När kommer fåglarna till NV-Skåne år 2019?

Nedan listas våra förstafynd av vårfåglarna år 2019 som rapporterats inom KOF´s verksamhetsområde. Listan är sorterad efter ankomstdatum under år 2018. Inom parentes anges för varje art datum för första observation 1998 t.o.m. 2018. För vissa arter kan det råda vissa veksamheter om det rör sig om "verkliga flyttare" eller övervintrande individer.

Även detta år fortsätter vi den grafiska presentationen som visar artens ankomstdagar med en trendlinje inprickade. För bara musen över den lilla bilden i form av ett diagram.

Fortfarande ingen möjlighet att länka in iakttagelser som rapporterats till Artportalen. Om det blir någon lösning på detta får framtiden utvisa.

Från våren 2017 görs en standardiserad insamling - "Fågelkalendern", - av vårtecken med hjälp av frivilliga observatörer. Fågelkalendern är en del av "Naturens kalender" och är ett samarbetsprojekt mellan SLU, SOF och Artportalen. Här kan du läsa mer om Fågelkalendern.

Fortfarande vill vi givetvis att du rapportera in dina vårobsar till KOF!

Nyhet för år 2019 är att vi reviderat artlistan och plockat bort några arter. Dessa arter orsakar ofta gränsdragningsproblem mellan övervintrare och nyanlända individer och kan därför ge en missvisande bild om de är med.

Extremt tidiga iakttagelser ska dock behandlas precis som tidigare. För dessa observationer skall särskild blankett lämnas till Rrk. Du kan läsa mer om vilka tidskriterier som gäller för blankettkrav i Fenologi Skåne. Gå sedan vidare in på respektive art och se vilka tidsperioder som kräver en särskild rapport.

Information om och hur man går tillväga med raritetsrapporterna hittar du på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.


   
Art
1:a obsdag
2:a obsdag
3:e obsdag
Mediandatum för ankomst 1971-1980
Skogsduva

(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 20/2, 12/2, 7/1, 1/1, 1/1, 3/2, 12/2, 28/1, 14/1)


Skogsduva, foto: Alf Petersson
Möjlig övervintare 

Borttagen från 2019
18 feb
 
Tofsvipa
(11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1, 14/1, 13/2, 26/1, 18/1, 2/2, 9/2, 26/2, 13/1, 2/1, 2/3, 8/2, 10/2, 7/2, 16/2. 1/2)

Tofsvipa, foto: Peder Winding
Möjlig övervintrare   

Borttagen från 2019
21 feb
 
Sånglärka
(10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1, 25/1, 6/2, 5/2, 25/1, 20/1, 8/2, 24/2, 30/1, 6/1, 2/1, 1/1, 24/1, 31/1, 23/2, 1/2)

Sånglärka, foto: Anders Dahl
Möjlig övervintrare 

Borttagen från 2019
Uppgift saknas
 
Trana
(11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 23/2, 13/3, 19/3, 21/3, 4/3, 24/2, 3/3, 6/3, 5/3, 30/1, 5/3, 23/2, 26/2, 16/2, 4/3, 1/2)

Trana, foto: Ronny Svensson
3 jan, Dragesholm Söderåsen, 17 feb, 1 ex, Ängelholms golfbana (Lage Hedén), 24 feb, 1 ex, Kollebäckstorp (Nils Martinsson), 28 feb, 1 ex, Hulrugered (Kjell-Åke hall, Alf Petersson och Paul-Erik Jönsson).
Anm. Övervintrande ex
2 mars, 9 st rastande, Ornakärr (Ulrik Alm), 22 str, Utvälinge (Henrik Strandberg). 6 mars, 8 ex str Sandön (Thomas Wallin m.fl.).
6 april
 
Taltrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 16/3, 15/3, 6/3, 13/3, 15/3, 24/2, 2/1, 22/1, 27/1, 5/2)

Taltrast, foto: Johan Stenlund
Möjlig övervintrare  

Borttagen från 2019
 
Skedand
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 13/3, 24/3, 27/3, 15/3, 9/3, 15/3, 19/2, 22/3, 25/2, 11/2)

