När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2009?

Årsskifte innebär också att vi börjar titta framåt och inväntar vårsträcket. Ny fenologilista börjar också bli aktuell. 2009-års upplaga har samma upplägg som tidigare år och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2009 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2008. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2008.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram.

En nyhet får vi också komma med i år. Artnamnet länkar vi till Svalan-systemet (dvs alla iaktrtagelser som kommer in i detta system) och där kan du sedan följa artens förekomst inom vårt verksamhetsområde.

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1)
Övervintrande: 1-24 jan, 2 ex, Lönhult (Hans Nordius), 1 ex Tommarp s kungsgård (Håkan Karlsson och Sara Henningsson, 1 ex, Björkdala (Christer Strid) och 1 ex Lervik (Peter Svensson och Bengt Andersson). 8 feb, bl.a, 2 ex, Rönnen, Jonstorp (Thomas Terne, Johan Stenlund, Tommie Nilsson).

Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning för sånglärkan, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. Helgen den 7-8 feb noterades dock en mera markant rörelse på denna art. En ny framstöt verkar också ha skett hekgen 21-22 feb.

1 ex, 15 feb, Torekovs rev (Thomas Svanberg).
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2)
Övervintrande: 2-22 jan, 1 ex, Torekov (Bengt Andersson och Leif Dehlin)), 1 ex, S Torekov (Anders Lindén), 1 ex, Påarps mal (Leif Dehlin). 9 feb, 1 ex, Sandön (Alf Petersson). 22 feb, 10 ex, Rönnen (Mikael Olofsson).

Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning för tofsvipan, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. Från den 22 feb ökande antal, ej längre enstaka individer.

Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2)
Övervintrande: 2 jan, 1 ex, Magnarps hamn (Clifford Weimann), 20 feb 1 ex, Kattviks hamn (Per-Sture Ljungdahl). 9 mars, 1 ex, Västra Karup (Mikael Haraldsson). 14 mars, 1 ex, Farhult (Jan Pettersson)
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2)
22 feb, 1 ex, Rönnen (Mikael Olofsson). 23 feb, 1 ex, Ören Strandbaden (Alf Petersson). 24 feb, 2 ex, Glimminge Plantering (Phil Benstead).
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2)
Övervintrande: 1 jan, 5 ex, Munka-Ljungby (Merete Carlsson). 3 mars, 3 ex, Grevie (Martin Ekenberg). 5 mars, 5 ex, ICA Maxi, Ängelholm.
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2)
28 mars, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson), 1 ex, Larröd (Oskar Lindberg. 29 mars, 1 ex, Gantofta (Rolf H Hansson), 1 ex, Domsten (Bengt Andersson) 30 mars, 1 ex, Bälteberga (Bengt Hertzman).
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3)
21 mars, 1 ex, Össjö (Lasse Nilson och Thomas Wallin), 1 ex, Åvarp (Ulrik Alm) 29 mars, 1 ex, Kvidinge (Bengt Hertzman). 30 mars, 1 ex, Bälteberga (Bengt Hertzman).
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3)
8-9 mars, 3-5 ex, Sandön (Mikael Olofsson, Erik Svensson och Thomas Terne). 15 mars, 8 ex, Sandön och 11 ex, Farhult (Leif Dehlin och Thomas Wallin). 21 mars, 24 ex, Sandön (Thomas Terne).
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3
28 mars, 1 ex (hane), Dammarna Hasslarp (Bengt Andersson), 1 ex, Hittarps rev (Per Muhr m.fl.). 29 mars, 1 ex, Allerum (Bengt Andersson), 3 ex, Dammarna Hasslarp (Göran Paulsson, Andréas Olofsson och Henrik Johansson). 30 mars, 1 ex, Höghults mosse (Göran Cederwall).
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3)
27 mars, 1 ex, Ängelholm (Henrik Johansson). 29 mars, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg och Oskar Lindberg).  30 mars, 1 ex, Domsten (Bengt Andersson).
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3)
4 april, 3 ex, Rönnen (Rolf Helmersson), 2 ex, Rålehamn (Leif Dehlin). 7 april, 4 ex, Farhult (Martin Ekenberg, Bengt Andersson). 11 april, 15 ex, Farhult (Rolf Helmersson), 5 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid).
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3)
2 april, 1 ex, Höganäs hamn (Alf Petersson). 3 april, 1 ex, Mölle (Eva Pagden), 1 ex, Ekeby (Christer Olsson). 4 april, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson och Nick Gräntz), 2 ex, Kattvik (Leif Dehlin), 1 ex, Rydebäck (Patrik Wantzin), 2 ex, Öllovsstrand (Mats Ljunggren), 1 ex, Nabben (Karl Nilsson).
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3)
31 mars, 3 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson m.fl.). 1 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.). 2 april, 3 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson m.fl.).
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4
8 april, 1 ex, Hittarp (Magnus Franzén). 9 april, 1 ex, Ripagården-Råle (Leif Dehlin), 1 ex, Sandön (Henrik Johansson). 10 april, 1 ex, Sandön (Rolf Helmersson m.fl.), 1 ex, Hittarps rev (Oskar Lindberg).
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4
13 april, 3 ex, Ättekulla sommarstad, Helsingborg (Sven Nilsson), 1 ex, Björkeröd (Thomas Svanberg, Lennart Engman, Bengt Andersson). 14 april, 1 ex, Kroken, Förslöv (Lars Hallbeck), 1 ex, Sinarpsdalen (Martin Ekenberg). 15 april, 1 ex, Djurholmen (Bengt Andersson).
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4
3 april,3 ex, Bruces skog (Sonja Gunnarsson). 4 april , 1 ex, Kattvik (Leif Dehlin).   5 april , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Rolf Helmersson och Bengt Andersson).
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4)
9 april, 2 ex, Dammarna Hasslarp och 2 ex, Sandön (Henrik Johansson, Per Knutsson). 10 april, 3 ex, Sandön (Rolf Helmersson och Thomas Terne), 2 ex Norrebrohamn (Leif Dehlin), 3 ex, Farhult (Nick Gräntz). 11 april, 7-10 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg m.fl.), 8 ex, Rönnen (Rolf Helmersson), 3 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid), 2 ex, Farhult (Sture Persson).
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4)
4 april, 1 ex, Kullen (Kaj Möller m.fl.). 9 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Svanberg), 1 ex, Hittarps rev (Oskar Lindberg och Thomas Terene). 10 april, 1 ex, Heljarödsgården (Rolf Helmersson), 1 ex, Svanebäcks rev (Raymond Klaassen), 2 ex, Åstorp (Jonas Roth).
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4)
8 april, 1 ex, Hittarp, (Peter Franzén). 12 april, 1 ex, Rönnen (Arvid Landgren), 1 ex, Sandön (Karl Nilsson, Göran Paulsson, Sonja Henningsson). 13 april, 3 ex, Eskilstorps strand (Phil Benstead).
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4
9 april, 1 ex, Kullen (Karl Nilsson). 11 april, 1 ex, Ängelholm (Henrik Johansson), 5 ex, Nabben (Karl Nilsson). 12 april15 ex, Kullen (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Hallands Väderö (Bo och Mona Tuvesson, Thomas Wal1in).
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4)
13 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Lars Hallbeck). 14 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Patrik Söderberg). 19 april, 1 ex, Rögle dammar (Eva Stenvåg och Gigi Sahlstrand), 1 ex, Höganös (Alf Petersson), 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg och Oskar Lindberg).
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4)
Övervintrande:16-18 feb, 1-2 ex (honor), Mölle (Maivi och Bert Persson och Eva Pagden), 1 ex (hona), Helsingborg (Thomas Terne). 4 april, 1 ex, Rydebäck (Patrik Wantzin), 1 ex, Kattvik (Leif Dehlin). 10 april, 2 ex, Rååns dalgång (Sven Nilsson), 1 ex, Mölle (Bert och Maivi Persson), 1 ex, Kockenhus (Lars Unger), 1 ex, Ramlösa (Thomas Terne), 1 ex, Nyhamnsläge (Alf Petersson).
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4)
