Kontroller gjorda under säsongen 2008

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

DATUM: 28-
jun
5-
jul
10-
jul
15-
jul
21-
jul
23-
jul
26-
jul
29-
jul
03-
aug
06-
aug
16-
aug
17-
aug
7-
sep
SUMMA  
Blåmes       1 1                 2 Blåmes
Gransångare     1                 1 1 3 Gransångare
Grönfink       1                   1 Grönfink
Järnsparv 1   1                     2 Järnsparv
Koltrast     1                     1 Koltrast
Kärrsångare 2 1 3 2                   8 Kärrsångare
Lövsångare 1                         1 Lövsångare
Näktergal                             Näktergal
Rörsångare 3 2   1 1       1 1       9 Rörsångare
Sävsparv 2 1     1 1       1 1     7 Sävsparv
Sävsångare 1       4 1   2           8 Sävsångare
Talgoxe 1   1       1             3 Talgoxe
Trädgårdssångare                             Trädgårdssångare
Törnsångare   1         1             2 Törnsångare
SUMMA 11 5 7 5 7 2 2 2 1 2 1 1 1 47 SUMMA


© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.