Skedand, foto: Thomas Svanberg
28 feb-3 mars, 1 hane, Dammarna Hasslarp (Bengt Andersson, Mikael Jönsson, Bryan Smith). 2-20 mars, 1 ex, Bulls Måse (Karl-Erik Söderqvist), 1-5 ex, Dammarna, Hasslarp (Mikael Jönsson m.fl.). 23 mars, 2 ex, Sandön, 1 par, Stureholms våtmark, 8 ex, Rönnen (Henrik Johansson m.fl.).
29 mars
 
Sädesärla

(10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/2, 16/3, 19/3, 24/3, 3/3, 4/2, 9/3, 2/3, 9/2, 16/1, 1/3, 2/3, 1/2, 10/3, 11/3, 14/2)Sädesärla, foto: Tommi Sandberg

Möjlig övervintrare

Borttagen från 2019
23 mars
 
Större strandpipare
(15/2, 9/1, 13/2, 8/2, 2/2, 24/2, 6/2, 6/2, 21/2, 17/2, 9/2, 22/2, 26/2, 1/3, 24/2, 3/3, 12/2, 11/2, 11/2, 18/2, 19/2)

Större strandpipare, foto: Christer Olsson
15 feb1 ex, Torekovs rev ( Christopher Gullander m.fl.)). 18 feb1 ex, Farhultsviken (Kaj Möller och Björn Elmlund), 4 ex, Torekovs rev (Elias och Daniel Melchert m.fl.), 1 ex, Ören Strandbaden (Karl G Nilsson). 22 feb7 ex, Torekovs rev (Bengt Andersson, Karl G Nilsson och Thomas Wallin).
24 feb
 
Skogssnäppa
(?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3, 28/3, 20/3, 28/3, 11/3, 4/3, 21/3, 22/3, 21/3, 22/3, 1/4, 31/1, 9/3, 27/3, 23/3, 6/3)

Skogssnäppa, foto: Johan Stenlund
24 feb, 1 ex, Klarningen (Kjell-Åke Hall). 10 mars, 1 ex, Tomarps Ene (Bengt Hertzman m.fl.). 11 mars, 1 ex, Rönneån, Kvidinge (Kent Ivarsson).
29 mars
 
Ljungpipare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/3, 20/3, 12/3, 25/3, 9/4, 4/1, 18/1, 7/2, 28/2, 13/3)

Ljungpipare, foto: Ronny Svensson
Möjlig övervintare    Borttagen från 2019
19 mars
 
Skärfläcka
(15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3, 14/3, 16/3, 23/3, 1/3, 7/3, 8/3, 18/3, 12/3, 10/3, 17/3, 25/2, 7/3, 8/3, 8/3, 14/3)

Skärfläcka, foto: Alf Petersson
12 mars, 2 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth och Leif Nordin). 17 mars, 3 ex, Rönnen (Henrik Johansson). 20-21 mars, 12-14 ex, Sandön (Tommy Strandek).
17 mars
 
Trädlärka
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 2/1, 11/3, 12/3, 1/2, 3/3, 20/1, 5/1, 7/2, 12/3, 18/3)

Trädlärka, foto: Johan Stenlund
27 jan1 ex, Svarteskär, Torekov (Johan Åhlén).  12 feb1 ex, N Vejby (Lars Karlsson). 17 mars, 4 ex, Jonstorp (Henrik Johansson).
13 mars
 
Hämpling
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 14/3, 5/3, 12/3, 10/2, 5/3, 1/2, 9/2, 20/3, 18/3)

Hämpling, foto: Tommi Sandberg
4 jan, 6 ex, Mariedals herrgård, Allerum (Matthis Kaby).  

Anm. Övervintrande ex?

