Kontroller gjorda under säsongen 2005

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

DATUM: 02-
jul
03-
jul
09-
jul
13-
jul
18-
jul
23-
jul
26-
jul
28-
jul
02-
aug
07-
aug
09-
aug
14-
aug
20-
aug
21-
aug
27-
aug
03-
sep
10-
sep
SUMMA  
Blåmes   2             1       1       1 5 Blåmes
Gransångare                                     Gransångare
Järnsparv                                     Järnsparv
Koltrast                                     Koltrast
Kärrsångare 3 1   2     1 1                   8 Kärrsångare
Näktergal 1                                 1 Näktergal
Rörsångare 4 1 2 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1     17 Rörsångare
Sävsparv 1       1       2   1 1     1 1   7 Sävsparv
Sävsångare   1                               1 Sävsångare
Talgoxe                     1             1 Talgoxe
Trädgårdssångare                                     Trädgårdssångare
Törnsångare               1                   1 Törnsångare
SUMMA 9 5 2 3 2 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 1 41 SUMMA


© KOF 2005-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.