När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2010?

Årsskifte innebär också att vi börjar titta framåt och inväntar vårsträcket. Ny fenologilista blir aktuell. 2010-års upplaga har samma upplägg som tidigare år och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2010 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2009. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2009.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram. Vi fortsätter även att länka till Svalan-systemet (dvs alla iakttagelser som kommer in i detta system) och där kan du också följa artens förekomst inom vårt verksamhetsområde. Klicka på artnamnet.

Nytt för i år är att vi presenterar gamla fenologiuppgifter för åren 1971-1980. Kalle Nilsson har plockat fram underlagen från KOF:s insamlade material/rapporter för de aktuella åren. En sammanställning för ett antal arter hittar du via denna länk. Du hittar även mediandatum i sammanställningen nedan för uppräknade arter. Kalle kommer också fortsättningsvis att hjälpa till och titta närmare och bearbeta det material vi fått in och kommer att få in kommande säsonger.

Ytterligare nyhet är att vi utökat listan nedan med ett antal arter som vi tror kan vara av intresse att få belysta. Vissa arter borde kanske också plockas bort - med tanke på att det blir allt svårare med alla vinterfynd. Dit hör t.ex. gransångare, men även tofsvipa och sånglärka. Men vi låter dom stå kvar, kanske mest med tanke på nostalgiska skäl. Sånglärkan förekom i och för sig i ett betydligt större antal vinterfynd under åren 1971-80. I en av KOF:s första rappormallar skulle bara (!) vinterflockar på mer än 25 ex rapporteras. Under dessa år var det inte ovanligt med vinterfynd och med flockar på 2-300 ex. Ser man lite i backspegeln för denna art så är det ju rimligt att "behålla" arten i listan nedan.

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1)
Övervintrande: 6 jan, 2 ex, Ören, Strandbaden (Karl-Göran Nilsson). 11 mars, 1 ex, Klarningen (Phil Benstead). 19 mars, 15, ex Kullen (Alf Petersson).
13 mars
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1)
3 mars, 1 ex, Ören, Strandbaden (Alf Petersson). 30 april, 1 ex, Grytskären (Martin Ekenberg). 6 maj, 1 ex, Stora Hult (Phile Benstead).
1 maj
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2)
Övervintrande: 4 jan, 20 ex, Rammsjö (Didrik Bydal m.fl.), 5 jan, 4 ex, Ripagården (Mikael Olofsson, 5 ex, Stureholm och 7 ex, Svedberga (Björn Ekelund), 1 ex, Rögle säteri (Åsa o Christer Strid). Ytterligare ett antal iakttagelser gjordes under januari och februari månader.

Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning för sånglärkan, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. De sista dagarna i februari gjorde en framstöt som verkar var en "påfyllning" från söder.

24 feb, 1 ex, Larröd-Kulla-Gunnarstorp (Ulf Ståhle). 22 feb, 2 ex, Lerhamn (Håkan Winqvist).
Uppgift saknas
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2)
26 feb, 6 ex rastande Ören, Strandbaden (Alf Petersson). 27 feb, 9 ex rastande Örby ängar (Patrik Wantzin). 28 feb, observerad på många olika lokaler (Mats Ljunggren, Kent Sjöström, Sonja Henningsson m.fl.).
21 feb
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2)
26 feb, 2 ex, Ingelstorps strand (Jens Ramnebo, Maja Hjertberg). 27 feb, 3 ex, Rönnen (Rolf Helmersson), 2 ex, Ripagården (Phil Benstead). 28 feb, observerad på många olika lokaler (Mats Ljunggren, Per Lindblad, Thomas Svanberg m.fl.).
24 feb
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3)
6 mars, 1 ex, Torekovs reningsverk (Phil Benstead). 15 mars, 1 ex, Björkeröd (Karl-Göran Nilsson). 17 mars, 3 ex, Ornakärr (Ulrik Alm), 2 ex, Änglaberga (Björn Fredriksson).
6 april
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3)
18 mars, 11 ex, Sandön (Martin Ekenberg). 19 mars, 1 ex Görslöv (Alf Petersson). 20 mars, 11-18 ex, Sandön (Thomas Svanberg, Kaj Möller, Phil Benstead, Björn Elmlund m.fl.), 1 ex, Farhult (Phil Benstead).
17 mars
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3)
20 mars, 15 ex, Mjöhult (Patrik Söderberg), 3 ex, Karlfelt (Thomas Svanberg), 20 ex, Lönhult (Björn Elmlund). 21 mars, Vejby (Håkan Johansson). 22 mars, 1 ex, Bläsinge ängar (Karl-Göran Nilsson), 50 ex, Förslöv (Phil Benstead), 8 ex, Höghult (Thomas Svanberg).
19 mars
 
Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3)
2 mars, 1 ex, Rammsjöstrand (Henrik Johansson). 13 mars, 1 ex, Domsten (Oskar Lindberg). 20 mars, 1 ex, Farhult (Bengt och Ylva Bayard), 1 ex, Rammsjöstrand (Henrik Johansson).
23 mars
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3)
24-27 mars, 2-8 ex (Dammarna Hasslarp (Anders Larsson, Arvid Landgren, Patrik Söderberg m.fl.), 1 ex, Sandön (Patrik Söderberg). 28 mars, 8 ex, Brogårda våtmark (Christer Strid), 6-12 ex, Dammarna Hasslarp (Bertil Oldén, Lars Nilsson, Christer Strid m.fl.), 4 ex, Farhult-Jonstorp (Kaj Möller och Bertil Oldén). 29 mars, 4 ex, Dammarna Hasslarp (Leif Klinteroth).
29 mars
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3)
Övervintrande: 4 jan-20 jan, 1 ex, Ripagården (Mikael Olofsson, Håkan Johansson, Martin Ekenberg, Ronny Svensson), 27 feb, 1 ex, Pålsjö kyrkogård, Helsingborg (Åsa och Christer Strid). 5 mars, 1 ex, Stureholms by (Lena Johansson). 13 mars, 1 ex, Allerumsskogen (Göran Arbstedt).
11 mars
 
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3)
Övervintrande: 1 jan-30 jan, enstaka ex på ett 10-tal lokaler (Martin Ekenberg, Oskar Lindberg, Ronny Svensson m.fl.). 15 mars, 1 ex, Ranarpsstrand (Phil Benstead). 20 mars, 1 ex, Kullens fyr (Alf Petersson och Kaj Möller), 9 ex, Össjö kyrka (Mattias Persson, Christel Jönsson).
Uppgift saknas
 
Skogsduva
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3)
Övervintrande: 3 jan-19 jan, 1 ex, (Sven Nilsson, n, Håkan Johansson, Ronny Svensson). 20 feb, 1 ex, Utvälinge (Thomas Svanberg). 26 feb, 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson), 2 ex, Hovs hallar (Maja Hjertberg, Jens Ramnebro).
18 feb
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3)
22 mars, 1 ex, Farhult-Jonstorp (Lena Johansson, Ronny Svensson och Kaj Möller). 24 mars, 1 ex, Ingelsträde och Lönhult (Martin Ekenberg, Patrik Söderberg och Håkan Johansson). 25 mars, 1 ex, på flera olika lokaler (Bengt Andersson, Hans Nordius, Kent Sjöström m.fl.) dock som mest 8 ex, Klarningen (Phil Benstead).
29 mars
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3)
22 mars, 1 ex, Sandön (Rolf Svensson och Rolf Helmersson). 24 mars, 1 ex, Ornakärr (Anders Larsson). 25 mars, 1 ex, Mariastaden, Helsingborg (Björn Ekelund), 1 ex, Sandön (Ronny Svensson, Anders Larsson m.fl.), 1 ex, Domsten (Bengt Andersson).
21 mars
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3)
20 mars, 1 ex, Sandön (Thomas Svanberg) 22 mars, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Ronny Johansson). 23 mars, 1 ex, Ängeholm (Hans Nordius).
4 april
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3)
23 mars, 1 ex, Tranarpsbroarna (Lars Lundqvist). 24 mars1, ex, Åranackens hamn (Anders Larsson), 1 ex, Truedstorp, Ekeby (Lars Helgesson). 25 mars, 2 ex, Farhult (Bengt Andersson), 1 ex, Domsten, (Johan Stenlund) och 2 ex, Sandön (Ronny Svensson).
1 april
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3)
2 april, 1-2 ex, Farhultsviken (Rolf Helmersson, Lennart Engman och Björm Elmlund), 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow). 5 april, 1 ex, Hittarp (Oskar Lindberg). 9 april, 4 ex, Sandön (Thomas Svanberg).
8 april
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4)
25 mars, 2 ex, Dagshög (Kent Sjöström), 1 ex, Stureholm (Arvid Landgren), 1 ex, Ängelbäcksstrand (Phil Benstead). 26 mars, 1 ex, Grytskär (Lena Jansson, Ronny Svensson, Carina Palm m.fl.), 1 ex, Vattenmöllan (Karl-Göran Nilsson), 2 ex, Ripagården (Phil Benstead). 28 mars, 1 ex Gråthögaran (Thomas Svanberg).
3 april
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4)
28 mars. 1 ex, Gröthögarna (Thoams Svanberg). 2 april, 2 ex, Ugglarps broar (Henrik Johansson och Henrik Ehrenberg). 3 april, 3 ex, Ugglarps broar (Håkan Johansson och Mikael Olofsson).
20 april
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4)
2-5 april, 1 ex, Fogdarp (Sven Gustafsson, Håkan Johansson, Mikael Olofsson m.fl.). 4 april, 1 ex, Stenkullen (Lars Hallbeck)). 5 april, 1 ex, Lya (Martin Ekenberg 
12 april
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4)
22 mars, 1 ex, Sandön (Carina Palm). 23 mars, 1 ex, Farhult (Lars Lundquist). 1 april, 2 ex, Ugglarps broar (Lena Jansson, Ronny Svensson, Bengt Andersson m.fl.).
17 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4)
2 april, 1 ex, Ängelholm (Camilla Gilje). 3 april, 1 ex, Ripagården (Håkan Johansson och Mikael Olofsson). 5 april, 1 ex, Sandön (Johan Stenlund).
20 april
 
