När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2017?

Årets förteckning har samma upplägg som tidigare och nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2017 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2016. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2016. För vissa arter kan det råda vissa tveksamheter om det rör sig om "verkliga flyttare" eller övervintrande individer.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presenationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram.

Fortfarande ingen möjlighet att länka in iakttagelser som rapporterats till Artportalen. Om det blir någon lösning på detta får framtiden utvisa.

Däremot startar man våren 2017 "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av "Naturens kalender" och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

Extremt tidiga iakttagelser har nedan noterats med röd text. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3, 6/3, 13/3, 15/3, 24/2, 2/1, 22/1)

16 jan   , 1 ex, Kulla-Gunnarstorp (Bengt Andersson), 22 jan, Jonstorp (Henrik Johansson).  

Anm. Övervintrande ex.

27 feb , 1 ex, Sofiero slott (Monica Pedersen m.fl.)  11 mars , 1 mex, Kulla-Gunnarstorp (Göran Paulson), 2 ex, Kullaberg (Karl G Nilsson).  
Uppgift saknas
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2, 30/1, 6/1, 2/1, 1/1, 24/1, 31/1)

2 jan , Svedberga (Henrik Johansson), 17 jan, 1 ex, Mörarp (Per Österman). 

Anm. Övervintrande ex.

23 jan , 1 ex, Buces skog, Helsingborg (Bengt Andersson), 24 jan, 1 ex Västraby/Rögle (Janne Dahlén).  9 feb  , 3 ex str O, Rögle säteri (Christer Strid o Björn Ekelund).

15-16 feb sträcker det in mycket.  
Uppgift saknas
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5, 16/5, 14/4, 3/4, 30/1)

29 april  , 1 ex, Lerviks hamn (Bengt Andersson), 1 ex, Domsten (Mårten Müller och Stefan Holmberg).  2 maj , 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson).   4 maj , 1 ex, Klarningen (Jan Gustavsson).   
1 maj
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2, 3/3, 20/1, 5/1, 7/2)

2-29 jan , Årnackens hamn-Farhult (Ronny Svensson, Klas Rosenkvist m.fl.). 

Anm. Övervintrande ex

12 mars  , 1 ex, Ängelholm (Henrik Johansson), 1 ex, Domsten (Peder Winding m.fl.), 4 ex, Klören (Nick Gräntz).   13 mars ,1 ex, Domsten (Peder Winding m.fl). 
13 mars
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3, 12/3, 25/3, 9/4, 4/1, 18/1, 7/2)

2 jan , 75 ex, Dagshög (Göran Andersson, Lars Hallbeck och Anders Larsson m.fl.), Svedberga (Henrik Johansson), Slätteröd (Phil Benstead). 

Anm. Övervintrande ex.

 
28 feb , 21 ex, Brandsvig (Lars Hallbeck och Per Knutsson).  1 mars  , ca 25 ex, Hasslarpsån, Välinge (Thomas Wallin m.fl.). 
19 mars
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2, 13/1, 2/1, 2/3, 8/2, 10/2, 7/2)

1-2 jan  , Rönnen-Sandön (Barbara och Ingo Leibiger, Lars Hallbeck och Anders Larsson m.fl.).   

Anm. Övervintrande ex.

15 feb  , 1 ex, Sandön (Björn Elmlund).  16 feb  , 23 ex str Sandön (Thomas Wallin)  
21 feb
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2, 1/3, 24/2, 3/3, 12/2, 11/2, 11/2)

18-22 feb , 1 ex, Sandön (Rolf Helemersson), 1 ex, Rönnen (Thomas Wallin m.fl.), 1 ex, Gunnestorp (Leif Klineroth).   24-25 feb , 15 ex, Vejbystrands hamn (Lars Karlsson m.fl.).   25 feb , 5 ex, Torekovs rev (Mats Ljunggren).  
24 feb
 
Skogsduva

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2, 12/2, 7/1, 1/1, 1/1, 3/2, 12/2
Flertalet lokaler, bl.a:5 jan, 12, ex, Starby (Lars Hallbeck), Västraby (Bengt Andersson), 9 jan , Svedberga (Ronny Svensson), 12 jan, 19 ex, Rögle-Västraby (Kaj Svahn, Janne Dahlén), 15 jan, Rögle (Henrik Johansson). 

