När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2008?

Årsskifte innebär också att vi börjar titta framåt och inväntar vårsträcket. Ny fenologilista börjar också bli aktuell. 2008-års upplaga har samma upplägg som tidigare år och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2008 som rapporterats till KOF's virtuella obsbok eller via e-post till KOF. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2007. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2007.

En nyhet för denna säsong är att du kan klicka på den lilla bilden. Du får då upp ett diagram som visar artens ankomstdagar grafiskt med en trendlinje inprickade. Om trenden håller i sig det återstår att se.

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne.

Blanketter för raritetsrapporter kan du hämta direkt Sveriges Ornitologiska Förening. Här får du även hjälp med vilket program som behövs för att ta hem blanketterna.Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Tofsvipa     
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1)
Övervintrande ?: 11 jan, 1 ex, Mjöhult (Patrik Söderberg). 13 jan, 1 ex, Rögle säteri (Björn Ekelund och Christer Strid. 19 jan, 1 ex, Lönhult (Christer Strid). 2 feb, 20 ex, Rögle säteri och 10 ex, Vegeholm (Christer Strid). 3 feb, 2 ex, Randsvig, Ängelholm (Bengt Nilsson), 3 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Svanberg).
Sånglärka 
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1)
Övervintrande ?: 5 jan, 4 ex, Lönhult (Björn Elmlund). 20 jan, 1 ex, Sandön (Joakim Hagström). 28 jan, 10 ex, förbiflygande vid Norra Heljaröd (Christopher Gullander m.fl.)
Större strandpipare 
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2)
Övervintrande ?:3-4 jan, 1 ex, Sandön (Stefan Hauge och Thomas Hultquist). 9 feb, 1 ex, Farhultsviken (Rolf Helmersson, Bengt Andersson), 1 ex, Lerhamn (Karl-Göran Nilsson). 10-24 feb, 1 ex, Rönnen (Björn Elmlund, Lars Hallbeck, Anders Linus Larsson, Henrik Johansson).
Skärfläcka 
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3)
7-8 mars, 2ex, Farhult (Paul Fors, Lars Hallbäck, Tommy Malmberg m.fl.). 9 mars, 8 ex, Farhult (Rolf Helmersson och Lars-Bertil Nilsson). 13 mars, 8 ex, Rönnen (Björn Herrlund och Björn Elmlund).
Sädesärla 
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3)
Övervintrande: 2 jan-22 feb, 1 ex, Revet, Torekov (Bengt Andersson, Leif Dehlin, Martin Ekenberg m.fl.), 11 jan, 1 ex, Rönnen (Helge Röttorp m.fl.) 12-28 jan, 1 ex, Båstad hamn (Leif och Kersti Öman, Phil Benstead m.fl.) 4 feb, 1 ex, Höganäs (Nicklas Jonzén). 9 feb, 1 ex, Rönnen (Rolf Holm, Mikael Bengtsson m.fl.)
Trana 
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3)
24 feb, 6 ex str, Vallåkra (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson) 8 mars, 2 ex, Båstad (Ingemar Persson), 2 ex, Lerhamn (Björn Elmlund), flera ex Rössjön (Håkan Karlsson, Sara och Linnea Henningsson). 9 mars, 1 ex, flygplatsen Ängelholm (Kristian Lindhe, 1 ex, Ornakärr (Björn Elmlund), 1 ex, Heljaröd (Lars Andersson), 12 ex, Farhult (Rolf Helmersson).
Gransångare 
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3)
Övervintrande: 6-20 jan, 1 ex, Viken (Thomas Svanberg, Anders Dahl m.fl.). 29 feb, 1 ex, Heljaröd (Johans Södercrantz, Eva Johansson och Kalle Källenbrink). 12 mars, 1 ex, Strandbaden (Alf Petersson)
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3)
4 mars, 1 ex, Kroken, Förslöv (Sonja Henningsson). 28 mars, 2 ex, Brandsvig (Håkan Karlsson), 2 ex, Hittarp (Thomas Svanberg). 30 mars, 4 ex, Vegedalen (Ulrik Alm), 2 ex, Sandön (Björn Elmlund, Henrik Johansson m.fl.), 1 ex, Torekovs rev och 3 ex, Ripagården(Phil Benstead).
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3)
31 mars, 2 ex, Kullen (Alf Peterssob och Karl-Göran Nilsson), 1 ex, Domsten (Bengt Andersson). 6 april, 1 ex, Torekov (Thomas Svanberg), 2 ex, Jonstorp (Tommie Nilsson). 10 april, Sandön (Sonja Henningsson).
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3
11 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Olofsson). 13 april, 3 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg). 15 april, 2 ex, Bruces skog, Helsingborg (Lars Hallbäck).
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3)
28 mars, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg och Göran Fredriksson). 29 mars, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Segelstorp (Phil Benstead). 30 mars, 1 ex, Hittarp (thomas Svanberg m.fl.).