10 feb, 2 ex, Ören Strandbaden (Robert Rydbeck). 23 feb, 1 ex, Hittarps rev (Johan Åhlén).
11 mars
 
Fiskgjuse
(30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3, 25/3, 20/3, 28/3, 25/3, 28/3, 27/3, 22/3, 24/3, 23/3, 28/3, 22/3, 31/3, 22/3, 23/3, 20/3)

Fiskgjuse, foto: Thomas Svanberg
2 april, 2 ex, Domsten (Thomas Svanberg), 2 ex, Sandön (Dan Persson, Leif Klinteroth). 3 april, 2 ex, Domsten (Bengt Andersson), 1 ex, Sandön (Dan Persson), 1 ex, Pålsjö Östra, Helsingborg (Peter Svensson). 4 april, 1 ex, Sandön och 1 ex, Karlsfält (Adrien Talbot), 1 ex, Smedstorp (Mats Peterz).
21 mars
 
Brun kärrhök
(20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3, 15/3, 14/3, 18/3, 28/3, 26/3, 27/3, 28/3, 23/3, 12/3, 17/3, 1/4, 14/3, 27/3, 24/3, 16/3, 24/3)

Brun kärrhök, foto: Tommi Sandberg
23 mars, 1 hane, Stureholms våtmark (Henrik Johansson m.fl.). 29 mars, 1 hona, Sandön (Mats Peterz och Bertil Oldén). 30 mars, 1 par, Sandön (Henrik Ehrenberg), 1 hane, Stureholms våtmark (Dan Persson)..
1 april
 
Gransångare
(28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3, 15/3, 25/3, 24/3, 29/3, 10/3, 29/2, 28/3, 20/3, 22/3, 18/3, 5/4, 5/2, 17/1, 26/3, 12/3, 28/3)

Gransångare, foto: Tommi Sandberg
19 mars, Ödåkradammen (Karl-Erik Söderqvist).  21 mars, 1 ex, Heljarödsgården (Johnny Lindkvist). 22 mars, 1 ex, Håkull (Tkomas Terne).
4 april
 
Årta
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 5/4, 25/3, 2/4, 30/3, 13/3, 2/4, 22/3, 26/3, 13/3, 1/4)

Årta, foto: Patrik Söderberg
23 mars, 1 par Sandön och 1 par, Stureholms våtmark (Henrik Johansson m.fl.). 7 april, 1 par rastande, Hittarps rev - Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.). 11 april, 1 par, Rögle sumpskog (Kjell-Åke Hall).
5 april
 
Kentsk tärna
(31/3, 25/3, 29/3, 3/4, 25/3, 29/3, 31/3, 21/3, 1/4, 19/3, 31/3, 31/3, 2/4, 19/3, 29/3, 14/4, 29/3, 4/4, 28/3, 29/3, 1/4)

Kentsk tärna, foto: Tommi Sandberg
23 mars, 1 ex, Rönnen (Henrik Johansson m.fl.). 27 mars, 2 ex, Farhultsviken (Leif Klinteroth). 4 april, 2 ex, Sandön (Leif Klinteroth).
8 april
 
Lappsparv
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/3, 8/1, 2/5, 15/5, 20/1, 5/2. 24/4, 9/3, 2/4)

Lappsparv, foto: Alf Petersson
29 jan-7 feb, 1 ex, Vejbystrand (Thomas Terene, Stellan Lindberg). ? ?
27 mars
 
Brushane
(5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4, 3/4, 3/4, 15/4, 28/3, 30/3, 4/4, 22/3, 27/3, 12/4, 10/4, 2/4, 18/3, 27/3, 18/3, 2/4)

Brushane, foto: Alf Petersson
3 april, 3 ex, Dammarna, Hasslarp (Henrik Johansson). 4 april, 7 ex, Dammarna, Hasslarp (Bengt Andersson). 5 april, 5 ex, Brandsvig (Lars Hallbeck m.fl.), 3 ex str, Sandön (Thomas Wallin).
17 april
 
Stenskvätta
(4/4, 30/3, 31/3, 2/4, 3/4, 29/3, 4/4, 25/3, 1/4, 7/4, 30/3, 2/4, 25/3, 27/3, 25/3, 13/4, 25/2, 4/4, 27/3, 26/3, 2/4)

Stenskvätta, foto: Tommy Malmberg
1 april, 1 ex, Vattenmöllan (Alf Petersson m.fl.), 1 ex, Torekovs rev (Christer Löfqvist). 5 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Mats Peterz), 1 ex, Hittarps rev (Bengt Andersson). 6 april, 1 ex, Hallands Väderö (Petter Olsson), 1 par, Vattenmöllan (Göran Paulson), 1 ex, Stureholms våtmark (Dan Persson m.fl.).
3 april
 
