Kontroller gjorda under säsongen 2000

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Främmande kontroller, dvs andras märkningar noteras med rosa färg. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Datum 08-
jul
09-
jul
12-
jul
16-
jul
18-
jul
21-
jul
22-
jul
26-
jul
29-
jul
30-
jul
03-
aug
10-
aug
21-
aug
Summa
Blåmes                         1 1
Järnsparv 1                     1   2
Koltrast   1 1                     2
Kärrsångare 1   3     2   1           7
Rörsångare   1 1 1       1 2     1   7
Sävsparv   2             1         3
Sävsångare         1 1 2     1 1     6
Talgoxe   1                 1     2
Trädgårdssångare 1     1                   2
Summa 3 5 5 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 32


© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.