). 11 maj, 1 ex, Gantofta (Patrik Wantzin).
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5)
27-28 april, 1 ex, Höghults mosse (Göran Cederwall). 29 april, 1 ex, Pålsjö skog (Christer Strid), Anderstorp (Anette Mund). 30 april, 1 ex, Allerums mosse (Bengt Andersson).
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5)
20-25 maj, 1 ex, Hovs hallar (Peter Andersson m.fl.). 28 maj, 1 ex, Kullaberg (Thomas Svanberg). 31 maj, 1 ex, Mölle (Majvi och Bert Persson).
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5)
12 maj, 1 ex, Lya (Martin Ekenberg). 13-15 maj, 1 ex, Heljarödsgården (Rolf Helmersson, Peder Winding, Mikael Olofsson m. fl.). 16 maj, 1 ex, Mölle (Kristina Lindhe).
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5)
7 maj, 1 ex, Björkeröd (Nicklas Jonzén). 13 maj, 1 ex, Ljungabolet (Merete Carlsson). 14 maj, 1 ex, Grytskärparkeringen (Martin Ekenberg).
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5)
9-16 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Christer Strid och Patrik Wantzin). 17 maj, 1ex, Sandön (Nick Gräntz). 18 maj, 1 ex, Kullen (Thomas Svanberg).
© KOF 1998-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-07 av Christer Strid.