Anm. Övervintrande ex.

28 jan , 2 ex, Gyhult (Christer Strid)).   13 feb  , minst 5 ex, Kullaberg (Karl-Göran Nilsson). 
18 feb
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3, 30/1, 5/3, 23/2, 26/2, 16/2)

6 jan-3 mars , 1 ex, Sandön (Bengt Andersson, Klas Rosenkvist och Henrik Johansson).
Anm. Övervintrande ex.
4 mars , 12 ex, Norra Vram (Erik Svensson).  6 mars  , 12 ex, Välinge (Peter Gottschalk), 20 ex, Förslöv (Stellan Lindberg).  
6 april
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3, 17/3, 25/2, 7/3, 8/3)

8 mars , 3 ex, Sandön (Ulf Ståhle).   11-12 mars  , 2-6 ex, Sandön (Anders Lindén, Bryan Smith m.fl.))   14 mars , 4 ex, Sandön (Thomas Rönnertz m.fl.)  
17 mars
 
Sädesärla

(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3, 9/2, 16/1, 1/3, 2/3, 1/2, 10/3)

4-31 jan , 1 ex, Torekovs rev (Peder Winding m.fl.) 5 jan, 1 ex, Björkhagenskogen och 6 jan, 1 ex Magnarps hamn (Clifford Weimann), 1-5 ex, Höganäs reningsverk (Mikael Jönsson m.fl.). 

Anm. Övervintrande ex.

5 jan-1 feb, 8 ex, Ören, Strandbaden (Karl-Göran Nilsson m.fl.).   11 mars , 1 ex, Hittarps rev (Carina Palm), 1 ex, Domsten Peder Winding m.fl.).  
23 mars
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2, 5/3, 1/2, 9/2, 20/3)

Flertalet lokaler, bl.a:1 jan, 52 ex, Djuramosa (Bengt Andersson m.fl.), 2 jan , 17 ex, Dammarna Hasslarp (Henrik Johansson), 5 jan, Strandbaden (Ronny Svensson), 4 feb, 95 ex, Kristienlunds våtmark (Karl-Göran Nilsson).  

Anm. Övervintrande ex.

24 feb , 2 ex, Hittarpsrevet (Mikael Jönsson).   12 mars , 2 ex, Kullens fyr (Karl-Göran Nilsson), 25 ex, Domsten (Peder Winding m.fl.),
11 mars
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3, 9/3, 15/3, 19/2, 22/3)

25-26 feb , 1 hane, Dammarna Hasslarp (Thomas Wallin m.fl.).   13-26 mars , 1 hane, Dammarna Hasslarp (Peder Winding, Ronny Svensson m.fl.).   17 mars , 1 hane, Rönnen (Mats Johansson). 
29 mars
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3, 28/3, 22/3, 31/3, 22/3)

23 mars , 2 ex, Domsten (Bengt Andersson), Sandön (Per Knutsson, Kjell-Åke Hall m.fl.), Grytskären (Kjell-Åke Hall).  28 mars , 1 ex, Farhult (Thomas Wallin och Karl-Göran Nilsson), 1 exc, reningsverket, Ängelholm (Phil Benstead).  4 april , 1 ex, Klören (Christer Strid).  
21 mars
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3, 1/4, 14/3, 27/3, 24/3)

16 mars  , 1 ad hona, str Maria by, Helsingborg (Christer Strid).   19 mars  , 1 ex, Klarningen (Thomas Wallin m.fl.).   28 mars  , 1 par, Farhult (Thomas Wallin m.fl.). 
1 april
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3, 5/4, 5/2, 17/1, 26/3)

4-5 jan , 2 ex, Torekovs rev (Perder Winding m.fl.), Knaggestenen, Arild (Mats Peterz). 

Anm. Övervintrande ex.

12 mars , 1 ex, Domsten (Peder Winding m.fl.).   15 mars , 1 sj, Lilla dammen, Utvälinge (Tobis Christofferson). 
4 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3, 13/3, 2/4, 22/3, 26/3)

13 mars , 3 ex, Brandsvigs våtmark (Nick Gräntz).  15-22 mars , 1 hane, Stureholms våtmark (Kar-Göran Nilsson, Ronny Svensson m.fl.).   23 mars , 1 ex, Kropps våtmark (Karl-Erik Söderqvist).  
5 april
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3, 1/4, 31/1, 9/3, 27/3)

7 jan , 1 ex, Ottarps kyrka (Bengt Andersson och Karl-Erik Söderqvist). 