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4)
Övervintrande: 21 feb-14 april, 1 hane, Magnarp (Per Broman, Thomas Svanberg), 30 jan-7 april, 1 hona, Rydebäck (Patrik Wantzin). 12 april, 1 ex, Helsingborg (Björn Ekelund). 13 april, 1 ex, Kullen (PG Utterfors).
28 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4)
25 mars1 par, Sandön (Lars Helgesson). 26 mars, 1ex, Svanbäcksrevet (Miakel Olofsson), 1 ex, Vattenmöllan (Johan Stenlund). 28 mars, 1 ex, Farhult (Henrik Johansson).
5 april
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4)
5 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Carina Palm). 19 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Leif Klinteroth). 22 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Björn Ekelund och Christer Strid, 1 ex, Ängelbäcksstran (Kenneth Engvall).
25 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4)
2 april, 1 ex, Domsten/Hittarp (Bengt Andersson, Leif Dehlin och Thomas Svanberg). 8 april, 1 ex, Hittarp (Thomas Svanber) och 1 ex, Sandön (Martin Resare).  9 april, 1 ex, Sandön (Johan Stenlund).
20 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4)
9 april, 1 ex, Lervik (Jens Ramnebo). 23 april, 1 ex, Rönnen (Mikale Olofsson). 25 april, 1 ex, Rönnen (Håkan Johansson), 1 ex, Ranarps Strand (Phil Benstead).
6 maj
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4)
6-8 april, 1 ex, Sandön (Håkan Johansson, Patrik Söderber och Martin Resare) 14 april, 2 ex, Sandön (Håkan Johansson, Lars Hallbeck och Anders Larsson). 18 april, 1 ex, Jonstorp (Karl Göran Nilsson, 1 ex, Sandön (Oskar Lindberg).
27 april
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4)
8 april, 1 ex, Kullen (Karl-Göran Nilsson och Ulf Ståhle). 18 april, 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg), 1 ex, Sinarpsdalen (Mats Ljunggren och Kent Sjöström), 1 ex, Ramnasjö (Göran Paulsson) och 1 ex, Svedberga kulle (Thomas Svanberg). 21 april, 1 ex, Allerumsskogen (Björn Elmlund).
20 april
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4)
1 april, 5 ex, Ugglarps broar (Lena Jansson och Ronny Svensson) 9 april, 1 ex, Hålekull (Jens Ramnebro). 21 april, 1 ex, Hasslarps dammar resp. Buces skog (Bengt Andersson).
2 maj
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4)
12 april, 1ex, Ängelholm (Tommy Malmberg). 17 april, 1 ex, Kulla-Gunnarstorp (Bengt Andersson). 18 april, 1 ex, Rössjön (Thomas Wallin och Jörgen Andersson), 1 ex, Kulla-Gunnarsyorp (Oskar Lindberg) och 1 ex, Viken Johan Stenlund).
16 april
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4)
24 april, 1 ex, Nya Fuglelunds mosse (Karl-Göran Nilsson). 25 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Hans Nordius, Håkan Johansson och Carina Palm). 26 april, 2 ex, Sandön (Hans Nordius).
4 maj
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4)
8 april, 1 ex, Torekov (Jens Ramnebro) 14 april, 1 ex, Rönnen, (Håkan Johansson). 18 april, 7 ex, Sandön (Henrik Johansson, Johan Stenlund och Ronny Johansson).
19 mars
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4)
18 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid, 1 ex, Klarningen (Martin Ekenberg). 19 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Håkan Johansson) 21 april, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Bengt Andersson m.fl.).
27 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4)
9 april, 1 ex, Sandön (Thomas Svanberg). 18 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Håkan Johansson). 25 april, 1 ex, Kullen (Bertil Oldén och Thomas Svanberg).
24 april
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4)
15 april, 1 ex, Sandön (Leif Dehlin). 19 april, 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson). 23 april, 1 ex, Torekov (Phil Benstead).