Ringtrast
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 4/4, 1/4, 3/4, 8/4, 13/4, 7/4, 16/4, 3/4, 8/4, 4/4)

Ringtrast, foto: Ulf Ståhle
22 feb, 1 ex, Skäret, Arild (Leif Runeson). 12 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Björn Elmlund). 13 april, 1 ex, Björkeröd, Kullaberg (Björn Lindkvist).
12 april
Mindre strandpipare
(?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4, 4/4, 28/3, 3/4, 24/3, 11/4, 3/4, 28/3, 2/4, 1/4, 9/4, 27/3, 21/3, 31/3, 23/2, 5/4)

Mindre strandpipare, foto: Mats Rellmar
2 mars, 1 ex, Hittarps rev (Christer Claesson). 11 mars2 ex, Dammarna, Hasslarp (Linda Svahn). 22 mars, 2 ex, Kvidinge (Kent Ivarsson).
20 april
 
Småspov
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 11/4, 8/4, 14/4, 7/4, 15/4, 12/4, 3/4, 15/4, 5/4)

Småspov, foto: Mårten Müller
13 april, 1 ex, Lilla viken, Heljaröd/Rönnen (Hans Edenwall). 18 april, 1 ex, Sandön (Thomas Terne, Dan Persson). ?
19 mars
 
Hussvala
(22/4, 27/3, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4, 18/4, 4/4, 17/4, 15/4, 16/4, 13/4, 20/4, 7/4, 15/4, 15/4, 20/4, 10/4, 4/4, 16/4, 7/4)

Hussvala, foto: Thomas Svanberg
11 april, 1 ex, Våtmarken vid Vallåkra (Karl-Erik Söderqvist). 17 april, 1 ex, Bokholmens mosse, Söderåsen (Judit Brolid). ?
25 april
 
Fisktärna
(17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4, 5/4, 3/4, 15/4, 14/4, 5/4, 8/4, 2/4, 13/4, 11/4, 14/4, 3/4, 11/4, 9/4, 3/4, 7/4)

Fisktärna, foto: Johan Stenlund
3 april, 1 ex, Domsten (Bengt Andersson), 1 ex, Sandön (Henrik Johansson).. 5 april, 1 ex, Sandön (Thomas Wallin). 6 april, 1 ex, Domsten (Klas Rosenkvist m.fl.).
20 april
 
Ladusvala
(13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4, 1/4, 4/4, 12/4, 8/4, 12/4, 4/4, 2/4, 2/4, 12/4, 14/4, 22/3, 11/4, 2/4, 6/4, 8/4)

Ladusvala, foto: Johan Stenlund
3 april, 1 ex, Fortet, Viken (Mikael Sunesson). 4 april, 1 ex, Bulls mose (Johan Gustafsson). 5 april, 1 ex, Dagshög (Leif Klinteroth).
20 april
 
Lövsångare
(14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4, 16/4, 4/4, 18/4, 12/4, 19/4, 10/4, 12/4, 11/4, 16/4, 15/4, 8/4, 11/4, 12/4, 14/4, 8/4)

Lövsångare, foto: Ronny Svensson
28 mars, 1 ex, Rååns dalgång (Linda Svahn). 18 april, sjungande, Klarningen (Martin Ekenberg), 1 ex, Utvälinge (Thomas Terne). ?
16 april
 
Trädpiplärka
(12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4, 18/4, 15/4, 13/4, 15/4, 15/4, 13/4, 9/4, 8/4, 10/4, 14/4, 14/4, 8/4, 9/4, 15/4, 16/4, 8/4)

Trädpiplärka, foto: Mats Rellmar
4 april, 1 ex, Häljaröds hamn (Leif Klinteroth). 17 april, 1 ex, Farhult respektive Utvälingen (Henrik Johansson). 18 april, 2 ex, Björeröd, Kullaberg (Kjell-Åke Hall och Alf Petersson).
20 april
 