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3)
13 jan, 1 ex, Sandön-Klören (Rolf Helmersson, Paul Fors och Henrik Johansson). 27 mars, 1 ex, Rögle dammar (Thomas Svanberg). 30 mars, 1 ex, Brandsvig (Håkan Karlsson), 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg m.fl), 1 ex, Sandön/Klören (Björn Elmlund, Johan Stenlund m.fl.), 4 ex, Hasslarp (Christer Strid), 1 ex, Väla kärret (Patrik Wantzin), 1 ex, Båstad (Phil Benstead).
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3)
30 mars, 1 ex, Brandsvig (Håkan Karlsson). 31 mars, 1 ex, Sandön (Sonja Henningsson). 13 april, 4 ex, Starby (Henrik Johansson), 1 ex, Hasslarp (Lars Hegesson o Patrik Söderberg)
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3)
12 april, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson). 15 april, 3 ex, Klören (Lars Hallbäck). 16 april, 5 ex, Sandön (Henrik Johansson).
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4)
17 april, 1 ex, Laröd (Oskar Lindberg). 19 april, 1 ex, Mölle (Bert och Majvi Persson). 20 april, 2 ex, Rögle (Henrik Johansson).
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4)
Övervintrande: 1 jan-2 feb, 1 ex, Lerhamn (Alf Petersson m.fl). 30 mars, 1 ex, Kullen (Alf Petersson m.fl.) 6 april, 1 ex, Grytskären (Henrik Johansson, 1 ex, Torekov (Thomas Svanberg).
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4)
12 april, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson), 1 ex, Ugglarps broar (Henrik Ehrenberg). 13 april, 1 ex, Fleningeavfarten (Henrik Ehrenberg), 1 ex, Kullen (Thomas Svanberg), 1 ex, Dagshög (Mats Ljunggren), 1 ex, Torekovs rev (Sonja Henningsson), Ingelsträde våtmark (Ronny Svensson). 17 april, 1 ex, Rögle (Henrik Johansson).
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4)
19 april, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall). 20 april, 1 ex, Kulltorp. Ängelholm (Rolf Helmersson). 21 april, 1 ex, Rydebäck (Patrik Wantzin), Munka-Ljungby (Stig och Bodil Forsberg).
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4)
20 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Göran Paulsson). 24 april, 1 ex, Båstad (Martin Ekenberg). 26 april, Kvidinge (Leif Dehlin), Rönnen (Lars Helgesson).
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4)
12 april, 1 ex, Sandön (Mikael Olofsson). 19 april, Rålehamn (Leif Dehlin). 20 april, 1 ex, Rönnen (Lars Helgesson).
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4)
30 mars, 1 ex, Hittarps rev (Patrik Wantzin, Thomas Svanberg m.fl.). 5 april, 1 ex, Sanön (Stig och Bodil Forsman). 13 april, 5 ex, Sandön (Henrik Johansson, Göran Cederwall), 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg).
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4)
4 april, 1 ex, Ramlösaparken (Göran Fredriksson). 10 april, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz). 22 april, 1 ex, Raus (Sven Nilsson).
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4)
22 april, 1 ex, Sofiero (Annika Olsson). 26 april, 1 ex, Margretetorp (Kristina Lindhe), Kullen (Henrik Johansson). 28 april, 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg).
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4)
2 april, 1 ex, Ljungabolet (Merete Carlsson). 13 april, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson). 19 april, 1 ex, Vegeholm och Rögle (Henrik Johansson), Rålehamn (Leif Dehlin).
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4)
16 april, 2 ex, Brogårda våtmark (Mikael Jönsson). 20 april, 2 ex, Hittarp (Thomas Svanberg och Mårten Müller). 22 april, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall).
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4)
20 april, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg och Mårten Müller). 24 april, 1 ex, Rönnen (Lars Hallbäck). 25 april, 4 ex, Sandön (Thomas Wallin och Henrik Johansson).
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4)
20 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars Helgesson). 22 april, 1 ex, Norra hamnen, Helsingborg (Mikael Olofsson). 24 april, 1 ex, Västersjön (Håkans Karlsson).
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4)
25 april, 1 ex, Hittarp (Oskar Lindberg), Dammar, Hasslarp (Lars Hallbeck och Martin Ekenberg). 26 april, 15 ex, Kvidinge (Leif Dehlin). 27 april, 8 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson m.fl.).
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4)
19 april, 1 ex, Rålehamn (Leif Dehlin) 20 april, 1 ex, Vattenmöllan, Lerhamn (Lars Unger). 21 april, 1 ex, Mölle (Lars Unger), Raus Södra (Sven Nilsson).
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4)
24 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars Helgesson). 25 april, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg), Dammarna, Hasslarp (Lars Hallbeck), Björkeröd (Mikael Olofsson), Vattenmöllan (Göran Fredriksson). 26 april, 1 ex, Kvidinge (Leif Dehlin), Kullen (Henrik Johansson), 5 ex, Dammarna, Hasslarp (Thomas Wallin).
