När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2011?

Ny fenologilista och nu för 2011. Årets upplaga har samma upplägg som tidigare år och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2011 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2010. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2010.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram. Vi fortsätter även att länka till Svalan-systemet (dvs alla iakttagelser som kommer in i detta system) och där kan du också följa artens förekomst inom vårt verksamhetsområde. Klicka på artnamnet.

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Skogsduva
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2)
Övervintrande: Enstaka  ex under januari månad (Martin Gierow, Johan Stenlund m.fl). 5 feb, 3 ex, insträckande Pålsjöbaden (Björn Ekelund och Christer Strid) 12 feb, 4 ex, Åstorp (Kent Ivarsson)
18 feb
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2)
30 jan, 1 ex, Svedberga, LindaMarie och Tommie Nilsson)

Anm. Det är svårt att göra en klar bedömning för sånglärkan, vad som ev. är övervintrande ex och vad som är en första framstöt av flyttare. Under aktuell tidsperiod i februari gjordes en framstöt som verkar var en "påfyllning" från söder.

8-15 feb, arten sedd på ett flertal lokaler (Lars Hallbeck m.fl.)  26 feb, på flera olika lokaler (Thomas Svanberg, Lennart Johansson, Tommi Sandberg).
Uppgift saknas
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2)
13-14 jan, Strandbaden (Kalle Nilsson). 17-20 jan sågs arten på flera olika lokaler (Lena Jansson och Ronny Svensson m.fl.) 9-13 feb iakttagen på flertal lokaler (Lars Hallbeck m.fl.)
21 feb
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2)
1 mars, 1 ex, Mäsinge strand (Mats Ljunggren och Kent Sjöström) 5-6 mars, 1 ex Farhult (Thomas Svanberg), 2 ex, Rönnen (Håkan Johansson). 7 mars, 1 ex, Farhult och 3 ex, Rönnen (Alf Petersson).
24 feb
 
Sädesärla
(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3)
9 feb, 1 ex, Helsingborgs lasarett (Göran Fredriksson) 12 mars, 1 ex, Häljaröds hamn (Johan Stenlund), 1 ex, Ängelbäcksstrand (Phil Benstead), 1 ex, Torekon (Nils-Gunnar Isaksson). 20 mars, 1 ex, N Häljaröd (Ronny Svensson m.fl.), 1 ex, Helsingborg (Peter Flarup), 2 ex, Hittarp (Peder Winding m.fl.).
23 mars
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3)
20-21 feb, 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson och Kaj Möller) 24 april, 1 ex, Sandön (Per Wohlin m.fl.). 28 april, 3 ex, Hittarps rev (Klas Rosenkvist).
1 maj
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3)
Övervintrande: 22 jan, 1 ex, Rååsalen (Carina Palm). 12 mars, 1-3 ex, Rönnen (Håkan Johansson m.fl.), 1 ex Laröd (Oskar Lindberg). 14 mars, Kullaberg och Vattenmöllan (Karl G Nilsson).
11 mars
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3)
5 mars, Hunseröd och Riseberga (Lars Nilsson) 6 mars, Grevie (Martin Ekenberg). 10 mars, 3 ex, Forestad (Henrik Mundt).
6 april
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3)
12 mars, 1 ex, Åvarp (Bengt Hertzman). 13 mars, 1-3 ex, Kullaberg (Patrik Söderberg m.fl.), 3 ex, Attarp (Kjell-Åke Hall), 1 ex, Rönnen (Anders Carlberg och Håkan Persson), Utvälinge (Björn Elmlund). 14 mars, 7 ex, Kullaberg (Karl G Nilsson m.fl.)
13 mars
 
