När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2016?

Årets förteckning har samma upplägg som tidigare och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2016 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2015. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2015. För vissa arter kan det råda vissa tveksamheter om det rör sig om "verkliga flyttare" eller övervintrande individer.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram.

I år har vi däremot ingen möjlighet att länka in iakttagelser som rapporterats till Artportalen (f.d. Svalan-systemet). Detta p.g.a. de begränsningar (!) man har i detta nya rapporteringssystem. En besvikelse! Vi får hoppas man snart kommer med en lösning på det hela så att vi på ett enkelt sätt kan göra "filtrerade sökningar".

Rapportera en vårfågelobs till KOF !

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.


Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3, 6/3, 13/3, 15/3, 24/2, 2/1)

22 jan , Domsten (Bengt Andersson). 

Anm. Övervintrande ex?  

13 feb , 1 ex, Thalassa, Helsingborg (Åsa och Christer Strid). 25 mars , 1 ex, Pilshult, Helsingborg (Christer Strid). 
Uppgift saknas
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2, 3/3, 20/1, 5/1)

7 feb , 1 ex, Laröd/Hittarp (Oskar Lindberg).  10 mars , 2 ex, Kullaberg (Karl G Nilsson).  19 mars , Vikingsbergsparken, Helsingborg (Peder Winding). 
13 mars
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3, 5/4, 5/2, 17/1)

4 jan , 2 ex, Norrebrohamn (Karin Falkmer, Bengt Andersson, Thomas Wallin, Mats Ljunggren, Håkan Johansson), 3-5 jan, 2 ex, Torekovs hamn (Rolf Svensson, Peder Winding och Thomas Terne). 

Anm. Övervintrande ex.

26 mars , 1 ex, Pålsjö, Helsingborg (Henrik Johansson).  27 mars , 3 sj, Bälteberga (Bengt Hertzman). 
4 april
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3, 12/3, 25/3, 9/4, 4/1, 18/1)

3 jan , Torekovs rev (Lars Hallbeck och Anders Larsson).

Anm. Övervintrande ex.

 
7 feb , Rammsjö (Jan Skidell), Torekov rev (Henrik Johansson).  12 feb , 14 ex, Karlsfält (Björn Ekelund, Bengt Lundgren och Christer Strid). 
19 mars
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2, 30/1, 6/1, 2/1, 1/1, 24/1)

3 jan , 1 ex Gånarp (Bengt Nilsson), 6 jan, 1 ex, Allerumsskogen (Bengt Hertzman), 8 jan, Ranarps strand (Håkan Johansson).

Anm. Övervintrande ex.

31 jan , 1 ex, Tomarps madar (Håkan Karlsson), insträckande, Allerumsskogen (Thomas Svanberg).  4 feb , 3 ex, Ören Strandbaden (Karl G Nilsson). 
Uppgift saknas
 
Sädesärla

(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3, 9/2, 16/1, 1/3, 2/3, 1/2)

3-23 jan , 1 ex, Torekovs hamn (Håkan Johansson, Rolf Svensson och Thomas Terne), 1 ex, Nyhamnsläge (Karl G Nilsson), 1 ex, Båstad (Martin Gierow).

Anm. Övervintrande ex.

10 mars , 1 ex, Ugglarpsbroarna (Håkan Karlsson).  13 mars , 1 ex, Pålsjöbaden, Helsingborg (Thomas Svanberg). 
23 mars
 
Skogsduva

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2, 12/2, 7/1, 1/1, 1/1, 3/2

1 jan  , 3 ex, Kungshultsskogen, Helsingborg (Christer Strid), 4 jan , 1 ex, Utvälinge (Hans Nordius), 5 jan, Rögle (Håkan Johansson), 9 jan, 3 ex, Mörshög (Olof Jönsson) m.fl.

Anm. Övervintrande ex.

12 feb , 1 ex, Himmelstorp (Karl G Nilsson).  13 feb , 6 ex, Höja våtmark (Thpmas Wallin m.fl.) 
18 feb
 
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5, 15/5, 20/1, 5/2)

24 april , 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson).   ,    ,  
27 mars
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2, 5/3, 1/2, 9/2)

21-23 jan , 1-2 ex, Ranarpsstrand (Miakel Olofsson, Thomas Svanberg m.fl.).  