26 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4)
25 april, 1 ex, Sibirien, Ängelholm (Henrik Johansson). 26 april, 1 ex, Kullen (Lars-Göte Nilsson). 27 april, 1 ex, Viken (Johan Stenlund).
30 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4
20 april, 1 ex, Råå (Mikael Jönsson) ocj 1 ex, Lerberget (Björn Elmlund). 22 april, 1 ex, Rögle (Henrik Johansson). 24 april, 1 ex, Örby ängar (Mårten Müller).
21 april
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4)
20 april, 1 ex, Bruces skog (Karl-Erik Söderqvist). 23 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Ronny Svensson). 24 april, 1 ex, Maria by, Helsingborg (Åsa och Christer Strid), 1 ex, Ätteköp (Martin Ekenberg), 1 ex, Dammarna Hasslarp (Håkan Johansson).
25 april
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4)
19 april, 1 ex, Råå (Mikael Jönsson), 1 ex, Helsingborg (Peter Svensson). 21 april, 1 ex, Ringstorp, Helsingborg (Erik Svensson). 22 april, 1 ex, Raus vång (Sven Nilsson).
29 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4)
21 april, 1 ex, Bruces skog (Karl-Erik Söderqvist). 25 april, 1 ex, Kullen (Kaj Möller och Kar-Göran Nilsson), 1-2 ex, Farhult (Henrik Johansson), 1 ex, Döshult (Göran Arbstedt). 26 april, 1 ex, Hjärnarp (Klas och Sonja Henningsson).
25 april
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4)
25 april, 1 ex, Björkeröd (Håkan Johansson, Thomas Svanberg, Kaj Möller och Bertil Oldén). 26 april, 8 ex, Björkeröd (Alf Petersson9, 1 ex, Kullen (Lars-Göte Nilsson). 27 april, 2 ex, Jonstorp (Tommie Nilsson), 1 ex, Rögle (Ronny Svensson).
29 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4)
25-28 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Hans Nordius, Håkan Johansson, Thomas Svanberg, Carina Palm. Patrik Söderberg m.fl). 1 maj, 1 ex, Petersberg, Östra Karup (Göran Ericson o Phil Benstead). 2 maj, 1 ex, Sandön (Mats Ljunggren o Kent Sjöström), 1 ex, Farhult (Miakel Olofsson).
2 maj
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4)
24 april, 1 ex, Älemosse (Martin Ekenberg). 2 maj, 3 ex, Laröd (Thomas Svanberg, 1 ex, Årnackens hamn (Thomas Svanberg o Mårten Müller), 1 ex, Sibirien (Johan Stenlund). 4 maj, 2 ex, Klören (Heidi Malmgren).
29 april
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4)
5 april, 1 ex, Jonstorp (Sten-Inge Eriksson). 29 april, 1 ex, Klarningen (Phil Benstead). 30 april, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson), 1 ex, Djurholmen (Ronny Svensson o Lena Jansson).
6 maj
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4)
28 april, 1 ex, Rönnen (Liselott Andersson). 29 april, 1 ex, Mariastaden, Helsingborg (Åsa Strid), 1 ex, Sandön (Ronny Svensson o Leif Klinteroth), 1 ex, Klarningen (Phil Benstead), 1 ex, Ramlösa (Mats Persson) 1 ex, Laröd (Oskar Lindberg). 30 april, 1 ex, Öllövsstrand (Phil Benstead), 1 ex, Hovs hallar (Martin Ekenberg).
30 april
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4)
25 april, 1 ex, KOF-stugan, Heljaröd (Phil Benstead). 26 april, 1 ex, Rögle dammar (Björn Aldén). 27 april, 2 ex, Brunnby reningsverk (Lars-Göte Nilsson), 1 ex, Hasslarp (Patrik Söderberg), 1 ex, Raus (Sven Nilsson).
6 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4)
7 maj, 1 ex, Viken (Johan Stenlund). 8 maj, 1 ex, Klarningen (Phil Benstead). 9 maj, 1 ex, Stureholm (Rolf Helmersson o Paul Fors), 1 ex, Glimminge (Kent Sjöström), 1 ex, Kullen (Thomas Svanberg, Bengt Andersson m.fl.), 2 ex, Torekov (Phil Benstead).
8 maj
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5)
28 april, 1 ex, Örby ängar (Patri Wantzin). 29 april, 1 ex, Hasslarp (Leif Klinteroth, Johan Stenlund, Thomas Svanberg, Ronny Svensson). 30 april, 1 ex, Hasslarp (Johan Stenlund).
10 maj
 
