Kontroller gjorda under säsongen 2001

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

DATUM: 08-jul 10-jul 14-jul 19-jul 21-jul 26-jul 15-aug 25-aug 01-sep SUMMA  
Blåmes                 1 1 Blåmes
Järnsparv                     Järnsparv
Koltrast                     Koltrast
Kärrsångare 1 2 2 1           6 Kärrsångare
Rörsångare     3 1 2 1       7 Rörsångare
Sävsparv     1 2           3 Sävsparv
Sävsångare 1 2 2 1           6 Sävsångare
Talgoxe       1           1 Talgoxe
Trädgårdssångare 1                 1 Trädgårdssångare
Törnsångare             1 1   2 Törnsångare
SUMMA 3 4 8 6 2 1 1 1 1 27 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.