Anm. Övervintrande ex?

20 mars , 1m ex, Torekov (Mats Ljunggren).  26 mars , Grevie backar (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson). 
11 mars
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2, 13/1, 2/1, 2/3, 8/2, 10/2)

1 jan , Djuramosa (Bengt Andersson).  

Anm. Övervintrande ex.

7 feb , 7 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Terne), Klarningen (Jan Skidell).  10-12 feb , 25 ex, Dammarna Hasslarp (Bengt Andersson och Thomas Terne), 140 ex, Stureholms våtmark (Björn Elmlund). 
21 feb
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2, 1/3, 24/2, 3/3, 12/2, 11/2)

11 feb, 2 ex, Rönnen (Patrik Söderberg).  23-24 feb, 6 ex, Torekovs rev ( Rolf H och Jörgen Hansson), Rönnen (Jan Skidell).  28 feb, 4 ex, Torekovs rev, 12 ex Påarps mal (Karl G Nilsson och Thomas Wallin), Rönnen (Håkan Johansson), Sandön (Lennart Engman, Bengt Andersson). 
24 feb
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3, 9/3, 15/3, 19/2)

22 mars , Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson).  26 mars  , Klarningen (Håkan Johansson m.fl.).  27 mars , 1 ex, Brandsvig (Håkan Johansson), Klarningen (Mats Ljunggren), 21 ex, str Domsten (Klas Rosenkvist och Bengt Andersson), Rönnen (Henrik Johansson).  
29 mars
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3, 30/1, 5/3, 23/2, 26/2)

3 jan , 1 ex, Stureholms våtmark (Anita Paulsson).

Anm. Övervintrande ex?

26 feb , vid Tåstarps ängar (Johnny Lindkvist), Klarningen (Håkan Johansson, Jan Skidell).  27 feb , 3 ex str N, Rönnen (Rolf Helmersson). 
6 april
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3, 17/3, 25/2, 7/3)

8 mars , 1 ex, Sandön (Tobias Christofferson).  13 mars , 2 ex, Sandön (Håkan Johansson och Björn Elmlund).  19 mars , 4 ex, Farhultsviken (Sara och Jan Skidell). 
17 mars
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4, 17/4, 14/3, 8/3 )

23 april, 1 ex Mölle hamn (Henrik Johansson och Henrik Ehrenberg). 24 april , 1 ex, Långsjön, Össjö (Thomas Wallin m.fl.).  1 maj , Rössjön (Mona Hansson). 
25 april
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3, 1/4, 31/1, 9/3)

27 mars , 1 ex, Utvälinge (Henrik Johansson).  30 mars , 6-7 ex, Brandsvig (Ingemar Johansson).  31 mars , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Tobias Christofferson)., 2 ex, Kropps våtmark (Karl-Erik Söderqvist). 
29 mars
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4, 10/4, 2/4, 18/3)

27 mars , Klarningen (Magnus Franzén m.fl.).  11 april , 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Mårten och Christer Strid).   18 april , Klarningen (Håkan Johansson). 
17 april
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4, 9/4, 27/3, 21/3)
31 mars , 1 ex, Postnordterminalen Hjortshögsvägen, Helsingborg (Karl-Erik Söderqvist).  4 april , 1 ex, Tostarps industriområde, Helsingborg (Bengt Andersson).  10-12 april , Dammarna, Hasslarp (Rolf H Hansson, Henrik Johansson, Jan Skidell).  
20 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3, 13/3, 2/4, 22/3)

26-30 mars , 1 ex, Brandsvig (Lars Hallbeck, Per Knutsson, m.fl.).  10 april , 1 par, Dammarna Hasslarp (Sonja Gunnarsson).  16 april , Dagshög (Karin Falkmer). 
5 april
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3, 1/4, 14/3, 27/3)

24 mars , 1 ex, Vegeåns mynning (Henrik Ehrenberg).  28 mars , 1 ex insträckande Domsten (Patrik Söderberg), 1 hane, Stureholms våtmark (Karl-Erik Söderqvist).  29 mar , 1 hane, Örby ängar (Gunilla Arborelius).
1 april
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3, 28/3, 22/3, 31/3)

