Kontroller gjorda under säsongen 2003

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

DATUM: 05-
jul
07-
jul
10-
jul
12-
jul
14-
jul
21-
jul
25-
jul
29-
jul
4-
aug
24-
aug
09-
sep
SUMMA  
Blåmes 1 1     1 1 1         5 Blåmes
Gransångare                         Gransångare
Järnsparv 1                     1 Järnsparv
Koltrast                         Koltrast
Kärrsångare 2 1   1               4 Kärrsångare
Rörsångare 6   1   1   1   1     10 Rörsångare
Sävsparv 2 1 1         1       5 Sävsparv
Sävsångare         1             1 Sävsångare
Talgoxe   1 1 1           1 2 6 Talgoxe
Trädgårdssångare                         Trädgårdssångare
Törnsångare 1                     1 Törnsångare
SUMMA 13 4 3 2 3 1 2 1 1 1 2 33 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.