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3)
6 mars, 1 ex, Råådalen (Carina Palm). 9 mars, 1 ex, Ekeberga (Mikael Jönsson). 12 mars, 2 ex, Atteköp, Båstad (Sonja och Klas Henningsson), Kulla-Gunnarstorp (Bengt Andersson).
Uppgift saknas
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3)
12 mars, 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson). 13 mars, 3-4 ex, Farhult och 2 ex, Sandön (Patrik Söderberg m.fl.), 4-6 ex, Rönnen (Kjell-Åke Hall m.fl.). 14 mars, 3 ex, Rönnen (Mats Persson m.fl.), Sandön (Lennart Engman m.fl.).
17 mars
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3)
12 mars, 1 ex, Häljaröds hamn (Håkan Johansson m.fl.) 13 mars, 1 ex, Laröd (Oskar Lindberg), Äsperöd (Bengt Andersson). 14 mars, 1 ex, Vattenmöllan och 1 ex, Nyhamns fälad (Karl G Nilsson), 1 ex, Höganäs (Bertil Oldén), Stureholm (Lennart Engman m.fl.).
19 mars
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3)
22 mars, 1 ex, Hasslarps dammar (Håkan Johansson). 24 mars, 1 ex, Rååns dalgång (Patrik Wantzin). 25 mars, 1 ex, Bruces skog, Helsingborg (Sonja Gunnarsson).
4 april
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3)
21 mars, 1 ex, Klarningen, (Phil Bensread och Henrik Johansson). 26 mars, 1 ex, Jordberga (Martin Persson), 1 ex, Billesholm (Jinnie Persson). 27 mars, 1 ex, Kropps våtmark (Karl-Erik Söderqvist), 1 ex, Hasslarps dammar (Thomas Svanberg), 1 ex, Maria by, Helsingborg och 1 ex, Stureholms våtmark (Christer Strid m.fl.), 1 ex, Klarningen (Mats Ljunggren m.fl.), Ugglarps broar (Ronny Svensson).
29 mars
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3)
24-25 mars, 1 ex, Ljungabolet, Västersjön (Merete Carlsson). 26 mars, 1 ex, Rönnen/Sandön (Daniel Gustafsson m.fl.). 28 mars, 1 ex, Kullaberg (Kaj Möller och Alf Petersson).
21 mars
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3)
27 mars, 1 ex, Klarningen (Mats Ljunggren och Mats Sjöström). 3 april, 3 ex, Starby och 2 ex, Sandön (Henrik Johansson m.fl.), 1 ex, Rönnen (Mats Persson), 5 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall m.fl.). 4 april, 5 ex, Klarningen (Håkan Johansson m.fl.), 1 ex, Rönnen (Kaj Möller).
17 april
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3)
12 mars, 1 ex (hane), Sandön (Henrik Johansson m.fl.), 1 ex, Ingelsträde våtmark (Björn Elmlund), 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson). 23 mars, 1 ex, Allerums mosse (Karl G Nilsson). 26 mars, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Vallåkra (Bengt Hertzman)..
1 april
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3)
27 mars, 1 ex, Hasslarps dammar (Thomas Svanberg). 3 april, 1 ex, Starby (Henrik Johansson), 4-7 ex, Hasslarps dammar (Mikael Jönsson), 6 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall), 5 ex, Sandön (Rolf Helmersson), 4-12 ex, Rönnen (Håkan Johansson m.fl.). 4 april, 2 ex, Rönnen (Arvid Landgren), 2 ex, Fahult (Kaj Möller), 2 ex, Klarningen (Phil Benstead), 1 ex, Hasslarps dammar (Ronny Svensson och Lena Jansson).
29 mars
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3)
27 mars, 1 ex, Grytskären (Patrik Söderberg). 30 mars, 1 ex, Grytskären (Kent Sjöström), 1 ex, Ranarps strand (Håkan Johansson). 31 mars, 1 ex, Ängelbä'cksstran (Phil Benstead).
3 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3)
2 april, 1 par, Farhult (Thomas Wallin och Rolf Helmersson), 1 ex, Rönnen (Bengt Andersson). 3 april, 2 ex, Starby (Henrik Johansson m.fl.), 1 par, Stureholms våtmark (Mikael Jönsson m.fl.), 2 ex, Vattenmöllan (Alf Petersson), 2 ex, Rönnen (Håkan Johansson m .fl), 2 ex, Sandön (Rolf Helmersson). 18 april, Dammarna, Hasslarp (Rolf Svensson och Lars Karlsson).
5 april
 