Anm. Övervintrande ex?

23 mars  , 1 ex, Gråläge (Thomas Terne).   24 mars , 1 ex, Simontorp, Hallandsåsen (Ronny Svensson). 
29 mars
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4, 10/4, 2/4, 18/3, 27/3)

18-23 mars , 1 ex, Klarningen (Håkan Johansson, Thomas Wallin m.fl.).  2 april  , 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).   4 april  , 1 ex, Sandön (Christer Strid m.fl.).  
17 april
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3, 13/4, 25/2, 4/4), 27/3

26 mars , 1 hane, Västraby (Thomas Wallin, Ronny Svensson).   28 mars  , 1 ex, Hålehall (Stellan Lindberg).  1 april , 1 ex, Domsten (Patrik Wantzin). 
3 april
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3, 14/4, 29/3, 4/4, 28/3)

29 mars , 2 ex, Sandön (Håkan Johansson).  30 mars  , 1 ex, Camingbyn, Domsten (Bengt Andersson).   3 april  , 2 ex, Sandön (Anders Larsson), 1 ex, Norra hamnen, Helsingborg (Peder Winding).  
8 april
 
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4, 9/4, 27/3, 21/3, 31/3)

23 feb , 4 ex, Påarps mal (Johan Thulin).  2-20 april  , 2 ex, Dammarna, Hasslarp (Thomas Svanberg m.fl.).  3-12 april , 6 ex, Rönnen (Nick Gräntz, m.fl.).  
20 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4, 14/4, 22/3, 11/4, 2/4)

6 april , 1 ex, Klarningen (Martin Ekenberg).   9 april , Böskestorp (Martin Gierow), 1 ex, Arild (Mats Peterz).  12 april  ,1 ex, Helsingborg (Ronny Svensson).  
20 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4, 15/4, 12/4, 12/4, 2/4)

7 april  , 1 ex, Maria by, Helsingborg (Åsa och Christer Strid) och 1 ex, Epadalen, Ängelholm (Per Muhr).   17-18 april , 1 par, Maria By, Helsingborg (Christer Strid).  18 april  , 1 ex, Björkeröd (Leif Klinteroth), 1 ex, Glimminge plantering (Mats Ljunggren). 
21 april
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4, 11/4, 11/4, 11/4, 3/4)

8 april , 1 ex, Farhult (Rolf Helmersson).   16 april  , 1 ex, Sandön (Thomas Terne).   17 april , 3-5 ex, Sandön (Henrik Ehrenberg och Henrik Nordholm), 10 ex, Farhultsviken (Mikael Calner). 
27 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4, 15/4, 12/4, 3/4)

15 april  , 2 ex, Grytskären (Per Knutsson).    16-27 april , Domsten (Thomas Svanberg m.fl.).   27 april  , 3 ex, Sandön (Ingemar Johansson).  
19 mars
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4, 13/4, 7/4, 16/4, 3/4)

8 april  , 1 hane, Ängeltofta (Henrik Johansson).  9-16 april  , 1 hane, Sofiero (Paul Tufvesson, Ulf Ståhle m.fl.)    11 april , 1 hane, Husensjö, Helsingborg (M Karlsson).   
12 april
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4, 15/4, 20/4, 10/4, 4/4)

16 april  , 1 ex, Sandön (Mikael Olofsson, Ronny Svensson), 1 ex, Dammarna Hasslarp (Thomas Svanberg).  17-20 april , Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson, Sten-Inge Eriksson m.fl.).   24 april  , 6 ex, Tåstarpssjöarna (Joachim Falck).  
25 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4, 17/4, 8/4, 11/4, 7/4)

17 april , 21 ex str, Domsten (Peder Winding m.fl.).  20 april  , 15 ex, Sandön (Mats Peterz).  27 april , 4 ex, Domsten (Peder Winding), 1 ex, Sandön (Lars Helgesson). 
6 maj
 
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4, 15/4, 13/3, 21/4, 8/4)

