Kontroller gjorda under säsongen 2007

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

DATUM: 07-
jul
11-
jul
14-
jul
16-
jul
20-
jul
22-
jul
01-
aug
04-
aug
06-
aug
9-
aug
11-
aug
12-
aug
19-
aug
25-
aug
13-
sep
SUMMA  
Blåmes                             2 2 Blåmes
Gransångare       1                       1 Gransångare
Järnsparv                                 Järnsparv
Koltrast                                 Koltrast
Kärrsångare 1 3 2 4 4 1           1       16 Kärrsångare
Näktergal                                 Näktergal
Rörsångare 1 3 2 1   1   1 1 1 1   1 2   15 Rörsångare
Sävsparv 1   2   1                     4 Sävsparv
Sävsångare       1 2                     3 Sävsångare
Talgoxe     1   1   1           1     1 Talgoxe
Trädgårdssångare                                 Trädgårdssångare
Törnsångare                                 Törnsångare
SUMMA 3 6 7 7 8 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 45 SUMMA


© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.