När kommer fåglarna till nordvästra Skåne 1998? 

Första fynd av vårfåglar hämtade från KOF's elektroniska obsbok eller e-post till KOF. 


Art 1:a obsdag 2:a obsdag 3:e obsdag
Bivråk  9 maj 
Vejbystrand 
Thomas Svanberg
10 maj 
Fredriksadal, Hbg 
Thomas Svanberg
16 maj 
Kullen 
Mats Peterz m.fl.
Brun kärrhök 20 mars 
Ängelh.-Helsingb. 
Anette Strand
5 april 
Maglaby kärr 
Kent Ivarsson
6 april
Rössjön
Patric Carlsson 
Fiskgjuse 30 mars 
Ängelholm 
Henrik Johansson
5 april 
Grytskär o Hjärnarp 
Thomas Wallin
5 april 
Kullen, Domsten 
flera observatörer
Lärkfalk 26 april 
Sorrödssjön 
Göran Paulsson 
29 april 
Klören 
Nick Gräntz 
 
Trana
11 mars 
Höganäs 
Karl Nilsson
22 mars 
Farhult, Årnacke 
KOF exkursionen
23 mars 
Många sträckare på 
flera olika lokaler
Skärfläcka
15 mars 
Farhult 
Thomas Wallin
22 mars 
Rösan 
Karl Nilsson
25 mars 
Sandön 
Mats Peterz
Större strandpipare 15 februari 
Farhult 
Karl Nilsson
16 februari 
Lerhamn 
Bengt Hertzman 
17 februari 
Rönnen 
Patric Carlsson 
Tofsvipa 11 januari 
Sandön 
Christer Strid
27 januari 
Hasslarp 
Thomas Svanberg
16 februari 
Bälteberga 
Bengt Hertzman 
Brushane 5 april 
Hasslarp 
Mårten Müller
19 april 
Domsten 
Thomas Svanberg
30 april 
Hasslarp 
Thomas Svanberg
Gluttsnäppa 13 april 
Farhult 
Henrik Johansson
17 april 
Sandön 
Karl Nilsson
24 april 
Standbaden 
Alf Petersson
Grönbena 26 april 
Rågmyren, Perstorp 
Göran Paulson
2 maj 
Sandön 
Thomas Svanberg
2 maj 
Hasslarp 
Thomas Svanberg
Drillsnäppa 24 april 
Höganäs 
Alf Petersson
24 april 
Ängelholm 
Henrik Johansson
24 april 
Hasslarp 
Mats Peterz
Gök 2 maj 
Förslöv 
Kjell-Åke Hall
9 maj 
Flera lokaler 
Flera observatörer
 