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3)
Övervintrande: 1-2 jan, 1-3 ex, Ripagården (Martin Ekeberg, Patrik Söderberg m.fl.), 8-9 jan, 1 ex, G:a Lerberget (Bengt Andersson m.fl.).    
27 mars
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3)
2 april, 1 ex, Höja våtmark (Thomas Wallin). 3 april, 2 ex, Ugglarps broar (Henrik Johansson) 4 april, 1 ex, Höja våtmark (Lena Jansson och Ronny Svensson).
20 april
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4)
3 april, 1 ex, Vattenmöllan (Alf Petersson). 10 april, 3 ex, Björkeröd (Peder Winding m.fl.). 11 april, 2 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg m.fl.).
12 april
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4 )
18 april, 1 ex, Rönnen (Daniel Steen, Jörgen Kragh). 20 april, 3 ex, Stureholms våtmark (Håkan Johansson), 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid), 1 ex, Klarningen (Kent Sjöström). 21 april, 1 ex, Klarningen (Jan Skidell m.fl.).
2 maj
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4)
19 mars, 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson). 21 mars, 2 ex, Svanbäcksrevet (Björn Elmlund). 1 april, 1 ex, Hemmeslöv (Martin Ekenberg).
8 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4)
2 april, 1 ex, Hasslarps dammar (Björn Carnbäck). 3 april, 3 ex, Hasslarps dammar (Arvid Landgren m.fl.). 4 april, 1 ex, Hasslarps dammar (Erik Svensson), 1 ex, Tamarin Djurpark, Billesholm (Jimmie Larsson).
20 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4)
13 april, 2 ex, Sandön (Ronny Svensson, Lars Helgesson m.fl.). 14 april, 4 ex, Ören, Nyhamnsläge (Karl-Göran Nilsson). 15 april, 2 ex, Sandön (Patrik Söderberg).
20 april
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4)
16 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Patrik Söderberg, Håkan Jojansson, Leif Klinteroth m.fl.). 17 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Rolf Svensson och Lars Karlsson m.fl.). 18 april, 1 ex, Sandön (Daniel Steen).
25 april
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4)
30 april, 1 ex, Mäshult (Jan Skidell). 3 maj, 1 ex Rögle säteri (Thomas Svanberg). 4 maj, 1 ex, Klören (Ronny Svensson).
6 maj
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4)
3 april, 1 ex, Hasslarps dammar (Kjell-Åke Hall, Leif Klinteroth m.fl.). 10 april, 1 ex, Lerhamn (Dan Hammarlund). 15 april, 1 ex, Vejbystrand (Albin Thorsson), 1 ex, Glimminge (Mats Ljunggren).
27 april
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4)
10 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg och Mårten Müller). 15 april, 1 ex, Össjö vilthägn (Henrik Ehrenberg, Patrik Söderberg). 16 april, 1 ex, Allerums skog (Oskar Lindberg).
20 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4)
14 april, 3 ex, Rålehamn (Leif Dehlin). 16 april, 1 ex, Grevie (Martin Ekenberg). 17 april, 1 ex, Glimminge (Mats Ljunggren).
19 mars
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4)
16 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg), 1 ex, Rönnen-Sandön (Anders Carlberg och Roland Thuvander. 19 april, 2 ex, Sandön (Håkan Johansson, Phil Benstead m.fl.). 20 april, 1 ex, Sandön (Sonja Henningsson).
6 maj
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4)
6 april, 1 ex, Hasslarps dammar (Bengt Andersson). 8 april, 1 ex, Hasslarps dammar (Carina Palm). 9 april, 1 ex, Grevie (Liselott Andersson), 1 ex, Hasslarps dammar (Håkan Johansson).
24 april
 