Gluttsnäppa
(13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4, 12/4, 11/4, 13/4, 11/4, 31/3, 12/4, 9/4, 6/4, 3/4, 12/4, 11/4, 11/4, 11/4, 3/4, 8/4, 9/4)

Gluttsnäppa, foto: Thomas Svanberg
17 april, 2 ex, Sandön (Dan Persson, Stefan Siwersson), 4 ex, Farhultsviken (Henrik Johansson). 18 april10-tal, Sandön (Thomas Terene, Dan Persson). ?
27 april
 
Svarthätta
(11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4, 16/4, 17/4, 6/4, 4/4, 6/4, 17/4, 4/4, 12/4, 12/4, 13/4, 15/4, 13/3, 21/4, 8/4, 12/4, 9/4)

Svarthätta, foto Alf Petersson
2 jan, 1 hona Förslöv (Stellan Lindberg), 7 mars, 1 hona, Maria äng, Helsingborg (Ingrid och Björn Ekelund), 12 mars, 2 ex i par, Röamöllagatan, Helsingborg (Lars Hansson), .

Anm. Övervintrande ex.

8 april, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborg (Gustaf Persson). 10 april, 1 sj, Sofiero slott (Leif Klinteroth).
28 april
 
Rödstjärt
(21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4, 17/4, 15/4, 16/4, 14/4, 10/4, 13/4, 20/4, 11/4, 14/4, 15/4, 12/4, 12/4, 2/4, 7/4, 10/4)

Rödstjärt, foto: Johan Stenlund
2 april, 1 ex, Grevie backar (Bengt Hertzman). 6 april, 1 ex Fridas gata, Ättekulla, Helsingborg (Benny Ranebjer). 13 april, 1 ex, Tallskogen, Högasten, Helsingborg (Johan Åhlén).
21 april
 
Backsvala
(?/?, ?/?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4, 7/4, 15/4, 18/4, 12/4, 20/4, 12/4, 9/4, 6/4, 14/4, 17/4, 14/4, 18/4, 14/4, 14/4, 10/4)

Backsvala, foto: Tommi Sandberg
6 april, 1 ex, Campingby, Domsten (KLas Rosenkvist m.fl.). 18 april, 1 ex, Campingby, Domsten (Bengt Andersson, Oskar Lindberg). ?
24 april
 
Svartvit flugsnappare
(23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4, 20/4, 14/4, 16/4, 16/4, 22/4, 22/4, 13/4, 21/4, 16/4, 24/4, 16/4, 11/3, 21/4, 17/4, 20/4, 11/4)

Svart-vit flugsnappare, foto: Lars Nilsson
? ? ?
25 april
 
Svartsnäppa
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 10/4, 24/4, 16/4, 11/4, 15/4, 23/2, 29/4, 25/4, 28/4, 11/4)

Svartsnäppa, foto: Daniel Pettersson
? ? ?
4 maj
 
Ärtsångare
(24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4, 22/4, 17/4, 17/4, 22/4, 16/4, 19/4, 13/4, 19/4, 19/4, 21/4, 20/4, 17/4, 3/4, 16/4, 26/3, 14/4)

Ärtsångare, foto: Lars Nilsson
18 april, 1-2 ex, Björeröd (Kjell-Åke Hall, Alf Petersson m.fl.). ? ?
29 april
 
Småtärna
(13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 16/4, 15/4, 22/4, 18/4, 15/4, 20/4, 12/4, 15/4, 16/4, 12/4, 15/4, 14/4, 18/4, 22/4, 20/4, 14/4)

Småtärna, foto: Tommi Sandberg
19 april, Campingbyn, Domsten (Thomas Svanberg. m.fl.). ? ?
26 april
 
Drillsnäppa
(24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4, 19/4, 7/4, 17/4, 20/4, 16/4, 20/4, 7/4, 5/4, 16/4, 12/4, 17/4, 14/3, 8/3, 23/4, 24/4, 17/4)

Drillsnäppa, foto: Patrick Söderberg
18 april, 2 ex, Vegeån, Vegeholm (Rolf Helmersson). ? ?
25 april
 