22 mars , 1 ex, Rönnen (Per Muhr).  26 mars , 1 ex, Rössjön (Håkan Johansson).  28 mars , 1 ex, Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.), Sandön (Herik Johansson), 1 ex, Ingelsträde (Ulrik Alm). 
21 mars
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5, 16/5, 14/4, 3/4)

30 jan , 1 ex, Båstad (Henrik Lind).  30 april , 1 wz, Rönnen (Kaj Möller), 6 ex, Domsten (Olof Jönsson m.fl.).  12 maj , 1 ex, Ören, Svanebäck (Göran Paulsson). 
1 maj
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4, 20/4, 17/4, 3/4)

16 april , 1 ex, Ripagården (Phil Benstead).  20 april , 2 ex, Björkeröd (Thomas Wallin m.fl.).  21 april , 3 ex, Råbocka, Ängelholm (Mikael Olofsson). 
29 april
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3, 13/4, 25/2, 4/4)

27 mars , 1ex, Lervik (Lars Hallbäck).  28 mars , 1 ex, Ranarpstrand (Martin Gierow).  29 mars , 2 ex, Påarps mal (Linus Falkmer). 
3 april
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3, 14/4, 29/3, 4/4)

28 mars , 2 ex, Själrönnen (Henrik Ehrenberg och Henrik Johansson).  2 april , Campingklubben, Domsten (Bengt Andersson).  9 april , 1 ex, Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.). 
8 april
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4, 14/4, 8/4, 9/4)

15 april , Torekov (Mikael Harladsson).  16 april , Vegeholmsskogen (Henrik Johansson), 2 ex, Sandön (Mona och Bo Tuvesson), Ripagården (Phil Benstead), Ranarpsstrand (Martin Gierow).  18 april , Stureholms våtmark (Bengt Andersson). 
20 april
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4, 15/4, 20/4, 10/4)

4 april , 1 ex, Ättekulla, Helsingborg (Stefan Palm).  19 april , Björkeröd (Håkan Johansson). 23 april , 4-5 ex. Klarningen (Thomas Wallin m.fl), 1 ex, Mölle hamn (Henrik Johansson och Henrik Ehrenberg. 
25 april
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4, 20/4, 27/4, 10/4)
17 april , 1 ex, Grevie kyrkby (Phil Benstead). 29 april , 1 ex, Fredriksdals friluftmuseum, Helsingborg (Åsa och Christer Strid), Dammarna Hasslarp (Henrik Johansson).   1 maj, 1 ex, Klarningen (Håkan Johansson)). 
29 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4, 14/4, 22/3, 11/4)

2 april , 1 ex, Ugglarps broar (Ulf Ståhle).  5-12 april , 2-5 ex, Dammarna Hasslarp (Henrik Johansson, Mikael Jönsson m.fl.).  6 april , Klarningen (Håkan Johansson).  
20 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4, 14/4, 3/4, 11/4)

9 april,  1 ex, Sandön (Thomas Svanberg). 10 april , 1 ex, Lervik (Henrik Johansson).  11 april , 1 ex, Grytskären (Anna-Lena Harmsund m.fl.), Ranarps strand (Lars Hallbäck). 
20 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4, 17/4, 8/4, 11/4)

7 april, 1 ex, Farhultsviken (Rolf Helmersson). 16 april , Ranarpsstrand (Martin Gierow).  19 april , Svanshall (Lennart Engman och Håkan Johansson). 
6 maj
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4, 15/4, 8/4, 11/4)

12 april , 1 ex, Broddarps utmark, Dagshög (Karin Falkmer), Lerbergsskogen (Karl G Nilsson).  15 april , 1 ex, Kungshult (Åsa och Christer Strid).  16 april , Glimminge plantering (Mats Ljunggren), Ängelholm (Anna-Lena Hermsund), Kronosogen, Ängelholm (Henrik Johansson), Rössjön (Göran Paulsson), Domsten (Bengt Andersson), Ranarpsstrand, (Martin Gierow). 
16 april
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4, 11/4, 11/4, 11/4)

3 april , 1 ex, Farhultsviken (Rolf Helmersson och Paul Fors).  9 april , 1 ex, Farhultsviken (Henrik Johansson).  16 april , 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow). 
27 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4, 15/4, 12/4, 12/4)