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4)
12 april, 1 ex, Jonstorp (Peter Franzén). 13 april, 1 ex, Hittarp (Patrik Söderberg), 1 ex, Hjärnarp (Sonja Henningsson). 14 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Patrik Söderberg, Arvid Landgren).
28 april
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4)
11 april, 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson), 1 ex, "Barnens skog", Helsingborg (Christer Wendeler. 12 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Mats Rellmar). 14 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Patrik Söderberg och Arvid Landgren).
16 april
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4)
16 april, 1 ex, Sandön (Håkan Johansson). 17 april, 1 ex, Ranarps strand (Martin Gierow), 1 ex, Sandön (Lena Jansson och Ronny Svensson 19 april, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson).
26 april
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4)
19 april, 1 ex, Eskilstorpsstran (Daniel Steen). 20 april, 6 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid, Mats Persson m.fl.), 1 ex, Stureholms våtmark (Ronny Svensson), 1 ex, Klarningen (Kent Sjöström). 21 april, 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Rolf H Hansson, Christer Strid m.fl.), 1 ex, Vattenmöllan (Karl-Göran Nilsson).
27 april
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4)
19 april, 1 ex, Strandbaden (Alf Petersson). 21 april, 1 ex, Utvälinge (Henrik Johansson), 1 ex, Vattenmöllan (Karl-Göran Nilsson). 22 april, 1 ex, Lerberget (Niclas Jonzén), 1 ex, Utvälinge (Arvid Landgren m.fl.)
29 april
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4)
7 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Sonja och Klas Henningsson). 14 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Patrik Söderberg). 15 april, Dammarna, Hasslarp (Rolf H Hansson).
25 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4)
11 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Ronny Svensson). 12 april, 1 ex, Sandön (Henrik Johansson). 14 april, 1 ex, Björkeröd (Ronny Svensson och Lena Jansson).
21 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4)
16 april, 2 ex, Björkeröd (Liselott Andersson), 1 ex, Båstad (Jonas Holgersson). 17 april, 1 ex, Sibirien, Ängelholm (Rolf Helmersson), 1 ex, Rössjön (Mats Ljunggren), 1 ex, S Utmarken, Ängelholm (Rolf Helmersson). 18 april, 1 ex, Jonstorp (Leif Klinteroth) .
25 april
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4)
16 april, 1 ex, Stureholms våtmark (Thomas Svanberg). 17 april, 1 ex, Stureholms våtmark (Ronny Svensson, Lena Jansson m.fl.). 18 april, 1 ex, Sturehoms våtmark (Leif Klinteroth).
4 maj
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4)
18 april, 1 ex, Björkeröd (Jonas Lillvik). 21 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg). 22 april, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg m.fl.).
29 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4)
17 april, 1 ex, Sibirien, Ängelholm (Rolf Helmersson). 19 april, 1 ex, Hemmeslövsstrand (Daniel Steen)). 22 april, Lerberget (Niclas Jonzén), 1 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg).
30 april
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4)
6 maj, 1 ex, Gröthögarna (Phil Benstead). 8 maj, 1 ex, Gröthögarna (Phil Benstead), 1 ex, Grytskären (Thomas Wallin). 10 maj, 1 ex, Rögle (Henrik Johansson).
6 maj
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4)
20 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Håkan Johansson). 21 april, 1 ex, Rönnen, Henrik Johansson). 22 april, 2 ex, Björkeröd (Patrik Söderberg m.fl.), 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson).
29 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4)
20 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Mats Persson, Ronny Svensson m.fl.). 21 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Rolf H Hansson m.fl.). 22 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Kaj Möller m.fl.).
2 maj
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4)
23 april, 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson), 1 ex, Kullen fyr (Janne Dahlén m.fl.). 24 april, 1 ex, Ängelsbäcksstran (Phil Benstead). 25 april, 1 ex, Dagshög (Mats Ljunggren m.fl.), 1 ex, Rönnen (Gunilla Wetterling).
30 april
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4)
23 april, 1 ex, Ripagården (Phil Benstead). 27 april, 1 ex, Flytermossen, Torekov (Phil Benstead). 28 april, 1 ex, Utvälinge (Patrik Söderberg).
10 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4)
27 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Thomas Svanberg). 29 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid m.fl.) 1 maj, 1 ex, Jordberga (Martin Persson), 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Mats Ljunggren m.fl.).
11 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4)
30 april, 1 ex, Selleberga (Jimmie Larsson). 9 maj, 1 ex, Djurholmen (Lars Unger och Nisse Länsberg). 13 maj, 1 ex, Utvälinge (Sonja Henningsson).
9 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5)
8 maj, 1 ex, Kullaberg (Kaj Möller och Thomas Svanberg), 1 ex, Grytskären (Thomas Ullman m.fl.), 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Göran Cederwall m.fl.). 9 maj, Kullaberg (Alf Petersson m.fl.), 1 ex, Dammarna Hasslarp (Phil Benstead). 10 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Håkan Johansson och Rolf H Hansson).
11 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5)
1 maj, 1 ex, Hjärnarp (Hans Nordius). 6 maj, 1 ex, Hittarps rev (Thomas Svanberg), 1 ex, Ishallen, Ängelholm (Håkan Johansson). 7 maj, 1 ex, Mölle hamn (Karl-Göran Nilsson), 1 ex, Hittyarps rev (Thomas Svanberg), 1 ex, Sandön (Mikael Olofsson m.fl.).
6 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5)
23 april, 1 ex, Hovs hallar (Joachim Karlsson). 10 maj, 1 ex, Mäshult (Sara och Jan Skidell). 12 maj, 1 ex, Ransvik (Lena Jansson), 1 ex, Christinelund (Göran Paulsson).
8 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5)
9 maj, 1 ex, Hästhagsviadukten, Helsingborg (Ronny Johansson). 18 maj, 1 ex, Rönnen (Björn Herrlund). 20 maj, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Ehrenberg m.fl.).
18 maj
 
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5
24 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Måns Andersson), 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Carina Palm). 25 april, 1 ex, Valhallsskogen, Ängelholm (Lars Hallbeck). 26 april, 1 ex, Ramlösa (Mats Persson).
10 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5)
23 maj, 2 ex, Vegeholm (Ronny Svensson och Lena Jansson). 29 maj, 1 ex, Vegeholm (Håkan Johansson). 30 maj, 2-3 ex, Kulltorp, Vegeholm (Thomas Wallin m.fl).
22 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5)
7 maj, 1 ex, Hallands Väderö (Mikael Olofsson m.fl.). 13 maj, 1 ex, Ransvik (Lena Jansson), Nällåkra (Göran Paulsson). 14 maj, 1 ex, Gröthögarna (Phil Benstead),
12 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5)
14 maj, 1 ex, Kullaberg (Alf Petersson). 25 maj, 1 ex, Hovs Hallar (Miakel Olofsson). 31 maj, 2 ex, Kullaberg (Bertil Oldén m.fl.), 1 ex, Örby ängar (Leif Dehlin)..
19 maj
 
© KOF 1998-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-11-08 av Christer Strid.