När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2007?

Årsskifte innebär också att vi börjar titta framåt och inväntar vårsträcket. Ny fenologilista börjar också bli aktuell. 2007-års upplaga har samma upplägg som tidigare år och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2007 som rapporterats till KOF's virtuella obsbok eller via e-post till KOF. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2006. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2006.

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne.

Blanketter för raritetsrapporter kan du hämta direkt Sveriges Ornitologiska Förening. Här får du även hjälp med vilket program som behövs för att ta hem blanketterna.Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1)
Övervintrande ?: 1 jan, 60 ex, Lervik (Sonja och Klas Henningsson m. fl.), 3 jan, 4 ex, Solsidan, Torekov (Martin Ekenberg), 6-7 jan, 10-14 ex, Grytskären (Göran Nilsson och Thomas Svanberg, 2 ex, Rönnen (Alf Petersson), 12 ex, Grytskären och 61 ex, Barkåkra (Ingemar Andell). 18-21 jan, 8 ex, Filbornatippen (Anders Svensson och Helge Röttorp), 12-15 ex, Ingelsträde (Oskar Lindberg, Thomas Svanberg), 2 ex, Sturehom (Peter Svensson), 10 ex, Lönhult (Thomas Svanberg), 6 ex, Mjöhult (Mikael Olofsson), 110 ex, Grytskären (Martin Ekenberg), 21 ex, Örby ängar (Erik Forsberg). 4 feb, 12 ex, Farhult (Mikael Jönsson m.fl.)

 

  Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning - för både tofsvipa och sånglärka - av vad som är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. Helgen den 17-18 feb noterades dock en mera markant rörelse på dessa arter.

Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2)
Övervintrande: 3-5 jan , 14 ex, Västraby (Karl-Göran Nilsson), 1 ex, Hjärnarp (Johan Södercrantz m.fl.) 25-27 jan, 1 ex, Viaköp (Karl-Göran Nilsson, 2 ex, Lerhamn (Alf Petersson). 3-4 feb, 2 ex Rönnen (Rolf Helmersson), 1 ex, Sandön (Mikael Jönsson).

Se anm för tofsvipa.