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4
11 maj, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson), 1 ex, Kullen (Bertil Oldén). 15 maj, 1 ex, Hasslarp (Patrik Wantzin). 17 maj, 1 ex, Kullen (Kaj Möller o Alf Petersson), 1 ex, Västraby dammar (Johan Stenlund).
10 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5)
2 maj, 1 ex, Hasslarp (Rickard Nilsson, Maria Nielsen o Leif Olsson).  5 maj, 1 ex, Hasslarp (Mikael Jönsson, Lars Unger m.fl.). 6 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Johan Stenlund o Patrik Söderberg).
11 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5)
29 april1 ex, Sandön (Martin Ekenberg), 1 ex, Hasslarp (Johan Stenlund, Ronny Svensson, Lars Unger och Martin Ekenberg). 30 april, 1 ex, Hasslarp (Leif Klinteroth), 1 ex, Sandön (Henrik Johansson)). 2 maj, 1 ex, Jordberga, Billesholm (Martin Persson)
11 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5)
5 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Svanberg). 9 maj, 1 ex, Farhult (Björn Elmlund). 13 maj, 2 ex, Väla skog (Åsa och Christer Strid).
6 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5)
11 maj, 1 ex, Atteköp (Martin Ekenberg). 21 maj, 1 ex, Vegeholm (Lena Jansson o Ronny Svensson). 22, 1 ex, Vegeholm (Håkan Johansson).
22 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5)
9 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid o Björn Ekelund). 14 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Seth Nilsson). 17 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Per Karsten, Carina Palm m.fl.), 1 ex, Sackows mosse (Lars-Göte Nilsson)
18 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5)
13 maj, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson). 17 maj,1 ex, Viken (Johan Stenlund). 19 maj, 1 ex, Kullen (Alf Petersson), 1 ex, Påarp (Patrik Söderberg).
12 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5)
29 april, 1 ex, Björkeröd (Karl-Göran Nilsson). 2-3 maj1 ex, Mölle fälad (Patrik Söderberg, Martin Ekenberg, Liselott Andersson o Alf Petersson), 1 ex, Äle mosse (Phil Benstead). 4 maj, 1 ex, Björkeröd (Lars-Göte Nilsson).
9 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5)
16 maj, 1 ex, Kullen (Thomas Svanberg). 19 maj, 2-3 ex, Kullen (Alf Petersson, Peter Franzén m.fl.). 20 maj, 1 ex, Kullen (Bengt Andersson, Johan Stenlund m.fl.).
19 maj
 
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?/?)
Övervintrande: 5-31 jan, 1-2 ex, Ripagården (Miakel Olofsson, Phil Benstead, Håkan Johansson m.fl.). 25 mars, 1 ex, Kullen (Lars-Göte Nilsson). - 
27 mars
 
© KOF 1998-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-07 av Christer Strid.