10 april, 1 ex, Glimminge (Mats Ljunggren). 11 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid, Bengt Andersson), 1 ex, Svanshall (Göran Paulsson), 1 ex, Hittarp (Peter Franzén). 12 april, 10 ex, Kullen (Thomas Svanberg), 1 ex, Hålehall Mats Ljunggren m.fl.), 1 ex, Sturehokmsskogen (Henrik Johansson).
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4)
13 april, 1 ex, Kullen (Thomas Svanberg m.fl.). 14 april, 1 ex, Åkerslunds industriområde, Ängelholm (Rolf Helmersson). 15 april, 1 ex, Mölle kapell (Lars Unger).
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4)
25 april, 1 ex, Torekov (Phil Benstead). 2 maj, 2 ex, Maglaby kärr (Bengt Hertzman). 8 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson), Slätteskär, Höganäs (Alf Petersson)..
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4)
12 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg). 13-21 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Patrik Söderberg, Paul Tufvesson, bengt Andersson m.fl.)). 25 april, 1 ex, Farhult (Oskar Lindberg).
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4)
12 april, 1 ex, Farhult (Karl Nilsson) , 1 ex, Rönnen (Nick Gräntz). 19 april, 1 ex, Sandön (Eva Stenvåg och Gigi Sahlstrand). 20 april, 1 ex, Rönnen (Thomas Svanberg).
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4)
7 april, 1 ex, Rönnen-Sandön (Bengt Adamsson)  13 april, 1 ex, Raus vång (Sven Nilsson). 14 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson).
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4)
12 april, 1 ex, Rögle dammar (Björn Aldén). 19 april, 1 ex, Rögle dammar (Eva Stenvåg och Gigi Sahlstrand). 21 april, 1 ex, Rögle dammar (Henrik Johansson).
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4)
13 april, 1 ex, Änglaberga (Björn Fredriksson). 23 april, 1 ex, Rössjön (Patroik Carlsson), 1 ex, Grevie (Phil Benstead) 24 april, 1 ex, Björkeröd (Ronny Svensson m.fl.), 1 ex, Hjärnarp (Sonja Henningsson). 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4)
10 april, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanberg m.fl.). 11 april, 3 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid). 13 april, 1 ex, Vattenmöllan (Göran Paulsson).
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4)
18 april, 1 ex, Margretetorp (Kristian Lindhe). 25 april, 1 ex, Ripagården (Phil Benstead), 1 ex, Björkeröd (Thomas Terne). 26 april, 2 ex, Björkeröd (Mikael Jönsson m.fl.) 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson).
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4)
9 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Jonsäter). 14-21 april, 1 ex, Dammarn, Hasslarp (Björn Elmlund m.fl.). 25 april, 1 ex, Ripagården (Phil Benstead).
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4)
24 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Martin Ekenberg). 25 april, 3 ex, Farhult (Mikael Olofsson och Rolf Helmersson). 26-27 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (thomas Svanberg och Phil Benstead).
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4)
28 april, 1 ex, Utvälinge (Henrik Johansson), 1 ex, Klören (Peo Tibemo), 1 ex, Rönnen och Norra Heljaröd (Nick Gräntz). 29 april, 1 ex, Dammarn, Hasslarp (Göran Cederwall), 1 ex, Klören (Mikael Jönsson). 30 april, 1 ex Sibirien (Nick Gräntz).
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5)
29 april, 1 ex, Rya Golfbana (Lars Thorsson). 30 april, 1 ex, Rögle dammar (Björn Aldén). 7 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Peter Franzén).
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5)
28 april, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson). 29 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Göran Cederwall), 1 ex, Björkeröds by, Kullaberg (Karl G Nilsson), 1 ex, Hov hallar (Kjell-Åke Hall), 1 ex, Sandön (Nick och Tord Gräntz). 30 april, 1 ex, Kullens fyr (Alf Petersson), Höganäs reningsverk (Karl G Nilsson), Eskilstorp (Phil Benstead).
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5)
2 maj, 1 ex, Örby ängar (Patrik Wantzin). 3 maj, 1 ex, Flytermossen, Torekov (Phil Benstead), 1 ex, Vattenmöllan (Thomas Wallin och Annika Olsson). 7 maj, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Peter Franzén).
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5)
7 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Johan Stenlund). 8 maj, 1 ex, Råå (Mikale Jönsson), Helsingborgs stad (Karl G Nilsson), Sandön (Mikael Olofsson). 9 maj, 1 ex, Bassholma (Leif Dehlin).
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5
29 april, 1 ex, Ljungabolet (Merete Carlsson). 8 maj, 1 ex, Malen, Båstad (Jonas Holgersson). 10 maj, 1 ex, Kullaberg (Thomas Svanberg och Kaj Möller), Tommarps Ene (Håkan Karlsson och Sara Henningsson).
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5)
3 maj, 1 ex, Hasslarp (Göran Cederwall). 4 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson). 8 maj, 3 ex, Hov (Jonas Holgersson).
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5)
29 april, 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz) 9 maj, 2 par, Bassholm (Leif Dehlin). 10 maj, 1 ex, Kullaberg (Thomas Svanberg och Kaj Möller), 2 ex, Torekovs rev (Phil Benstead)..
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5)
10 maj, 1 ex, Kullaberg (Thomas Svanberg och Kaj Möller). 15 maj, 1 ex, Nabben, Arild (Karl G Nilsson), Gröthögarana (Phil Benstead). 16 maj, 1 ex, Kullaberg (Kaj Möller, Alf Petersson och Karl G Nilsson)..
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5)
9 maj, 1 ex, Allerumsskogen (Bengt Andersson m.fl.). 10 maj, 1 ex, Kullaberg (Thomas Svanberg och Kaj Möller), Björkeröd (Göran Paulsson). 11 maj, 1 ex, Grevie (Mattias Jonsäter.
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5)
8 maj, 1 ex, Eskilstorps dammar (Phil Benstead).  10 maj, 7 ex, Dammarna, Hasslarp (Thomas Terne).  14 maj, 1 ex, Farhult (Phil Benstead och Terry Townshead).
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5)
14 maj, 1 ex, Kullaberg (Johan Stenlund). 16 maj, 1 ex, Kullaberg (Anders Henriksson). 19 maj, 1 ex, Kullaberg (Karl G Nilsson m.fl.). 
© KOF 1998-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-07 av Christer Strid.