12 april , 1 hane, Djurparken Påarp (Mikael Jönsson).  16 april  , 1 ex, Vegeholm (Per Knutsson).   17 april , 1 ex, Ängelholm (Anna-Lena Harmsund m.fl.).  
28 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4, 14/4, 3/4, 11/4, 9/4)

3 april  , 1 ex, Sandön (Nick Gräntz).   8 april , Grytskären (bengt Andersson och Per Brorsson).    10 april ,  3 ex, Fria bad, Helsingborg (Peder Winding). 
20 april
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4, 10/4, 15/4, 21/4, 18/4, 11/4)

16 april  , 2 ex, Klarningen (Göran Ericson).   20-21 april  , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Christer Strid, Ronny Svensson).  24 april  , 1 ex, Brandsvig (Per Knutsson).  
2 maj
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4, 15/4, 8/4, 11/4, 12/4)

14 april  , 2 ex, Selleberga (Bengt Hertzman).   16 april , Domsten (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Sofiero (Christer Strid).   17 april  , 1 ex, Sofieroskogen (Christer Strid), 2 ex, Årnacken (Tommie Nilsson), Glimminge plantering (Mats Ljunggren), Stensåns mynning (Jan Gustavsson), 1 ex, Jonstrop (Peter Franzén).   
16 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4, 17/4, 14/4, 18/4, 14/4)

14 april , 1 ex, Selleberga, Bjuv (Bengt Hertzman).   27 april  , 1 ex, Domsten (Peder Winding).   30 april  , 1 ex Kullens fyr (Robert Petersen och Per Eriksson, 1 ex, Stenkrossen (Nick Gräntz).  
24 april
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4, 21/4, 27/4, 23/4, 14/4)

27 april-1 maj , Farhult (Henrik Johansson m.fl.).  30 april  , 1 ex, Görslövs åns mynning (Leif Klinteroth)  2 maj  , 1 ex, Sandön (Leif Klinteroth).  
2 maj
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4, 14/4, 8/4, 9/4, 15/4)

16 april  , 1 ex, Kronoskogen, Ängelholm (Henrik Johansson).  19 april  ,1 ex, Domsten (Peder Winding m.fl.), 1 ex, Kullens fyr (Mats Peterz).   22 april  , 1 ex, Björkeröd (Thomas Wallin m.fl), 1 ex, Englands dal , Bjäre (Mats Ljunggren).  
20 april
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4, 20/4, 17/4, 3/4, 16/4)

26 mars , 1 ex, Lundsgård, Helsingborg (Jimmie Kjellander).   18 april  , 1 ex, Pålsjö Östra, Helsingborg (Peter Svensson).    21 april  , 1 ex, Jonstrop (Lennart Engman).  
29 april
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4, 17/4, 17/4, 16/4, 16/4)

17-18 april  , Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson), 1 ex, Domsten (Peder Winding m.fl.).   20 april , 2 ex, Dammarna Haslarp (Christer Strid).   23 april  , 1 ex, Hasslarp (Bryan Smith).  
27 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4, 20/4, 19/4, 21/4, 16/4)

26 april  , 1 ex, Höganäs (Per Knutsson).   27 april  , Farhult (Henrik Johansson), 1 ex, Rögleskogen (Bengt Andersson).   30 april , Björkeröd (Tommie Nilsson).  
30 april
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4, 20/4, 27/4, 10/4, 17/4)

30 april  , 1 ex, Ranarpstrand (Martin Gierow).  1 maj  , 1 ex, Domsten (Bengt Andersson).  2 maj , 1 ex, Sandön (Hans Nordius).  
29 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4, 16/4, 11/3, 21/4, 17/4)

20 april , 1 ex, Mölle mosse (Kjell Johansson och Bengt Nicklasson).   23 april  , 1 ex, Domsten (Bengt Andersson).   25 april  , 1 ex. Kronoskogen, Ängelholm (Per Muhr).  
25 april
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4, 15/4, 14/4, 18/4, 22/4)

20 april , 1 ex, Domsten (Mårten Müller och Bengt Andersson), 2 ex, Rönnen (Rolf Helmersson).  28 april  , 1 ex, Sandön (Per Knutsson).   29 april , 3 ex, Ranarpsstrand (Martin Gierow).  
26 april
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4, 17/4, 14/3, 8/3, 23/4)

