Kontroller gjorda under säsongen 2002

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

DATUM:

14-
jul

17-
jul

20-
jul

28-
jul

29-
jul

04-
aug

05-
aug

09-
aug

21-
aug

29-
aug

13-
sep

15-
sep

22-
sep

SUMMA  
Blåmes                             Blåmes
Gransångare     1                     1 Gransångare
Järnsparv                             Järnsparv
Koltrast                             Koltrast
Kärrsångare 1 2   2     1 1           7 Kärrsångare
Rörsångare 2 2   1   2     1         8 Rörsångare
Sävsparv     1 1   1         1 1 1 6 Sävsparv
Sävsångare   1   1 1         1       4 Sävsångare
Talgoxe       1                   1 Talgoxe
Trädgårdssångare                             Trädgårdssångare
Törnsångare       1                   1 Törnsångare
SUMMA 3 5 2 7 1 3 1 1 1

1

1 1 1 28 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.