Gulärla
(26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4, 19/4, 21/4, 17/4, 21/4, 24/4, 10/4, 18/4, 19/4, 21/4, 17/4, 17/4, 16/4, 16/4, 17/4, 18/4)

Gulärla, foto: Alf Petersson
18 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Oskar Lindberg) ? ?
27 april
 
Grönsångare
(22/4, 25/4, 21/4, 28/4, 21/4, 21/4, 22/4, 17/4, 25/4, 14/4, 22/4, 12/4, 25/4, 17/4, 21/4, 20/4, 19/4, 21/4, 16/4, 26/4, 18/4)

Grönsångare, foto: Anders Henricksson
18 aprilsjungande, Lerberget (Ulf Ståhle). ? ?
30 april
 
Törnsångare
(27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5, 26/4, 26/4, 26/4, 25/4, 28/4, 2/5, 28/4, 28/4, 23/4, 30/4, 18/4, 24/4, 1/5, 23/4, 30/4, 18/4)

Törnsångare, foto: Johan Stenlund
? ? ?
30 april
 
Buskskvätta
(23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4, 23/4, 22/4, 23/4, 24/4, 23/4, 24/4, 18/4, 25/4, 20/4, 22/4, 18/4, 18/4, 26/4, 23/4, 27/4, 19/4)

Buskskvätta, foto: Ronny Svensson
? ? ?
29 april
 
Silvertärna
(?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4, 9/4, 2/4, 14/4, 14/4, 12/4, 8/4, 9/4, 16/4, 14/4, 17/4, 8/4, 11/4, 7/4, 17/4, 20/4)

Silvertärna, foto: Peter Bjurenståhl
18 april, 4 ex, Capingbyn, Domsten (Bengt Andersson o Oskar Lindberg). ? ?
6 maj
 
Grönbena
(26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 16/4, 16/4, 19/4, 21/4, 16/4, 25/4, 9/4, 1/4, 18/4, 10/4, 15/4, 21/4, 18/4, 11/4, 16/4, 21/4)

Grönbena, foto: Daniel Pettersson
18 april, 1 ex, Dammarna, Hasslarp (Clara o Christer Strid, Oskar Lindberg). ? ?
2 maj
 
Sävsångare
(26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4, 21/4, 1/5, 29/4, 25/4, 27/4, 24/4, 25/4, 20/4, 21/4, 21/4, 27/4, 23/4, 14/4, 27/4, 21/4)

Sävsångare, foto: Ronny Svensson
? ? ?
2 maj
 
Näktergal
(28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5, 2/5, 5/5, 27/4, 1/5, 1/5, 29/4, 25/4, 6/5, 14/4, 28/4, 26/4, 28/4, 1/5, 6/5, 27/4)

Näktergal, foto: Rolf Helmersson
? ? ?
6 maj
 
Lärkfalk
(26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4, 24/4, 16/4, 22/4, 19/4, 25/4, 24/4, 18/4, 20/4, 20/4, 27/4, 10/4, 17/4, 30/4, 28/4)

Lärkfalk, foto: Lars Hallbeck
1 april, 1 ex, Båstad (Freddie Blank ? ?
29 april
 
Gök
(2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5, 30/4, 30/4, 29/4, 25/4, 30/4, 28/4, 5/4, 30/4, 29/4, 1/5, 22/4, 26/4, 1/5, 5/5, 28/4)

Gök, foto: Anders Henricksson
? ? ?
6 maj
 
Grå flugsnappare
(10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5, 3/5, 2/5, 4/5, 6/5, 27/4, 5/5, 29/4, 7/5, 23/4, 28/4, 4/5, 22/4, 7/5, 3/5, 7/5, 28/4)

Grå flugsnappare, foto: Mårten Müller
? ? ?
8 maj
 
Törnskata
(9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5, 4/5, 14/5, 7/5, 13/5, 9/5, 10/5, 29/4, 30/4, 5/5, 30/4, 1/5, 9/5, 5/5, 9/5, 28/4)

Törnskata, foto: Ronny Svensson
? ? ?
9 maj
 
Gräshoppsångare
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 7/5, 29/4, 27/4, 30/4, 1/5, 3/5, 2/5, 5/5, 7/5, 30/4)