24 april  , 1 ex, Rönnenå, Ängelholm (Anna-Lena Harmsund).   25 april , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Henrik Johansson).   26 april , 3 ex, Dammarna Hasslarp (Christer Strid, Bengt Andersson m.fl.), 1 ex, Klarningen (Greger Larsson). 
25 april
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4, 18/4, 18/4, 26/4, 23/4)

27 april , 1 ex, Farhult (Henrik Johansson).  29 april  , 1 ex, Himmelstorp (Henrik Johanssonm och Ronny Svensson).   30 april , 2 ex, Lya ljunghed (Håkan Johansson), Klören (Lennart Engman), 1 ex, Farhult (Nick Gräntz). 
29 april
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4, 27/4, 27/4, 27/4, 23/4)

30 april , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Mikael Jönsson och Erik Svensson), 1 ex, Farhult (Matthis Kaby m.fl.).   2 maj  , 1 ex, Farhultsviken, Jonstorp (Leif Klinteroth).   3 maj, 1 ex, Dammarna Hasslarp (Göran Cederwall), 1 ex, Sandön (Oskar Lindberg). 
10 maj
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4, 18/4, 24/4, 1/5, 23/4)

30 april , 1 ex, Ranarapstrnad (Martin Gierow).   1 maj , 1ex, Vattenmöllan (Thomas Svanberg och Johan Stenlund).   3 maj  , 1 ex, Jonstorp (Tommie Nilsson). 
30 april
 
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5, 15/5, 20/1, 5/2. 24/4)

9 mars , 2 ex, Sandön (Thomas Rönnertz).   30 april , 1 ex, Kullaberg (Mårten Müller och Stefan Holmberg). 6 maj , 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson).  
27 mars
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4, 15/4, 23/2, 29/4, 25/4)

28 april , 1 ex, Sandön (Per Knutsson m.fl.).  1 maj  , 5 ex, Sandön (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth), 1 ex, Klarningen (Mats Ljunggren).    2 maj , 1 ex, Klarninbgen (Jan Gustavsson), Sandön (Henning Svendsen och Hans Nordius m.fl.). 
4 maj
 
Trädgårdsångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 6/5, 24/4, 2/5, 27/4, 2/5, 30/4)
12 maj  , 1 ex, Åvarps fälad (Bengt Hertzman), 1 ex, Glimminge plantering (Mats Ljunggren), 1 ex, Allerums mosse (Åsa och Christer Strid, Björn Ekelund).   13 maj , 1 ex, Krematoriet, Helsingborg (Christer Strid).   14 maj  , 1 ex, Heljarödsgården (Anders Lindén m.fl.), 1ex, Ljungabolet (Merete Carlsson), 1 ex, Stenkrossen (Olof Jönsson), 1 ex, Ängelholm (Nick Gräntz), 1 ex, Fiskdammarna, S Rössjön (Patric Carlsson).  
10 maj
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4, 1/5, 22/4, 26/4, 1/5)
5 maj  , 1 ex Rössjöholm (Pelle Holmgren), 1 ex, Höganäs (Göran Larsson, 1 ex, Glimminge plantering (Mats Ljunggren), 1ex, Rammsjöstrand (Jonas Johansson).  6 maj  , 1 ex, Småbåtshamnen Skälderviken (Birgit och Sune Lindell), 1 ex, Klarningen (Mikael Jönsson), 2 ex, Ljungabolet (Merete Carlsson), Lya ljunghed/Äle mosse (Bengt Andersson, Leif Andersson), Vasalt (Marti Gierow), Hallands Väderö (Petter Olsson), 1 ex, Sibirien Ängelholm (Thomas Svanberg.   7 maj , 1 ex, Åsljungasjön (Åsa och Christer Strid), 1 ex, Åvarp (Mikael Jönsson m.fl.) 1 ex, Rönnen (Rolf Helmersson).  
6 maj
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4, 28/4, 26/4, 28/4, 1/5)
6-7 maj , Råådalen (Thomas Wallin m.fl.).   7 maj , Dammarna Hasslarp (Göran Cederwall) och 15 ex, Görarps mölla (Peter Bjurenståhl), 3 ex, Örby ängar (Bengt Hertzman, Gunilla Arborelius och Bosse Johansson), Hallands Väderö (Petter Olsson).   12 maj  , 2 ex, Motorbanan, Helsingborg (Folke Markheden).  
6 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4, 4/5, 22/4, 7/5, 3/5)