Fisktärna 17 april 
Sandön 
Karl Nilsson
Inga fler rapporter inkommit, men de är ju här nu / MPz  
Kentsk tärna 31 mars 
Sandön 
Henrik Johansson
12 april 
Rekekroken 
Mats Peterz
13 april 
Rönnen och Sandön
Patric Carlsson
Småtärna 13 april 
Sandön 
Patric Carlsson
17 april 
Sandön 
Karl Nilsson
18 april 
Sandön 
Thomas Svanberg
Tornseglare 9 maj 
Eskilsminne, Hbg 
Annika Olsson
9 maj 
Rönnen 
Nick Gräntz 
9 maj 
Norvalla, Hbg 
Christer Strid
Sånglärka 10 januari 
Ornakärr 
Mats Peterz
11 januari 
Sandön 
Christer Strid
11 januari 
Glumslövs backar 
Bengt Hertzman
Ladusvala 13 april 
Vejbystrand 
Thomas Wallin
18 april 
Domsten 
Thomas Svanberg
19 april 
Hittarp 
Mats Peterz
Hussvala 22 april 
Tåssjö kyrka 
Patric Carlsson
23 april 
Björkeröd 
Lennart JOhansson
24 april 
Hasslarp 
M Peterz m.fl.
Trädpiplärka 12 april 
Kullen 
Karl Nilsson
13 april 
Kullen 
Karl Nilsson m.fl.
19 april 
Domsten 
Thomas Svanberg
Gulärla 26 april 
Farhult 
Karl Nilsson
27 april 
Mölle Fälad 
Lennart Johansson
30 april 
Hasslarp 
Thomas Svanberg
Sädesärla 10 mars (engelsk) 
Rönnen 
Flera observatörer
15 mars 
Kullen 
Mats Peterz m.fl.
16 mars 
Höganäs 
Karl Nilsson
Näktergal 28 april 
Örby ängar 
Annika Olsson
1 maj 
Mölle Fälad 
Mary Petersson
3 maj 
Flera lokaler 
Flera observatörer
Rödstjärt 21 april 
Strandbaden 
Karl Nilsson
23 april 
Höganäs 
Alf Petersson
24 april 
Ängelholm 
Henrik Johansson
Buskskvätta 23 april 
Glumslövs backar 
Johan Hammar
26 april 
Hallands Väderö 
Alf Petersson
26 april 
Kullen 
Kaj Möller
Stenskvätta 4 april 
Lerhamn 
Karl Nilsson
5 april 
Höganäs 
Thomas Svanberg
5 april 
Kullen 
Johan Stenlund
Sävsångare 26 april 
Farhult 
Karl Nilsson
30 april 
Hasslarp 
Thomas Svanberg
9 maj 
Flera lokaler 
Flera observatörer
Kärrsångare 11 maj 
Hasslarp 
Alf Petersson
12 maj 
Strandbaden 
Karl Nilsson
12 maj 
Hasslarp 
Johan Hammar
Rörsångare 30 april 
Farhult 
Mats Peterz
5 maj 
Västra Sorrödssjön 
Bjäre Natursk.för.
9 maj 
Flera lokaler 
Flera observatörer
Härmsångare 1 maj 
Ransvik, Kullen 
Nick Gräntz 
10 maj 
Fredriksadal, Hbg 
Thomas Svanberg
10 maj 
Kullaberg 
Kaj Möller
Ärtsångare 24 april 
Ängelholm 
Henrik Johansson
25 april 
Kullen 
M Peterz m.fl.
25 april 
Björkeröd 
B Andersson m.fl.
Törnsångare 27 april 
Mölle Fälad 
Lennart Johansson
2 maj 
Buskeröd 
Mats Peterz
2 maj 
Hasslarp 
Thomas Svanberg
Trägårdssångare 10 maj 
Fredriksadal, Hbg 
Thomas Svanberg
10 maj 
Magnarp 
Thomas Wallin
16 maj 
Kullen 
Mats Peterz m.fl.
Svarthätta 11 april 
Domsten 
Thomas Svanberg
24 april 
Björkeröd 
Henrik Johansson
25 april 
Kullen 
M Peterz m.fl.
Grönsångare 22 april 
Pålsjö skog 
Åsa, Christer Strid
24 april 
Strandb. o Kullab. 
Alf Petersson
25 april 
Kullen 
Alf Petersson
Gransångare 28 mars 
Filborna, Helsingb. 
Bengt Lundgren
29 mars 
Standbaden 
Karl Nilsson
29 mars 
Västra Sorrödssjön 
Hertzman / Ivarsson
Lövsångare 14 april 
Jordbodalen, Hbg 
Mårten Müller
18 april 
Domsten 
Thomas Svanberg
19 april 
Hittarp 
Mats Peterz
Grå flugsnappare 10 maj 
Lärkeröd 
Patrik Carlsson
10 maj 
Kullaberg 
Kaj Möller
 
Svartvit flugsnappare 23 april 
Kullaberg 
A Petersson, L Johansson
24 april 
Strandb. o Kullab. 
Alf Petersson
24 april 
Ängelholm 
Henrik Johansson
Törnskata 9 maj 
Förslöv 
Kjell-Åke Hall
9 maj 
Björkeröd 
Karl Nilsson
10 maj 
Flera lokaler 
Flera observatörer
Rosenfink 13 maj 
Ängelholm 
Henrik Johansson
16 maj 
Kullen 
Mats Peterz m.fl.
17 maj 
Kullen 
Kaj Möller
 

© KOF 2004-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Teckningar av Thomas Rönnertz.
Sidan uppdaterad 2019-11-02 av Christer Strid.