2 april , 1 ex, Båstad station (Jan Gustavsson).  7-8 april, 1 ex, Domsten (Bengt Andersson och Håkan Johansson m.fl.), 1 ex, Ängelholm (Anna-Lena Harmsund).  9 april , 1 ex, Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.).  
21 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4, 15/4, 12/4)

3 april , 1 ex, Mäsinge strand (Kent Sjöström).  12 april , 3 ex, Klarningen (Karl-Axel Sand).  18 april , Klarningen (Jan Skidell). 
19 mars
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4, 13/4, 7/4, 16/4)

3 april , 1 ex. Kullaberg (Kaj Möller).  4-9 april , 1 ex, Fotbollsplan, Utvälinge (Tommy Strandek m.fl.).   7 april , 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Patrik Söderberg).  
12 april
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4, 17/4, 17/4, 16/4)

16 april , 1 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow).  18 april , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson).  26 april , 1 ex, Kropps våtmark (Karl-Erik Söderqvist). 
27 april
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4, 15/4, 14/4, 18/4)

22 april, 3 ex, Rönnen (Håkan Johansson), 1 ex, Sandön (Thomas Wallin o ch Jan Skidell).  23 april , Camingklubben, Domsten (Bengt Andersson).  24 april , 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson). 
26 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4, 17/4, 14/4, 18/4)

14 april , 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Jan Skidell).  16 april , 1 ex, Maria by, Helsingborg (Åsa och Christer Strid).  18 april , Rössjön (Håkan Johansson). 
24 april
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4, 10/4, 15/4, 21/4, 18/4)

11 april , Klarningen (Phil Benstead). 16 april , Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson).  30 april , Klarningen (Thomas Blomsterberg). 
2 maj
 
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4, 15/4, 13/3, 21/4)

13 mars , 1 hane, Eskilsminne och Ramlösa, Helsingborg (Bengt Andersson och Sonja Gunnarsson). 

Anm. Övervintrande ex.

8 april , 1 ex, hane, Axtorp, Munka-Ljungby (P-O Holmgren).  12 april , Lerbergsskogen (Karl G Nilsson). 
28 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4, 16/4, 11/3, 21/4)

17 april , 2 hanar, Gantofta (Bengt Hertzman och Eva Kristiansson).  18 april , 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Kaj Möller).  20 april , 1 ex, Backagården, Hjärnarp (Sonja Henningsson), Björkeröd, Kullaberg (Thomas Wallin m.fl.). 
25 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4, 20/4, 19/4, 21/4)

16 april , 2 sjungande, Åvarps stenbrott (Thomas Wallin m.fl.).  23 april , Gantofta (Bengt Hertzman), Campingklubben, Domsten (Bengt Andersson).  24 april , 3 ex, Össjö (Per Muhr m.fl.). 
30 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4, 21/4, 27/4, 23/4)

24 april , 1 ex, Farhult (Henrik Johansson m.fl.).  30 april , 1 ex, Farhult (Håkan Johansson m.fl.).   1 maj, 1 ex, Klarningen (Mikael Haraldsson). 
2 maj
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4, 18/4, 18/4, 26/4)

23 april, 1 ex, Lya mosse (Mats Ljunggren, Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Klarningen (Thomas Wallin m.fl.).  24 april , 1 ex, Vasalta hed (Kent Sjöström).  29 april,  1 ex, Hulugeröd (Håkan Johansson).
29 april
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4, 1/5, 22/4, 26/4)

1 maj ,  1 ex, Svedberga kulle (Thomas Terne), 1 ex, Utvälinge och Vegeholmsskogen (Rolf Helmerson), 1 ex, Rannarpsstrand (Martin Gierow). 3 maj , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Ingemar Johansson), Rekekroken (Tommie Nilsson).  4 maj , 1 ex, Ljungabolet (Merete Carlsson). 
6 maj
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4, 27/4, 27/4, 27/4)

23 april , 1 ex, Farhult (Tobias Christoffersson).  30 april , 1 ex, Vegeåns mynning (Håkian Johansson).  1 maj , 1 ex, Allerums mosse (Christer Strid). 
10 maj
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4, 28/4, 26/4, 28/4)