Större strandpipare (15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2) 17 feb, 1 ex, Sandön (Lars-Bertil Nilsson). 18 feb, 1 ex, Sandön och 4 ex, Rönnen (Rolf Helmersson o Tommy Malmberg) och 2 ex, Farhult (Karl-Göran Nilsson, Alf Petersson och Kaj Möller), 2 ex, Torekov (Carl-Axel Bauer). 23 feb, Torekov (Leif Dehlin och Thomas Wallin).
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3)
4 mars, str, Klören (Sara Henningsson). 5 mars, 4 ex str, Rönnen (Paul Fors). 7 mars, 12 ex str Hyllinge (Thomas Terne).
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3)
1-4 mars, 5 ex, Farhult (Paul Fors, Tommy Malmberg, Mikael Jönsson m.fl). 9 mars, Sandön (Henrik Johansson). 10 mars, Farhult och Rönnen (Hei di Malmgren, Göran Cederwall, Lennart Engman m.fl.).
Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3)
3-4 mars, 1 ex, Torekov (Sven Gustafsson och Lars-Bertil Nilsson). 11 mars, Glimminge Plantering (Mats Ljunggren), Tommarps kungsgård (Hans Thulin), 2 ex, Kullaberg (Johan Stenlund). 12 mars, 1 ex, Grytskären (Henrik Johansson), 3 ex, Sibirien, Ängelholm (Heidi Malmgren).
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3)
26 mars, 1 hane, Ingelsträde (Karl Göran Nilsson). 1 april, 1 ex, Hittarps rev (Mårten Müller). 3 april, 1 par, Höghulta mosse (Göran Cederwall).
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3)
25 mars, 1 ex, Margretetorp (Kristian Lindhe). 27 mars, 1 ex str Banskolan, Ängelholm (Roger Söderström). 1 april, 1 ex, Hittarps rev (Mårten Müller m.fl.)
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3)
11 mars, 1 ex, Höganäs (Göran Paulsson). 26 mars, 1 ex, Ingelsträde (Karl Göran Nilsson). 30 mars, 1 ex, Höja (Henrik Johansson).
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3)
Övervintrande: 1-29 jan ,1-2 ex , Kattvik (Mikael Olofsson, Peder Winding, Göran Fredriksson, Patrik Wantzin m.fl.), 7 jan, 1 ex, Råå hamn (Thomas Svanberg), 21 jan, 1 ex, Torekovs rev (Mats Rellmar) 10 mars, 1 ex, Rönnen (Heidi Malmgren och Göran Cederwall). 12 mars, 1 ex, vid Findus, Bjuv (Lars Bergendorf).
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4)
19 mars, 1 ex, Kullen (Alf Petersson). 24 mars, 6 ex, Rålehamn (Thomas Wallin och Leif Dehlin). 1 april, 1 ex, Grytskären (Christer Strid och Björn Ekelund).
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4)
7 april, 1 ex, Rålehamn (Leif Dehlin). 11 april, 1 ex bl.a. Torekov (Lennart Engman o Mikael Olofsson), Turköp (Oskar Lindberg). 13 april, 1 ex, Ripagården o Tanarpsstrand (Martin Gierow), ca 10 ex, Torekov (Lennart Engman o Martin Ekenberg).
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4)
24 mars, 1 ex spelande, Allerumsskogen (Bengt Hertzman). 30 mars-1 april, 2 ex, Höja (Henrik Johansson, Henrik Ehrenberg och Linnea Nyberg). 7 april, 1 ex, Brogårda våtmark (Patrik Söderberg).
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4)
Övervintrande: 3 jan ,1 hane , Helsingborg (Mikael Olofsson), 26 feb, 1 hona, Ängelholm (Henrik Johansson). 6 april, 1 ex, Högaborg (Lars Helgesson). 13 april, 1 ex, Dagshög (Martin Ekenberg o Lennart Engman, Fredriksdal, Helsingborg (Peder Winding).
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4)
31 mars, 1 ex, Brogårda våtmark (Mikael Jönsson). 9 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Christer Strid och Björn Ekelund). 11 april, 1 ex, Sandön (Gunnel Hillman).
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4)
8-9 april, 1 ex, Rögle dammar (Göran Cederwall och Heidi Malmgren m.fl.). 10-11 april, 1 ex, Rydebäck (Patrik Wantzin). 12 april, 2 ex, Björkeröd (Lars-Göte Nilsson o Maria Hjärmne), 6 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.).
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4)
14 april, Hittarps rev (Bengt Andersson, Thomas Svanberg m.fl.). 15 april, 3 ex, Sandön (Thomas Svanberg o Oskar Lindberg), Hittarps rev (Bengt Andersson). 16 april, Sandön (Göran Cederwall o Henrik Johansson).
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4)
28 mars, 7 ex Hittarp (Mårten Mûller). 30 mars-1 april, 1-2 ex Brogårda våtmark (Lars Hallbeck, Mikael Jönsson m.fl.), 8 ex, Dammarna Hasslarp (Gunnel Hillman), Hittarps rev (Patrik Söderberg). 9 aril, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Göran Fredriksson).
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4)
14 april, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl,). 15 april, Hittarps rev (Bengt Andersson m.fl.). 16 april, Sandön (Göran Cederwall, Henrik Johansson o Lars Hallbeck).
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4)
15 april, 1 ex, Kullen o Vattenmöllan m.fl(Björn Elmlund, Mikale Olofsson, Patrik Söderberg, Göran Fredriksson m.fl.). 16 april, 1 ex, Väla skog (Lars Helgesson). 18 april, 1 ex, Råå (Mikael Jönsson).
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4)
14 april, 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg). 15 april, 1 ex, Kullaberg, Väla skog o Margretetorp m.fl.(Mikael Olofsson, Bent Andersson, Thomas Svanberg, Kristian Lindhe m.fl.). 16 april, 1 ex, Råå (Mikael Jönsson).
Svartvit flugsnappare (23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4) 22 spril, 1 ex, Örby ängar (Miakel Jönsson), 1 ex, Björkeröd (Tommy Malmberg). 23 april, 1 ex, Västergård, Helsingborg (Mikael Jönsson och Mikael Olofsson). 24 april, 2 ex, Kullen (Mårten Müller).
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4)
15 april, 1 ex, Björkeröd (Thomas Svanberg). 16 april, 1 ex, Sandön (Göran Cederwall). 18 april, 2 ex, Björkeröd (Patrik Söderbetrg), 1 ex, Hasslarp (Lars Hallbeck).