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4)
22 april, 1 ex, Bruces skog, Helsingborg (Kerstin och Arne Adolfsson). 24 april, 1 ex, Kullen (KOF-exkursionen gnm Ulrik Alm), Djurholmen (Göran Paulsson). 25 april, 1 ex, Björkeröd (Mikael Olofsson och Göran Fredriksson).
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4)
19 april, 1 ex, Hittarp, (Mårten Müller och Oskar Lindberg). 20 april, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg och Mårten Müller), 1 ex, Hasslarp (Martin Ekenberg). 26 april, 2 ex, Hittarp (Thomas Svanberg m.fl.).
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4)
24 april, 8 ex, Björkeröd (Ulf Ståhle). 26 april, 1 ex, Björkeröd (Göran Paulsson och Patrik Söderberg), Lya (Martin Ekenberg). 29 april, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall).
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4)
27 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson). 30 april, 1 ex, Vegeåns mynning (Patrik Söderberg). 2 maj, 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson), 3 ex, Dammaran, Hasslarp (Leif Klinteroth).
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4)
30 april, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall). 1 maj, 1 ex, Klören (Thomas Wallin), 1 ex, Sandön (Håkan Karlsson och Sara Henningsson). 2 maj, 1 ex, Ljungabolet (Merete Carlsson), Ranarps strand (Martin Gierow).
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4)
5 maj, 1 ex, Margretetorp (Kristian Lindhe). 10 maj, 1 ex, Farhult (Miakel Olofsson). 11 maj, Farhult (Thomas Svanberg), 1 ex, Gantofta (Lars Helgesson).
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4)
2 maj, 1 ex, Rya GK (Patrik Wantzin), Utvälinge (Rolf Helmersson), Dammarna, Hasslarp (Leif Klinteroth), Sibirien, Ängelholm (Thomas Wallin), Allerum (Thomas Svanberg). 3 maj, 2 ex, Farhult (Björn Elmlund), 1 ex, Sandön (Göran Cederwall). 4 maj, 1 ex, Sandön (Göran Paulsson), Vasalt (Mats Ljunggren), Margretetorp (Kristian Lindhe), Dammarna Hasslarp (Lars Helgesson).
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4)
2 maj, 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson), Dammarna, Hasslarp (Leif Klinteroth). 3 maj, 1 ex, Farhult (Björn Elmlund). 4 maj, 1 ex, Örby ängar (Patrik Wantzin och Bengt Andersson), 1 ex, Sandön (Henrik Johansson och Martin Ekenberg), 1 ex, Dammarna Hasslarp (Lars Helgesson).
Trädgårdssångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4
3 maj, 1 ex, Pålsjö skog (Oskar Lindberg). 5 maj, 1 ex, Campingklubben Domsten (Thomas Svanberg). 9 maj, 1 ex, Bjärred (Bjäre) (Martin Ekenberg).
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5)
1 maj, 1 ex, Björkeröd (Mary, Alf Petersson och Björn Elmlund). 3 maj, 1 ex, Ornakärr (Ulf Ståhle och Ingar Olsson), 1 ex, Örby ängar (Miakel Jönsson), 1 ex, Höghult (Göran Cedewall). 4 maj, 1 ex, Rögle säteri (Lars Helgesson), 1 ex, Örby ängar (Patrik Wantzin).
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5)
3 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Heidi Malmgren och Göran Cederwall). 5 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Martin Ekenberg). 8 maj, 1 ex, Larröd (Thomas Svanberg).
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5)
10 maj, 1 ex, Höghult (Göran Cederwall), 1 ex, Farhult (Mikael Olofsson). 11 maj, Kullaberg (Kaj Möller), 1 ex, Farhult (Patrik Söderberg m.fl.). 12 maj, Kullaberg (Nick Gräntz).
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5)
2 maj, 1 ex, Larröd (Thomas Svanberg). 7 maj, 1 ex, Maria by, Helsingborg (Christer Strid). 10 majÄngelholm (Henrik Johansson), Sandön (Thomas Wallin), 8 ex, Hittarp (Mats Rellmar).
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5)
17 maj, 1 ex, Torekovs rev (Thomas Wallin , Bengt Andersson och Leif Dehlin), 1 ex, Killetorp (Martin Ekenberg), 1 ex, Hasslarp (Göran Cederwall). 18 maj, 1 ex, Hasslarp (Lars Hallbäck) 19 maj ,1 ex, Vattenmöllan (Göran Persson).
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5)
9 maj, 1 ex, Hulrugered (Martin Ekenberg). 10 maj, 1 ex, Vegehokm (Henrik Johansson), 1 ex, Åvarp (Miakel Jönsson). 11 maj, 2 ex, Kullaberg (Kaj Möller).
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5)
18 maj, 1 ex, Mölle (Bert och Majvi Persson), 1 ex, Kullen (Patrik Söderberg). 24 maj, 1 ex, Raus mark (Sven Nilsson). 25 maj, 2 ex, Halland Väderö (Thomas Wallin m.fl.) Kullen (Göran Paulsson och Björn Elmlund.
© KOF 2008-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-07 av Christer Strid.