Kontroller gjorda under säsongen 2006

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

DATUM: 08-
jul
09-
jul
15-
jul
18-
jul
21-
jul
24-
jul
26-
jul
4-
aug
06-
aug
09-
aug
11-
aug
13-
aug
26-
aug
11-
sep
SUMMA  
Blåmes         1               1 1 3 Blåmes
Gransångare                 1           1 Gransångare
Järnsparv                               Järnsparv
Koltrast                               Koltrast
Kärrsångare 1 1   1   2 1               6 Kärrsångare
Näktergal                               Näktergal
Rörsångare 3 1 2   2   1   2 1         12 Rörsångare
Sävsparv 1 1       1   1 1   2       7 Sävsparv
Sävsångare 1                 1   1     3 Sävsångare
Talgoxe     1 1             1       3 Talgoxe
Trädgårdssångare                               Trädgårdssångare
Törnsångare                               Törnsångare
SUMMA 6 3 3 2 3 3 2 1 4 2 3 1 1 1 35 SUMMA


<© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.