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4)
21 april, 1 ex, Kullen (Ulf Ståhle). 24 april, 2 ex, Björkeröd (Mårten Müller). 25 april, 1 ex, Ranarpsstrand (Martion Gierow).
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4)
12-14 april, 1 ex, Maria by, Helsingborg (Christer Strid). 13 april, 1 ex, Margretetorp (Kristian Lindhe). 14 april, 1 ex, Vasatorp (Leif Ekholm).
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4)
12 april, 1 ex, Björkeröd (Lars-Göte Nilsson o Maria Hjärne). 15 april, 2 ex, Björkeröd (Thomas Svanberg). 17 april, 1 ex, Brogårda våtmark (Göran Cederwall).
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4)
15 april, 1 ex, Sandön (Lars Helgesson, Rolf Helmersson o Thomas Svanberg). 19 april, 3 ex, Rönnen (Bengt Andersson). 24 april, 3 ex, Rönnen (Björn Herrlund).
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4)
16 april, 2 ex, Rössjön (Sonja o Klas Henningsson). 30 april, 1 ex, Lerhamn (Lars Helgesson). 7 maj, 1 ex, Ripagården Mikael mOlofsson, Lennart Engman m.fl.)
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4)
16 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Göran Fredriksson o Miakel Olofsson). 23-24 april, 1 ex, Rönnen (Lars Helgesson o Thomas Svanberg). 24 april, 1 ex, Annelund (Christer Strid, Ingrid o Björn Ekelund).
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4)
21 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg). 22 april, 1 ex, Kullen (Mårten Müller o Karl Göran Nilsson). 28 april, 2 ex, Hittarps rev (Mårten Müller, Thomas Svanberg m.fl.).
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4)
16 april, 1 ex, Pomona., Ängelholm (Lars Hallbeck). 17 april, 1 ex, Örby ängar (Patrik Wantzin). 20 april, 1 ex, Rögle skola (Henrik Johansson).
Trädgårdssångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4)
29 april, 1 ex, Munka-Ljungby (Bodil och Stig Forsberg). 1 maj, 1 ex, Örby ängar (Micke Jönsson). 5 maj, 1 ex, Bauseröd (Bengt Hertzman mfl).
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4)
23 april, 2 ex, Västersjön (Bodil och Stig Forsberg). 25 april, 1 ex, Rögle (Henrik Johansson), 26 april, 7 ex, Björkeröd (Per Muhr och Thomas Wallin).
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4)
14 april, 1 ex, Bruces skog (Ronny Johansson). 15-16 april, 1 ex, Väla skog (Peter Svensson o Mikael Olofsson). 21 april, 1 ex, Össjö (Göran Paulsson).
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4)
28 april, Vasalt (Mats Ljunggren), 1 ex, Hittarps rev (Mårten Müller, Thomas Svanberg m.fl). 30 april, 1 ex, Örby ängar (Thomas Wallin och Johan Hammar, Leif Ekholm), 1 ex, Mariastaden, Helsingborg (Lars-Bertil Nilsson), 1 ex, Margretetorp (Kristian Lindhe). 6 maj,1 ex, Ripagården och Hovs hallar (Leif Dehlin).
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4)
1 maj, 1 ex Svedberga (Thomas Terne). 5 maj, 1 ex Munka Ågård (Per Muhr o Thomas Wallin), 1 ex Bauseröd (Bengt Hertzman), 1 ex Höghult (Heidi Malmgren o Göran Cederwall), 1 ex Örby ängar (Annika Olsson o Thomas Wallin). 6 maj, 1 ex Rönnen (Rolf Helmersson), 1 ex Ripagården (Leif Dehlin).
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4)
28-30 april, 1 ex, Örby ängar (Thomas Wallin). 2 maj, 1 ex Äspenäs (Stig o Bodil Forsberg, Sonja Hallberg, Bo o Mona Tuvesson), 1 ex Jonstorp (Tommie Nilsson) 6 maj, 1 ex Ripagården (Leif Dehlin).
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4)
25 april, 1 ex, Djurholmen (Lars Helgesson). 28 april, 1 ex, Vasalt (Mats Ljunggren), 1 ex, Ängelholm (Tommy Malmberg). 1 maj, 1 ex Bauseröd (Bengt Hertzman, Kent Ivarsson, Leif Olsson, Lars-Bertil Nilsson ).
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4)
25 april, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson). 26-28 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Henrik Johansson, Karl Göran Nilsson och Lars Helgesson). 3 maj, 1 ex Jonstorp (Tommie Nilsson)
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5)
12 maj, 1 ex Hasslarp (Kjell Högström och Lars Helgesson). 13 maj, 3 ex, Fredriksdal (Thomas Svanberg m.fl.) 18 maj, 6 str, Hittarp (Thomas Svanberg).
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5)
2 maj, 1 ex, Pålsjö sjukhem, Helsingborg (Lars Helgesson). 4 maj, Fredriksdal (Jonas Lillvik). 5 maj, 1 ex Hasslarp (Heidi Malmgren o Göran Cederwall), Tågaborg (Peder Winding).
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5)
27 april, 1 ex Skälderviken (Stig o Bodil Forsberg). 6 maj, 1 ex Margretetorp (Kristian Lindhe). 7 maj, 1 ex, Välakärret (Lars Hallbeck).
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5)
13 maj, 1 ex, Fogdarp (Kristian Lindhe), Kullen (Mikael Olofsson), Rönnen (Henrik Johansson). 14 maj, 1 ex, Rösan (Linnea Nyberg o Henrik Ehrenberg). 15 maj, 1 ex, Fathult (Göran Cederwall).
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5)
12-18 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars Helgesson, Kjell Högström m.fl.). 18 maj, 1 ex, Ornakärr (Göran Paulsson), Glimminge (Göran Fredriksson). 20 maj, 1 ex, Ingelsträde våtmark (Björn Elmlund).
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5)
6 maj, 1 ex Utvälinge (Rolf Helmersson). 13 maj, 1 ex, Fredriksdal (Thomas Svanberg m.fl.) 17 maj, 1 ex, Raus kyrka (Bengt Hertzman).
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5)
19 maj, 1 ex, Sandön (Thomas Svanberg). 20 maj, 1 ex, Kullen (Patrik Söderberg, Karl G Nilsson). 21 maj, (Anders Jönsson m.fl.)
© KOF 1998-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-07 av Christer Strid.