Gräshoppsångare, foto: Mårten Müller
? ? ?
11 maj
 
Trädgårdssångare
10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4, 5/5, 25/4, 3/5, 23/4, 29/4, 3/5, 29/4, 11/5, 6/5, 24/4, 2/5, 27/4, 2/5, 30/4, 12/5, 1/5)

Trädgårdssångare, foto: Alf Petersson
? ? ?
10 maj
 
Rörsångare
(30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5, 26/4, 1/5, 28/4, 28/4, 2/5, 2/5, 28/4, 23/4, 21/4, 27/4, 27/4, 27/4, 23/4, 30/4, 2/5)

Rörsångare, foto: Peter Bjurenståhl
? ? ?
10 maj
 
Tornseglare
(9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 3/5, 2/5, 8/5, 28/4, 3/5, 7/5, 7/5, 6/5, 7/5, 4/5)

Tornseglare, foto: Mats Rellmar
? ? ?
11 maj
 
Bivråk
(9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5, 2/5, 1/5, 3/5, 12/5, 2/5, 7/5, 5/5, 1/5, 1/5, 3/5, 7/5, 5/5, 8/5, 9/5, 5/5)

Bivråk, foto: Thomas Svanberg
?? ?
6 maj
 
Kärrsångare
(11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5, 26/4, 1/5, 15/5, 9/5, 12/5, 17/5, 8/5, 9/5, 9/5, 13/5, 11/5, 9/5, 8/5, 13/5, 15/5, 5/5)

Kärrsångare, foto: Alf Petersson
? ? ?
18 maj
 
Nattskärra
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 8/5, 11/5, 23/5, 17/5, 20/5, 20/5, 21/5, 19/5, 5/5)

Nattskärra, foto: Mårten Müller
? ? ?
22 maj
 
Härmsångare
(1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5, 2/5, 11/5, 12/5, 6/5, 10/5, 9/5, 13/5, 7/5, 5/5, 7/5, 29/4, 2/5, 8/5, 9/5, 8/5)

Härmsångare, foto: Johan Stenlund
? ? ?
12 maj
 
Roskarl
(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 25/1, 3/3, 20/2, 4/5, 16/5, 14/4, 3/4, 30/1, 29/4, 9/5)

Roskarl, foto: Ronny Svensson
? ? ?
1 maj
 
Rosenfink
(13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5, 10/5, 5/5, 20/5, 19/5, 18/5, 14/5, 16/5, 14/5, 10/5, 13/5, 15/5, 16/5, 19/5, 13/5, 10/5)

Rosenfink, foto: Patrick Söderberg
? ? ?
19 maj
 

Fotografer:
Peter Bjurenståhl - Silvertärna och rörsångare
Anders Dahl - Sånglärka
Lars Hallbeck - Lärksfalk
Rolf Helmersson - Näktergal
Anders Henriksson - Grönsångare och gök
Tommy Malmberg - Stenskvätta,
Mårten Müller - Småspov, grå flugsnappare, gräshoppsångare och nattskärra
Lars Nilsson - Svart-vit flugsnappare och ärtsångare
Christer Olsson - Större strandpipare
Alf Petersson - Lappsparv, skogsduva, skärfläcka, brushane, svarthätta, gulärla, trädgårdssångare och kärrsångare
Daniel Pettersson - Svartsnäppa och grönbena
Mats Rellmar - Mindre strandpipare, trädpiplärka och tornseglare
Tommi Sandberg - Sädesärla, hämpling, brun kärrhök, kentsk tärna, gransångare, backsvala och småtärna
Johan Stenlund - Taltrast, trädlärka, skogssnäppa, ladusvala, rödstjärt, fisktärna, törnsångare, härmsångare
Ulf Ståhle - Ringtrast
Thomas Svanberg - Fiskgjuse, skedand, gluttsnäppa, hussvala, bivråk
Ronny Svensson - Roskarl, trana, ljungpipare, lövsångare, buskskvätta, sävsångare och törnskata
Patrik Söderberg - Årta, drillsnäppa och rosenfink
Peder Winding - Tofsvipa

 
Kontakta KOF