1 maj , 1 ex, Lerhamn (Kaj Möller), Allerums mosse (Christer Strid), Örby ängar (Henrik Johansson).  3 maj , 1 ex, Rögle dammar (Stig och Bodil Forsberg).  6 maj , 1 ex, Rönnen (Mikael Jönsson). 
6 maj
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4, 15/4, 23/2, 29/4)

25 april , 1 ex, Klarningen (Jan Skidell m.fl.).   29 april , Utvälinge (Bengt Andersson m.fl.).  30 april , 3 ex, Dammarna, Hasslarp och 2 ex, Sandön (Henrik Johansson m.fl.). 
4 maj
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4, 18/4, 24/4, 1/5)

23 april , 2 ex, Gantofta (Bengt Hertzman).  30 april , 1 ex, Sofieroskogen (Christer Strid), 1 ex, Björkeröd (Erik Svensson).   1 maj, 1 ex, Lerhamn (Kaj Möller), Allerums mosse (Christer Strid). 
30 april
 
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 6/5, 24/4, 2/5, 27/4, 2/5)

30 aprl , 1 ex, Sofieroskogen (Christer Strid).  1 maj , 1 ex, Allerums mosse (Christer Strid).  2 maj , Svedberga kulle (Thomas Terne) 
10 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5, 7/5, 29/4, 2/5)

8 maj , 1 ex, Ängelholm (Anna-Lena Harmsund m.fl.), 1 ex, Stenkrossen (Tobias Christoffersson).   12 maj , 1 ex, Kulla-Gunnarstorp (Göran Paulsson), Sinarpsdalen (Bengt Hertzman).  13 maj , 1 ex, Gyhult, Helsingborg (Christer Strid). 
12 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4, 1/5, 3/5, 2/5)

5 maj , 1 ex, Utvälinge (Hans Nordius).  7 maj , 1 ex, Farhult (Ingemar Johansson), Vistorps hamn (Martin Gierow), Hovs hallar (Benny Hansson).  8 maj , 1 ex, Klarningen och Brännesslätt (Martin Ekenberg), 1 ex, Utvälinge (Tobias Christoffersson). 
11 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5, 1/5, 3/5, 7/5, 5/5)

8 maj , 3 ex, Vattenmöllan (Thomas Svanberg m.fl.).  9 maj , 1 ex, Annelunds våtmark, Allerums mosse och Maria by (Christer Strid och Björn Ekelund, Vikens Ry (Bengt Lundgren).  10 maj , 1 ex, Ängelholm (Henrik Johansson). 
6 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4, 4/5, 22/4, 7/5)

3 maj , 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson).  11 maj , 1 ex, Mölle mosse (Karl G Nilsson).  18 maj ,  Vegeholm slott (Thomas Wallin m.fl.).
8 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4, 3/5, 7/5, 7/5)

6 maj , 1 ex, Domsten (Thomas Svanberg m.fl.).  7 maj ,  1 ex, Kullen (Henrik Johansson). 11 maj , 3 ex, Kronoskogen, Ängelholm (Thomas Wallin m.fl.). 
11 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5, 11/5, 9/5, 8/5)

13 maj , 1 ex, Berga industriområde, Helsingborg (Christer Strid).  16 maj , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Ulf Ståhle).  18 maj ,  1 ex, Grevie (Lars Hallbäck).
18 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5, 30/4, 1/5, 9/5)

5 maj , 1 par, Älemossen, (Henrik Johansson och Henrik Ehrenberg).  6 maj , 1 hane, Åvarp (Christer Strid).  7 maj, Kullen (Henrik Johansson). 
9 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5, 13/5, 15/5, 16/5)

19 maj , 1 ex, Kullaberg (Karl G Nilsson).  22 maj , 1 ex, Kullen (Henrik Johansson), Hallands Väderö (Phil Benstead, Mikael Haraldsson).  24 maj , 1 ex, Norrebro hamn (Bengt Andersson). 
19 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5, 17/5, 20/5, 20/5)

21 maj , 1 ex, Klören (Ronny Johansson)  22 maj , 1 ex, Vegeholm (Rolf Helmersson).  24 maj , 1 ex, Vegeholm (Håkan Johansson). 
22 maj