7 maj  , Gantofta (Måns Segerlund, Liselotte Andersson), Hallands Väderö (Petter Olsson).  9 maj  , 2 ex, Pålsjö (Mona Hansson), 6 bex, Rååns dalgång (Berngt Andersson), 1 ex, Thalassa, Helsingborg (Ronny Svensson).  10 maj , ca 20 ex, Råådalen (Thomas Wallin m.fl.). 
8 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4, 1/5, 3/5, 2/5, 5/5)

7 maj  , Hallands Väderö (Petter Olsson).   9 maj  , 1 ex, Oderbäcks utlopp (Nils Kjellén).   14 maj  , 1ex, Farhult (Mikael Olofsson m.fl.), 1 ex, Staby (Per Knutsson), 1 ex, Kulla silo (Göran Paulsson), 1 ex, Jonstorp (Leif Klinteroth).  
11 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5, 30/4, 1/5, 9/5, 5/5)

9 maj , Björeröd (Alf Petersson).   12 maj  , Lya Ljunghed (Thomas Wallin).   13 maj , 1 ex, Farhult (Thomas Svanberg m.fl.), 1 ex, Hallands Väderö (Dan Östlund och Bosse Sjögrund), 1 ex, Myltebäcksskogen (Mats Ljunggren), 1 ex, Kullaberg (Lars-Erik Jönsson och Ingemar Andell) .  
9 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4, 3/5, 7/5, 7/5, 6/5)

7 maj , 15 ex, Dammarna Hasslarp (Tommie Nilsson), Domsten (Bengt Andersson), Kullen (Henrik Johansson, Ronny Svensson), 11 ex, Kullen (Kaj möller m.fl..   8 maj , 2 ex, Höja våtmark, 20 ex Dammarna Hasslarp (Bryan Smith m.fl.), 2 ex Utvälinge (Leif Klinteroth), 1 ex, Rydebäck (Patrik Wantzin), 2 ex, Ugglarps broar (Thomas Wallin).   9 maj , Dammarna, Hasslarp (SE Strid).  
11 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5, 7/5, 29/4, 2/5, 8/5)

9 maj  , Björkeröd (Alf Petersson), 1 ex, Thalassa, Helsingborg (Ronny Svensson).   13 maj  , 1 ex, Fathult (Thomas Svanberg m.fl.).    14 maj  , 1 ex, Heljarödsgården (Anders Lindén m.fl.), 1 ex, Himmelstorp, Hallandsås (Mats Ljunggren), 1 ex, Farhukt (Leif Klinteroth), 1 ex, Stenkrossen (Olof Jönsson).  
12 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5, 1/5, 3/5, 7/5, 5/5, 8/5)

9 maj  , 2 ex, Mariastaden Helsingborg (Christer Strid), Jonstorp (Lennart Engman), 1 ex, Domsten (Bengt Andersson).   11 maj , 2 ex, Farhult (Henrik Johansson).   12 maj  , 1 ex, Vegeholm (Tommie Nilsson). 
6 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5, 11/5, 9/5, 8/5, 13/5)

15 maj  , 1 ex, Dammarna Hasslarp (Jan-Erik Bengtsson), 1 ex, Örby ängar (Mikael Jönsson).   17 maj  , 1 ex, Ulriksfält, Ängelholm (Jan-Erik Bengtsson).    18 maj  , 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson).  
18 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5, 13/5, 15/5, 16/5, 19/5)

13 maj , 1 ex, Kullaberg (Lars-Erik Jönsson, Ingemar Andell m.fl.).   15 maj  ,1 ex, Kullaberg (Kaj Möller).  16 maj , 2 ex, Kullaberg (Leif Klinteroth och Kaj Möller).  
19 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5, 17/5, 20/5, 20/5, 21/5)

19 maj  , 1 ex, Killeröd (Mats Ljunggren).   21 maj  , 1 ex, Vegeholmsskogen (Rolf Helmersson och Paul Fors)   26 maj , minst 3 ex, Vegeholsskogen (Thomas Wallin m.fl).    
22 maj